Verklaring van Werkenbijhdsr.nl

Status toegankelijkheid https://werkenbijhdsr.nl/

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werkenbijhdsr.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Hoogheemraadschap+De+Stichtse+Rijnlanden&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werkenbijhdsr.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gevorderd met de toegankelijkheid van Werkenbijhdsr.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden .
Functie: Dijkgraaf.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@hdsr.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil dat iedereen alle informatie onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Digitale toegankelijkheid
Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. We zijn goed op weg, maar we voldoen nog niet volledig. In 2022 hebben we een plan van aanpak laten opstellen om digitoegankelijkheid optimaal verankerd te krijgen in de organisatie. Najaar 2022 is nog niet bekend op welk moment en in welke vorm uitvoering gaat worden gegeven aan het plan van aanpak, maar als Stichtse Rijnlanden gaan we wel mee in de ambitie van alle gezamenlijke waterschappen om op 1 januari 2025 in den breedte te voldoen aan de richtlijnen digitoegankelijkheid.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werkenbijhdsr.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Werkenbijhdsr.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hdsr.nl/publish/pages/135705/onderzoek_werkenbijhdsr_nl_wcag2_1-aa.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat linksboven een afbeelding van het logo. Deze afbeelding beschikt niet over een alt attribuut, waardoor de visuele informatie niet beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware. Om te voldoen aan dit succescriterium, is het nodig dat de afbeelding beschikt over een beschrijvend tekstalternatief. Let op: de (belangrijke) visueel zichtbare tekst op de afbeelding moet onderdeel zijn van het tekstalternatief. Dit is van belang om gebruik van spraakbediening mogelijk te maken.Dit type probleem komt vaker voor.

  • Gevolg:

   Veel afbeeldingen zijn niet goed toegankelijk is voor visueel beperkten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/ staat onder de koptekst “Hier staan wij voor” een video waarbij geen ondertiteling beschikbaar is, dit is wel nodig om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Video's slecht toegankelijk voor doven en slechthorenden.

  • Alternatief:

   Inmiddels is er ondertiteling bij de video gerealiseerd.

  • Maatregel:

   Inmiddels is er ondertiteling bij de video gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/ staat onder de koptekst “Hier staan wij voor” een video met visuele informatie, zoals bijvoorbeeld de tekst “Luuk gooide zijn carrière in het water” aan het begin van de video. Een ander voorbeeld is de teksten “Kom werken bij ons waterschap!” en “werkenbijhdsr.nl” aan het einde van de video. Deze informatie is niet beschikbaar voor gebruikers met visuele beperkingen en dus moet hier een alternatief voor komen.

  • Gevolg:

   Het begin en eind van de video('s) is niet goed toegankelijk voor visueel beperkten maar dit is overkomelijk omdat het vooral om de rest van de video gaat waarin iemand aan het woord is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We pakken dit in breder verband op, als onderdeel van het plan van aanpak dat we hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/ staat onder de koptekst “Hier staan wij voor” een video met visuele informatie, zoals bijvoorbeeld de tekst “Luuk gooide zijn carrière in het water” aan het begin van de video. Een ander voorbeeld is de teksten “Kom werken bij ons waterschap!” en “werkenbijhdsr.nl” aan het einde van de video. Deze informatie is niet beschikbaar voor gebruikers met visuele beperkingen en dus moet hier een alternatief voor komen.

  • Gevolg:

   Het begin en eind van de video('s) is niet goed toegankelijk voor visueel beperkten maar dit is overkomelijk omdat het vooral om de rest van de video gaat waarin iemand aan het woord is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We pakken dit in breder verband op, als onderdeel van het plan van aanpak dat we hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/ staan onder de koptekst “Hier staan wij voor” de teksten “Veiligheid”, “Leiderschap” en “Verbinding”. Boven deze drie teksten staan bijbehorende, decoratieve afbeeldingen. Deze afbeeldingen staan in de code boven de kopteksten. Het gevolg is dat de afbeelding boven “Leiderschap” relatie heeft met de koptekst “Veiligheid” en de afbeelding boven “Verbinding” relatie heeft met de koptekst “Leiderschap”. Dit probleem doet zich vaker voor

  • Gevolg:

   Minder goed toegankelijk met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/Vacature/2703 staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden.

