Verklaring van www.svhw.nl

Status toegankelijkheid https://www.svhw.nl

Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.svhw.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling is beschikbaar via de link https://www.svhw.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.svhw.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling is gevorderd met de toegankelijkheid van www.svhw.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier  https://www.svhw.nl/contact/, en ga naar 'andere vraag'.

 

Aanvullende informatie van Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Sinds januari 2021 heeft SVHW een nieuwe website waarin de digitale toegankelijkheidseisen zijn meegenomen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.svhw.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.svhw.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.svhw.nl/app/uploads/2021/10/Hercontrole-www.svhw_.nl-WCAG2.1-AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient nodig.

  • Oorzaak:

   Bij onderstaande content is dit blijkbaar over het hoofd gezien:

   • logo (inmiddels opgelost)
   • kruisje om informatie te sluiten bij oranje banner
   • vergrootglas icoon
   • snel naar
  • Gevolg:

   Als het tekstalternatief ontbreekt, kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Tekstalternatief toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De verwachting was dat de voice over voldoende was.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   audioscriptie toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie is niet toegevoegd aan het standaard audiospoor.

  • Gevolg:

   De tekst in beeld aan het begin van de video wordt nu niet doorgegeven aan blinden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er is geen rekening gehouden met het vullen van de broncode voor de hulpsoftware en met de verschillende niveaus in koppen.

  • Gevolg:

   Bij Privacybeleid, contactformulier en PDF-jes kan de informatie niet aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:
   • Gebruik correcte lijstopmaak.
   • Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen.
   • Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>.
   • Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   niet bekend

  • Gevolg:

   Het doel van de invulvelden op het formulier kan niet programmatisch bepaald worden. Zo kan de hulpsoftware niet helpen bij het invullen van het formulier.

  • Alternatief:

   niet beschikbaar

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Geldt ook voor vacaturepagina bij de invulvelden 'voornaam' tot en met 'telefoon.'

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren. Op de homepage heeft de groene focusindicator bij het tweede paarse vlak een te laag contrast van 1,6:1 op de rode achtergrond. Het gaat om de focusrand om de link "Lees meer>" onder de kop "Blijf alert op valse e-mails".

  • Oorzaak:

   Op de site is niet gebruikt gemaakt van de standaard focusindicator, deze is automatisch goed voor dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Slechtzienden moeten het veld kunnen onderscheiden.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar

  • Maatregel:

   Wordt gecontroleerd en aangepast door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF op pagina https://www.svhw.nl/app/uploads/2020/12/ A.B._20_26-verslag-AB-vergadering-5-februari-2020.pdf heeft met "A" geen goede paginatitel. Deze titel in de bestandseigenschappen geldt als paginatitel voor een PDF en moet het onderwerp of doel van de gehele PDF (kort) beschrijven. Een suggestie voor dit document is een titel als "Verslag vergadering algemeen bestuur SVHW 5 februari 2020"

  • Gevolg:

   Bezoekers met beperkingen kunnen niet door de website heen navigeren.

  • Alternatief:

   Geen atternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Aanpassen pdf titels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bij 'bekijk het antwoord' is het linkdoel niet duidelijk. Het probleem is dat links maar op enkele manieren context kunnen krijgen van andere content.

  • Gevolg:

   Blinde weet zo niet waar een link naartoe verwijst wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar

  • Maatregel:

   linkteksten toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.svhw.nl/contact/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de knop ‘uploaden’ in Firefox.

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking zien zo niet waar de focus op de pagina is.

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   Zichtbaar maken toetsenbordfocus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Richtlijnen in formulieren niet toegepast en in veel gestelde vragen.

  • Gevolg:

   Niet leesbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar

  • Maatregel:

   Formulieren aanpassen. Logo tekstalternatief geven, actieve tabblad zichtbaar maken met aria-current attribuut, uitklapbare items als verborgen tekst erbij, title-attribuut toevoegen aan iframe element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.svhw.nl/contact/ staat komt er bij de optie "Klachten" een invoerveld "Bericht" in beeld. Bij het invoeren van tekst in dit invoerveld wordt elke keer aangegeven dat het veld niet goed is ingevuld, ook al staat er wel voldoende tekst is.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen niet leesbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is. role="alert" gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209