Verklaring van Gemeente Epe

Status toegankelijkheid https://www.epe.nl

Gemeente Epe is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-02-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Epe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Epe.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Epe is beschikbaar via de link https://www.epe.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Epe verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Epe te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Epe is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Epe en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Epe .
Functie: Teamleider Advies en Administratie gemeente Epe.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@epe.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Epe

De gemeente Epe vindt digitale toegankelijkheid belangrijk. Wij blijven er continu aan werken om dit te verbeteren.

Wij bouwen in 2021 aan een nieuwe/herziene volledig toegankelijke website.  Halverwege 2022 hopen we hiermee live te gaan. 

Vanuit deze website wordt ook gelinkt naar andere websites of applicaties, zoals het afsprakenportaal, de afvalwijzer en het raadsinformatiesysteem. Op dit moment voldoen nog niet al deze websites aan de toegankelijkheidseisen. We nemen, samen met onze leveranciers, maatregelen om ook deze volledig toegankelijk te maken.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijke overheid stelt ook eisen aan pdf's. De gemeente Epe bekijkt per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing kan worden geboden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Epe : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Epe is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer door via de muis of toetsenbord focus aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden specifieke eisen. Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen: sluiten, aanwijzen, aanhouden.

  • Oorzaak:

   Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'.

  • Gevolg:

   De content is niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Maatregel:

   De huidige website voldoet technisch niet volledig aan de eisen uit de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid. Daarvoor zullen we over moeten gaan op een nieuwe (versie van de) website. In de loop 2021 starten we dit project. Voorwaarde hierbij is dat de website volledig gaat voldoen aan de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, kan de sneltoets worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen aan bijv. Ctrl of Alt toets.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.epe.nl/ondernemen/recreeren-en-wonen_42845/ is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen.

  • Gevolg:

   Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De huidige website voldoet technisch niet aan deze eis uit de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid. Daarvoor zullen we over moeten gaan op een nieuwe (versie van de) website. In de loop 2021 starten we dit project. Voorwaarde hierbij is dat de website volledig gaat voldoen aan de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als een van de twee knoppen 'Contrast' en 'Groter' wordt geactiveerd verspringt de focus naar het begin van de pagina.

  • Gevolg:

   Dat is niet toegestaan, zorg dat de focus niet zomaar naar een andere plek gaat. Zie onder andere de pagina https://www.epe.nl/in-epe/actueel_41624/

  • Alternatief:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Maatregel:

   De huidige website voldoet technisch niet aan deze eis uit de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid. Daarvoor zullen we over moeten gaan op een nieuwe (versie van de) website. In de loop 2021 starten we dit project. Voorwaarde hierbij is dat de website volledig gaat voldoen aan de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In het nieuwsoverzicht staat een aantal berichten met afbeeldingen. Deze afbeeldingen staan in een link en missen het linkdoel omdat de afbeeldingen geen duidelijke alt tekst hebben. Zie https://www.epe.nl/in-epe/nieuws_41625/ De zes blokken met nieuws items op de homepage bevatten links zonder linktekst. Zie https://www.epe.nl/home Op elke pagina is een link zonder naam en inhoud. Deze link zit net boven het hoofdmenu. Zie bijvoorbeeld https://www.epe.nl/in-epe/actueel_41624/

  • Gevolg:

   Op elke pagina is een link zonder naam en inhoud. Deze afbeeldingen staan in een link en missen het linkdoel omdat de afbeeldingen geen duidelijke alt tekst hebben.

  • Alternatief:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Maatregel:

   De huidige website voldoet technisch niet aan deze eis uit de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid. Daarvoor zullen we over moeten gaan op een nieuwe (versie van de) website. In de loop 2021 starten we dit project. Voorwaarde hierbij is dat de website volledig gaat voldoen aan de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het is visueel duidelijk welke twee opties (Relevantie en Meest recent) van 'sorteer op' is geselecteerd maar dit is niet in de code aangegeven. Dus voor voorleessoftware is de status niet bekend, voeg dit toe in de code. Zie https://www.epe.nl/home/zoeken_41453/uitgebreid/?trefwoord=corona&archive=active en https://www.epe.nl/home/zoeken_41453/?archive=active&trefwoord=corona De status van het uitklapbare link (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit komt omdat de aria-expanded op het HTML Li element staat in plaats van de link. Zie https://www.epe.nl/direct-regelen/onderwerpen_41465/product/gokautomaat-plaatsen_211.html Het sluitknopje van het dialoog venster vergoot afbeelding heeft geen naam en geen juiste rol. Zie https://www.epe.nl/in-epe/nieuws_41625/item/burgemeesters-apeldoorn-en-epe-bezoeken-lucrato_42843.html

  • Gevolg:

   Het sluitknopje van het dialoog venster vergoot afbeelding heeft geen naam en geen juiste rol. De status van het uitklapbare link (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De huidige website voldoet technisch niet aan deze eis uit de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid. Daarvoor zullen we over moeten gaan op een nieuwe (versie van de) website. In de loop 2021 starten we dit project. Voorwaarde hierbij is dat de website volledig gaat voldoen aan de Tijdelijke Wet Digitale Toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De toegankelijkheid moet in de gemeente Epe nog deel uit gaan maken van onze inkoopvoorwaarden. We zijn hiervoor al in gesprek met de afdeling. Afspraken over toegankelijkheid zijn nog niet contractueel vastgelegd, maar pakken we integraal aan. We leiden de medewerkers op om meer kennis en vaardigheden te krijgen door schrijfcursussen te organiseren. Dit doen we ook voor het schrijven voor het web.

  • Oorzaak:

   Er is nog niet voldoende aandacht en commitment binnen de organisatie. Het is een groot project.

  • Gevolg:

   Een gemeente die nog niet voor iedereen toegankelijk is.

  • Alternatief:

   Is niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Schrijfcursussen organiseren. C-factor. Opnemen in de inkoopvoorwaarden. Continue proces. Organisatie meenemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Epe heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209