  • Gevolg:

   Minder goed toegankelijk met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/ staat tussen de koptekst “Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden” en de bewegende Instagram afbeeldingen de tekst “295 posts”. De contrastverhouding van de grijze tekst ten opzichte van de witte achtergrond is 2,6:1, dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperkingen kunnen problemen ervaren bij het lezen van tekst wanneer het contrast te laag is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is op pagina https:// www.werkenbijhdsr.nl/ niet alle content meer beschikbaar. Rechtsboven staat de link “Vacatures”, deze link is niet langer zichtbaar. Ook het venster met de koptekst “Over ons” is niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Minder toegankelijk voor visueel beperkten die tekst willen vergroten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% en een resolutie van 1024x768 pixels. Hetzelfde probleem treedt ook op bij dit succescriterium, waarbij is getest bij een breedte van 320 pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd). Dit probleem is hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van dit probleem moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Zie 1.4.4

  • Alternatief:

   Zie 1.4.4

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/ staat een Instagram feed. Aan weerszijde staat een knop met een pijl-icoon, waarmee door de feed genavigeerd kan worden. De achtergrond van deze knoppen is transparant, waardoor de contrastverhouding van het pijl-icoon ten opzichte van de achtergrond verschilt per pixel. Over het algemeen is de contrastverhouding te laag om te voldoen aan dit succescriterium, dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Het gemeten contrast tussen de pijl en de ronde achtergrond valt tussen de 1,9:1 en de 2,0:1. Dit probleem speelt ook op andere plekken.

  • Gevolg:

   Mogelijk niet goed toegankelijk voor visueel beperkten of kleurenblinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/Opleidingen staat een YouTube video. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken.

  • Gevolg:

   Mogelijk minder toegankelijk voor bezoekers met spraakbediening.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/Vacature/2703 staat een formulier waar gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden. Als bijvoorbeeld in de browser Chrome een verplicht invoerveld wordt leeg gelaten, verschijnt (na het drukken op de knop "Verstuur sollicitatie") de browserafhankelijke melding “… is een verplicht veld”. Browserafhankelijke meldingen verdwijnen in 36 De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. sommige browsers (Chrome en de nieuwe Edge) na een paar seconden, waardoor er dus een tijdslimiet aanwezig is om de tekst van de melding te kunnen lezen. Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers. Het advies is om geen gebruik te maken van browserafhankelijke foutmeldingen. Dit type probleem doet zich ook voor bij het formulier op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/Vacature/15291

  • Gevolg:

   Voor cognitief beperkten mogelijk minder toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/ staat een automatisch actualiserende Instagram feed. Dit is bewegende content en moet daarom gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden. Dit is nu niet het geval, wat hinderlijk kan zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van de andere content op de pagina als er bewegend beeld is. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. succescriterium is bedoeld voor mensen met een cognitieve beperking die snel afgeleid zijn door wisselende of bewegende beelden bij het lezen van tekst.

  • Gevolg:

   Mogelijk niet goed toegankelijk voor cognitief beperkten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Minder handig te gebruiken voor mensen die met het toetsenbord navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Alle pagina’s hebben de paginatitel “Werken bij HDSR”. Deze titel omschrijft niet het onderwerp van de pagina’s.

  • Gevolg:

   Minder goed toegankelijk voor o.a. visueel beperkten die met spraaksoftware door de site navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/ staat een Instagram feed. Wanneer op een van de berichten geklikt wordt, verschijnt een pop-up in beeld. Een dergelijk venster wordt ook wel een lightbox genoemd. Zolang een dergelijk venster open staat, moet de toetsenbordfocus in dit venster blijven en bij het sluiten moet de toetsenbordfocus in de logische focusvolgorde geplaatst worden. In dit geval is dat op het element dat dit venster ook activeerde. Momenteel wordt niet aan deze voorwaarden voldaan.

