Verklaring van Maak Gouda Duurzaam

Status toegankelijkheid https://maakgoudaduurzaam.nl/

Gemeente Gouda is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gouda streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Maak Gouda Duurzaam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Gouda is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gouda gepubliceerde informatie blijkt dat de website Maak Gouda Duurzaam gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gouda is gevorderd met de toegankelijkheid van Maak Gouda Duurzaam en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gouda .
Functie: afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@gouda.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://www.gouda.nl/direct-regelen/leven-en-wonen/u-en-de-gemeente/klacht-over-de-gemeente/.

Aanvullende informatie van Gemeente Gouda

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Maak Gouda Duurzaam : voldoet gedeeltelijk

De website Maak Gouda Duurzaam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gouda dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2023/01/WCAG-2.1-AA-inspectie-maakgoudaduurzaam.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gouda dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet tekstuele content, toegankelijk te maken door middel van een tekstalternatief. Hulpsoftware maakt deze alternatieve teksten bijvoorbeeld hoorbaar via voorleessoftware of tastbaar via braille.

   Op de onderzochte pagina’s staat het logo links boven. Dit logo heeft geen goed tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Hier bijvoorbeeld ‘Logo Maak Gouda Duurzaam.nl. Samen sterker’. https://maakgoudaduurzaam.nl/

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/ staan een aantal blokken met een kop, een afbeelding als link en een “Lees verder” link. De afbeeldingen hebben niet allemaal een goed tekstalternatief (bijvoorbeeld “IMG 20200811 WA0003 man isoleert” of “C3e078e7 4cff 4807 86e0 f5093d946243”). Als een afbeelding ook een link is moet het tekstalternatief het doel van de link beschrijven. Het advies hier is om deze meerdere links per blok samen te voegen tot één link en eventueel een vergroot klikbaar gebied te maken van het blok. Dan kan de afbeelding gezien worden als decoratief aangezien ze geen belangrijke informatie geven en hebben dan geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat software weet dat het de afbeelding kan negeren. Dit maakt het onder andere toegankelijker voor mensen die het toetsenbord gebruiken voor navigatie. Dit komt op meerdere pagina's voor bijvoorbeeld pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/zoeken?s=duurzaam en https://maakgoudaduurzaam.nl/energie.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/fijn-dat-je-ons-gevonden-hebt staat aan de linkerkant een afbeelding met een tekstalternatief “Jvm20180329 2292”, die de afbeelding niet beschrijft. Deze afbeelding kan gezien worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig, maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat software weet dat het de afbeelding kan negeren. Als de afbeelding niet decoratief is maar belangrijke informatie bevat dan moet het tekstalternatief de afbeelding goed beschrijven.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/energie heeft de afbeelding van de mier een tekstalternatief “Maak Gouda Duurzaam mier energie” welke niet helemaal juist is. Hier staat niet alle zichtbare tekst ("...op weg naar aardgasvrij") van de afbeelding in het tekstalternatief, waardoor deze informatie niet kan worden doorgegeven aan bijvoorbeeld voorleessoftware. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/deze-andere-energiebronnen-zijn-er staan aan de linkerkant een vijftal afbeeldingen waarvan het tekstalternatief niet helemaal beschrijvend is. Ook deze afbeeldingen kunnen gezien worden als decoratief. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op de pagina staan ook twee video’s. Voor een video of animatie geldt dat er direct vóór (bij voorkeur) of direct na een korte omschrijving staat van wat in de video of animatie te zien is. Dit kan bijvoorbeeld door een titel (bijvoorbeeld in een kop) die direct boven de video staat of door een zin of paragraaf tekst direct boven de video. Als de uitleg verder weg staat van de video, dan mag dat alleen als in die uitleg een directe verwijzing staat naar de video. Let op: In YouTube video's staat ook vaak een titel in de video zelf. Dit volstaat niet als titel of omschrijving van de video.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/duurzaamheidsplatform-gouda staat een logo van dpg. Dit logo heeft geen goed tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Hier bijvoorbeeld “Logo dpg Duurzaamheids Platform Gouda”.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/fijn-dat-je-ons-gevonden-hebt staat een YouTube video met ondertiteling. In deze video is automatisch gegenereerde ondertiteling van YouTube aanwezig. Deze ondertiteling voldoet niet omdat er vaak fouten in voorkomen. Zo wordt in deze video bijvoorbeeld gezegd “...verantwoordelijk Wethouder Hilde Niezen…” en dit wordt vertaald in “verantwoordelijk wethouder heel denise…”. Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens, wat het lezen moeilijker maakt. Ondertiteling is nodig voor doven en slechthorenden.

