Verklaring van WoongemakIsKinderspel.nl

Status toegankelijkheid https://www.woongemakiskinderspel.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website WoongemakIsKinderspel.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is beschikbaar via de link https://www.vrnhn.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website WoongemakIsKinderspel.nl van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord .
Functie: Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via de Klacht- of Signaalprocedure van de VRNHN.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie waarin hulpdiensten en partners hun krachten bundelen. Samen werken we aan de veiligheid op het gebied van:

 • Brandweerzorg
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van risico's.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website WoongemakIsKinderspel.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website WoongemakIsKinderspel.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de hoe-veilig-is-jouw-huis check heeft het afgebeelde huis op https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis geen tekstueel alternatief. Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, moet er een tekstalternatief zijn dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Er is geen beschrijving aanwezig van de check.

  • Gevolg:

   De informatie in de check kan niet goed voorgelezen kan worden voor mensen met een visuele beperking. De hele check is daardoor niet goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   Mensen met een visuele beperking kunnen contact opnemen met de afdeling communicatie van de VRNHN om de informatie op een begrijpelijke wijze aangeleverd te krijgen.

  • Maatregel:

   Deze check zal opnieuw moeten worden geïmplementeerd in de website met een selectiemogelijkheid waarbij vertrekken in een woning kunnen worden geselecteerd. Zo’n variant kan namelijk wel goed worden voorgelezen en bediend.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn afwijkingen in de video op de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-keuken/hittemelder-ophangen en op andere pagina's. Er geldt wel een uitzondering voor criterium 1.2.2 voor oudere video's. Het is gewenst om ondertitels voor doven en slechthorenden te leveren voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen ondertitels aanwezig.

  • Gevolg:

   De inhoud van de video is minder goed toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking.

  • Alternatief:

   De video's zijn door VRNHN gepubliceerd op YouTube en worden binnen de website getoond. In YouTube is het mogelijk om automatisch gegenereerde ondertitels te tonen, maar deze ondertitels bevatten vaak fouten en/of zijn incompleet.

  • Maatregel:

   VRNHN wil alle relevante video's gaan voorzien van goede ondertitels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de video waar na verwezen wordt in de website via pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-badkamer/handgreep-de-douche. Er geldt wel een uitzondering voor criterium 1.2.3 voor oudere video's. Het is gewenst om een alternatief te leveren voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   De inhoud van de video is minder goed toegankelijk voor mensen met een visuele of cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Vaak is in de betreffende pagina al een beschrijvende tekst aanwezig waardoor delen van de informatie (maar niet de volledige video) voorgelezen kan worden.

  • Maatregel:

   VRNHN wil alle relevante video's gaan voorzien van goede audiodescripties en/of media alternatieven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in een video die opgeroepen kan worden via pagina: https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-keuken/hittemelder-ophangen. Er geldt wel een uitzondering voor criterium 1.2.5 voor oudere video's. Het is gewenst om een audiodescriptie te leveren voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Deze video heeft geen audiodescriptie.

  • Gevolg:

   De inhoud van de video is minder goed toegankelijk voor mensen met een visuele of cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Vaak is in de betreffende pagina al een beschrijvende tekst aanwezig waardoor delen van de informatie (maar niet de volledige video) voorgelezen kan worden.

  • Maatregel:

   VRNHN wil alle relevante video's gaan voorzien van goede audiodescripties conform niveau AA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) In de footer van elke pagina staat het telefoonnummer van VRNHN. Deze wordt soms wel en soms niet als zodanig gemarkeerd. In de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/contact wordt het telefoonnummer nooit als zodanig gemarkeerd en dus ook niet automatisch herkend. (2) Wanneer gezocht wordt op het onderwerp Veiligheid (https://www.woongemakiskinderspel.nl/zoeken?keywords=veiligheid) dan worden resultaten getoond. Soms staat Veiligheid uitgelicht in blauw, maar soms ook andere onderwerpen zoals rookmelders. Het woord Veiligheid is daarbij dan niet zichtbaar. (3) Wanneer gezocht wordt op het onderwerp Veiligheid (https://www.woongemakiskinderspel.nl/zoeken?keywords=veiligheid) dan worden resultaten wel getoond, maar de korte beschrijving wordt niet voorgelezen (alleen het onderwerp). Omdat in het onderwerp vaak het woord veiligheid ontbreekt is dit verwarrend. (4) De relaties in https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis worden niet ontsloten als gebruik wordt gemaakt van voorleessoftware. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie moeten door software bepaald kunnen worden of beschikbaar zijn in tekst.

  • Oorzaak:

   Keuzes gemaakt tijdens de implementatie van de website.

  • Gevolg:

   Informatie kan vaak niet goed worden voorgelezen of is minder goed bedienbaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Mensen met een visuele beperking kunnen contact opnemen met de afdeling communicatie van de VRNHN om de informatie op een begrijpelijke wijze aangeleverd te krijgen.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In pagina’s als https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-slaapkamer/koolmonoxidemelder wordt een stappenplan gepresenteerd. Dit stappenplan en de volgorde worden niet ontsloten door de voorleessoftware. Merk op dat een aantal stappenplannen worden gepresenteerd (niet alleen voor het installeren van een koolmonoxidemelder). In de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis worden de getallen 1 tot en met 5 onderaan de Check pagina getoond en lijkt het te gaan om een stappenplan in een bepaalde volgorde. Pas als je de volledige Check invult, blijkt het een afvinklijstje te zijn waarbij de volgorde eigenlijk geen rol speelt. Dat is wat verwarrend. Immers, als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Implementatie van de website inclusief grafische weergave volgorde.

