Verklaring van veiliginternetten.nl

Status toegankelijkheid https://www.veiliginternetten.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website veiliginternetten.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website veiliginternetten.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gevorderd met de toegankelijkheid van veiliginternetten.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat .
Functie: projectleider veiliginternetten.nl.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2021.

Feedback en contactgegevens

juni 2021:

Wij zijn op dit moment druk bezig alle onderzochte items te verwerken. Zowel de webredactie (inhoud van de website, de naamgeving van de documenten, de tags) als de ontwerper, als de technisch beheerder zijn bezig de bevindingen op te lossen.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via esther.mieremet@ecp.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De eerste scan van de website op mate van toegankelijkheid is reeds uitgevoerd in oktober 2020.

Door een onafhankelijke derde partij is in mei 2021 een tweede onderzoek uitgevoerd en de resultaten worden op dit moment opgepakt.

De resultaten van het volledige onderzoek zijn te zien op: https://veiliginternetten.nl/media/documents/WCAG_2.1_onderzoek_veiliginternetten.nl.pdf

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website veiliginternetten.nl : voldoet gedeeltelijk

De website veiliginternetten.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://veiliginternetten.nl/media/documents/WCAG_2.1_onderzoek_veiliginternetten.nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/doejeupdates/ staat een video. Er is op de pagina zelf geen tekst voor of direct na (de link naar) de video te vinden die aangeeft waar de video over gaat. In de HTML-code is bij de link wel een title attribuut opgenomen, maar daar wordt alleen aangegeven "Speel video af". Het is dan nog steeds niet duidelijk waar de video over gaat.

  • Gevolg:

   Dit is voornamelijk een probleem voor mensen die blind zijn en van te voren willen weten waar de video over gaat voordat ze de video starten. Dan kunnen ze beslissen of ze de video willen overslaan of niet.

  • Alternatief:

   zie maatregel

  • Maatregel:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Voor succescriterium 1.2.3 (niveau A) zijn twee uitzonderingen, waarbij geen audiodescriptie nodig is: 1. Er wordt een uitgeschreven transcript geboden. Dit transcript dient alle informatie in de video (dus beeld en geluid) in de juiste volgorde bevatten. 2. Als concreet is aangegeven dat de video een media-alternatief is voor de tekst op de pagina én de video ook niet meer informatie geeft dan die tekst.

  • Maatregel:

   Al deze informatie moet via het audiospoor (eventueel een apart audiospoor welke aan en uit gezet kan worden) ook aangeboden worden aan mensen die blind zijn.Als alternatief mag voor de video ook een volledig uitgeschreven tekst worden aangeboden waar deze visuele (tekst) informatie ook in opgenomen wordt. Let op: om te voldoen aan niveau AA van WCAG moet ook voldaan worden aan succescriterium 1.2.5. In dat geval wordt alleen nog de audiodescriptie geaccepteerd als afdoende oplossing; een uitgeschreven tekst is dan niet meer afdoende om te voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/uitleg/ staat een video. In deze video komt informatie in beeld die iemand die blind is niet ziet.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/uitleg/ staat een video. In deze video komt informatie in beeld die iemand die blind is niet ziet.

  • Gevolg:

   Bijvoorbeeld na 13 seconden komen een paar voorbeelden van verschillende onderwerpen in beeld ("Privacy", "Wifi", enz.). Aan het eind van de video komt ook nog informatie in beeld over de initiatiefnemers en door wie het mede is mogelijk gemaakt. Al deze informatie moet via het audiospoor (eventueel een apart audiospoor welke aan en uit gezet kan worden) ook aangeboden worden aan mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ staat een koptekst "Bekijk de thema's". Deze is goed opgemaakt met een h2 element. Hieronder zijn alle thema's zelf opgemaakt met h3 elementen. Dit zijn echter geen kopteksten, omdat er geen content onder staat waar het een koptekst van zou moeten zijn. Hier kunnen dus beter geen h3 elementen gebruikt worden. Gebruik CSS voor de visuele opmaak van deze thema teksten. Hier kan misschien ook beter een lijst gebruikt worden. Op die manier kan het overzicht van de thema's ook sneller worden overgeslagen door mensen met hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en

   <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden. Zie voor meer informatie ons artikel: www.accessibility.nl/ kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-inwebrichtlijnen-2
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers..

