Verklaring van SSR

Status toegankelijkheid https://ssr.nl

SSR is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

SSR streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website SSR.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van SSR is beschikbaar via de link https://ssr.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door SSR gepubliceerde informatie blijkt dat de website SSR gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver SSR is gevorderd met de toegankelijkheid van SSR en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van SSR .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via j.rietveld@ssr.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van SSR

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website SSR : voldoet gedeeltelijk

De website SSR is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens SSR dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://ssr.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-10_toegankelijkheidsrapport_ssr.nl_.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://ssr.nl/wp-content/uploads/2020/08/202007_wcag_aa_mijnssr.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart SSR dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. Informatieve afbeeldingen in mijn.ssr.nl die als links fungeren naar webpagina’s of bestanden (readers) hebben geen tekstueel alternatief.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker van mijn.ssr.nl een afbeelding toevoegt die als link fungeert en geen beschrijving geeft aan deze afbeelding, ontstaat er een lege link zonder tekstalternatief/linkdoel.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware krijgt alleen de bestandnaam als tekstueel uitleg over deze afbeelding en het doel van de link.

  • Alternatief:

   Er wordt aangeraden om geen afbeeldingen te plaatsen die fungeren als links. Alle afbeeldingen worden voorzien van beschrijvingen om de links linkdoel te geven.

  • Maatregel:

   Er wordt aangeraden om geen afbeeldingen te plaatsen die fungeren als links. Deze verborgen links zijn voor vele doelgroepen ontoegankelijk en zijn vaak niet herkenbaar als links. Deze informatie maakt deel uit van de verplichte cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ die alle medewerkers in 2021 moeten volgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. Decoratieve afbeeldingen in mijn.ssr.nl missen alt-attribuut waardoor de voorleessoftware de bestandsnaam van deze afbeeldingen voorleest.

  • Oorzaak:

   Moodle, het platform achter mijn.ssr.nl ondersteunt geen decoratieve afbeeldingen. Het gaat met name om TinyMCE tekst-editor versie uit december 2018.

  • Gevolg:

   Als een afbeelding wordt toegevoegd en er geen beschrijving wordt ingevuld, voegt Moodle geen alt-attribuut toe aan de afbeelding. Het lege alt-attribuut is nodig om de decoratieve afbeeldingen van de voorleessoftware te verbergen.

  • Alternatief:

   Met de komst van een nieuwe Edge Chromium binnen de Rechtspraak is een overstap mogelijk naar een meer toegankelijke versie van TinyMCE. In 2021 loopt het onderzoek naar de systemen die alle onze deelnemers gebruiken. De update is alleen mogelijk als alle onze doelgroepen deze nieuwe versie van TinyMCE kunnen gebruiken.

  • Maatregel:

   Op dit moment wordt aan collega’s aangeraden om alleen de niet decoratieve afbeeldingen aan de cursuspagina’s toe te voegen en alle afbeeldingen te voorzien van zinvolle beschrijvingen. Deze informatie maakt deel uit van de verplichte cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ die alle medewerkers in 2021 moeten volgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De player van de podcasts op ssr.nl bevat een afbeelding van het SSR-logo zonder tekstalternatief. Deze player geeft geen mogelijkheid om een alternatieve tekst toe te voegen. SSR is op zoek naar een alternatieve player die in de oude versies van Internet Explorer werkt.

  • Oorzaak:

   De meeste gebruikers van SSR werken in een besloten omgeving waar Internet Explorer 11 de enige browser is. Deze player is afkomstig van een externe hostingsite en is de enige mogelijkheid om podcasts af te spelen in deze browser.

  • Gevolg:

   Er kan geen alt-attribuut worden toegevoegd aan de afbeelding in deze player. De voorleessoftware leest dus de (door de externe hostingsite gegenereerde) bestandsnaam van de afbeelding voor.

  • Alternatief:

   Op dit moment geen alternatief.

