Verklaring van Website Stadsarchief Rotterdam

Status toegankelijkheid https://stadsarchief.rotterdam.nl

Stadsarchief Rotterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stadsarchief Rotterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website Stadsarchief Rotterdam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stadsarchief Rotterdam is beschikbaar via de link https://stadsarchief.rotterdam.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stadsarchief Rotterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website Stadsarchief Rotterdam gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stadsarchief Rotterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Website Stadsarchief Rotterdam en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stadsarchief Rotterdam .
Functie: Waarnemend teamleider Informatiedienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [stadsarchief@rotterdam.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Stadsarchief Rotterdam

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 15-08-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website Stadsarchief Rotterdam : voldoet gedeeltelijk

De website Website Stadsarchief Rotterdam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stadsarchief Rotterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://stadsarchief.rotterdam.nl/apps/stadsarchief.nl/_assets/documenten/2021-11-15-Toegankelijkheidsonderzoek-Stadsarchief-Rotterdam-(www.stadsarchief.rotterdam.nl)-versie-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stadsarchief Rotterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Home' staan links met daarboven afbeeldingen. Het gaat hier om de links 'Bouwtekeningen', 'Stamboom', 'Beeld en geluid' en 'Bezoek ons'. De afbeeldingen boven deze links hebben elk een alternatieve tekst die hetzelfde is als de linktekst. Hierdoor is de toegankelijke naam van deze links twee keer dezelfde tekst. De toegankelijke naam van de link 'Bouwtekeningen' is bijvoorbeeld 'Bouwtekeningen Bouwtekeningen'.

  • Oorzaak:

   Dubbeling naam met alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Herhaalde teksten in toegankelijke namen kan verwarrend zijn voor gebruikers van screenreaders. Daarnaast kan het ook vervelend zijn voor hen als teksten worden herhaald.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De alt-tekst wordt verwijderd door de webbouwer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'De schatkamer van Rotterdam': Een deel van de afbeeldingen in deze pdf geeft extra informatie, maar is niet als Figure-tag met een alternatieve tekst opgenomen in de codelaag, ook niet als een opdracht of de tekst er naar verwijst of als er tekst in staat (op de laatste pagina).

  • Oorzaak:

   Niet alle oude PDF's op de website zijn toegankelijk geproduceerd. Vanaf 2021 is dit opgelost.

  • Gevolg:

   Deze informatie is niet beschikbaar voor iemand die de afbeeldingen niet kan zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met het lezen van PDF's geproduceerd 2021 en ouder of waarmee u problemen mee ondervindt.

  • Maatregel:

   Neem contact met ons op bij problemen met het lezen van de PDF's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Jaaroverzicht 2020': De afbeeldingen bij de artikelen bevatten zowel een alternatieve tekst als een daadwerkelijke tekst. Dat laatste is niet de bedoeling, want zo'n daadwerkelijke tekst vervangt een afbeelding door tekst. Dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld een afbeelding van een eerste grote en getekende letter van een paragraaf maar niet bij een gewone afbeelding zoals in dit document.

  • Oorzaak:

   Niet alle oude PDF's op de website zijn toegankelijk geproduceerd. Vanaf 2021 is dit opgelost.

  • Gevolg:

   Gebruikers dit afhankelijk zijn van grotere letters of een screenreader kunnen deze afbeeldingen niet goed bekijken.

  • Alternatief:

   Neem contact met ons op bij problemen met het lezen van de PDF's.

  • Maatregel:

   Wij zullen de PDF toegankelijk maken en/of een samenvatting op de website beschikbaar stellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Jaaroverzicht 2020': Naast de tekst 'Volg ons op:' staan vijf social media iconen. Deze iconen staan niet in de codes van het document.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard, moet worden verwerkt in het brondocument van PDF.

  • Gevolg:

   Iemand die het document niet kan zien weet niet dat deze afbeeldingen getoond worden, terwijl ze wel informatie overbrengen.

  • Alternatief:

   Neem contact met ons op met problemen van het lezen van het document.