  • Gevolg:

   Niet handig te bedienen voor mensen die hun toetsenbord gebruiken in de navigatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staan in de footer vier links naar verschillende sociale media. Deze links beschikken niet over een linktekst of toegankelijkheidsnaam. Het gevolg is dat het doel van deze links niet door hulpsoftware bepaald kan worden. Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

  • Gevolg:

   Minder goed navigeerbaar voor gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 18. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle webpagina's te kunnen vinden. Op dit moment is het volgen van links de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn. Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of een sitemap.

  • Gevolg:

   Minder handig te bedienen voor mensen met hulpsoftware die nu geen keuze hebben.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat rechtsboven een zoekveld met aan de rechterzijde een knop met een loep-icoon. De focusindicator is niet zichtbaar wanneer deze knop de toetsenbordfocus heeft. Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

  • Gevolg:

   Mogelijk minder toegankelijk voor motorisch beperkten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat linksboven een link naar de homepagina met een afbeelding van het logo. Deze link beschikt niet over een toegankelijkheidsnaam en de afbeelding niet over een tekstalternatief, waardoor het niet mogelijk is om deze link te activeren middels spraakbediening. Belangrijk hierbij is dat de (belangrijke) visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

  • Gevolg:

   Mogelijk niet goed bedienbaar met spraakbediening.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/Vacature/2703 staat een formulier. Bij het leeglaten van de invoervelden of bij een verkeerde invoer en na het activeren van de verzendknop, krijgen de niet-ingevulde verplichte velden en de niet goed ingevulde velden de melding "… is een verplicht veld". Dit is geen duidelijke foutmelding, maar een instructie. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld is niet (goed) ingevuld.".

  • Gevolg:

   Geen. Dit is niet onoverkomelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijhdsr.nl/ komen de id attributen “brand-logo”, “style” en “searchtext” meermaals voor. Om te voldoen aan dit succescriterium, is het nodig dat alle id attributen op een pagina uniek zijn. Dit type probleem doet zich voor op alle pagina’s, zie bijvoorbeeld https://www.werkenbijhdsr.nl/carriere en https:// www.werkenbijhdsr.nl/Vacatures

  • Gevolg:

   Kan ik zo niet beoordelen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat rechtsboven zoekveld met aan de rechterzijde een knop met een loep-icoon. Deze knop beschikt niet over een toegankelijkheidsnaam. Ook de link naar de homepage linksboven heeft geen naam die door hulpsoftware bepaald kan worden.

  • Gevolg:

   Mogelijk minder toegankelijk met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In eerste instantie zouden we dit laten aanpassen door de leverancier, maar inmiddels is bekend dat er een nieuwe website + bijbehorende ATS komt, wat betekent dat we hier niet meer in gaan investeren. In breder verband geldt bovendien dat we een plan van aanpak hebben laten opstellen om richting de toekomst digitoegankelijkheid verankerd te hebben in de organisatie zodat we uiterlijk 1 januari 2025 (waterschapsbrede streefdatum) zo goed als volledig voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Met de huidige leverancier van deze website zijn in het contract geen afspraken gemaakt over digitoegankelijkheid. Dat betekent een nieuwe investering op het moment dat we ze gaan vragen de punten uit dit onderzoek op te lossen. Dat kan nog aardig oplopen.

  • Oorzaak:

   De site is al diverse jaren geleden 'aangeschaft' toen er nog amper aandacht was voor digitoegankelijkheid.

  • Gevolg:

   We kunnen de punten uit het onderzoek niet zelf oplossen. Wij beschikken ook niet over het CMS van de site. Dat is allemaal in handen van de leverancier en daar zit dus een afhankelijkheid. Niet handig geregeld destijds, maar dat is de situatie. Oplossen van de knelpunten betekent dus een investering.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen natuurlijk altijd ouderwets bellen (voor zover dat met eventuele beperking mogelijk is natuurlijk) of een mail sturen.

  • Maatregel:

   Met de leverancier in gesprek gaan. Dat zal in de loop van 2022 gebeuren wanneer hopelijk budgetten vrij komen. We gaan daarbij voor onderstaande datum, maar het is wel een richtlijn. Ik kan niet zo goed beoordelen of het hier gaat om een onevenredige last, maar ik heb bij die vraag maar 'Nee' ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209