  • Maatregel:

   In 2020 wordt Edge Chromium toegelaten tot deze besloten omgeving. We zullen dan de oude player vervangen door een modernere player waar we alt-attribuut kunnen invullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld. SSR heeft video’s zonder ondertiteling. Deze video’s kunnen zijn: webcolleges, webinars, interviews. Er dient een ondertiteling te komen die door een medewerker met juridische kennis zal worden gecontroleerd. In deze ondertiteling dienen de sprekers te worden geïdentificeerd en de belangrijke geluidseffecten moeten worden aangegeven.

  • Oorzaak:

   SSR is op zoek naar een externe partij om deze ondertiteling mogelijk te maken. Door de situatie met Coronavirus lopen deze werkzaamheden vertraging op.

  • Gevolg:

   Dove gebruikers van onze video’s en de gebruikers die door een andere oorzaak het geluid van onze video’s niet kunnen afspelen, hebben geen toegang tot deze content.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De ondertiteling moet worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media. De video’s van SSR hebben geen audiodescriptie.

  • Oorzaak:

   SSR is in gesprek met een derde partij om deze audiodescriptie mogelijk te maken.

  • Gevolg:

   Dove gebruikers van onze video’s en de gebruikers die door een andere oorzaak het geluid van onze video’s niet kunnen afspelen, hebben geen toegang tot deze content.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De audiodescriptie moet worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. In het admin deel van mijn.ssr.nl komen invoervelden voor die samen een groep moeten voorstellen maar zijn niet als groep in de code gegroepeerd. Bijvoorbeeld ‘Beschikbaarheid’ waar door middel van meerdere invoervelden een datum moet worden ingevuld.

  • Oorzaak:

   Moodle core bevat code die niet aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware weet niet dat er relatie bestaat tussen deze losse invoervelden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Deze bugs zijn bij Moodle gemeld, zie o.a. deze melding over gebrek aan labels bij invoervelden: https://tracker.moodle.org/browse/MDL-69420

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Database activiteit in mijn.ssr.nl heeft een aantal interactieve elementen die geen labels hebben die geassocieerd zijn met eigen invoervelden. Er komen groepen interactieve elementen voor die niet gegroepeerd zijn middels een element en geen label hebben om deze groep een naam te geven.

  • Oorzaak:

   Oude code in Moodle core.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware begrijpt de relatie tussen deze interactieve elementen niet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Melding gemaakt bij Moodle tracker omdat deze issue voor iedereen geldt die Moodle gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. In mijn.ssr.nl komen pdf-documenten voor zonder codelaag. Het gaat om readers, boeken en ander print-materiaal die gescand wordt en opgeslagen als pdf.

  • Oorzaak:

   Documenten die gescand zijn of gefotografeerd missen codelaag. Alle content van een pdf moet in codelaag of tags zijn opgenomen. De documenten die deze tags missen zijn niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan deze documenten niet lezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Medewerkers van SSR volgen in 2021 cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ om de kennis van het opmaken van toegankelijke documenten te vergroten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. SSR maakt sporadisch de volgende fouten in de opmaak van teksten:
 er worden koppen opgemaakt met strong- en em-elementen; er worden (inleidende) paragrafen opgemaakt met strong- en em-elementen; de lijsten die uit Word worden gekopieerd hebben geen correcte HTML. Er worden soms datatabellen gemaakt zonder correcte HTML voor de kolomkoppen. De pdf-documenten missen vaak de correcte structuur en/of codes.

  • Oorzaak:

   Het ontbreken van kennis binnen de organisatie over toegankelijk maken van documenten.

  • Gevolg:

   Een deel van onze documenten zijn niet toegankelijk of minder toegankelijk voor de gebruikers van hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Geen. Alle documenten die na 2018 op onze website zijn gepubliceerd moeten toegankelijk worden gemaakt.

  • Maatregel:

   Binnen de organisatie zijn een aantal trainingen in ontwikkeling om de medewerkers te onderwijzen in het toegankelijk maken van MS Word en PDF. Voor de webredactie worden trainingen gemaakt hoe toegankelijke content moet worden geschreven en wat men doet met de afbeeldingen en grafieken. Voor de makers van communicatie-uitingen zijn tevens trainingen in ontwikkeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. In de formulieren op ssr.nl is de relatie tussen de groepslabels en de onderliggende velden niet aangegeven. Zie bijv. klachtenformulier.

