Verklaring van Groningen.nl

Status toegankelijkheid https://groningen.nl/

Stichting Marketing Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Marketing Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Groningen.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Marketing Groningen is beschikbaar via de link https://www.groningen.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Marketing Groningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Groningen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Marketing Groningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Groningen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Marketing Groningen .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via portal@marketinggroningen.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Stichting Marketing Groningen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Groningen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Groningen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Marketing Groningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://groningen.nl/media/1/groningen.nl-onderzoek-webtoegankelijkheid.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://groningen.nl/media/1/groningen.nl-testresultaten-WCAG2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Marketing Groningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De sectie met ‘Blogs’ heeft een knop met een pijl om door de blogs te bladeren. Deze knop heeft een afbeelding zonder tekst alternatief.

  • Oorzaak:

   Deze knop heeft een afbeelding zonder tekst alternatief.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker kan zonder deze informatie niet weten wat deze afbeelding voorstelt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een tekstueel alternatief toe aan deze knop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De afbeelding van de auto’s heeft een alternatieve tekst ‘Sustainable cars without emission1’. De kwaliteit van deze alternatieve tekst voldoet niet omdat de alternatieve tekst in de taal van de pagina moet zijn.

  • Oorzaak:

   De kwaliteit van deze alternatieve tekst voldoet niet omdat de alternatieve tekst in de taal van de pagina moet zijn.

  • Gevolg:

   De alternatieve tekst wordt met de Nederlandse uitspraakregels voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Deze afbeelding kan het best verborgen worden voor voorleessoftware met een leeg alt-attribuut (alt=””).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De grote decoratieve afbeelding onder ‘Markten en winkels’ heeft als alternatieve tekst ‘IMG 0549’

  • Oorzaak:

   titel afbeelding

  • Gevolg:

   Deze tekst helpt een gebruiker van een voorleessoftware niet te begrijpen wat er op deze afbeelding staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Deze afbeelding kan het best verborgen worden voor voorleessoftware met een leeg alt-attribuut (alt=””).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een groot aantal decoratieve afbeeldingen op deze website heeft zinloze alternatieve teksten. Zie bijvoorbeeld op de homepagina de grote afbeelding in de header met alt="2019 fotos forum deon 7 c Deon Prins".

  • Oorzaak:

   zinloze alternatieve teksten afbeelding

  • Gevolg:

   Deze cryptisch geformuleerde alternatieve teksten worden aan de gebruikers voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Laat de alt-attributen bij de decoratieve afbeeldingen leeg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de footer van de website staat een informatieve afbeelding met tekst ‘Er gaat niets boven Groningen’. Deze afbeelding mist een tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   afbeelding mist een tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker of een gebruiker van hulpsoftware die de pagina laat voorlezen mist deze informatieve afbeelding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle informatieve afbeeldingen en afbeeldingen waar tekst op staat een tekstalternatief hebben dat kan worden voorgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de laatste kolom van de footer staan links met een icoon dat een link naar een externe website voorstelt. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   geen tekstalternatief afbeelding

  • Gevolg:

   Een gebruiker van voorlees software weet niet dat deze links extern zijn en in een nieuwe browser tab worden geopend.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle gebruikers dezelfde informatie krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zichtbaarheid van het verborgen menu kan worden geschakeld door een ‘Menu’ knop die rechts van het logo staat. Deze knop heeft op desktop en tablet het woordje ‘Menu’ naast de afbeelding van drie horizontale streepjes. Op een mobiel scherm verdwijnt het woordje ‘Menu’ en blijft alleen de afbeelding over. Deze afbeelding heeft dan geen tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Afbeelding heeft geen tekstalternatief

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker kan zonder deze informatie niet weten wat deze afbeelding voorstelt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een tekstueel alternatief toe aan deze knop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onder de kop ‘Local heroes’ staan verhalen van mensen. Elk verhaal heeft een afbeelding van een persoon waar het verhaal over gaat. Deze afbeeldingen zijn informatief en dienen de naam van de afgebeelde persoon te bevatten. Nu luiden de tekst alternatieven ‘Img 7445’, ‘Guy Nnt 779B 1920X2560’, ‘Img 7373’ en meer.