  • Oorzaak:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers.

  • Gevolg:

   Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.

  • Alternatief:

   Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.

  • Maatregel:

   Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ staat een klein formulier waarbij een e-mailadres ingevuld kan worden om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Voor persoonlijke gegevens, zoals een e-mailadres, is het belangrijk dat bij de invoervelden daarvoor het autocomplete attribuut wordt gebruikt met de juiste waarde. Voor een e-mailadres is dat autocomplete="email". Dit zorgt ervoor dat hulpsoftware (of een browser of andere User Agent) de velden automatisch kan invullen, of extra hulp kan bieden bij het invullen. Dit autocomplete attribuut ontbreekt nu bij dit invoerveld voor een e-mailadres. Een volledig overzicht van alle invoervelden waarvoor een autocomplete nodig is en welke waarde verplicht is is hier te vinden: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/ #input-purposes. Bovenstaand formuliertje komt op meer pagina's voor. Hetzelfde probleem komt dus ook op die andere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ staat een klein formulier waarbij een e-mailadres ingevuld kan worden om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Voor persoonlijke gegevens, zoals een e-mailadres, is het belangrijk dat bij de invoervelden daarvoor het autocomplete attribuut wordt gebruikt met de juiste waarde. Voor een e-mailadres is dat autocomplete="email". Dit zorgt ervoor dat hulpsoftware (of een browser of andere User Agent) de velden automatisch kan invullen, of extra hulp kan bieden bij het invullen. Dit autocomplete attribuut ontbreekt nu bij dit invoerveld voor een e-mailadres. Een volledig overzicht van alle invoervelden waarvoor een autocomplete nodig is en welke waarde verplicht is is hier te vinden: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/ #input-purposes. Bovenstaand formuliertje komt op meer pagina's voor. Hetzelfde probleem komt dus ook op die andere pagina's voor.

  • Alternatief:

   Voor persoonlijke gegevens, zoals een e-mailadres, is het belangrijk dat bij de invoervelden daarvoor het autocomplete attribuut wordt gebruikt met de juiste waarde.

  • Maatregel:

   De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/uitleg/ staan in de tekst een aantal links die alleen herkenbaar zijn als link door de andere kleur van de tekst. Voor mensen die slechtziend zijn of kleurenblind kan dit een probleem opleveren. Zij zullen de links in de tekst mogelijk niet kunnen herkennen. Daarom is het beter om naast kleur een andere visuele hint te geven dat een stuk tekst in een zin of alinea een link is. Het beste is om een link standaard te onderstrepen als de link tussen andere tekst staat. Maar andere visuele opmaak is ook mogelijk.

  • Gevolg:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/uitleg/ staan in de tekst een aantal links die alleen herkenbaar zijn als link door de andere kleur van de tekst. Voor mensen die slechtziend zijn of kleurenblind kan dit een probleem opleveren. Zij zullen de links in de tekst mogelijk niet kunnen herkennen. Daarom is het beter om naast kleur een andere visuele hint te geven dat een stuk tekst in een zin of alinea een link is. Het beste is om een link standaard te onderstrepen als de link tussen andere tekst staat. Maar andere visuele opmaak is ook mogelijk.

  • Alternatief:

   Het beste is om een link standaard te onderstrepen als de link tussen andere tekst staat. Maar andere visuele opmaak is ook mogelijk.

  • Maatregel:

   Het beste is om een link standaard te onderstrepen als de link tussen andere tekst staat. Maar andere visuele opmaak is ook mogelijk. Op pagina https://veiliginternetten.nl/quiztool/veilig-online-opvakantie/ kan een quiz begonnen worden. Als een antwoord wordt gegeven op een vraag en het antwoord is fout, wordt de kleur rood voor de achtergrond van het foute antwoord gebruikt en er komt een iets rodere rand omheen. Voor het goede antwoord wordt een lichtgroene kleur gebruikt en een iets andere kleur groen voor een rand er omheen. Alleen door middel van deze kleuren wordt nu duidelijk welk antwoord goed en fout is. De kleuren hebben een te laag contrast ten opzichte van een neutraal antwoord. Contrast kan hier dus niet gebruikt worden als andere visuele manier om te zien welk antwoord goed of fout is. Naast kleurverandering kan beter ook een andere visuele manier gebruikt worden om aan te geven welk antwoord goed of fout is. Bijvoorbeeld een (rood) kruis (met voldoende contrast) en een (groen) vinkje (met voldoende contrast). Of, nog beter, de tekst "goed" en "fout" toevoegen bij de antwoorden. Zo zijn meer oplossingen mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website of een scherm van een mobiel apparaat met een breedte van maximaal 320 pixels wordt bekeken is niet alle content of functionaliteit meer aanwezig. Ook kan het zijn dat er in twee richtingen gescrold moet worden. Hieronder een paar voorbeelden. De problemen die genoemd zijn bij succescriterium 1.4.4 zijn hier ook van toepassing.

