Verklaring van www.verkiezingsuitslagen.nl

Status toegankelijkheid https://www.verkiezingsuitslagen.nl/

Kiesraad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Kiesraad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.verkiezingsuitslagen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Kiesraad is beschikbaar via de link https://www.kiesraad.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Kiesraad verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.verkiezingsuitslagen.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Kiesraad is gevorderd met de toegankelijkheid van www.verkiezingsuitslagen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Kiesraad .
Functie: Secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via kiesraad@kiesraad.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Kiesraad

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.verkiezingsuitslagen.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.verkiezingsuitslagen.nl is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle informatieve afbeeldingen zijn te lezen door hulpsoftware.
  • Oorzaak: Er zijn enkelen informatieve afbeeldingen waar alternatieve tekst ontbreekt.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware kunnen enkele informatieve afbeeldingen niet lezen.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Er worden alternatieve teksten toegevoegd aan informatieve afbeeldingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De structuur van sommige teksten is niet goed weergegeven.
  • Oorzaak: Koppen zijn in de code niet opgemaakt als koppen.
  • Gevolg: Software kan de structuur van de pagina of het pdf-document niet bepalen. Dit is nodig om bijvoorbeeld met hulpsoftware naar verschillende koppen te navigeren.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Koppen worden in code opgemaakt als koppen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van componenten van de gebruikersinterface en grafische objecten hebben niet altijd een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.
  • Oorzaak: Het contrast binnen een grafiek is onvoldoende en het contrast van links binnen omringende tekst is onvoldoende.
  • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden, zij moeten het tekstveld kunnen onderscheiden.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Contrast binnen grafiek en linktekst verhogen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van componenten van grafische objecten hebben niet altijd een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.
  • Oorzaak: Het contrast binnen een grafiek is onvoldoende.
  • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden, zij kunnen hierdoor verschillende onderdelen van een grafiek niet goed waarnemen.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Contrast binnen lgrafisch-object verhogen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Extra informatie die in beeld komt als de muis op een van de gekleurde lijnen van een grafiek wordt geplaatst is niet te sluiten en niet aanwijsbaar. De pop-up valt eventueel over een gedeelte van een andere lijn heen.
  • Oorzaak: De pop-up opent en sluit automatisch als er met de muis over de grafieklijn wordt gegaan.
  • Gevolg: De pop-up is niet te openen en sluiten via het toetsenbord.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: De grafiek aanpassen zodat de pop-up op de juiste manier wordt geopend en gesloten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Onvoldoende contrast bij een aantal tekstlink-objecten.
  • Oorzaak: Contrast tekstlink-objecten is minder dan 4,5:1
  • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden, zij moeten het tekstveld kunnen onderscheiden.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Contrast binnen linktekst-object verhogen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Extra informatie bij een grafiek is niet zichtbaar te maken door alleen het toetsenbord te gebruiken. Ook is het niet mogelijk om vergelijkingen te verwijderen met alleen het toetsenbord.
  • Oorzaak: Extra hoverinformatie is met het toetsenbord niet te bereiken en de bedieningselementen om delen van de grafiek aan en uit te zetten zijn met het toetsenbord niet benaderen.
  • Gevolg: Toetsenbordgebruikers kunnen de grafieken niet goed gebruiken.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Laatste versie Highcharts implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Het ontbreken van skip-links.
  • Gevolg: Gebruiker kan niet snel met toetsenbord navigeren.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Een skiplink toevoegen. De skiplink is in staat om de toetsenbordfocus te verplaatsen naar het begin van de unieke content.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pagina's hebben de paginatitel ‘Kiesraad – verkiezingsuitslagen’, deze titel beschrijft het onderwerp van de website en niet het onderwerp van de verschillende pagina's.
  • Oorzaak: Onjuiste configuratie van het genereren van de paginatitels.
  • Gevolg: Onderscheid tussen verschillende pagina's is afwezig.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Paginatitel-configuratie aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van een link kan niet goed bepaald worden uit de linktekst.
  • Oorzaak: De samenstelling van de kop van een tabel is niet eenduidig.
  • Gevolg: Het is voor de gebruiker niet duidelijk op welke verkiezingsuitslagpagina hij/zij terechtkomt.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Aanbrengen van samenhang tussen beschrijving van de link en het linkdoel.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De enige manier om alle pagina's te vinden is door het volgen van links.
  • Oorzaak: Er is geen sitemap.
  • Gevolg: Gebruiker heeft geen alternatieve manier om webpagina's te vinden.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Er wordt een tweede manier toegevoegd om alle pagina's te kunnen vinden, door en sitemap toe te voegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt dan wordt, afhankelijk van de browser, de fout niet altijd tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Er zijn browserafhankelijke foutmeldingen gebruikt. Hiernaast is de tekst die in beeld komt niet altijd goede foutmelding.
  • Gevolg: Foutmeldingen zijn niet voor iedere gebruiker aanwezig.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Browserafhankelijke foutmeldingen komen te vervallen. Er komt een eenduidige foutmelding op periode.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij invoervelden met invoereisen zijn de invoereisen niet van te voren aangegeven.
  • Oorzaak: Het gebruik van placeholderteksten in plaats van zichtbare labels is niet voldoende.
  • Gevolg: De veld-labels zijn tijdens en na het invullen niet meer zichtbaar en kunnen niet gebruikt worden om de ingevoegde gegevens te controleren.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Aanbrengen van vaste labels bij invoervelden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staat de knop ‘Download opties’. Dit uitklapbare menu kan twee verschillende statussen hebben, deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Oorzaak: Menustatus wordt niet bijgehouden.
  • Gevolg: Menustatus is niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Een opvraagbare menu-status toevoegen aan het uitklapmenu.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Kiesraad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617