Verklaring van www.kapelle.nl

Status toegankelijkheid https://www.kapelle.nl

Gemeente Kapelle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Kapelle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.kapelle.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Kapelle is beschikbaar via de link https://www.kapelle.nl/home/toegankelijkheidsverklaring-wwwkapellenl-28-01-2020_45110

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Kapelle gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.kapelle.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Kapelle is gevorderd met de toegankelijkheid van www.kapelle.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Kapelle .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via voorlichting@kapelle.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Kapelle

De gemeente Kapelle wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website: www.kapelle.nl. In juli 2020 krijgen wij een nieuwe website, die zowel inhoudelijk als technisch toegankelijk is. 

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren: - Controle voor publicatie - Training redacteuren - Onderzoek door experts - regelmatige toetsing via het programma Siteimprove

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.kapelle.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.kapelle.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Kapelle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.kapelle.nl/home/0-meting-digitoegankelijjkheid_45104/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-12-2018
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Kapelle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Selectievak heeft geen beschrijving
  • Oorzaak: Vervolgkeuzelijsten (keuzevakken of role="listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld. Het gaat hier om de widget van de ZRD (afvalkalender), die getoond wordt op onze website.
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan webbeheer van de ZRD, wordt opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het label van het formulierbesturingselement ontbreekt tekst
  • Oorzaak: Het formulierelement heeft een label, maar er is geen tekst toegevoegd (het label is leeg). Het gaat hier om formulieren op onze website.
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan leverancier, wordt opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld heeft geen beschrijving
  • Oorzaak: Als het invoerveld een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, moet deze beschrijving uitdrukkelijk gekoppeld worden aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'. Het probleem doet zich voor bij de widget van de ZRD (afvalkalender).
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan webbeheer van de ZRD, wordt opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast is niet voldoende
  • Oorzaak: De kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond contrasteren niet voldoende met elkaar bij de widget van de ZRD (afvalkalender)
  • Gevolg: Bij verminderd zicht is de tekst op de widget niet duidelijk te lezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan webbeheer van de ZRD, wordt opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Geen optie om herhaalde content over te slaan
  • Oorzaak: We hebben nog geen manier voor het omzeilen van contentblokken die op meerdere webpagina's worden herhaald.
  • Gevolg: Op elke pagina staan de contentblokken. (Worden dus ook voorgelezen door de voorleessoftware.) Er staat geen link om deze informatie over te slaan.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Voor deze maatregel moet de template worden aangepast. In 2021 wordt de website vernieuwd. Medio juni 2021 gaat deze live. We kiezen in verband met de kosten ervoor deze maatregel dan door te voeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen.
  • Oorzaak: Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren. Het gaat hier om de link naar Lees voor (readspeaker). In de nieuwsbrief staat bij elk artikel de link lees verder. Deze link verwijst naar meerdere bestemmingen.
  • Gevolg: Geen gevolg.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Linktekst van 'Lees voor' hoeft niet te worden aangepast. Is duidelijk dat hier bedoeld wordt, dat de pagina moet worden voorgelezen. De linktekst van lees verder hoeft niet worden aangepast, het is duidelijk dat het over het bovenstaande artikel gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen
  • Oorzaak: Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren.
  • Gevolg: Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Het gaat om de link lees verder in de nieuwsbrief. Deze staat bij elk artikel. Het is wel duidelijk dat het artikel daar verder gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In het label van het formulierbesturingselement ontbreekt tekst
  • Oorzaak: Voeg de tekst voor het formulierelement toe in de label-tag of een reeds bestaande WAI-ARIA 'aria-label'- of 'aria-labelledby'-tag.
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan leverancier, wordt opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 9. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld heeft geen beschrijving
  • Oorzaak: Invoervelden moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld. Het probleem doet zich voor bij de widget van de ZRD (afvalkalender).
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Dorgegeven aan webbeheer van de ZRD.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 10. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Ontbrekende knop in formulier
  • Oorzaak: De pagina bevat een formulier, maar er is geen knop Indienen. Het gaat hier om de widget van de ZRD (afvalkalender)
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content herkent de knop niet voor het verzenden formulier.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan webbeheer ZRD, wordt opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Selectievak heeft geen beschrijving
  • Oorzaak: Vervolgkeuzelijsten (keuzevakken of role="listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het menu, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het menu is bedoeld. Het probleem doet zich voor in formulieren op onze website.
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan leverancier, wordt opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Element-id is niet uniek
  • Oorzaak: In de formulieren wordt een element gebruikt op een pagina, die ook voor een ander element wordt gebruikt.
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Dit is aangegeven bij de leverancier en wordt opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld heeft geen beschrijving
  • Oorzaak: Invoervelden moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld. Het gaat hier om de widget van de ZRD (afvalkalender) op onze website.
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan webbeheer van de ZRD, wordt opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het label van het formulierbesturingselement ontbreekt tekst
  • Oorzaak: Het formulierelement heeft een label, maar er is geen tekst toegevoegd (het label is leeg).
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Aangegeven bij leverancier, wordt aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Selectievak heeft geen beschrijving
  • Oorzaak: Vervolgkeuzelijsten (keuzevakken of role="listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het menu, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het menu is bedoeld. Gaat om de widget van de ZRD (afvalkalender)
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan webbeheer van de ZRD
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het label van het formulierbesturingselement ontbreekt tekst
  • Oorzaak: Het formulierelement heeft een label, maar er is geen tekst toegevoegd (het label is leeg). Dit is het geval bij het formulier om een afspraak te maken op onze website. Dit is een externe module.
  • Gevolg: Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Doorgegeven aan leverancier, wordt opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Kapelle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323