  • Gevolg:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/nieuws/ staat de link "Volgende" over de tekst "Pagina 1 van 11" heen. Hier treed geen goede 'reflow' op. Hierdoor zijn beide teksten niet meer goed te lezen. Op pagina https://veiliginternetten.nl/problemen/ staat het icoon van het zwaailicht over de rode tekst "Veel voorkomende problemen" heen waardoor deze tekst niet meer goed te lezen is. Ook hier geen goede reflow. Ook worden sommige rode kopteksten verderop op de pagina afgebroken zodat niet helemaal meer duidelijk is wat er staat. Bijvoorbeeld "Cybercrime en inci..." in plaats van "Cybercrime en incidenten"

  • Alternatief:

   Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels; • Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels; • Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen

  • Maatregel:

   Voorbeeld van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op iedere pagina staat een knop "Zoeken" bovenaan de pagina. Als hier op geklikt wordt verschijnt een zoekveld met de tekst "Vul jouw zoekterm in..." Het zoekveld waar getypt kan worden is herkenbaar door de lijn aan de onderkant van het zoekveld.

  • Gevolg:

   Het contrast van deze lijn is met 2,3:1 te laag. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Alternatief:

   Het contrast van deze lijn is met 2,3:1 te laag. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Maatregel:

   Het contrast van deze lijn is met 2,3:1 te laag. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ staan nieuwsberichten met een datum. Het contrast van de datum is te laag met 2,3:1. Op pagina https://veiliginternetten.nl/ staat een invulveld voor een e-mailadres met de placeholder tekst "Naam@email.nl". Het contrast van deze tekst is 1,4:1 en dus te laag. Bij dit formulier staat ook een blauwe link "privacyverklaring". Het contrast van deze tekst is met 4,1:1 ook net te laag. Op iedere pagina staat een footer met de kopteskten "Pagina's" en "Volg ons". Dit is grote tekst en het contrast moet dan minimaal 3,0:1 zijn. Het contrast is nu 2,9:1 en dus net te laag. In de footer staan ook een aantal links als "privacyverklaring" en "Cookie gebruik". Het contrast hiervan is met 2,1:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1. Op pagina https://veiliginternetten.nl/search/?q=router staat het aantal zoekresultaten "43 resultaten". Het contrast hiervan is met 2,1:1 te laag. Op pagina https://veiliginternetten.nl/search/?q=router staan onder de koptekst "Vragen of problemen" lichtgrijze teksten (Bijvoorbeeld "Vraag | Coronavirus en je ..."). Het contrast hiervan is met 2,3:1 te laag. Op deze pagina staat ook een link "Meer nieuws". Het contrast hiervan is met 2,3:1 ook te laag. Als je op pagina https://veiliginternetten.nl/quiztool/veilig-onlineop-vakantie/ de quiz start verschijnt boven de eerste vraag de

  • Gevolg:

   grijze tekst " Veilig online op vakantie - 1/6". Het contrast van deze tekst is met 4,3:1 net te laag. Op pagina https://veiliginternetten.nl/quiztool/veilig-online-opvakantie/?score=50 staan groene tekst "Mobiele apparaten". Het contrast hiervan is met 3,3:1 te laag.` Op pagina https://veiliginternetten.nl/vragen/ staat een oranje koptekst "Veelgestelde vragen". Het contrast hiervan is met 2,2:1 te laag. Dit is grote tekst (groter dan 24px) en dus moet het contrast minimaal 3,0:1 zijn. Dit geldt ook voor de andere oranje kopteksten op deze pagina. Op pagina https://veiliginternetten.nl/wachtwoordkraak-test/ staat een afbeelding met tekst. De tekst "Van de mensen die thuiswerken, op hun privécomputer werken?" heeft het grootste deel een te laag contrast. De achtergrondkleur verander van groen naar blauw. Vooral op het groene en middelste stuk is het contrast te laag. Zo zijn meer soortgelijke problemen gevonden op de andere pagina's. Uitleg van dit successcriterium

