Verklaring van www.svhw.nl

Status toegankelijkheid https://www.svhw.nl

Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.svhw.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling is beschikbaar via de link https://www.svhw.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.svhw.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling is gevorderd met de toegankelijkheid van www.svhw.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier  https://www.svhw.nl/contact/, en ga naar 'andere vraag'.

 

Aanvullende informatie van Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Sinds januari 2021 heeft SVHW een nieuwe website waarin de digitale toegankelijkheidseisen zijn meegenomen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.svhw.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.svhw.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.svhw.nl/app/uploads/2021/05/check_8521_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient nodig.
  • Oorzaak: Bij onderstaande content is dit blijkbaar over het hoofd gezien: - logo - kruisje om informatie te sluiten - vergrootglas icoon - snel naar
  • Gevolg: Als het tekstalternatief ontbreekt, kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet voorlezen.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Tekstalternatief toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: De verwachting was dat de voice over voldoende was.
  • Gevolg: De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.
  • Alternatief: geen alternatief
  • Maatregel: audioscriptie toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Audiodescriptie is niet toegevoegd aan het standaard audiospoor.
  • Gevolg: De tekst in beeld aan het begin van de video wordt nu niet doorgegeven aan blinden.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Audiodescriptie toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Er is geen rekening gehouden met het vullen van de broncode voor de hulpsoftware en met de verschillende niveaus in koppen.
  • Gevolg: Bij meest gestelde vragen, nieuwsberichten, footer, contactformulier en PDF-jes kan de informatie niet aan blinde bezoekers worden voorgelezen.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: - Gebruik correcte lijstopmaak. - Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. - Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. - Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer er twee tabbladen voorkomen, worden eerst alle koppen voorgelezen en dan de content van het actieve tabblad. Dit is geen logische volgorde.
  • Oorzaak: Niet bekend.
  • Gevolg: Informatie wordt in niet logische volgorde aan de blinden voorgelezen.
  • Alternatief: Niet beschikbaar.
  • Maatregel: Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: niet bekend
  • Gevolg: Het doel van de invulvelden op het formulier kan niet programmatisch bepaald worden. Zo kan de hulpsoftware niet helpen bij het invullen van het formulier.
  • Alternatief: niet beschikbaar
  • Maatregel: Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden. Bij de tabbladen en foutmelding in het contactformulier is alleen door kleurverschil duidelijk welk tabblad actief is of dat er sprake is van een foutmelding.
  • Oorzaak: niet bekend.
  • Gevolg: Het kleurverschil bij de actieve tabblad kan gemist worden door slechtzienden en kleurenblinden. Dit moet ook op een andere visuele manier duidelijk worden gemaakt. Ook de foutmeldingen in het contactformulier zijn niet duidelijk.
  • Alternatief: niet beschikbaar.
  • Maatregel: Het is belangrijk dat de informatie ook op een andere, nietkleurafhankelijke manier wordt overgebracht.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren. Op pagina https://www.svhw.nl/contact/ hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,3:1 met de witte binnenkant en 1,2:1 met de buitenkant.
  • Oorzaak: Op de site is niet gebruikt gemaakt van de standaard focusindicator, deze is automatisch goed voor dit succescriterium.
  • Gevolg: Slechtzienden moeten het veld kunnen onderscheiden.
  • Alternatief: Niet beschikbaar
  • Maatregel: Wordt gecontroleerd en aangepast door leverancier
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden specifieke eisen. Aan één van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Oorzaak: niet bekend
  • Gevolg: De content is niet ‘hoverable’, dit wil zeggen dat er niet met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content is niet ‘dismissable’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets.
  • Alternatief: niet beschikbaar
