Verklaring van www.ebn.nl

Status toegankelijkheid http://www.ebn.nl

EBN B.V. is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

EBN B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.ebn.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van EBN B.V. is beschikbaar via de link https://www.ebn.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door EBN B.V. gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.ebn.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver EBN B.V. is gevorderd met de toegankelijkheid van www.ebn.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van EBN B.V. .
Functie: Manager Communications & Public Affairs.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@ebn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van EBN B.V.

Wij vinden het belangrijk dat onze website voor iedereen toegankelijk is. Zodat iedereen onze website makkelijk kan gebruiken en begrijpen. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen bij het ontwerpen, bouwen, inrichten en schrijven. We toetsen de functionaliteiten en toegankelijkheid regelmatig en voeren indien nodig verbeteringen door. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.ebn.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.ebn.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens EBN B.V. dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2021/04/Toegankelijkheidsrapport-EBN.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart EBN B.V. dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Alt-teksten ontbreken/zijn niet correct

   Zie pagina 2, 3 en 4 van rapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid (voor blinden/slechtzienden of als afbeelding niet goed laadt).

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Toevoegen/corrigeren alt-teksten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt niet overal audiodescriptie of media-alternatief geleverd. Zie rapport p.4 voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis.

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid voor visueel beperkten om video's te kunnen volgen.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Een stem toevoegen die tussen de dialogen door beschrijft wat er in beeld te zien is. Onderzoeken of dit toegevoegd kan worden aan de bestaande video's.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De geraamde kosten en baten voor EBN in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking worden zwaarder ingeschat dan het relatieve voordeel wat ermee wordt behaald, gezien focus van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt niet overal een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media. Zie rapport p. 5 voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met eis.

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Toevoegen ondertiteling aan video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Algemeen: Het zoekveld is niet gelabeld (dit is een fout op alle pagina's, inclusief de engelstalige pagina's). Gebruik het label element (ofwel met een "for" attribuut of gecodeerd rondom het zoekveld), of "title", "aria-label" of "aria-labelledby" attributen. Voor gedetailleerde toelichting zie p. 5 van rapport.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis.

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid/overzicht.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Zoekveld labelen, onderzoeken met webbouwer of dit kan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn geen autocomplete-attributen ingesteld. Zie p.6 en p.7 van rapport.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Autocomplete-attributen instellen. Onderzoeken met webbouwer of dit mogelijk/wenselijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2011
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden. Dit is niet overal het geval. Zie p.7 van het rapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis.

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid doordat enkel aan kleur te zien is op welk onderdeel je je bevindt.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Onderzoeken wat er naast kleur toegevoegd kan worden om onderscheid duidelijker te maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende contrast t.o.v achtergrond. Zie p. 9 en 10 van rapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis

  • Gevolg:

   Onvoldoende contrast voor gebruiker

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Onderzoeken of kleuren aangepast kunnen worden t.o.v achtergrond voor meer contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De hovercontent blijft niet in beeld wanneer je over een social-icoontje beweegt met de muis. Zie p.10 van rapport voor toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis.

  • Gevolg:

   De hovercontent blijft niet in beeld wanneer je over een social-icoontje beweegt met de muis

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Betreffende pagina aanpassen: https://www.ebn.nl/nieuws/geslaagd-energieontbijt-ebn/

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende contrast op sommige pagina's. Zie voor een gedetailleerde beschrijving p. 7 en 8 van het rapport.

  • Oorzaak:

   Huisstijl (kleurverloop op achtergrond of tekst) komt niet overeen met toegankelijkheidseis.

  • Gevolg:

   Onvoldoende contrast

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Onderzoeken of kleuren en kleurverloop kunnen worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeelding bij artikel bevat tekst. Deze tekst komt niet terug in de alt-tekst. Zie p. 9 van rapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Afbeeldingen boven nieuwsberichten zijn decoratief, alt-tekst mag leeg gelaten worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface. Zie p. 10 en 11 van rapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis.

  • Gevolg:

   Niet alle content is bedienbaar via toetsenbord, verminderde toegankelijkheid.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Onderzoeken of dit voor betreffende pagina's aangepast kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geen skiplink aanwezig waarmee je het menu kunt overslaan en direct naar de hoofdinhoud kunt gaan. Zie p. 11 en 12 van toegankelijkheidsrapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis

  • Gevolg:

   Gebruiker kan niet direct naar inhoud, verminderde toegankelijkheid.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Onderzoeken of Skiplink toegevoegd kan worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel wordt niet overal helder weergegeven. Zie p. 12 van rapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis.

  • Gevolg:

   Minder toegankelijk, voorleessoftware leest alleen het woord 'hier' waardoor gebruiker niet weet waar link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Links aanpassen door volledige en complete zin ervan te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus is niet overal zichtbaar bij onderdelen hoofdmenu. Zie p.12 en p. 13 van rapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid door ontbreken focus

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Onderzoeken of focus bij betreffende onderdelen toegevoegd kan worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina's bevatten kleine foutjes in code. Zie p. 15 en 16 van rapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Onderzoeken of foutjes in code aangepast kunnen worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het zoekveld is niet gelabeld. Zie p.17 in rapport voor gedetailleerde toelichting.

  • Oorzaak:

   Niet bekend met toegankelijkheidseis

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Onderzoeken of zoekveld gelabeld kan worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die EBN B.V. heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209