   Dit geldt ook voor de video’s op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/deze-andere-energiebronnen-zijn-er. Hier wordt in de eerste video bijvoorbeeld gezegd “Is er een one size fits all oplossing…” en dit wordt vertaald in “…is er een lang size fits all oplossing …”. De tweede video op deze pagina heeft wel goede ondertiteling.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/fijn-dat-je-ons-gevonden-hebt staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor bezoekers met een visuele beperking. Zo horen zij de informatie die in beeld komt en missen ze geen belangrijke informatie. Audiodescriptie kan ook helpen voor bezoekers met een cognitieve beperking. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld de tekst aan het begin van de video “Informatief Gouwestad TV” en de naam van de man aan het woord. En bijvoorbeeld na ongeveer zes en een halve minuut wordt er een hele minuut niks gezegd, hier kan uitleg over wat er te zien is in beeld zodat dit kan worden doorgegeven aan bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking.

   Dit komt ook voor op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/deze-andere-energiebronnen-zijn-er.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/deze-andere-energiebronnen-zijn-er staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld de tekst aan het begin van de video “Informatief Gouwestad TV” en de naam van de man aan het woord. En bijvoorbeeld na ongeveer zes en een halve minuut wordt er een hele minuut niks gezegd, hier kan uitleg over wat er te zien is in beeld zodat dit kan worden doorgegeven aan bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking.

   Dit komt ook voor op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/deze-andere-energiebronnen-zijn-er.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/informatie/proclaimer staan een aantal zichtbare lijsten. Als iets er uit ziet als een lijst (bijvoorbeeld door nummering ervoor of door het gebruik van bullets), dan is het belangrijk dat hulpsoftware het ook kan herkennen als een lijst. Dat kan door hier de juiste (HTML) code voor te gebruiken. Voordeel hiervan is dat de hulpsoftware voor mensen die blind zijn kan aangeven hoe groot de lijst is en dat iemand ook in één keer de hele lijst kan overslaan mocht het niet interessant zijn om deze te lezen. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/deze-andere-energiebronnen-zijn-er.

   Op de pagina staan ook meerdere zichtbare koppen nog niet herkenbaar voor hulpsoftware. Dit is belangrijk voor mensen die blind zijn. Als hun hulpsoftware de kopteksten kan herkennen als kopteksten, dan kunnen ze die in een overzicht laten voorlezen om een indruk te krijgen van de inhoud van de webpagina. Ze kunnen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld vanaf een bepaalde koptekst te beginnen met laten voorlezen. Het gaat bijvoorbeeld om de teksten die helemaal met hoofdletters zijn opgemaakt en sommige ook met het strong element. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Een aantal van deze zichtbare koppen zijn ook opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze zichtbare koppen moeten gewoon opgemaakt worden als html koppen en hebben geen extra nadruk nodig. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/fijn-dat-je-ons-gevonden-hebt onderin in het oranje gedeelte en pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/deze-andere-energiebronnen-zijn-er.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/energie is de hele inleiding onder de h1 kop opgemaakt als h2 kop. Een kop element is niet bedoeld om teksten te stylen, maar om een stuk tekst een kop te geven. Hier moet de inleiding op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/huurpand-van-moza%C3%AFek-wonen is de inleiding opgemaakt met het strong en em element. Als een hele inleiding met het strong en em element is omringd om het dik en schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Deze tekst moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit geldt ook voor de overige teksten op de pagina die zijn opgemaakt met het strong en / of em element.