  • Maatregel:

   Wij zullen de PDF toegankelijk maken en/of een samenvatting op de website beschikbaar stellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Toegankelijkheid': De koppen, bijvoorbeeld 'Toegankelijkheidsverklaring' en 'Klacht', zijn opgemaakt met het strong-element. Hierdoor hebben deze knoppen niet dezelfde betekenis als wanneer zij in een kopelement zouden staan.

  • Oorzaak:

   Het content management systeem gebruikte <strong> voor vetgedrukte teksten.

  • Gevolg:

   Wanneer koppen zijn opgemaakt met het strong-element hebben zij niet dezelfde betekenis als wanneer het element is opgemaakt in een kopelement (H1, H2, H3, etc). Daarnaast worden de koppen met nadruk uitgesproken door screenreaders, wat bedoeld is voor enkele woorden waar de aandacht naartoe moet. Dit kan mensen die gebruik maken van screenreaders beperken in hun gebruik van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De teksten zijn in de broncode aangepast naar vetgedrukt <b> en het content management systeem wordt aangepast zodat dit niet meer te zien is in de huidige teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staan links met daarboven afbeeldingen. Het gaat hier om de links 'Bouwtekeningen', 'Stamboom', 'Beeld en geluid' en 'Bezoek ons'. De links zijn als H4 koppen gecodeerd, en dat is niet toegestaan. Dit omdat het semantsich geen koppen zijn en onder elke html-kop moet bijbehorende content staan.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard.

  • Gevolg:

   Een verkeerde opmaak van koppen zorgt ervoor dat de koppenstructuur niet klopt. Deze koppenstructuur wordt door verschillende gebruikers gebruikt om door de pagina te navigeren. Dit is dan minder goed mogelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website ontwikkelaar past de website aan waardoor de kophiƫrarchie logisch aangepast wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': Onder de tekst 'Verfijn op' staan drie lijsten. Deze lijsten hebben visueel duidelijke elk een kop maar in de code zijn deze koppen opgemaakt in li-elementen die binnen de ul-elementen van de lijsten staan.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard in ons database systeem.

  • Gevolg:

   Wanneer deze lijsten worden voorgelezen door screenreaders, kan het voor de gebruikers verwarrend zijn wanneer de kop van een lijst wordt voorgelezen als onderdeel van de lijst. Dit kan er ook voor zorgen dat zij de lijsten anders interpreteren dan mensen die de lijsten zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van het systeem biedt een toegankelijk zoekvenster aan die wij zo snel mogelijk laten implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Jaaroverzicht 2020': De koppenstructuur van dit document is niet helemaal in orde. Zo staat de tekst in de afbeelding 'Een grote stad betekent grote eenzaamheid. Desiderius Erasmus' in 4 H1-koppen. En wordt gevolgd door weer een H1, 'Jaaroverzicht 2020', wat niet mag, want daarmee bevat de eerste kop geen inhoud. Bovendien beschrijft 'Jaaroverzicht 2020' de inhoud van het document en doet de eerste kop dat niet.

  • Oorzaak:

   PDF documenten geproduceerd in 2020 of eerder zijn niet toegankelijk gemaakt.

  • Gevolg:

   De data boven de nieuwsberichtjes zijn visueel koppen, maar in de codelaag is dat niet het geval. Daar zijn dit paragrafen. Dat maakt het moeilijker voor mensen die de tekst niet kunnen zien en die via de koppen snel door de tekst kunnen navigeren.

  • Alternatief:

   neem contact op met problemen met het lezen van het document.

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Beeld en geluid': De inleidende tekst 'Bent u nieuwsgierig .... Stadsarchief Rotterdam bekijken.' is opgemaakt in een strong-element.

  • Oorzaak:

   Vetgedrukte teksten in het contentmanagement systeem worden opgeslagen als strong elementen.

  • Gevolg:

   Het strong-element is niet bedoelt om teksten dikgedrukt te maken. Wanneer een tekst in het strong-element is geplaats wordt dit met nadruk uitgesproken door screenreaders. Daarom is het element bedoeld voor enkele woorden, niet voor hele zinnen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangepast in de broncode van de pagina's. Het content management systeem wordt aangepast zodat vetgedrukte teksten worden verwerkt als bold elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Beeld en geluid': Wanneer het uitvouwbare blok (accordeon) 'Hoe zoek ik naar een afbeelding, film of geluidsdocument?' is uitgeklapt, is tekst te zien met daarin koppen. Deze koppen zijn opgemaakt met het strong-element.

