Verklaring van Regelhulp

Status toegankelijkheid https://www.regelhulp.nl

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Regelhulp.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is beschikbaar via de link https://www.communicatierijk.nl/binaries/communicatierijk/documenten/publicaties/2016/05/26/websiteregister/websiteregister-rijksoverheid-2020-09-02.ods

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport gepubliceerde informatie blijkt dat de website Regelhulp gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is gevorderd met de toegankelijkheid van Regelhulp en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport .
Functie: Afdelingshoofd Afdeling Financieel Advies en Beleidsondersteuning.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via meldpunt@juisteloket.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

De website is op 1 januari 2021 van naam veranderd naar Regelhulp.nl

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Regelhulp : voldoet gedeeltelijk

De website Regelhulp is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.regelhulp.nl/documenten/publicaties/2020/toegankelijkheid/1/toegankelijkheidsonderzoek
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De structuur van de sitemap komt niet helemaal overeen met de structuur van de site. Onder sommige categorieën staat nu één lange lijst op één niveau, terwijl de pagina’s waar naar gelinkt wordt zich niet allemaal op hetzelfde niveau bevinden.

  • Oorzaak:

   Een structurele fout bij het genereren van de sitemap voor specifieke soorten pagina's.

  • Gevolg:

   De structuur van de site is niet altijd goed af te lezen aan de sitemap

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Manier waarop de sitemap gecreëerd wordt herontwerpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De verborgen tekst "Activiteitendata" boven de datum, tijd en plaats van een activiteit lijkt de inhoud van deze velden te beschrijven, terwijl er ook andere gegevens in staan dan data (datums).

  • Oorzaak:

   De definitielijst is hier onhandig gebruikt, de test "Activiteitendata"is ambigu en de iconen hebben geen alternatieve tekst

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de inhoud van de velden niet goed bepalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het tonen van de gegevens van activiteiten herontwerpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De legend van de fieldset van het zoekformulier is verborgen voor hultechnologieën

  • Oorzaak:

   "display: none" in de CSS

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien de legend niet/

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Legend verbergen met de CSS Clipmethode

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De let-op-stijl en de streamer geven niet aan dat het belangrijke informatie betreft.

  • Oorzaak:

   Semantisch is er in de HTML geen element dat dit aangeeft.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet dat het belangrijke informatie betreft.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het strong-element toevoegen aan deze functionaliteiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kop in schermbrede afbeelding zorgt voor dubbele kop

  • Oorzaak:

   Een webpagina heeft al een h1-kop. Het inzetten van de kop in een schermbrede afbeelding zorgt dan voor een dubbele h1-kop, waarvan de eerste geen inhoud heeft.

  • Gevolg:

   Verwarrende structuur van de pagina voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Kop in schermbrede afbeelding niet gebruiken op webpagina's.

  • Maatregel:

   Correcte kopstructuur technisch afdwingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.

  • Oorzaak:

   In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:

   Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.

  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen vallen er vele cijfers van de paginering weg.

  • Oorzaak:

   Bij inzoomen wordt alleen het huidige pagineringscijfer getoond.

  • Gevolg:

   De functionaliteit om snel door pagina's met zoekresultaten te navigeren verdwijnt bij inzoomen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij inzoomen mogelijkheid behouden pagina's over te slaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de hover te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   De volumeregelaar opent onmiddelijk als de geluidsknop focus krijgt.

  • Gevolg:

   Verwarrend of onbruikbaar voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat volumeregelaar niet opent bij focus of alleen gesloten kan worden door de focus te verplaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De opengeklapte zoekfunctie klapt is niet op andere wijze te sluiten dan met wijziging van focus.

  • Oorzaak:

   De zoekfunctie klapt bij toetsenbordfocus automatisch open.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat de zoekfunctie niet automatisch openklapt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.

  • Oorzaak:

   Met de letter "f" kun je een video fullscreen bekijken.

  • Gevolg:

   Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knop om ondertitels te tonen heeft als visueel label "CC". Deze tekst komt echter niet terug in de toegankelijke naam van deze knop.

  • Oorzaak:

   Nvt

  • Gevolg:

   Hierdoor is hij moeilijk te bedienen door mensen met spraakherkenning.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   "CC" toevoegen aan de naam van de knop

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onduidelijk en onzichtbaar label voor AVG-informatie in formulieren.

  • Oorzaak:

   De informatie over privacy en het vinkje voor de akkoordverklaring zijn omsloten door een fieldset met daarin de legend "avg-nl". De tekst "avg-nl" is niet zichtbaar en is voor gebruikers van hulpsoftware geen duidelijk label.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien een onduidelijk label.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Label verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209