  • Oorzaak:

   Titel van afbeelding

  • Gevolg:

   Een blinde persoon kan weliswaar deze afbeeldingen niet zien, maar hij zou iemand kunnen vragen om de persoon in de afbeelding te beschrijven. Daarom is het belangrijk om deze afbeeldingen te koppelen aan de personen door middel van hun naam te vermelden in de alternatieve tekst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verander de alternatieve teksten in de namen van de personen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 9. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderaan de pagina staat een logo met tekst ‘Akkoord van Groningen’. Deze tekst komt echter niet terug in de alternatieve tekst van het logo. Voor afbeeldingen geldt dat alle tekst in een afbeelding terug moet komen in de alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Geen tekst in de alternatieve tekst van het logo

  • Gevolg:

   Mensen die het logo niet kunnen zien, missen deze informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de tekst van het logo in het alt-attribuut wordt herhaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De afbeelding heeft als alternatieve tekst ‘Pepijn van den broeke 20170614 0408 rechtenvrij’. Deze afbeelding kan als decoratief gezien worden. In dat geval heeft het een leeg alt-attribuut nodig. Indien deze afbeelding informatief is, heeft het een beter tekstalternatief nodig.

  • Oorzaak:

   de waarde van het altattribuut

  • Gevolg:

   Onnodige alternatieve tekst wordt voorgelezen bij een decoratieve afbeelding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pas de waarde van het altattribuut aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 11. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De sectie onder het kopje ‘Alles wat je moet weten’ heeft drie illustratieve afbeeldingen. Deze tekeningen zijn decoratief omdat ze niets toevoegen aan de content van de pagina. Deze afbeeldingen dienen verborgen te worden voor hulpsoftware door een leeg alt-attribuut. De alt-attributen van deze afbeeldingen herhalen nu de teksten die in de koppen staat die er meteen na volgen.

  • Oorzaak:

   alt-attributen van deze afbeeldingen zijn gevuld

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat dezelfde teksten twee keer worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Laat de alt-attributen van deze afbeeldingen leeg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 12. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onder het kopje ‘Studeren’ staan drie decoratieve afbeeldingen met alternatieve teksten: ‘29090984437 D27869A73F O’, ‘IMG 8522’ en ‘Int Students 050 8285 Knelis 11’.

  • Oorzaak:

   afbeelding zichtbaar voor voorleessoftware

  • Gevolg:

   Deze teksten helpen een gebruiker van een voorleessoftware niet te begrijpen wat er op deze afbeeldingen staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Deze afbeeldingen kunnen het best verborgen worden voor voorleessoftware met een leeg alt-attribuut (alt=””).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 13. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina staat een YouTube-video. Vrijwel alle belangrijke informatie wordt uitgesproken door de voice-over. Er komt echter informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, namelijk tekst ‘Space to create your future’ aan het einde van de video. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content.

  • Oorzaak:

   Geen volledige tekst video

  • Gevolg:

   Mensen die deze teksten visueel niet kunnen waarnemen, missen deze informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aangezien het in dit geval enkel om een tekst aan het eind van de video gaat, kan deze ook onder de video worden vermeld. (Bij teksten die in beeld komen en die tijdsgevoelig zijn moet wel een complete beschrijving worden toegevoegd of een apart audiospoor, voor 1.2.5).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er voor hulpsoftware zoals screenreaders geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd.

  • Oorzaak:

   De PDF heeft geen tags

  • Gevolg:

   Wanneer de codelaag aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTMLpagina's het geval is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pas dit document in de bron en sla het op als een toegankelijke pdf.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de footer van de website staat een kop ‘Bezoek en uitgaan’. Deze tekst zit een span-element dat met behulp van een role=heading een kop is gemaakt. Het is onvoldoende om alleen role=heading te gebruiken zonder te vermelden van welk niveau deze heading is. De kop eronder ‘Handige links’ is op dezelfde wijze gecodeerd. Zonder de code die nu ontbreekt worden deze teksten niet als koppen gezien door de hulpsoftware. Visueel lijken ze op koppen, maar dat is niet in de code af te lezen.

