Verklaring van Hunze en Aa's

Status toegankelijkheid https://www.hunzeenaas.nl

Waterschap Hunze en Aa's is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Hunze en Aa's.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Hunze en Aa's is beschikbaar via de link https://www.hunzeenaas.nl/zelf-regelen/regelgeving/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Hunze en Aa's gepubliceerde informatie blijkt dat de website Hunze en Aa's gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Hunze en Aa's is gevorderd met de toegankelijkheid van Hunze en Aa's en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Hunze en Aa's .
Functie: Hoofd Personeel, Facilitair en Bedrijfsvoering (PFB).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via waterschap@hunzeenaas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Waterschap Hunze en Aa's

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 02-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Hunze en Aa's : voldoet gedeeltelijk

De website Hunze en Aa's is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Hunze en Aa's dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/mgM3iwc0BIysHBG3sFuj/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Hunze en Aa's dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Iconen, afbeeldingen en kaarten hebben geen beschrijvend alternatief.

  • Gevolg:

   Niet iedere gebruiker kan de iconen, afbeeldingen en kaarten 'lezen' en of interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle Iconen, afbeeldingen en kaarten krijgen een beschrijvend alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De automatisch gegenereerde ondertiteling is niet volledig.

  • Gevolg:

   Niet iedere gebruiker met gehoorbeperking krijgt niet de juiste tekst te lezen in de films.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Video's die op de site te zien zijn worden ondertiteld. Als dit te complex is, dan worden de (verouderde) video's verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie toegevoegd aan filmpjes.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die video's niet kunnen zien, kunnen de filmpjes niet goed volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij maken een plan om audiodescriptie in te passen binnen de video's. Vervolgens voegen we dit toe. Verouderde, niet relevante video's verwijderen we van onze website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Er is geen audoiodescriptie binnen vooraf opgenomen video en daar hebben wij nog geen aandacht aan besteed.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die video's niet kunnen zien, kunnen de filmpjes niet goed volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij maken een plan om audiodescriptie in te passen binnen de video's. Vervolgens voegen we dit toe. Verouderde, niet relevante video's verwijderen we van onze website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   We hebben niet de juiste koppen elementen gebruikt binnen de opmaak.

  • Gevolg:

   Dit werkt verwarrend voor de gebuiker en moelijker om over de pagina te te navigeren en de juiste inhoud te vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We maken alle koppen op met de elementen <h1> t/m <h6>.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De inhoud is niet op een logische volgorde ingedeeld. Er zijn titels opgemaakt met een kop-element en data zijn bedoeld als inhoud van de kop, maar staat in de code er boven.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologiën of over de pagina's navigeren met een toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen dat de pagina's en de elementen logischer wordt ingedeeld voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologiën of over de pagina's navigeren met een toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er worden binnen pagina's van de site en in PDF's landkaarten getoond. De betekenis van de verschillende waarden worden alleen overgebracht door middel van kleur. Er ontbreken andere aanvullende visuele hints.

  • Gevolg:

   Informatie is niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voegen aanvullende visuele hints toe aan de webpagina's en zorgen dat toekomstige PDF's worden voorzien van de aanvullende visuele hints. Nog relevante PDF's passen we aan. Verouderde, niet relevante PDF's verwijderen we van de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De achtergrondafbeeldingen binnen de site en PDF's zorgen ervoor dat de contrastverhouding voor tekst niet voldoende is.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de tekst niet goed lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor de juiste contrastverhoudingen binnen alle onderdelen van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er is een PDF deels ingescand en tekst is daardoor een afbeelding geworden.

  • Gevolg:

   De PDF is onvoldoende toegankelijk voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afbeeldingen met tekst worden verwijderd en vervangen voor specifieke weergave van tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Er is nu ingebouwd dat na herschaling (vergroten tekst) de tekst gedeeltelijk verdwijnt.

  • Gevolg:

   Bezoekers missen informatie op pagina('s).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat inhoud vergroot kan worden zonder dat informatie wegvalt of dat functies niet meer werken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Keuze voor de kleuren ten aanzien van contrast is niet voldoende.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen hierdoor informatie missen. Daarnaast is het moeilijker om content te begrijpen door de elementen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen binnen de website voor de juiste contrastverhoudingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is niet op de juiste manier gebruik gemaakt van de koppenstructuur.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologiën kunnen niet goed door documenten navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor relevante documenten voor een goede koppenstructuur (volgens advies). Documenten die niet meer relevant zijn, verwijderen we.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Webpagina's/documenten hebben niet de juiste titles.

  • Gevolg:

   Hulptechnologiën werken niet goed door het ontbreken van een goede titel die het onderwerp en/of doel beschrijven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor goede titels die het onderwerp en/of doel beschrijven in documenten en op alle pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen juiste linkteksten gebruikt.

  • Gevolg:

   Het is onduidelijk voor bezoekers waar links naar toe leiden. Dit is ook niet af te leiden uit de context (al dan niet door software bepaald). Voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen moeite hebben met deze tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor de juiste linkteksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Bladwijzers binnen PDF's ontbreken.

  • Gevolg:

   Bezoekers die hulptechnologieën gebruiken kunnen door het ontrbeken van bladwijzers niet goed door het doument navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor goede bladwijzers. Documenten die niet meer relevant zijn, worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Er zijn niet de juiste elementen gebruikt voor de koppen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën raken in verwarring doordat niet de juiste (kop)elementen zijn gebruikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de juiste (kop)elementen worden gebruikt binnen de hele site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De regels van de programmeertaal zijn niet goed gevolgd.

  • Gevolg:

   De code kan niet goed gelezen worden door browsers en hulptechnologieën. Dit kan verwarrend werken voor gebruikers van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen dat onze programmeur de regels van de programmeertaal op een juiste manier gaat volgen en inpassen binnen de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Waarden worden op verschillende plaatsen niet goed weergegeven.

  • Gevolg:

   Eigenschappen en waarden kunnen niet goed ingesteld worden door de gebruiker. Hierdoor werken hulptechnologieën niet goed omdat software dit niet goed begrijpt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We stellen de juiste namen, rollen en waarden in op plaatsen waar dat moet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Hunze en Aa's heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209