Verklaring van Gemeenteraad West Betuwe

Status toegankelijkheid https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/

Gemeente West Betuwe is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente West Betuwe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeenteraad West Betuwe.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente West Betuwe is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=gemeente+West+Betuwe&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente West Betuwe gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeenteraad West Betuwe gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente West Betuwe is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeenteraad West Betuwe en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente West Betuwe .
Functie: Griffier.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via griffie@westbetuwe.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente West Betuwe

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeenteraad West Betuwe : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeenteraad West Betuwe is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente West Betuwe dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Raadsinformatie/Rapport-WCAG-2-1-AA-Gemeenteraad-West-Betuwe-volledig-rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente West Betuwe dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/ (te vinden in de footer 'Postadres en Bezoekadres')
  • Gevolg:

   De structurele informatie die de tekst geeft wordt nu niet goed overgedragen aan hulpsoftware. De informatie kan niet aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd de koppen met een kopelement op te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina wordt het actieve tabblad (2021, 2020, 2019) alleen door middel van kleur gedifferentieerd. https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/actueel/

  • Gevolg:

   De informatie wordt alleen overgebracht door kleurverschillen. Slechtziende of kleurenblinde bezoekers zien geen duidelijk verschil. Zij zien niet welk tabblad geselecteerd is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd de link naar de tabbladen - naast via kleurverschil - ook op een andere manier duidelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. De teksten in het menu en het submenu hebben een te laag contrast van 4.3:1 en 2:1. Dit komt op iedere pagina voor. De website bevat een kleurenschema die op meerdere pagina's niet voldoende contrasterend zijn. Dit gaat over de witte tekst op groene achtergrond kleur, zowel de donkere als lichte groene kleur. Hieronder een aantal voorbeelden van deze elementen:

   • Tekst in de footer
   • Nieuwsbericht titels
   • Achterkant van de gemeenteraad kaarten
   • Kalender teksten
   • Titels van elementen
   • Knoppen
   • Koppen

   Deze komen voor door heel de website, maar hieronder een aantal voorbeeld pagina's:

   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/
   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsleden/
   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/vergaderingen/
   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/actueel/
   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsleden/

   Op de volgende pagina voldoet de groene tekst "Komende" niet aan de contrast eis:

   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/vergaderingen/

   Op de volgende pagina's voldoet de lijst tekst kleur niet aan de contrast eis. De tekst heeft namelijk een contrast van 4.3:1, terwijl het 4.5:1 moet zijn.

   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/organisatie/Archief
   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Sitemap
  • Gevolg:

   Teksten met te weinig contrast kunnen niet goed gelezen worden door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In afstemming met de leverancier wordt het kleurschema aangepast, zodat het contrast voldoende is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan zijn er elementen in het hamburgermenu niet te lezen / bereiken.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers die de website vergroten tot 200% valt bepaalde informatie op de website weg.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd ervoor te zorgen dat alle elementen van de website zichtbaar en bruikbaar blijven bij inzoomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt de fractie informatie en orgaan informatie op de volgende pagina:

   https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsleden/

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker de website via een breedte resolutie van 320 CSS pixels bekijkt, dan verdwijnt bepaalde informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd ervoor te zorgen dat alle informatie zichtbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De iconen op de volgende pagina in de vergaderingsinformatie blokken hebben een te laag contast van 2.1:1.

   https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/#

   De footer social media iconen hebben een te laag contrast van 2.1:1

   Op de pagina https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Raadsinformatie/Overige-vragen-vanaf-01-01-2021 staan er iconen die niet voldoen aan de contrast eis:

   • Het blauwe document/map icoontje heeft een contrast van 2.5:1
   • Grijze document icoontje heeft een contrast van 2:1
  • Gevolg:

   Iconen die nodig zijn om content te gebruiken kunnen door slechtziende gebruikers niet goed gezien worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd het contrast in de visuele weergaven te vergroten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komt de placeholder tekst buiten beeld te staan als de gebruiker tekst afstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit successcriteria:

   https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/#

  • Gevolg:

   De gebruiker kan informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd ervoor te zorgen dat content niet verloren gaat als stijleigenschappen aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een inlog menu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan met alleen het toetsenbord het inlog-menu na uitklappen ook weer inklappen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd het mogelijk te maken om het uitklapmenu door middel van de Escape-toets weg te halen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina staan er foto's die een link zijn, deze zijn alleen niet om te draaien met een toetsenbord. De informatie staat ook op de volgende pagina en is er dus een alternatief, maar de link naar het alternatief moet volledig aan WCAG voldoen, en dat doet het in dit geval niet omdat de link zelf het probleem bevat.

   https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/

  • Gevolg:

   Een gebruiker kan met alleen een toetsenbord geen gebruik maken van de links achter de foto's en mist daardoor informatie.

  • Alternatief:

   De informatie staat op de volgende pagina, waar een gebruiker wel kan komen.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd besturing met een toetsenbord mogelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's staan er links met een onduidelijk linkdoel, een link moet een duidelijk tekst bevatten met genoeg context zodat een gebruiker weet waar de link naar toe gaat.

   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl (de "meer weten" links in de kalender items

   De "Komende" links:

   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/vergaderingen/
  • Gevolg:

   Voor de gebruiker kan het niet duidelijk zijn waar een link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De links die onduidelijk zijn worden aangepast naar links met een duidelijk linkdoel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina kan men de focus verplaatsen naar de 'meer weten' elementen binnen de kalender wanneer deze niet 'uitgeklapt' zijn. Het is belangrijk dat een gebruiker niet naar content kan focussen die (nog) niet zichtbaar is.

   https://gemeenteraad.westbetuwe.nl

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet zien op welke content de focus staat bij bediening via een toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd ervoor te zorgen dat in de kalender de toetsenbordfocus duidelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De accessible naam van het gemeenteraad west Betuwe-logo staat niet helemaal gelijk aan wat er visueel wordt gepresenteerd. Het logo bevat visueel 'Gemeenteraad west Betuwe' maar de accessible naam is "Logo van Gemeente West Betuwe". Een goede oplossing zou iets zijn als "Gemeenteraad West Betuwe - Logo". Dit logo komt voor op de volgende pagina's:

   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/#footer
   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/actueel/
   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsleden/

   Het logo komt voor op meerdere pagina's op diverse locaties per pagina.

   Op de volgende pagina komt de accessible name van het GO logo niet overeen met de visuele naam. Zorg dat de visuele informatie ook in de naam staat, door bijvoorbeeld het tekstalternatief de volledige visuele informatie te laten bevatten.

  • Gevolg:

   Voor gebruiker kan het onduidelijk zijn welke informatie het logo weergeeft, door een onjuiste alternatieve tekst.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De accessible naam van de logo's van de gemeenteraad wordt aangepast, zodat deze toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van het hamburgermenu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   Het bovenstaande probleem komt ook voor bij de maandselectie binnen de kalender op https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/

   Het invoerveld op de volgende pagina heeft geen geassocieerd label of titel, hierdoor ontbreekt de naam. Een placeholder tekst is hiervoor niet voldoende.

   • https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/ ("Typ hier uw zoekopdracht..")
  • Gevolg:

   De naam en rol van onderdelen van een aantal onderdelen op de website zijn niet door software te begrijpen. Gebruikers van hulpapparatuur kunnen hierdoor informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd te zorgen dat de naam en rol van onderdelen van de website duidelijk zijn voor software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente West Betuwe heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209