  • Oorzaak:

   Deze tekst zit een span-element dat met behulp van een role=heading een kop is gemaakt.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van hulpsoftware krijgt nu niet dezelfde informatie als een ziende gebruiker.

  • Alternatief:

   vervang de span-elementen door h3-elementen.

  • Maatregel:

   Voeg aria-level toe aan deze span elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina zijn de tien stappen opgemaakt met strong-elementen. Deze teksten zijn koppen omdat ze content onder zich hebben en er visueel anders uitzien dan de rest van de tekst. Het strong-element is niet bedoeld om koppen te maken.

  • Oorzaak:

   tien stappen opgemaakt met strong-elementen.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van voorleessoftware krijgt niet dezelfde informatiestructuur voorgelezen als een ziende gebruiker dat waarneemt. Alle teksten, dus ook inclusief deze ‘koppen’ worden als een stuk tekst voorgelezen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik voor deze koppen header-elementen in de HTML. Hierdoor kan bijvoorbeeld iemand die blind is van kop naar kop navigeren en een koppenoverzicht opvragen. Hier kan ook gekozen worden om deze tekst om te zetten in een lijst met gebruik van ol- en lielementen. Dan kan de hulpsoftware vooraf aankondigen dat dit een lijst is met tien punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina zijn de zeven stappen en de andere tussenkoppen (‘Youtube’, ‘Vimeo’ etc) opgemaakt met strong-elementen. Deze teksten zijn koppen omdat ze content onder zich hebben en er visueel anders uitzien dan de rest van de tekst. Het strong-element is niet bedoeld om koppen te maken.

  • Oorzaak:

   Het strong-element is niet bedoeld om koppen te maken.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van voorleessoftware krijgt niet dezelfde informatiestructuur voorgelezen als een ziende gebruiker dat waarneemt. Alle teksten, dus ook inclusief deze ‘koppen’ worden als een stuk tekst voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik voor deze koppen header-elementen in de HTML. Hierdoor kan bijvoorbeeld iemand die blind is van kop naar kop navigeren en een koppenoverzicht opvragen. Hier kan ook gekozen worden om deze tekst om te zetten in een lijst met gebruik van ol- en lielementen. Dan kan de hulpsoftware vooraf aankondigen dat dit een lijst is met tien punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoekbalk op deze pagina heeft een invoerveld waar geen label aan gekoppeld is. Er is een label aanwezig, maar dat is niet verbonden door ‘for en id’.

  • Oorzaak:

   geen label aan het invoerveld

  • Gevolg:

   Het invoerveld heeft op deze manier geen naam die voorgelezen kan worden aan een gebruiker. Dit invoerveld en het niet verbonden label zitten in een fieldset-element. Echter, dit fieldset-element mist een legend om deze groep een naam te geven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verbind het label en het invoerveld door middel van ‘for en id’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de tweede tabel die onder ‘Markten’ staat is de kolomkop niet opgemaakt met th-elementen. Zie kolomkoppen ‘Dag en tijd‘, ‘Locatie’ en ‘Wat kan je verwachten?’.

  • Oorzaak:

   kolomkop niet opgemaakt met th-elementen

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat de hulpsoftware niet weet wat de relatie is tussen deze kolomkoppen en de onderliggende cellen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verander de td-elementen in thelementen in deze kolomkoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 20. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de website bekeken wordt op 320px breedte, wordt de taalknop verborgen in het menu dat achter de ‘Menu’ knop zit. In dat menu geeft een kop ‘Talen’ aan welke talen er zijn. Deze tekst ‘Talen’ heeft ook role=heading zonder specificatie van welk niveau deze kop is. Zonder deze toevoeging is deze tekst geen kop en voldoet niet aan de eisen van dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Deze tekst ‘Talen’ heeft ook role=heading zonder specificatie van welk niveau deze kop is.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van hulpsoftware krijgt nu niet dezelfde informatie als een ziende gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg aria-level toe aan deze span, of vervang de spanelementen door h3-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 21. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De cookie banner heeft een kop ‘Deze website maakt gebruik van cookies’. Deze kop is echter niet met een heading-element opgemaakt. Visueel is dat een kop omdat het content onder zich heeft en er anders uitziet als de rest van de tekst.

