Verklaring van Belastingloket DOWR

Status toegankelijkheid https://www.belastingloketdowr.nl/

Gemeente Deventer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Deventer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Belastingloket DOWR.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Deventer is beschikbaar via de link http://www.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Deventer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Belastingloket DOWR gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Deventer is gevorderd met de toegankelijkheid van Belastingloket DOWR en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Deventer .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Deventer

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Belastingloket DOWR : voldoet gedeeltelijk

De website Belastingloket DOWR is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Deventer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • http://www.deventer.nl/servicepagina-s/toegankelijkheidsverklaring/2019-09-09-toegankelijkheidsonderzoek-belastingloket-dowr
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-09-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Deventer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn meerdere afbeeldingen zonder alternatieve tekst, zoals het logo, de Adobe afbeeldingen en de Trustguard.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Afbeeldingen zijn niet voor iedereen te begrijpen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Met de leverancier zijn de punten besproken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppenstructuur is niet goed toegepast. Headers zijn niet goed opgemaakt. Er missen labels bij invoervelden om informatie te filteren. PDF's hebben geen codelaag.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Hulpsoftware gebruikers kunnen de pagina's en documenten niet lezen en bedienen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De links met hoog contrast en grote letters hebben te weinig contrast.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet goed zichtbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het inzoomen op mobiele apparaten is onmogelijk gemaakt via het meta element.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet voor iedereen goed leesbaar op een mobiel apparaat.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De documenten kunnen niet worden geselecteerd en gedownload met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Er kan alleen met een 'oneclick' event een document geopend worden.
  • Gevolg: De documenten zijn niet voor iedereen bereikbaar en bedienbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pagina's hebben geen duidelijke beschrijving. PDF's hebben geen document titel.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet voor iedereen duidelijk en te begrijpen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er staat een link terug naar de homepage die alleen zichtbaar wordt met toetsenbordfocus. Het is een afbeelding van 1 pixel hoog en breed in de header van de pagina. De alt tekst is 'Belastingloketdowr'. Het is niet echt duidelijk dat dit een link 'terug naar home' is
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet voor iedereen duidelijk.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina's kunnen maar op een manier gevonden worden, door het volgen van links op de homepage en de bedrijven pagina. Dit is ook het geval bij de pagina's achter de digid inlog.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet voor iedereen duidelijk en bedienbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De toetsenbordfocus op de Trustguard link is niet zichtbaar.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet voor iedereen goed zichtbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina heeft geen taal gespecificeerd in het html-element. PDF's hebben geen taal gespecificeerd.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet duidelijk voor iedereen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de tweede stap van het formulier komen dubbele id's voor. (https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/contact-formulier/overzicht-1) Op pagina: Contactformulier (https://formulieren.belastingloketdowr.nl/form/contact-formulier/uw-gegevens-0)
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: De website werkt niet goed met en voor hulptechnologiesoftware.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer er geen aanslagen zijn gevonden, verschijnt een popup met een melding hiervan. Deze heeft een button om te sluiten met alleen de tekst 'x'. Bovendien is de knop met het attribuut 'aria-hidden' verborgen voor hulpsoftware, terwijl het wel focus krijgt (en moet krijgen). Deze knop moet dus niet worden veborgen en een beschrijvende tekst krijgen zoals ('sluit venster'). Ook is de rol van de popup window niet aangegeven.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet voor iedereen duidelijk en te bedienen met hulptechnologiesoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de punten op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Deventer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123