Verklaring van gbtwente

Status toegankelijkheid https://gbtwente.nl

GBTwente is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

GBTwente streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website gbtwente.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van GBTwente is beschikbaar via de link https://gbtwente.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website gbtwente van GBTwente voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van GBTwente .
Functie: Voorzitter Dagelijks Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gbtwente.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van GBTwente

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website gbtwente : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website gbtwente is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse iconen en afbeeldingen hebben geen alt attribuut.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen CMS

  • Gevolg:

   Voor mensen die gebruik maken van voorleessoftware en/of screenreaders zijn de pagina's lastig te navigeren en/of te begrijpen.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In heel veel HTML koppen, lijsten en tabellen wordt gebruik gemaakt van strong- en andere elementen die daar niet nodig zijn.

  • Oorzaak:

   Gebruikt om leesbaarheid te vergroten

  • Gevolg:

   Werkt averechts voor mensen die gebruik maken van voorleessoftware en/of screenreaders.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   Aanpassingen doorvoeren en juiste opmaak gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   CoContent heeft geen betekenisvolle volgorde in de broncode. Op de startpagina staan bijvoorbeeld nieuwsberichten met afbeeldingen. Visueel is duidelijk welke afbeelding bij welke kop hoort, maar in de code is dit niet zo. Dit komt omdat de afbeelding voor de bijbehorende kop (H2) in de HTML-code staat. Nu lijkt het of de afbeelding bij bericht 'Controle woningkenmerken gemeenten' bij het voorgaande bericht hoort.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Voor mensen die gebruik maken van voorleessoftware en/of screenreaders zijn de pagina's lastig te navigeren en/of te begrijpen.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan.

  • Oorzaak:

   Ontbreken kennis over mogelijkheden hiervoor in huidig CMS.

  • Gevolg:

   Mensen moeten alles zelf intoetsen.

  • Alternatief:

   Mensen moeten alles zelf intoetsen.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Kennis van het CMS op dit gebied vergroten.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aanpassing heeft (grote) financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Naast kleur zijn visueel tweede hints nodig voor waar in het proces iemand zich bevindt, welke tekst herkenbaar is als link óf welke velden niet goed zijn ingevuld.

  • Oorzaak:

   Niet allemaal mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   De informatie kan niet (goed) waargenomen worden door slechtziende. Het is belangrijk dat de informatie op een andere, niet kleur afhankelijke manier wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het inzoomen op een mobiel wordt belemmerd door de viewport instellingen en als de website bekeken wordt in een kleine schermresolutie is de site niet meer te bedienen en te gebruiken. Dit komt omdat het hoofdmenu het scherm vult en de content niet meer zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Ontbreken kennis over mogelijkheden hiervoor in huidig CMS.

  • Gevolg:

   Voor mensen die gebruik maken van zoom functionaliteiten is de inhoud van pagina’s zo lastig te navigeren en/of te begrijpen.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Zorgen voor een tekstueel alternatief van tabellen. Daarnaast meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aanpassing heeft (grote) financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een te lage contrastverhouding.

  • Oorzaak:

   Ontbreken kennis over mogelijkheden hiervoor in huidig CMS.

  • Gevolg:

   Het contactformulier is bijvoorbeeld minder goed bruikbaar, omdat de contrastwaarde van de randen van de invoervelden zijn niet hoog genoeg is.

  • Alternatief:

   Per mail of telefoon contact opnemen met Team communicatie (communicatie@gbtwente.nl of 053 - 481 88 75). Zij zorgen voor een toegankelijk alternatief van de mogelijkheden.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aanpassing heeft (grote) financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de CSS-eigenschappen van dit criterium worden toegepast dan valt deels de tekst van de knop 'Help ons verbeteren' weg (buiten beeld).

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Wanneer de knop buiten beeld valt kunnen bezoekers van de website deze niet gebruiken en ons geen feedback geven op onze website en/of dienstverlening.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief om feedback te geven.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de regelafstand meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aanpassing heeft (grote) financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content die onder hover of focus van het menu verschijnt is niet 'dismissable'.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   De content kan dus niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie die nu niet toegankelijk is.

  • Maatregel:

   Content ‘dismissable’ maken door gebruik Escape toets mogelijk te maken. Dit meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft in een aantal gevallen geen contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Oorzaak:

   Ontbreken kennis over mogelijkheden hiervoor in huidig CMS.

  • Gevolg:

   Informatie kan niet goed gelezen worden door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Per mail of telefoon contact opnemen met Team communicatie (communicatie@gbtwente.nl of 053 - 481 88 75). Zij zorgen voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aanpassing heeft (grote) financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het inzoomen op een mobiel wordt belemmerd door de viewport instellingen.

  • Oorzaak:

   Ontbreken kennis over mogelijkheden hiervoor in huidig CMS.

