Verklaring van NVWA

Status toegankelijkheid https://www.nvwa.nl

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NVWA.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is beschikbaar via de link https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/verplichte-richtlijnen/websiteregister-rijksoverheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit gepubliceerde informatie blijkt dat de website NVWA gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is gevorderd met de toegankelijkheid van NVWA en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit .
Functie: Divisiehoofd Klant, Bedrijf & Consument.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via internetredactie@nvwa.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

 • SC 1.1.1 - Vaste decoratieve afbeeldingen hebben tekstalternatief.
  Foto's in nieuwsoverzichten, bij uitgelichtblokken en in fotonavigatie hebben nooit meer een tekstalternatief.
 • SC 1.3.1 - Aan streamer is niet te zien dat het belangrijke informatie betreft.
  De streamer heeft het strong-element gekregen.
 • SC 1.3.1 - Legend is verborgen in zoekformulier.
  De legend is nu verborgen met de clip-methode ipv met "display:none".
 • SC 1.3.1 - Structuur sitemap komt niet overeen met sitestructuur.
  De sitemap toont nu alleen menu-items op de eerste twee niveau's.
 • SC 1.3.1 - Inhoud metagegevens activiteiten onduidelijk.
  Iconen als afbeelding in html opgenomen en een alternatieve tekst gegeven.
 • SC 1.4.13 - Zoekveld niet te sluiten zonder focus te verplaatsen
  Deze is gesloten omdat de onderzoekende partij heeft laten weten dat dit alsnog geen afwijking bleek te zijn.
 • SC 1.4.13 - Video: Volumeregelaar sluit niet zonder hover te verplaatsen.
  De volumenregelaar opent niet meer over de video heen en is continu zichtbaar.
 • SC 1.4.4 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
  De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.
 • SC 2.4.7 - Focus niet zichtbaar op knop videospeler.
 • Overbodige knop verwijderd
 • SC 2.5.3 - Visueel label (CC) voor knop ondertiteling bij video komt niet voor in toegankelijke naam.
  "CC" toegevoegd aan toegankelijke naam.
 • SC 2.5.3 - Call-to-action (CTA) heeft verkeerd aria-label.
  Alleen als een CTA naar een externe link gaat krijgt hij een aria-label. Deze bevat nu de linktekst en de tekst "(externe website)".
 • SC 4.1.2 - WAI-ARIA-rollen niet correct in lightbox.
  Onnodige rollen "dialog" en "document" verwijderd.

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO).

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website NVWA : voldoet gedeeltelijk

De website NVWA is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nvwa.nl/documenten/nvwa/organisatie/toegankelijkheid/publicaties/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-nvwa.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Grafieken zijn verborgen voor hulpapparatuur

  • Oorzaak:

   Grafieken worden verborgen in de stylesheet

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van bijvoorbeeld screenreaders is niet duidelijk dat er een grafiek is.

  • Alternatief:

   De aanwezige tabel met de gegevens waarop de tabel is gebaseerd

  • Maatregel:

   Laatste versie van Hightcharts in gebruik nemen en zorgen dat grafiek zichtbaar wordt voor hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kop in schermbrede afbeelding zorgt voor dubbele kop

  • Oorzaak:

   Een webpagina heeft al een h1-kop. Het inzetten van de kop in een schermbrede afbeelding zorgt dan voor een dubbele h1-kop, waarvan de eerste geen inhoud heeft.

  • Gevolg:

   Verwarrende structuur van de pagina voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Kop in schermbrede afbeelding niet gebruiken op webpagina's

  • Maatregel:

   Correcte kopstructuur technisch afdwingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lightbox toont voor hulpsoftware meerdere foto's tegelijk.

  • Oorzaak:

   De lightbox waarin een foto uit een foto-album wordt getoond laat de oude foto bij het gebruik van de knoppen Vorige/Volgende uit beeld animeren met een CSS transform. Echter wordt de oude foto niet volledig verborgen voor gebruikers van hulpsoftware

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware, want nu lijkt het net alsof er meerdere foto's in de lightbox staan

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niet meer zichtbare foto's ook voor hulpsoftware verbergen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur

  • Oorzaak:

   Kaarten hebben een verborgen H2-kop. Zodra redacties zelf een kop voor de kaart plaatsen klopt de hiërarchie van koppen niet.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.

  • Alternatief:

   Redacties kunnen hier rekening mee houden, maar het werkt niet intuïtief.

  • Maatregel:

   Kaarten een eigen zichtbare titel geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding

  • Oorzaak:

   De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hulpsoftware kan niet zien waar de ene tweet begint en de ander eindigt.

  • Oorzaak:

   De code voor een tweet bestaat voor een groot deel uit niet-semantische HTML- elementen, namelijk <div> en <span>. Deze elementen worden door hulpapparatuur genegeerd

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet bij welke tweet de links voor reageren, retweeten en volgen horen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Semantische code zoals een opsomming gebruiken voor de twitterfeed.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foto en het eventuele copyright zijn door hulpsoftware niet te associëren met een persoon uit het personenoverzicht

  • Oorzaak:

   In de code staat eerst de foto en daarna de kop die de naam van de bijbehorende persoon weergeeft. Hierdoor valt de foto voor hulpsoftware niet onder de kop.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet dat de foto bij de juiste persoon hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In de code de positie van kop en foto omwisselen. De voorkant blijft visueel hetzelfde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan drie icoon-links bij de tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.

  • Oorzaak:

   De iconen worden geplaatst door de stylesheet, maar zijn informatief

  • Gevolg:

   Gebruikers van een eigen stylesheet zien de iconen wellicht niet en weten niet waar de links voor zijn

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Iconen door de HTML laten plaatsen en een alternatieve tekst geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen vallen er vele cijfers van de paginering weg.

  • Oorzaak:

   Bij inzoomen wordt alleen het huidige pagineringscijfer getoond

  • Gevolg:

   De functionaliteit om snel door pagina's met zoekresultaten te navigeren verdwijnt bij inzoomen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij inzoomen mogelijkheid behouden pagina's over te slaan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle content en bedieningselementen van grafiek beschikbaar voor toetsenbordgebruikers

  • Oorzaak:

   Extra hoverinformatie is met het toetsenbord niet te bereiken en de bedieningselementen om delen van de grafiek aan en uit te zetten zijn met het toetsenbord niet benaderen

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen de grafieken niet goed gebruiken

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Laatste versie Highcharts implementeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.

  • Oorzaak:

   Met de letter "f" kun je een video fullscreen bekijken

  • Gevolg:

   Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van de links om afbeeldingen te delen op sociale media is onduidelijk.

  • Oorzaak:

   De iconen voor de sociale media hebben geen alternatieve tekst

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de links niet goed gebruiken

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Iconen voor delen op sociale media een alternatieve tekst geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209