  • Alternatief:

   Met het gratis programma Contrast Analyser is het mogelijk om het contrast te meten. Meer informatie: www.accessibility.nl/ kennisbank/tools/kleurcontrast.

  • Maatregel:

   Met het gratis programma Contrast Analyser is het mogelijk om het contrast te meten. Meer informatie: www.accessibility.nl/ kennisbank/tools/kleurcontrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina is de ReadSpeaker "Lees voor" functionaliteit niet meer aanwezig. Op pagina https://veiliginternetten.nl/doejeupdates/ staan onder de koptekst "De risico's van slimme apparaten" normaal gesproken 3 berichten. Deze zijn nu vervangen door één bericht. Maar er kan worden gewisseld naar de andere berichten via een interface met drie bolletjes eronder. Dit werkt goed voor het tweede bericht, maar het derde bericht wordt niet zichtbaar als je op het derde bolletje klikt. Het tweede bericht schuift half uit beeld en er verschijnt geen derde bericht.

  • Gevolg:

   Op iedere pagina is de ReadSpeaker "Lees voor" functionaliteit niet meer aanwezig. Op pagina https://veiliginternetten.nl/doejeupdates/ staan onder de koptekst "De risico's van slimme apparaten" normaal gesproken 3 berichten. Deze zijn nu vervangen door één bericht. Maar er kan worden gewisseld naar de andere berichten via een interface met drie bolletjes eronder. Dit werkt goed voor het tweede bericht, maar het derde bericht wordt niet zichtbaar als je op het derde bolletje klikt. Het tweede bericht schuift half uit beeld en er verschijnt geen derde bericht.

  • Alternatief:

   Op iedere pagina is de ReadSpeaker "Lees voor" functionaliteit niet meer aanwezig.

  • Maatregel:

   Op iedere pagina is de ReadSpeaker "Lees voor" functionaliteit niet meer aanwezig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/thuiswerken/ staat een afbeelding met tekst. Het gaat om de tekst "Wist je dat? 40% Van de mensen die thuis werken, op hun privécomputer werken?". Als tekst in een afbeelding staat is het voor iemand die slechtziend is niet mogelijk om de tekst aan te passen met een eigen stylesheet.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de tekst moeilijk(er) leesbaar zijn voor deze persoon. Daarom is het beter om tekst zoveel mogelijk als gewone tekst op de pagina te zetten.

  • Alternatief:

   Deze tekst kan dan met CSS opgemaakt en gepositioneerd worden zodat het er toch hetzelfde uitziet.

  • Maatregel:

   Deze tekst kan dan met CSS opgemaakt en gepositioneerd worden zodat het er toch hetzelfde uitziet. Een manier waarop dit eenvoudig kan worden getest, is door alles op de webpagina te selecteren (CTRL + a / Cmd + a). Doordat alles geselecteerd wordt, is direct te zien welke tekst op afbeeldingen staat en welke in HTML.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina staat bovenaan een hamburgermenu met de tekst "menu" ernaast. Deze is interactief, maar kan niet met het toetsenbord bediend worden.

  • Gevolg:

   Deze is interactief, maar kan niet met het toetsenbord bediend worden.

  • Alternatief:

   Dit is een div element welke interactief is gemaakt met JavaScript. Een div element kan alleen geen toetsenbordfocus ontvangen en dus ook niet bediend worden met het toetsenbord. Hier kan dan bijvoorbeeld beter een button element gebruikt worden. Hetzelfde probleem doet zich voor als het menu geopend is en er een kruis staat met de tekst "Sluiten". Ook deze kan niet met het toetsenbord bediend worden om dezelfde reden.