  • Oorzaak:

   Vetgedrukte teksten in het contentmanagement systeem worden opgeslagen als strong elementen.

  • Gevolg:

   Wanneer koppen zijn opgemaakt met het strong-element hebben zijn niet dezelfde betekenis als wanneer het element is opgemaakt in een kopelement (H1, H2, H3, etc). Daarnaast worden de koppen met nadruk uitgesproken door screenreaders, wat bedoeld is voor enkele woorden waar de aandacht naartoe moet. Dit kan mensen die gebruik maken van screenreaders beperken in hun gebruik van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangepast in de broncode van de pagina's. Het content management systeem wordt aangepast zodat vetgedrukte teksten worden verwerkt als bold elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'De schatkamer van Rotterdam': Deze pdf heeft wel een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document en zijn deels ook verkeerd gebruikt. Daarnaast ontbreken er veel onderdelen in de codelaag.

   Dit document heeft veel tags in de codelaag staan die niet via een role-map omgezet worden in een standaard pdf-tag. Het gaat bijvoorbeeld om alle <p>-tags. Dit hadden <P>-tags moeten zijn. Maar ook de <article>-tag en de <Rotterdam-tabel>-tag kunnen alleen gebruikt worden als ze omgezet worden naar een standaard-tag. Zonder de juiste tags of een koppeling (role-mapping) naar een standaard-tag kan het zijn dat de tekst zonder structuur wordt weergeven, dus als 1 lange tekst.

   Er staan ook meerdere lijsten in het document, bijvoorbeeld op pagina 4 en pagina 6. Het is duidelijk te zien dat deze lijsten opsommingen zijn omdat er bulletpoints voor staan. Geen van deze lijst staan in tags die daarvoor zijn bedoeld.

   Hulpsoftware interpreteert deze teksten niet als lijsten. Hierdoor gaat betekenis verloren, zoals dat alle content in een lijst bij elkaar hoort.

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd.

  • Gevolg:

   Door een verkeerde opbouw in de codelaag van een pdf kan hulpsoftware vaak niet goed met het document omgaan.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij maken de PDF's toegankelijk of plaatsen een samenvatting op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Jaaroverzicht 2020': In de codes van de PDF 'Jaaroverzicht 2020' staan veel lege p-tags.

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd.

  • Gevolg:

   Sommige screenreaders zullen deze tags voorlezen als 'leeg'. Dit kan ververveld zijn voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Jaaroverzicht 2020': Een aantal onderdelen van deze pdf heeft geen tag gekregen en is ook niet gemarkeerd als artefact. Het betreft 18 onderdelen.

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd.

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware zoals een screenreader niet duidelijk om wat voor elementen het gaat. Zorg ervoor dat alle onderdelen die informatie geven een tag krijgen of dat ze als artefact gemarkeerd worden als het slechts om decoratieve onderdelen gaat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'De schatkamer van Rotterdam': Sommigen teksten zijn voorzien van een H2-tag, deze tag is voor koppen en niet voor gewone tekst. Dit gebeurt bij bijna alle zwarte, dikgedrukte teksten in het document, zoals op pagina 4.

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd.

  • Gevolg:

   Dit is vervelend voor gebruikers van screenreaders. De tekst in een H2-tag wordt voorgelezen als een kop, waardoor de betekenis van de tekst voor deze gebruikers verandert.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 15. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'De schatkamer van Rotterdam': De volgorde in de tags komt niet helemaal overeen met de logische leesvolgorde op het scherm. Zo staat het logo van Rotterdam in de tags boven de H1-tag 'Schatkamer van Rotterdam.'

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd.

  • Gevolg:

   Dat kan lastig zijn voor iemand die de screenreader gebruikt om de tekst voor te lezen, maar die de tekst wel kan zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 16. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Formulier': In het formulier kunnen bezoeker hun e-mailadres en telefoonnummer invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".