   Het PDF-document https://maakgoudaduurzaam.nl/uploads/content/files/2018-nov-def-Flyer-makkelijk-groen-A4-Gouda-WEB.pdf heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/informatie/contact staan links in lopende tekst die alleen te onderscheiden zijn door een andere kleur. Om aan dit succescriterium te voldoen, moeten deze links aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het contrastverschil tussen de link en de omringende tekst minimaal 3,0:1 zijn. Aan deze voorwaarde wordt nu wel voldaan. Ten tweede moet de link veranderen als de muisaanwijzer op de link staat, zodat duidelijk is dat dit element interactief is. Dit kan bijvoorbeeld door de link te onderstrepen als de muisaanwijzer erop staat. Aan de tweede voorwaarde wordt nu niet voldaan. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's heeft de groene tekst naast het zoekveld een te laag contrast van 4,1:1 met de iets grijze achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. https://maakgoudaduurzaam.nl/

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/ heeft de witte tekst in het oranje blok eronder een te laag contrast van 3,6:1. Voor de kopteksten is dit goed maar voor de gewone tekst is dit te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/energie.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/informatie/contact hebben de blauwe links een te laag contrast van 3,1:1 met de achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/groen hebben de witte teksten een te laag contrast van 4,4:1 met de donker groene achtergrond (bovenaan de pagina). De blauwe links op de licht groene achtergrond hebben een te laag contrast van 1,7:1. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   In het PDF-document https://maakgoudaduurzaam.nl/uploads/content/files/2018-nov-def-Flyer-makkelijk-groen-A4-Gouda-WEB.pdf heeft de groene tekst “Groen” een te laag contrast van 1,9:1 op de witte achtergrond en 1,7:1 op de iets gekleurde achtergrond (plaatje achter de tekst). Deze kleurcombinatie komt vaker in het document voor. De groene tekst bij punt 5 heeft een te laag contrast van 2,1:1 en de gele tekst bij punt 6 een te laag contrast van 1,5:1

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig bij het zoekveld. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 1,6:1 of 1,8:1 te laag. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. https://maakgoudaduurzaam.nl/

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/informatie/contact heeft het Twitter icoon in de footer een te laag contrast van 2,8:1 op de groene achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtziende gebruikers, zij moeten het element kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/fijn-dat-je-ons-gevonden-hebt staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

   Dit geldt ook voor de twee video’s op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/deze-andere-energiebronnen-zijn-er.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets. https://maakgoudaduurzaam.nl/

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte pagina’s van de website hebben over het algemeen een goede paginatitel. Alleen de zoekpagina https://maakgoudaduurzaam.nl/zoeken?s=duurzaam heeft nu dezelfde paginatitel als de homepage https://maakgoudaduurzaam.nl/. Dit succescriterium is ervoor bedoeld om te kunnen achterhalen op welke pagina de gebruiker zich bevindt. De paginatitel wordt onder andere getoond in de titelbalk van de browser en kan door middel van hulpsoftware opgevraagd worden. Belangrijk hiervoor is dat de paginatitel het onderwerp of doel beschrijft én uniek is.

   Het PDF-document https://maakgoudaduurzaam.nl/uploads/content/files/2018-nov-def-Flyer-makkelijk-groen-A4-Gouda-WEB.pdf heeft geen bestandstitel. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Deze bestandstitel moet ook goed worden ingesteld zodat de paginatitel wordt getoond en voorgelezen en niet de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/ staan meerdere links met de linktekst “Lees verder, Lees verder”. Dit komt van de linktekst (tussen de a elementen) en het title-attribuut van de link. Hier is het linkdoel nu niet duidelijk. Blinden kunnen een overzicht maken van alle links op een pagina en het moet dan uit de link blijken waar deze naar toe gaat. Dit is op te lossen door meer informatie over het onderwerp te zetten in het title-attribuut van het link element. Of de linktekst zelf specifieker te maken. Dit komt op meerdere pagina's voor. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de links met linktekst “Meer over dit thema” op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/energie.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/informatie/contact staan een aantal links zonder content waardoor het linkdoel niet duidelijk is. Deze links welke voor de link "info@dpgouda.nl" staan, zouden weggehaald kunnen worden aangezien het dezelfde links zijn die er ook al staan met content.