  • Maatregel: De twee andere voorwaarden worden bekeken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op https://www.svhw.nl/contact/ hebben de witte foutmelding teksten een te laag contrast van 3,7:1 met de rode achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Op pagina https://www.svhw.nl/vacatures/junior-medior-seniorapplicatiebeheerder-belastingen/ hebben de rode foutmeldingsteksten een te laag contrast van 3,5:1 met de achtergrond. In het pdf document https://www.svhw.nl/app/uploads/2020/12/ Protocol-agressie-en-geweld-extern-v1.0.pdf hebben de rode teksten op pagina 8 een te laag contrast van 2,8:1 op de grijze achtergrond.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Contrast wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Op https://www.svhw.nl/over-svhw/deelnemers/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 in het gedeelte ‘Meer over SVHW’ vallen de langere woorden over elkaar heen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Tekst is niet meer leesbaar.
  • Alternatief: niet beschikbaar
  • Maatregel: Verhelpen overlap woorden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: niet bekend
  • Gevolg: Op pagina https://www.svhw.nl/ is na het inzoomen naar 200% menu niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Op pagina https://www.svhw.nl/contact/ is de knop ‘Verzenden’ in het formulier niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord omdat het een link zonder href attribuut is. In het formulier is het i icoontje naast het label 'bestandsupload' niet te bereiken met het toetsenbord.
  • Alternatief: Niet beschikbaar
  • Maatregel: Alles moet met toetsenbord te bedienen zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, kan de sneltoets worden uitgezet of opnieuw toegewezen worden.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.svhw.nl/woz/ staat een video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Deze tekentoetsen werken ook als de toetsenbordfocus op een andere knop in de mediaspeler staat.
  • Gevolg: Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.
  • Alternatief: Niet beschikbaar
  • Maatregel: aanpassen tekentoetsen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: aantal pdf documenten hebben geen bestandstitel
  • Gevolg: Bezoekers met beperkingen kunnen niet door de website heen navigeren.
  • Alternatief: Geen atternatief beschikbaar
  • Maatregel: Aanpassen pdf titels.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.svhw.nl/ staan twee tabbladen. Voor veelgezochte onderwerpen en een voor brief.
  • Gevolg: Als er meerdere tabbladen zijn, moet de focus eerst over de onderdelen van het huidige tabblad gaan, voordat de focus naar het volgende tabblad wordt verplaatst. Dit is hier niet het geval.
  • Alternatief: Op dit moment wordt het tabblad brief ontvangen niet gebruikt, deze kan uitgezet worden.
  • Maatregel: Uitzetten tabblad brief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Geen linktekst bij logo of 'bekijk het antwoord' toegevoegd.
  • Gevolg: Blinde weet zo niet waar een link naartoe verwijst wanneer hij van link naar link 'springt'.
  • Alternatief: Niet beschikbaar
  • Maatregel: linkteksten toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.svhw.nl/contact/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de knop ‘uploaden’.
  • Gevolg: Mensen met een motorische beperking zien zo niet waar de focus op de pagina is.
  • Alternatief: geen alternatief
  • Maatregel: Zichtbaar maken toetsenbordfocus.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen nu niet de tekst inspreken om een element te bedienen.
  • Alternatief: niet beschikbaar.
  • Maatregel: Bij logo een goed tekstalternatief plaatsen, bijvoorbeeld ‘Logo SVHW' en bij selectievelden op contactpagina toegankelijkheidsnaam toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: fout in formulieren (contactformulier, sollicitatie). Geen identificerende foutmeldingen.
  • Gevolg: Een blinde ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt.
  • Alternatief: Specifiekere foutmeldingen maken.
  • Maatregel: Meldingen aanpassen naar bijvoorbeeld 'Het veld Naam is niet (goed) ingevuld'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Geen rekening gehouden met richtlijnen formulieren.
  • Gevolg: Instructies uit formulieren zijn voor blinde bezoekers nu niet te achterhalen.
  • Alternatief: niet beschikbaar.
  • Maatregel: formulieren aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: ID waarde type staat bij homepage dubbel, en staat bij WOZ dubbele aanhalingstekens. Niet bekend waarom.
  • Gevolg: Kan problemen opleveren met hulpsoftware.
  • Alternatief: niet beschikbaar
  • Maatregel: zo mogelijk aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Richtlijnen formulieren niet toegepast.
  • Gevolg: Niet leesbaar voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Niet beschikbaar
  • Maatregel: Formulieren aanpassen. Logo tekstalternatief geven, actieve tabblad zichtbaar maken met aria-current attribuut, uitklapbare items als verborgen tekst erbij, title-attribuut toevoegen aan iframe element.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Bij de formulieren is geen rekening gehouden met richtlijnen digitale toegankelijkheid.
  • Gevolg: Foutmeldingen niet leesbaar voor hulpsoftware.
  • Alternatief: niet beschikbaar.
  • Maatregel: Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is. role="alert" gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617