  • Oorzaak:

   Redactioneel: Het ontbreken van content in de autofill velden.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van het autocomplete-attribuut kan het voor gebruikers met cognitieve beperkingen lastiger zijn om de betreffende velden in te kunnen vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij hebben inmiddels de autofill velden gevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Jaaroverzicht 2020': Het contrast van de witte tekst op pagina 2 op de lichtbruine achtergrond (#cabda5) van de afbeelding is te laag. De contrastverhouding is hier 1,8:1.

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd. Deels is dit te wijten aan de oude huisstijl.

  • Gevolg:

   Mensen met visuele beperkingen kunnen moeite hebben met het waarnemen van de tekst door het lage contrast van de kleurcombinatie.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'De schatkamer van Rotterdam': In een kaart staan getallen in cirkels (pagina 11). De groene getallen (#208c40) op de gele achtergrond (#feea63) hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 3,7:1.

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd.

  • Gevolg:

   Voor mensen met visuele beperken waardoor zij sommige kleuren niet goed kunnen zien, kan het lastig zijn om deze getallen te lezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 19. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Jaaroverzicht 2020': Witte tekst staat over een illustratie met een grijze achtergrond (#b9b9b9), bijvoorbeeld de tekst 'Desiderius Erasmus'. Wanneer de tekst op het grijs staat heeft dit een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,9:1.

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd.

  • Gevolg:

   Mensen met visuele beperkingen kunnen moeite hebben met het waarnemen van de tekst door het lage contrast van de kleurcombinatie.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 20. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': Wanneer de pagina wordt bekeken in een schermgrootte van 1024x768px en ingezoomd wordt tot 133%, valt content buiten beeld. Het gaat hier om de knoppen waarmee gebruikers de weergave van de zoekresultaten kunnen aanpassen.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard in ons resultatenscherm van de database.

  • Gevolg:

   Mensen die de website op een kleiner scherm bekijken of mensen die de pagina moeten vergroten voor de leesbaar missen hierdoor een functionaliteit.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier levert een nieuw zoekscherm op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 21. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'De schatkamer van Rotterdam': Op de kaart op pagina 11, de 'Brandgrens' wordt met cijfers aangegeven waar die grens liep. Er is in de tekst een opdracht aan verbonden om de cijfers met elkaar te verbinden om te zien waar die grens precies loopt.

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd.

  • Gevolg:

   Deze informatie is niet beschikbaar voor mensen die dit niet kunnen zien. En nu komt die informatie ook niet terug in de tekst.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 22. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer de homepage wordt bekeken in een schermgrootte van 1280x1024px en ingezoomd wordt tot 400% en de tekstspatiƫring wordt toegepast, komt een vlak met de tekst 'stadsarchief.rotterdam.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijk' over het beeld te staan. Hierdoor is nog maar een klein deel van de content op de homepage te zien.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard, cookiemelding zit niet vooraan in tabvolgorde.

  • Gevolg:

   Wanneer mensen met visuele beperkingen de tekst op een pagina moeten vergroten en bepaalde stijlen moeten toepassen om de tekst te kunnen lezen, wordt een deel van de content op de pagina geblokkeerd. Dit zorgt ervoor dat zij de content niet goed kunnen bekijken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De plaatsing van de opties in de cookieverklaring wordt vooraan de tabvolgorde /focus gezet zodat dit scherm als eerste weggeklikt kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 23. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': Op de pagina staan de knoppen 'Mijn studiezaal (inloggen)' en 'Meer informatie'. Het is niet mogelijke om deze knoppen te bedienen met het toetsenbord, de focus kan hier niet op worden geplaatst.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard in de zoekresultatenpagina van onze database.