  • Maatregel:

   Dit is een div element welke interactief is gemaakt met JavaScript. Een div element kan alleen geen toetsenbordfocus ontvangen en dus ook niet bediend worden met het toetsenbord. Hier kan dan bijvoorbeeld beter een button element gebruikt worden. Hetzelfde probleem doet zich voor als het menu geopend is en er een kruis staat met de tekst "Sluiten". Ook deze kan niet met het toetsenbord bediend worden om dezelfde reden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 14. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% dan verdwijnen alle logo's onder de footer. In plaats daarvan is één logo te zien die continu verwisseld wordt met een volgend logo. Dit wisselen van de logo's kan niet gestopt of gepauzeerd worden en kan afleidend zijn voor mensen die slechtziend zijn en moeite hebben met concentreren bij het lezen van de overige content

  • Gevolg:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% dan verdwijnen alle logo's onder de footer. In plaats daarvan is één logo te zien die continu verwisseld wordt met een volgend logo. Dit wisselen van de logo's kan niet gestopt of gepauzeerd worden en kan afleidend zijn voor mensen die slechtziend zijn en moeite hebben met concentreren bij het lezen van de overige content

  • Alternatief:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% dan verdwijnen alle logo's onder de footer. In plaats daarvan is één logo te zien die continu verwisseld wordt met een volgend logo. Dit wisselen van de logo's kan niet gestopt of gepauzeerd worden en kan afleidend zijn voor mensen die slechtziend zijn en moeite hebben met concentreren bij het lezen van de overige content

  • Maatregel:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% dan verdwijnen alle logo's onder de footer. In plaats daarvan is één logo te zien die continu verwisseld wordt met een volgend logo. Dit wisselen van de logo's kan niet gestopt of gepauzeerd worden en kan afleidend zijn voor mensen die slechtziend zijn en moeite hebben met concentreren bij het lezen van de overige content

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ en andere pagina's van de website is geen zogenaamde skiplink aanwezig. Dit is een link helemaal aan het begin van de webpagina waarmee direct naar de unieke inhoud van de pagina genavigeerd kan worden. Alle herhalende content, zoals het hoofdmenu en de zoekfunctie, kan dan overgeslagen worden. Deze link mag verborgen worden, maar moet zichtbaar worden als de toetsenbordfocus er op komt. Op die manier kunnen ook mensen met een motorische beperking die de muis niet kunnen gebruiken en gebruik van maken.

  • Gevolg:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ en andere pagina's van de website is geen zogenaamde skiplink aanwezig. Dit is een link helemaal aan het begin van de webpagina waarmee direct naar de unieke inhoud van de pagina genavigeerd kan worden. Alle herhalende content, zoals het hoofdmenu en de zoekfunctie, kan dan overgeslagen worden. Deze link mag verborgen worden, maar moet zichtbaar worden als de toetsenbordfocus er op komt. Op die manier kunnen ook mensen met een motorische beperking die de muis niet kunnen gebruiken en gebruik van maken.

  • Alternatief:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ en andere pagina's van de website is geen zogenaamde skiplink aanwezig. Dit is een link helemaal aan het begin van de webpagina waarmee direct naar de unieke inhoud van de pagina genavigeerd kan worden. Alle herhalende content, zoals het hoofdmenu en de zoekfunctie, kan dan overgeslagen worden. Deze link mag verborgen worden, maar moet zichtbaar worden als de toetsenbordfocus er op komt. Op die manier kunnen ook mensen met een motorische beperking die de muis niet kunnen gebruiken en gebruik van maken.

  • Maatregel:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ en andere pagina's van de website is geen zogenaamde skiplink aanwezig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op de homepage ontbreekt een omschrijvende titel in het title element in de head sectie van de HTML code. Deze moet dus nog toegevoegd worden. Bovenstaand probleem doet zich op meer pagina's voor. Bijvoorbeeld ook op pagina https://veiliginternetten.nl/nieuws/. Ook hier is het title element leeg gelaten. Een aantal paginatitels kan ook nog beter. Bijvoorbeeld op pagina https://veiliginternetten.nl/problemen/. De paginatitel is hier "Problemen". De inhoud van de webpagina gaat echter over Op de homepage ontbreekt een omschrijvende titel in het title element in de head sectie van de HTML code. Deze moet dus nog toegevoegd worden. Bovenstaand probleem doet zich op meer pagina's voor. Bijvoorbeeld ook op pagina https://veiliginternetten.nl/nieuws/. Ook hier is het title element leeg gelaten. Een aantal paginatitels kan ook nog beter. Bijvoorbeeld op pagina https://veiliginternetten.nl/problemen/. De paginatitel is hier "Problemen".