   De volgende punten zijn niet fout, maar kunnen wel verbeterd worden: Verder viel erop dat er op de onderzochte webpagina's vaak title-attributen gebruikt worden bij links en dat daar dezelfde tekst in staat als de linktekst. Dit komt bijvoorbeeld voor op de homepage bij de menu items en de “Lees verder” links of de links in de footer. Bij voorleessoftware kan er voor gekozen worden om de title-attributen voor te lezen, als dat wordt gedaan worden deze teksten dus dubbel voorgelezen, dat kan hinderlijk zijn. Het title-attribuut is bedoeld om eventuele aanvullende informatie te geven (zoals bij de “Lees verder” links). https://maakgoudaduurzaam.nl/

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/ bestaan de verschillende blokken uit twee links die naar dezelfde pagina verwijzen. De “Lees meer” link en de afbeelding. Aangeraden wordt hier maar één link van te maken, bijvoorbeeld de lees meer link of nog duidelijker de kop van het blok en om daarnaast het klikbare gebied te vergroten om de ervaring voor muis en touch gebruikers te verbeteren. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is een extra manier (naast de links op de homepage) om pagina’s te vinden: de zoekpagina. Maar niet alle pagina’s kunnen via deze manier gevonden worden. Bijvoorbeeld de contact pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/informatie/contact , of de privacy pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/informatie/proclaimer. En zo zijn er meerdere pagina’s.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/informatie/contact is de toetsenbordfocus twee keer niet zichtbaar na de tweede link “duurzaam@gouda.nl” en één keer na de link “energieadvies@gouda.nl”. Deze staan dan op links zonder content.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op de onderzochte pagina’s heeft het logo geen goede toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam is nu “Maak Gouda Duurzaam logo”. Hier komt niet de volledig zichtbare tekst in voor. Hier mist de tekst "Samen sterker!". https://maakgoudaduurzaam.nl/

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/energie heeft het selectieveld voor de thema’s geen toegankelijkheidsnaam en heeft dit wel nodig. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door er een label aan te koppelen. Zie ook succescriterium 3.3.2. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Ook bij PDF-documenten moet een taalaanduiding aanwezig zijn. De taal kan ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het PDF-document https://maakgoudaduurzaam.nl/uploads/content/files/2018-nov-def-Flyer-makkelijk-groen-A4-Gouda-WEB.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/energie staat een selectieveld om te zoeken op thema. Als er een thema wordt geselecteerd, wordt de pagina herladen en verplaatst de focus naar het begin van de pagina. Dit is een contextwijziging. Dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers, vooral mensen met een visuele beperking. Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen selectie pas toe te passen nadat er op een knop 'Pas selectie toe' of iets dergelijks is geklikt.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/energie staat een selectieveld om te zoeken op thema. Dit selectieveld heeft geen label en heeft dit wel nodig. Als er bijvoorbeeld al een thema is geselecteerd is het niet meer duidelijk waar hier een selectie uit moet worden gemaakt. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/informatie/contact staan een aantal onzichtbare links waarvan de naam niet door software te bepalen is. Deze links hebben geen linktekst.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/fijn-dat-je-ons-gevonden-hebt kan een video worden gestart, deze video staat in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/items/deze-andere-energiebronnen-zijn-er.

   Op pagina https://maakgoudaduurzaam.nl/energie staat een select element waarvan de naam niet door software is te bepalen. Dit kan worden opgelost door bijvoorbeeld een label te koppelen aan het select element. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gouda heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209