  • Gevolg:

   Voor mensen die alleen met het toetsenbord kunnen navigeren over een pagina is het niet mogelijk om deze knoppen te activeren. Hierdoor kunnen zij niet inloggen en kunnen zij de content achter de knop 'Meer informatie' niet lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier heeft een nieuw resultatenformulier gebouwd dat zo snel mogelijk wordt uitgerold.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 24. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': Wanneer de pagina wordt bekeken in een schermgrootte van 1024x768px en ingezoomd wordt tot 110%, verdwijnen de filters aan de linkerkant van het scherm achter een knop. Het is niet mogelijk om deze knop te bedienen met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard in het zoekresultatenscherm van onze database.

  • Gevolg:

   Voor mensen die alleen met het toetsenbord kunnen navigeren over een pagina is het niet mogelijk om deze knop te activeren. Hierdoor worden zij beperkt in hun gebruik van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de database heeft een nieuw toegankelijke resultatenpagina gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 25. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Home': Wanneer gebruikers voor het eerst de website bezoeken krijgen zij een cookie-melding te zien. Deze melding krijgt niet als eerst de focus.

  • Oorzaak:

   Focus/tabvolgorde klopt niet

  • Gevolg:

   Hierdoor staat de melding over content heen, bijvoorbeeld de social media links in de footer. Dit belemmert gebruikers die navigeren met behulp van het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   focus/tabvolgorde wordt aangepast zodat cookiemelding scherm vooraan staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 26. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': De focus volgorde na de knop 'Zoeken' loopt niet goed. Met deze knop is het mogelijk om een formulier uit te klappen. De focus wordt op de velden in dit formulier geplaatst, ook als deze niet is uitgeklapt.

  • Oorzaak:

   technisch van aard in de zoekresultatenpagina van onze database.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor mensen die navigeren met behulp van het toetsenbord. Zij weten niet op welke items de focus is geplaatst als deze items niet zichtbaar zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   de leverancier van de database heeft een toegankelijk zoekresultatenscherm gebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 27. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Home': Op de pagina komen twee links voor met de linktekst 'Contact'. De twee links verwijzen elk naar een andere pagina, naar 'https://stadsarchief.rotterdam.nl/contact_/' en naar 'https://stadsarchief.rotterdam.nl/contact/' .

  • Oorzaak:

   Bij het opstellen van de paginanaam had het contactformulier al /contact gekregen. Het overzichtsscherm van contact kreeg toen /contact_. Het overzichtsscherm is niet meer goed bereikbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders die een linklijst gebruiken kunnen het verschil tussen deze twee links moeilijk opmerken. Ook bij mensen die baat hebben bij een duidelijke navigatiestructuur kan het moeilijk zijn om onderscheid tussen de twee links te maken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De overzichtspagina wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 28. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': Op deze pagina zijn er een aantal elementen waar de focus niet zichtbaar is wanneer deze erop is geplaatst. Het gaat hier bijvoorbeeld de zoekresultaten, de links die verwijzen naar volgende pagina's en de filters aan de rechterkant van het scherm.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard in het zoekresultatenscherm van de database.

  • Gevolg:

   Dat de focus niet op alle interactieve elementen zichtbaar is kan mensen die navigeren met behulp van het toetsenbord beperken in hun gebruik van de website. Zij weten hierdoor niet altijd de locatie van de focus op de pagina en welke links en knoppen zijn kunnen activeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier heeft een toegankelijk zoekresultatenscherm gebouwd dat wij zo spoedig mogelijk uitrollen naar productie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 29. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Formulier': Wanneer de focus op de verzendknop wordt geplaatst is dit niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard. De focusvolgorde klopt niet.

  • Gevolg:

   Dat de focus niet op deze knop zichtbaar is kan mensen die navigeren met behulp van het toetsenbord beperken in hun gebruik van de website. Zij weten mogelijk niet wanneer zij op deze knop staan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De focusvolgorde wordt aangepast door de websiteleverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 30. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Stamboom': Op deze pagina wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons), bijvoorbeeld bij 'Hoe zoek ik in Zoeken op personen?'. Wanneer de focus is geplaatst op de knoppen waarmee de blokken worden uitgeklapt, is de focus niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard. De tab/focusvolgorde klopt niet.