  • Oorzaak:

   De voorleefsoftware weet niet dat er relatie bestaat tussen groepen labels en onderliggende invoervelden.

  • Gevolg:

   Dit maakt het invullen van het formulier lastig voor de gebruikers van de voorleessoftware.

  • Alternatief:

   De code herschrijven.

  • Maatregel:

   SSR gebruikt GravityForms voor de webformulieren. De code van deze plugin moet worden her-programmeerd. In de versie 2.5 van GravityForms wordt dit probleem verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Data tabellen in mijn.ssr.nl missen de juiste code om de relatie tussen de kolomkop cellen en de onderliggende cellen aan te geven.

  • Oorzaak:

   De standaard tabellen die Moodle maakt zijn niet geschikt als data tabellen. Degene die de tabel maakt, moet extra stappen doorlopen om van gewone tabellen 'data' tabellen te maken.

  • Gevolg:

   Zonder extra code die datatabellen moeten hebben om kolomkoppen aan te geven, begrijpt de voorleessoftware de relatie tussen de cellen niet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er zijn een aantal maatregelen genomen om dit punt te verbeteren: Er zijn modules geschreven die de behoefte om zelf tabellen te maken wegnemen of minder maken. Het gaat om de volgende modules: SSRVideolijst, SSRProgramma, SSRCursusinformatieblok. Er wordt aangeraden om minder tabellen te gebruiken. In de cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ komt een instructie met de stappen die de webredactie moet maken om een correcte datatabel te creeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden. De leesvolgorde in sommige pdf-documenten kan niet logisch zijn.

  • Oorzaak:

   Pdf-documenten opgemaakt zonder kennis van web toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Zonder logische leesvolgorde is de inhoud van het document niet te begrijpen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Medewerkers van SSR volgen cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ om de kennis van het opmaken van toegankelijke documenten te vergroten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens. Er ontbreekt ‘autocomplete’ attribuut op sommige invoervelden van de formulieren.
  • Oorzaak:

   De gegevens van de gebruiker worden niet door zijn browser automatisch ingevuld.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet al zijn informatie handmatig intypen.

  • Alternatief:

   Het toevoegen van autocomplete attribuut aan sommige invoervelden.

  • Maatregel:

   SSR gebruikt GravityForms voor de webformulieren. De code van deze plugin moet worden her-programmeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen. Er zijn pdf-documenten aanwezig op mijn.ssr.nl die zich niet aanpassen aan de breedte van het scherm.
  • Oorzaak:

   Pdf-documenten kunnen of verkeerd worden geëxporteerd of gescande documenten als pdf worden aangeboden.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet in twee richtingen scrollen om de inhoud van het document te lezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In de cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ staat beschreven hoe deze documenten moeten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht. Op sommige plekken in mijn.ssr.nl komen nog icoontjes voor die niet voldoen aan de contrasteisen van 3:1 tussen de voor- en achtergrond kleur.
  • Oorzaak:

   In 2021 is mijn.ssr.nl in actieve ontwikkeling.

  • Gevolg:

   Deze iconen vallen gebruikers met zichtbeperkingen niet of niet goed op.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er wordt actief informatie verzameld waar deze iconen staan. Regelmatig worden de oude iconen vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis. In pdf-documenten en PowerPoint-presentaties worden soms kleurencombinaties gebruikt die niet voldoen aan de contrasteisen.
  • Oorzaak:

   Ontwetendheid van medewerkers welke kleurencombinatie niet voldoet aan deze eis.

  • Gevolg:

   Deelnemers die slechtziend zijn of kleurenblind kunnen moeite hebben met het lezen van teksten die geschreven zijn met slecht contrast.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In de cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ is een hoofdstuk geweid aan deze eis. Er is uitleg aanwezig welke kleuren in de meest gebruikte MS Office applicaties veilig zijn om te gebruiken als tekstkleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. In mijn.ssr.nl komen soms (stroom)schema’s voor of andere complexe afbeeldingen van tekst.
  • Oorzaak:

   Deze afbeeldingen zijn bedoeld om grote hoeveelheden informatie zo compact mogelijk binnen een pagina te tonen. Een andere oorzaak kan zijn om visueel de relatie tussen verschillende onderdelen van de content te tonen.