  • Gevolg:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan is de site niet meer te bedienen en te gebruiken. Hierdoor kunnen slechtziende bezoekers de informatie op de website niet bereiken en gebruiken.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aanpassing heeft (grote) financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Soms bevat een afbeelding geen HTML-tekst waardoor je niet ziet dat er tekst in de afbeelding staat.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen de tekst en de afbeelding niet lezen. Functionaliteit van buttons kan zo vervallen.

  • Alternatief:

   Via alternatieve navigatie de informatie bekijken. Of contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (dropdown)menu’s op de website zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Zonder muis is door de website navigeren slecht tot niet mogelijk.

  • Alternatief:

   Via alternatieve navigatie de informatie bekijken. Of contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatievideo is bedienbaar met tekentoetsen, maar deze functionaliteit kan niet uitgezet worden.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan.

  • Alternatief:

   Transcript van de video gebruiken.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. (Geen skiplinks toegevoegd).

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content nu niet overslaan om direct bij de hoofdcontent te komen.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De paginatitel ('eGouw 2020') van het Mijn gedeelte startpagina is niet beschrijvend genoeg.

  • Oorzaak:

   Ontbreken kennis over mogelijkheden hiervoor in huidig CMS.

  • Gevolg:

   Pas na het bekijken van de pagina weer de bezoeker op welke pagina hij zich bevindt.

  • Alternatief:

   Webpagina bekijken.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aanpassing heeft (grote) financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij diverse buttons en links is het doel van de link niet direct te bepalen op basis van enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext. Links die naar een unieke pagina hebben een unieke naam nodig.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers niet direct duidelijk waar een link naartoe verwijst wanneer hij van link naar link ‘springt’ bij het navigeren.

  • Alternatief:

   Via alternatieve navigatie de informatie bekijken. Of contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele naam van de 8 blokken op de homepagina komen niet overeen met de toegankelijkheidsnaam. (Als SC 1.4.5 op de juiste manier is verbeterd dan is, dan vervalt ook deze melding).

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest hier niet de juiste informatie voor.

  • Alternatief:

   Via alternatieve navigatie de informatie bekijken. Of contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een webpagina heeft Duitstalige content terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is (https://gbtwente.nl/veelgestelde-vragen/parkgebuhren). De taalidentificatie voor de Duitstalige tekst ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Ontbreken kennis over mogelijkheden hiervoor in huidig CMS.

  • Gevolg:

   Bezoekers zien mogelijk een pagina met Duitstalige informatie.

  • Alternatief:

   De Nederlandstalige versie van de pagina bekijken (https://gbtwente.nl/veelgestelde-vragen/parkeerbelasting).

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies voor invoervelden in contactformulieren zijn als placeholder teksten geplaatst.

  • Oorzaak:

   Ontbreken kennis over mogelijkheden hiervoor in huidig CMS.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de instructies niet meer achterhalen wanneer zij tekst invoeren.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie.

  • Maatregel:

   Instructieteksten op een andere manier beschikbaar stellen (andere locatie in formulier).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 21. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als er in een formulier een verkeerd formaat wordt ingevuld in de velden met een verplicht formaat zoals postcode dan verschijnt er geen suggestie met het goede formaat.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Gebruikers zien niet wat er fout gaat bij het invullen van een formulier, waardoor het invullen stagneert.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief om informatie naar GBTwente op te sturen.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zoekknop naast zoekveld, zoekveld in header, informatievideo en invoervelden van formulieren hebben geen naam. Software kan niet voor alle componenten van de gebruikersinterface de naam en rol bepalen. Ook kan software niet de toestanden, eigenschappen en waarden die door de gebruiker ingesteld zijn bepalen. Kennisgeving van veranderingen in deze items is niet beschikbaar voor user agents.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   De naam en rol van onderdelen van de interface zijn nu niet door software te begrijpen.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie die nu niet toegankelijk is.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is voor hulptechnologieën niet mogelijk om berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen. Bijvoorbeeld, wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd ontstaat er een 'laden' icoon. De informatie van dit icoon (laden) kan niet door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Niet mogelijk binnen huidig CMS.

  • Gevolg:

   Bijvoorbeeld, wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd ontstaat er een 'laden' icoon. De informatie van dit icoon (laden) kan niet door software worden bepaald.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met communicatie@gbtwente.nl wanneer u hierdoor informatie mist. Team communicatie zorgt voor een toegankelijk alternatief van de informatie die nu niet toegankelijk is.

  • Maatregel:

   Meenemen in de doorontwikkeling van de website. Zorgen dat dit mogelijk is binnen het CMS.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Past niet binnen het huidige format dat wij afnemen bij onze leverancier. Switchen heeft mede ook een grote financiële impact.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

GBTwente geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door GBTwente nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209