  • Gevolg:

   Wanneer de focus niet zichtbaar is kan dat mensen die navigeren met behulp van het toetsenbord beperken in hun gebruik van de website. Zij weten hierdoor niet altijd de locatie van de focus op de pagina en welke links en knoppen zijn kunnen activeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   de leverancier past de focusvolgorde aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 31. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage zijn er een aantal elementen waarbij het niet zichtbaar is wanneer de focus hierop is geplaatst. De focus is niet zichtbaar wanneer deze staat op de links 'Meer nieuws' en 'Over ons', de knoppen in de cookiemelding, de social media iconen die onderaan de pagina staan en de pijliconen in de slider boven aan de pagina.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard. De focus/tabvolgorde klopt niet.

  • Gevolg:

   Dat de focus niet op alle interactieve elementen zichtbaar is kan mensen die navigeren met behulp van het toetsenbord beperken in hun gebruik van de website. Zij weten hierdoor niet altijd de locatie van de focus op de pagina en welke links en knoppen zijn kunnen activeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websiteleverancier past de focusvolgorde aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 32. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Contact': Boven de footer op deze pagina staan twee knoppen, 'Delen op Twitter' en 'Delen op Facebook'. Wanneer de focus op deze knoppen wordt geplaatst is dit niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard. Tab/focusvolgorde klopt niet.

  • Gevolg:

   Dat de focus niet op deze knoppen zichtbaar is kan mensen die navigeren met behulp van het toetsenbord beperken in hun gebruik van de website. Zij weten mogelijk niet wanneer zij op deze knoppen staan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 33. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Jaaroverzicht 2020': De tags van de PDF zijn geplaatst in een document-tag. De taal van deze tag is gezet op Engels (US) terwijl de hoofdtaal van het bestand Nederlands is.

  • Oorzaak:

   PDF's van 2020 en eerder zijn niet toegankelijk geproduceerd.

  • Gevolg:

   Sommige screenreader zullen niet alle elementen goed voorlezen als de taal niet correct is aangegeven. Bijvoorbeeld bij de alternatieve teksten van afbeeldingen in het document. Deze teksten zijn in het Nederlands maar de screenreader gebruikt een Engelse uitspraak.

  • Alternatief:

   Neem contact op met problemen van het lezen van de PDF's

  • Maatregel:

   Wij gaan deze pdf bestanden toegankelijk maken of een samenvatting aanbieden op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 34. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': Op de pagina komt in de code de ID 'mi_infoitem' meerdere keren voor.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard. Het zoekformulier van de databaseleverancier is niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   Dubbele ID's kunnen problemen geven voor hulpsoftware zoals screenreaders wanneer zij de code interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier heeft een nieuw toegankelijk zoekformulier gemaakt dat wij zo snel mogelijk uitrollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 35. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': Wanneer de pagina wordt bekeken in een schermgrootte van 1024x768px en ingezoomd wordt tot 110%, verdwijnen de filters aan de linkerkant van het scherm achter een knop. Deze knop heeft niet de juiste rol.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard. De zoekresultatenpagina van de database is niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   Voor mensen die gebruik maken van screenreaders is het lastig te bepalen wat dit element doet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier heeft een nieuw toegankelijk zoekformulier gemaakt dat wij zo snel mogelijk uitrollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 36. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': Op de pagina staat naast de tekst 'Verfijnen op:' een invoerveld. Dit veld heeft geen toegankelijke naam.

  • Oorzaak:

   Technisch van aard. De zoekresultatenpagina van de database is niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van screenreaders zullen niet weten wat zij moeten invoeren in dit veld omdat het geen toegankelijke naam heeft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier heeft een nieuw toegankelijk zoekformulier gemaakt dat wij zo snel mogelijk uitrollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 37. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Home': Naast de kop 'Stadsarchief Rotterdam' staat een iframe van een Youtube videospeler. Dit iframe-element heeft geen title-attribuut dat een beschrijving bevat van het frame.

  • Oorzaak:

   Het titel attribuut is een nieuw veld dat wij hadden moeten invullen.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een title-attribuut misschien bijvoorbeeld screenreaders een omschrijving van het element.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij hebben het titel attribuut veld ingevuld bij de externe video's op onze website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stadsarchief Rotterdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209