  • Gevolg:

   Het PDF document https://veiliginternetten.nl/media/documents/ Hoe_veilig_werkt_Nederland_thuis_6.pdf heeft in de bestandseigenschappen een goede titel gekregen. Deze titel moet echter ook worden weergegeven in de titelbalk van de PDF reader. In Acrobat gebeurd dit niet, omdat bij de weergave opties staat ingesteld dat de bestandsnaam wordt weergegeven in plaats van de documenttitel. Dit moet dus nog aangepast worden om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Het PDF document https://veiliginternetten.nl/media/documents/ Hoe_veilig_werkt_Nederland_thuis_6.pdf heeft in de bestandseigenschappen een goede titel gekregen. Deze titel moet echter ook worden weergegeven in de titelbalk van de PDF reader. In Acrobat gebeurd dit niet, omdat bij de weergave opties staat ingesteld dat de bestandsnaam wordt weergegeven in plaats van de documenttitel. Dit moet dus nog aangepast worden om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Maatregel:

   Het PDF document https://veiliginternetten.nl/media/documents/ Hoe_veilig_werkt_Nederland_thuis_6.pdf heeft in de bestandseigenschappen een goede titel gekregen. Deze titel moet echter ook worden weergegeven in de titelbalk van de PDF reader. In Acrobat gebeurd dit niet, omdat bij de weergave opties staat ingesteld dat de bestandsnaam wordt weergegeven in plaats van de documenttitel. Dit moet dus nog aangepast worden om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina staat bovenaan een hamburgermenu met de tekst "menu" ernaast. Als deze geopend wordt en iemand met het toetsenbord door het menu navigeert dan mag de toetsenbordfocus alleen op de zichtbare links van dit menu terecht komen en niet op de onderliggende pagina die niet meer te zien is. De focus gaat na de laatste link van het menu echter toch verder op de onderliggende pagina. Dat is niet logisch en zou niet moeten kunnen.

  • Gevolg:

   Op iedere pagina staat bovenaan een hamburgermenu met de tekst "menu" ernaast. Als deze geopend wordt en iemand met het toetsenbord door het menu navigeert dan mag de toetsenbordfocus alleen op de zichtbare links van dit menu terecht komen en niet op de onderliggende pagina die niet meer te zien is. De focus gaat na de laatste link van het menu echter toch verder op de onderliggende pagina. Dat is niet logisch en zou niet moeten kunnen.

  • Alternatief:

   Op iedere pagina staat bovenaan een hamburgermenu met de tekst "menu" ernaast. Als deze geopend wordt en iemand met het toetsenbord door het menu navigeert dan mag de toetsenbordfocus alleen op de zichtbare links van dit menu terecht komen en niet op de onderliggende pagina die niet meer te zien is. De focus gaat na de laatste link van het menu echter toch verder op de onderliggende pagina. Dat is niet logisch en zou niet moeten kunnen.

  • Maatregel:

   De focus gaat na de laatste link van het menu echter toch verder op de onderliggende pagina. Dat is niet logisch en zou niet moeten kunnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/uitlegvideos/ staan meerdere links "Lees meer". Het doel van deze links is niet duidelijk op zichzelf. Er is ook geen door hulpsoftware te bepalen linkcontext aanwezig waarmee het doel verduidelijkt kan worden.

  • Gevolg:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/uitlegvideos/ staan meerdere links "Lees meer". Het doel van deze links is niet duidelijk op zichzelf. Er is ook geen door hulpsoftware te bepalen linkcontext aanwezig waarmee het doel verduidelijkt kan worden.

  • Alternatief:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/uitlegvideos/ staan meerdere links "Lees meer". Het doel van deze links is niet duidelijk op zichzelf. Er is ook geen door hulpsoftware te bepalen linkcontext aanwezig waarmee het doel verduidelijkt kan worden.