  • Oorzaak:

   Geen tekst op header element

  • Gevolg:

   Een voorleessoftware krijgt dit verschil niet mee.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zet deze tekst om in een header-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 22. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de footer van de website staan koppen ‘Visit Groningen’ en ‘Useful links’. Deze tekst zit een spanelement dat met behulp van een role=heading een kop is gemaakt. Het is onvoldoende om alleen role=heading te gebruiken zonder te vermelden van welk niveau deze heading is.

  • Oorzaak:

   Deze tekst zit een spanelement dat met behulp van een role=heading een kop is gemaakt.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van hulpsoftware krijgt nu niet dezelfde informatie als een ziende gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg aria-level toe aan deze span elemenetn, of vervang de span-elementen door h3- elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 23. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige koppen op deze pagina zijn opgemaakt met strong-elementen in plaats van de koppen. Zie bijvoorbeeld koppen: ‘Akkoordverklaring’, ‘Feedback en contactgegevens’ en ‘Wat kunt u van ons verwachten?’

  • Oorzaak:

   Sommige koppen op deze pagina zijn opgemaakt met strong-elementen

  • Gevolg:

   Dit kan storend werken voor gebruikers van hulp software die een hele paragraaf als belangrijk interpreteren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik voor deze koppen header-elementen in de HTML. Hierdoor kan bijvoorbeeld iemand die blind is van kop naar kop navigeren en een koppenoverzicht opvragen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 24. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als het zijpaneel met het mobiele menu geopend is, heeft de link ‘English’ tekstkleur #938E8C. De oorspronkelijke kleur van deze link is donkerder maar door de opacity:0.5 wordt de oorspronkelijke kleur als #938E8C gegenereerd. Deze kleur, in combinatie met de witte achtergrond van de zijpaneel, geeft een contrastwaarde van 3,2:1

  • Oorzaak:

   contrast verhouding

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een contrast verhouding tussen tekst en achtergrond van minimaal 4,5:1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 25. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina twee in dit document staat oranje tekst ‘We zien innovatie (..)’. Deze tekst (#d2976C) heeft onvoldoende kleurcontrast, namelijk 2,5:1. Omgekeerd, als deze oranje kleur als achtergrond dient voor een witte tekst, is het kleurcontrast onvoldoende Op pagina 5 wordt een rode kleur (#EC4830) gebruikt voor koppen. Deze kleur geeft contrastverhouding van 3,8:1. Op pagina 6 staat een witte tekst ‘Energie’ boven de afbeelding. De afbeelding bevat lichte plekken in de hemel. Het kleurcontrast is onvoldoende, namelijk 1,3:1. Op pagina 11 is een hemelblauw kleur gebruikt voor tekst. Deze kleur #b8e2f2 geeft contrastverhouding 1,4:1 met de bijna witte achtergrond van de pagina.

  • Oorzaak:

   contrast verhouding

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een contrast verhouding tussen tekst en achtergrond van minimaal 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 26. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links op deze website hebben groene kleur (#029d59). In combinatie met een witte achtergrond van de pagina geeft deze kleur contrastwaarde van 3,5:1.

  • Oorzaak:

   kleuren contrastwaarde

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een contrast verhouding tussen tekst en achtergrond van minimaal 4,5:1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 27. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De datums bij de nieuwsberichten hebben lichtgrijze tekstkleur #999796. Deze kleur geeft onvoldoende contrastverhouding met de witte achtergrond, namelijk 2,9:1.

  • Oorzaak:

   contrast verhouding

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een contrast verhouding tussen tekst en achtergrond van minimaal 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 28. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de website bekeken wordt op een mobiel apparaat (Samsung S7, Android 9), zorgt de cookie banner voor een horizontale scroll. De knop om de banner af te sluiten staat buiten beeld. In de footer valt een deel van de link (‘Toegankelijkheid’) weg en is de tekst niet leesbaar. Op de desktop op 400% ingezoomd is alleen een deel van de cookiemelding zichtbaar en kan ook niet gescrold worden om hieruit te komen.