  • Gevolg:

   Als gevolg deelnemers die slechtziend zijn kunnen deze teksten niet naar eigen behoefte aanpassen (vergroten of de kleuren veranderen).

  • Alternatief:

   De uitgeschreven tekst die als bijlage onder de afbeelding van tekst kan worden toegevoegd.

  • Maatregel:

   In de cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ staat beschreven hoe de medewerkers van SSR tekstuele alternatieven kunnen bieden aan deze afbeeldingen van tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft. De MediaPlayer die de video’s afspeelt, voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen.
  • Oorzaak:

   De MediaPlayer is zo geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   De gebruikers van stemsoftware kunnen last hebben van het geluid van buitenaf dat ongewenste acties in gang zet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In gesprek met MediaPlayer om deze toetsen te disabelen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft. Op de pagina ‘Sitebeheer’ in mijn.ssr staan tabs. De tabkoppen openen tabcontent die bij de link hoort. De focusvolgorde klopt niet. De focus dient van de actieve link eerst in de tabcontent te zakken en vervolgens terug te keren naar de tabkoppen.

  • Oorzaak:

   Oude code in Moodle.

  • Gevolg:

   De gebruiker die mijn.ssr.nl bezoekt met alleen het toetsenbord, moet onnodig lang tabben om bij de content van actieve tab te komen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Deze functionaliteit maakt deel uit van Moodle core en is bij Moodle tracker gemeld hier https://tracker.moodle.org/browse/MDL-69301

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   In mijn.ssr.nl komen pdf-documenten voor waar de inhoudsopgave ontbreekt bij lange documenten of is niet interactief. Bij lange documenten moet de inhoudsopgave een ‘andere manier’ zijn om snel naar de bepaalde stukken te springen.

  • Gevolg:

   Deelnemers met (motorische) beperkingen hebben moeite om de lange documenten te navigeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Medewerkers van SSR volgen een cursus ‘Digitale toegankelijkheid’. Alle lange documenten die na september 2020 worden gepubliceerd, dienen een goed werkende inhoudsopgave te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces. In mijn.ssr.nl komen pdf-documenten voor waar de inhoudsopgave ontbreekt bij lange documenten of is niet interactief. Bij lange documenten moet de inhoudsopgave een ‘andere manier’ zijn om snel naar de bepaalde stukken te springen.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis over het opmaken van documenten.

  • Gevolg:

   Deelnemers met (motorische) beperkingen hebben moeite om de lange documenten te navigeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Medewerkers van SSR volgen in de tweede helft van 2020 een cursus ‘Digitale toegankelijkheid’. Alle lange documenten die na september 2020 worden gepubliceerd hebben een goed werkende inhoudsopgave.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. Voor dit Succescriterium gaat het er alleen maar om dat er visueel een beschrijvend label aanwezig is. In mijn.ssr.nl, in een Tekstblok als een beperking van een datum wordt toegevoegd, verschijnt een collectie van zes invoervelden om een datum in te vullen. Al deze select elementen hebben geen labels.

  • Oorzaak:

   Oude code in Moodle core.

  • Gevolg:

   Gebruikers moeten raden waar deze velden voor staan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue gemeld bij Moodle tracker: https://tracker.moodle.org/browse/MDL-69425

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat. In mijn. ssr in de database activiteit op het tab ‘Exporteer’ komen dubbele id’s voor. Dit komt ook in ‘Les’ module voor.

  • Oorzaak:

   Oude code in Moodle core.

  • Gevolg:

   Screen readers kunnen moeite hebben om de pagina correct te interpreteren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Melding gemaakt bij Moodle tracker omdat deze issue alle Moodle gebruikers raakt. Zie: https://tracker.moodle.org/browse/MDL-69422

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die SSR heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209