  • Maatregel:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/uitlegvideos/ staan meerdere links "Lees meer". Het doel van deze links is niet duidelijk op zichzelf. Er is ook geen door hulpsoftware te bepalen linkcontext aanwezig waarmee het doel verduidelijkt kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/nieuws/ is de toetsenbordfocus bijvoorbeeld ook niet zichtbaar als de focus op de links naar de nieuwsberichten komt te staan. Ook niet als de focus op de link "Volgende" komt te staan. Toetsenbordgebruikers (die kunnen zien) kunnen deze nieuwspagina dus helemaal niet gebruiken.

  • Gevolg:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/nieuws/ is de toetsenbordfocus bijvoorbeeld ook niet zichtbaar als de focus op de links naar de nieuwsberichten komt te staan. Ook niet als de focus op de link "Volgende" komt te staan. Toetsenbordgebruikers (die kunnen zien) kunnen deze nieuwspagina dus helemaal niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/nieuws/ is de toetsenbordfocus bijvoorbeeld ook niet zichtbaar als de focus op de links naar de nieuwsberichten komt te staan.

  • Maatregel:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/nieuws/ is de toetsenbordfocus bijvoorbeeld ook niet zichtbaar als de focus op de links naar de nieuwsberichten komt te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ staat een klein formulier "Blijf op de hoogte". De zichtbare tekst ("Naam@email.nl") in het invoerveld komt hier niet terug in de toegankelijkheidsnaam ("Je email voor de mailinglijst") van het invoerveld.

  • Gevolg:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ staat een klein formulier "Blijf op de hoogte". De zichtbare tekst ("Naam@email.nl") in het invoerveld komt hier niet terug in de toegankelijkheidsnaam ("Je email voor de mailinglijst") van het invoerveld.

  • Alternatief:

   De zichtbare tekst ("Naam@email.nl") in het invoerveld komt hier niet terug in de toegankelijkheidsnaam ("Je email voor de mailinglijst") van het invoerveld.

  • Maatregel:

   De zichtbare tekst ("Naam@email.nl") in het invoerveld komt hier niet terug in de toegankelijkheidsnaam ("Je email voor de mailinglijst") van het invoerveld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF document https://veiliginternetten.nl/media/documents/ Hoe_veilig_werkt_Nederland_thuis_6.pdf is de natuurlijke taal van het document niet aangegeven in de bestandseigenschappen. Deze moet ingesteld staan op Nederlands.

  • Gevolg:

   Deze moet ingesteld staan op Nederlands.

  • Alternatief:

   Deze moet ingesteld staan op Nederlands.

  • Maatregel:

   Deze moet ingesteld staan op Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 22. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/ staat een klein formulier om je aan te melden voor nieuwsupdates en meer. Als hier geen emailadres wordt ingevuld, of als de checkbox niet wordt aangevinkt opent een nieuwe pagina met daarop het formulier nog een keer en met meldingen bij deze invoervelden.

  • Gevolg:

   Ditis geen goede foutmelding, maar meer een instructie. Een instructie mag, maar voor dit succescriterium is een foutmelding de basis. Een foutmelding zou kunnen zijn "Er is geen of een fout e-mailadres ingevuld". Bij de checkbox zou kunnen staan "De leesbevestiging van de privacyverklaring is niet aangevinkt". Een foutmelding heeft eigenlijk altijd een ontkenning met een 'geen' of een 'niet'. Als er een verkeerd e-mailadres wordt ingevuld staat er de melding "Enter a valid email address". Ook dit is een instructie en geen foutmelding. Daarnaast staan de meldingen nu in het Engels. Het is beter om hier gewoon Nederlandse teksten te gebruiken.

  • Alternatief:

   Ditis geen goede foutmelding, maar meer een instructie

  • Maatregel:

   Ditis geen goede foutmelding, maar meer een instructie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://veiliginternetten.nl/doejeupdates/ komt op een aantal plaatsen een genest p element voor. Dit kan parse problemen opleveren als hulpsoftware deze HTML code moet parsen. p elementen moeten niet genest worden. Het is beter dus om de code hiervan aan te passen

  • Gevolg:

   Het is beter dus om de code hiervan aan te passen

  • Alternatief:

   Het is beter dus om de code hiervan aan te passen

  • Maatregel:

   Deze geneste p elementen zijn in de HTML code te vinden onder de h2 koptekst "De risico's van slimme apparaten?"

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209