  • Oorzaak:

   cookie banner slecht leesbaar

  • Gevolg:

   Een gebruiker moet naar rechts scrollen om bij deze knop te komen of zit geheel vast in de cookiemelding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Maak deze sectie responsive, zodat de inhoud op kleinere schermen in een kolom wordt getoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 29. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als deze pagina bekeken wordt op 320px, breekt de laatste tabel de lay-out van de pagina. Er kan niet naar rechts gescrold worden om de inhoud van de tabel te lezen.

  • Oorzaak:

   lay out niet goed voor telefoon

  • Gevolg:

   Een slechtziende gebruiker moet inzoomen om de content van de pagina te lezen. Dit is niet voor alle gebruikers makkelijk te doen of zelfs mogelijk te doen. Een deel van de tabel valt buiten beeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Andere tabellen op deze website zijn responsive gemaakt en schalen goed op mobiel. Maak deze tabel ook responsive.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 30. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als deze pagina bekeken wordt op 320px, breekt de laatste tabel de lay-out van de pagina. Er kan niet naar rechts gescrold worden om de inhoud van de tabel te lezen.

  • Oorzaak:

   lay out pagina

  • Gevolg:

   Een slechtziende gebruiker moet inzoomen om de content van de pagina te lezen. Dit is niet voor alle gebruikers makkelijk te doen of zelfs mogelijk te doen. Een deel van de tabel valt buiten beeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Andere tabellen op deze website zijn responsive gemaakt en schalen goed op mobiel. Maak deze tabel ook responsive

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 31. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de website bekeken wordt op een mobiel apparaat (Samsung S7, Android 9), zorgt de cookie banner voor een horizontale scroll. De knop om de banner af te sluiten staat buiten beeld. In de footer valt een deel van de link (‘Toegankelijkheid’) weg en is de tekst niet leesbaar. Op de desktop op 400% ingezoomd is alleen een deel van de cookiemelding zichtbaar en kan ook niet gescrold worden om hieruit te komen.

  • Oorzaak:

   reflow

  • Gevolg:

   Een gebruiker moet naar rechts scrollen om bij deze knop te komen of zit geheel vast in de cookiemelding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Maak deze sectie responsive, zodat de inhoud op kleinere schermen in een kolom wordt getoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 32. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De groene zoekknop heeft het kleurcontrast van 2,96:1. Dit voldoet (net) niet aan de eisen van WCAG voor het contrast van interactieve elementen zoals knoppen (en dus ook niet voor tekstcontrast, want dit is 4.5:1).

  • Oorzaak:

   knop te licht

  • Gevolg:

   Voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers kan het lastig zijn deze knop te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er wordt aangeraden om deze knop iets donkerder te maken tot minimaal 3.0:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 33. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de cookie banner staat een icoon met een kruis om de banner af te sluiten. Deze knop is gemaakt met een a-element zonder href-attribuut. Dit zorgt ervoor dat deze knop niet toetsenbordtoegankelijk is.

  • Oorzaak:

   Knop is gemaakt met een a-element zonder href-attribuut.

  • Gevolg:

   Een gebruiker zonder muis kan deze banner niet afsluiten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat deze knop werkt met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 34. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de witte balk waar het logo in staat, staan drie knoppen die niet toegankelijk zijn voor de gebruikers die de website met alleen het toetsenbord bezoeken. De knoppen zijn: • De zoekknop • De taalswitch • De menuknop

  • Oorzaak:

   niet toegankelijke knoppen

  • Gevolg:

   Een gebruiker die alleen met het toetsenbord deze website bezoekt, kan deze belangrijke elementen niet bedienen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat deze knoppen te bedienen zijn met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 35. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen.

  • Oorzaak:

   Video maakt gebruik van bediening door tekentoetsen.

  • Gevolg:

   Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 36. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De skiplink op deze pagina gaat niet naar de unieke content. De unieke content begint met de kop ‘Dit is Groningen’ en heeft twee blokjes met tekst onder zich

  • Oorzaak:

   De unieke content begint met de kop ‘Dit is Groningen’ en heeft twee blokjes met tekst onder zich

  • Gevolg:

   Deze tekst wordt overgeslagen door de skiplink die meteen naar ‘In Groningen krijg je de ruimte’ gaat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Deze skiplink zal aangepast moeten worden zodat het naar het begin van de unieke content gaat. Bijvoorbeeld door de skiplink naar het headerelement te laten verwijzen (en het header-element dan ook te voorzien van een tabindex=”0”, zodat het ook in Internet Explorer goed werkt).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 37. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de meta-data van PDF-document is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van PDF-document is de titel niet ingesteld

  • Gevolg:

   Zonder een titel kan een gebruiker van hulpsoftware niet weten om welk document het gaat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit kan worden ingesteld via Bestand - Eigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 38. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onder ‘De OV-chipkaart’ staat een alinea tekst. Onder deze tekst staat een lege link die niet zichtbaar is voor een ziende gebruiker maar wordt wel door hulpsoftware voorgelezen als een link zonder doel.

  • Oorzaak:

   Onder deze tekst staat een lege link die niet zichtbaar is voor een ziende gebruiker maar wordt wel door hulpsoftware voorgelezen als een link zonder doel.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan de gebruiker voorlezen wat het doel is van deze link. Een gebruiker kan de indruk krijgen dat hij content mist.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een verklarende tekst in de link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 39. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina staan meerdere links met tekst ‘Lees verder’. Het doel van deze links, als ze bekeken worden buiten de context van de pagina, is onduidelijk.

  • Oorzaak:

   meerdere links met de tekst lees verder

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven, heeft een blinde gebruiker nog steeds geen overzicht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een mogelijke oplossing is een extra span-element toe te voegen aan de link met verklarende tekst. Deze span kan vervolgens van het scherm verborgen worden met CSS clip methode of een alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 40. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina staan meerdere links met tekst ‘Bekijk’. Het doel van deze links, als ze bekeken worden buiten de context van de pagina, is onduidelijk.

  • Oorzaak:

   Meerdere links met tekst ‘Bekijk’.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven, heeft een blinde gebruiker nog steeds geen overzicht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een mogelijke oplossing is een extra span-element toe te voegen aan de link met verklarende tekst. Deze span kan vervolgens van het scherm verborgen worden met CSS clip methode of een alternatief. Let op! Gebruik hier geen display:none omdat deze code elementen verbergt niet alleen van het scherm maar ook van de hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 41. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina komt een link met tekst ‘Read more’ twee keer voor. Het doel van deze links, als ze bekeken worden buiten de context van de pagina, is onduidelijk.

  • Oorzaak:

   een link met tekst ‘Read more’ komt twee keer voor.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven, heeft een blinde gebruiker nog steeds geen overzicht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een mogelijke oplossing is een extra span-element toe te voegen aan de link met verklarende tekst. Deze span kan vervolgens van het scherm verborgen worden met CSS clip methode of een alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 42. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF-document is wel een inhoudsopgave aanwezig, maar deze is niet interactief. Ook zijn geen bladwijzers aanwezig. Er is dus maar één manier om door dit document te navigeren

  • Oorzaak:

   In het PDF-document is wel een inhoudsopgave aanwezig, maar deze is niet interactief.

  • Gevolg:

   Mensen met motorische beperkingen kunnen moeite hebben om (lange) documenten te navigeren door middel van alleen scrollen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg bladwijzers toe aan dit document.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 43. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze website is de focusring verwijderd van alle (interactieve) elementen met ‘outline: none’.

  • Oorzaak:

   focusring verwijderd

  • Gevolg:

   Ziende toetsenbordgebruikers weten niet op welke elementen de focus zich bevindt. Ze kunnen ongewenst en per ongeluk links en knoppen activeren. De focus moet altijd zichtbaar zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verwijder ‘outline: none’ of vervang de standaard focus door een eigen oplossing die aan contrasteisen voldoet

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 44. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De skiplink mist de focusring wanneer deze link in focus is. De focus moet ook zichtbaar zijn bij skiplinks.

  • Oorzaak:

   De skiplink mist de focusring

  • Gevolg:

   Een gebruiker die alleen met het toetsenbord deze website bezoekt, weet niet wanneer hij op deze link belandt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de skiplink zichtbaar wordt wanneer het focus krijgt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 45. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoekknop (het button-element), de taalswitch en de knop om de zichtbaarheid van het menu te schakelen hebben geen focusindicator.

  • Oorzaak:

   geen focusindicator

  • Gevolg:

   Een gebruiker die alleen met het toetsenbord deze website bezoekt, weet niet wanneer hij op deze elementen belandt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verwijder ‘outline: none’ of vervang de standaard focus door eigen oplossing die aan contrast eisen voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 46. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de meta data van het PDF-document is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

  • Oorzaak:

   In de meta data van het PDF-document is de taal niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de pagina mogelijk niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De taal kan worden ingesteld via Bestand – Eigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 47. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De afbeelding van de auto’s heeft een alternatieve tekst ‘Sustainable cars without emission1’. De alternatieve teksten dienen in de taal van de pagina te zijn.

  • Oorzaak:

   tekst afbeelding

  • Gevolg:

   Deze teksten worden voorgelezen met de uitspraakregels van de taal die vastgesteld is in het lang-attribuut van de HTML van de pagina.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ga na of er nog meer Engelstalige alternatieve teksten gebruikt worden op deze website en verander ze in het Nederlands. Zie ook succescriterium 1.1.1 voor tips en voorbeelden van wel of geen gebruik van de alternatieve teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 48. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepagina heeft een sectie onder ‘Blogs’ een knop met een pijl om door de blogs te bladeren. Deze knop heeft geen naam en geen rol. De knop is gebouwd met een a-element zonder href-attribuut.

  • Oorzaak:

   Knop zonder naam en rol

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kondigt dit element niet aan als een interactief element en vertelt de gebruiker van hulpsoftware niet wat deze knop doet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geeft deze knop een toepasselijke rol, bijvoorbeeld role=’button’ en zorg voor een goede naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 49. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knop om de taal te wisselen heeft geen rol en geen naam. De knop om menu te openen en de knop om het menu te sluiten hebben geen rol en geen naam. Deze knoppen zijn opgemaakt als links.

  • Oorzaak:

   De knop om de taal te wisselen heeft geen rol en geen naam.

  • Gevolg:

   Een schermlezer kan niet aan zijn gebruiker voorlezen dat dit een knop is en wat deze knop doet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef deze knoppen een rol en een naam die hun functie beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 50. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepagina links van het logo staat een icoon van een vergrootglas. Als op dat icoon wordt geklikt, opent een zoekbalk. Het invoerelement heeft geen naam.

  • Oorzaak:

   Het invoerelement heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Een ziende gebruiker ziet een afbeelding van een vergrootglas. Een gebruiker van hulpsoftware krijgt een naam van het element van een label of een alternatief. Dit invoerveld heeft geen label of alternatief, waardoor de hulpsoftware niet kan aankondigen wat in dit veld moet worden ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef dit invoerveld een naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 51. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoekbalk op deze pagina heeft geen naam. Er ontbreekt een label of een alternatief om dit input een naam te geven.

  • Oorzaak:

   geen naam zoekbalk

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan de gebruiker voorlezen wat dit inputveld doet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een naam voor dit element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 52. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoekknop en de knop om de zichtbaarheid van het menu te schakelen hebben geen rol en geen naam.

  • Oorzaak:

   zoekknop geen rol en naam

  • Gevolg:

   Zonder rol en naam weet de hulpsoftware niet dat deze elementen knoppen zijn en wat deze knoppen doen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat deze zelfgemaakte interactieve elementen ook voor hulpsoftware toegankelijk zijn door middel van een naam, rol en in sommige gevallen status.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 53. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De video op deze pagina staat in een iframe. Dit iframe mist een title-attribuut.

  • Oorzaak:

   iframe mist titel

  • Gevolg:

   Zonder title-attribuut heeft dit iframe geen naam en weet een gebruiker van hulpsoftware niet of hij/zij dit iframe wil gaan bekijken of wil overslaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een goede beschrijvende title voor dit iframe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Marketing Groningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209