  • Gevolg:

   De correcte leesvolgorde wordt niet voorgelezen of er wordt een volgorde gepresenteerd die niet relevant is.

  • Alternatief:

   Mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen contact opnemen met de afdeling communicatie van de VRNHN om de informatie op een begrijpelijke wijze aangeleverd te krijgen.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 7. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de Check op https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis wordt in de tekst gerefereerd aan bolletjes (alleen een vorm). Deze bolletjes zijn aanwezig in het huis. Ze bewegen, dus een verbetering zou zijn: “bewegende bolletjes” (dit is een vorm en een toestand). Ook zou het helpen als er een mededeling verschijnt als je over het bolletje hovert. Die mededeling zou voorgelezen kunnen worden. In succescriterium 1.1.1 is al uitgelegd dat de Check niet goed te gebruiken is voor mensen met een visuele beperking.

  • Oorzaak:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen moeten niet alleen afhankelijk zijn van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Gevolg:

   De instructies zijn niet duidelijk en de Check is daardoor niet goed te gebruiken door mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De check moet opnieuw geïmplementeerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 8. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als het scherm smaller wordt gemaakt, terwijl de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis getoond wordt, dan gaat de afbeelding van het huis door de tekst heen en/of worden teksten buiten beeld geplaatst. Dit is hoe het zou moeten zijn: De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Presentatie-oriëntatie liggend geeft een duidelijker weergave dan presentatie-oriëntatie staand terwijl dit niet nodig is omdat het afgebeelde huis een vrij vierkant voorwerp is.

  • Gevolg:

   De Check is niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De Check moet opnieuw geïmplementeerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan links voor sociale media kanalen in de footer van elke pagina. De YouTube en Facebook knoppen zijn licht geel met witte aanduidingen op een witte achtergrond. Dit biedt naast onvoldoende contrast ook soms weinig houvast omdat andere logo’s niet aanklikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de logo’s van de Partners onderaan de pagina op https://www.woongemakiskinderspel.nl. Het zou beter zijn als de echte icoon knoppen bijvoorbeeld iets groter worden als er over heen gehoverd wordt. Dit is wel een discussiepunt omdat de aanwijzer ook verandert als er overheen gehoverd wordt (wat goed is). Het punt is hier dat logo’s verschillend gedrag vertonen, wat verwarrend kan zijn. (2) Door de website heen worden tekstuele links vaak aangeduid doordat de kleur verandert. Bijvoorbeeld de link “Check op deze site op de pagina: https://www.woongemakiskinderspel.nl/check-je-woning. Dit soort links zouden ook onderstreept kunnen worden (of een andere aanwijzing) zodat links makkelijker herkend kunnen worden. De gewenste situatie is namelijk dat kleur niet als het enige visuele middel gebruikt wordt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie van de website.

  • Gevolg:

   Het gebruik van de website is minder duidelijk dan gewenst.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De genoemde punten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content zou zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, moeten worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Er geldt daarbij een uitzondering voor delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen. (1) Verlies van functionaliteit en inhoud vindt plaats op de homepagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/ doordat in de sectie Partners minder iconen weergegeven worden. Het is nodig om te scrollen. (2) Ook in de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis treedt verlies op van functionaliteit en inhoud als op een bolletje wordt geklikt.
  • Oorzaak:

   Ontwerp en keuzes tijdens de implementatie van de website.

  • Gevolg:

   De website is minder goed te gebruiken voor gebruikers van hand-held devices (telefoons).

  • Alternatief:

   De weergave van de website op een monitor is wel goed.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een niet-tekstueel contrastprobleem vinden we op pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis. Onderaan het scherm treffen we vijf huisjes aan die aangeven of een antwoord goed (=smiley) of fout beantwoord is. Het contrast is telkens onvoldoende. De visuele weergave van dergelijke elementen moeten een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren hebben.

  • Oorzaak:

   Keuze van de kleuren tijdens het ontwerp van de website.

  • Gevolg:

   De content is moeilijker te interpreteren voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen contact opnemen met de afdeling communicatie van de VRNHN om de informatie op een begrijpelijke wijze aangeleverd te krijgen.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de specifieke stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

   (1) Wanneer specifieke software wordt toegepast om deze settings af te dwingen dan valt op dat niet alle teksten reageren op de instructie om meer afstand toe te passen tussen de letters. Dit is belangrijk voor mensen met een visuele beperking. Een voorbeeld is de sectie “Gratis sensorlampje winnen” op de pagina: https://www.woongemakiskinderspel.nl/contact. (2) Toepassing van de voorgeschreven settings zorgt er ook vaak voor dat teksten op de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis achter het plaatje verdwijnen.

  • Oorzaak:

   Implementatie van de website.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen baat hebben bij het aanbrengen van extra witruimte tussen de letters om zo letters beter te kunnen onderscheiden. DIt is in de genoemde gevallen minder goed mogelijk of heeft geen effect.

  • Alternatief:

   Teksten kunnen vergroot worden.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) Als de website voor het eerst wordt geopend, verschijnt onderaan het scherm een cookiebar met twee knoppen in pastelkleuren, namelijk “Accepteren ” en “Weigeren”. De teksten zijn daarbij wit, zodat het contrast onvoldoende is. (2) Bij diverse pagina’s, zoals https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-woonkamer, wordt soms links onderin het scherm gevraagd of de gebruiker de enquête wil invoeren. Dit is een lichtblauw blok met witte letters, waardoor het contrast niet genoeg is. (3) Contrast problemen treden ook op in de enquête zelf, bijvoorbeeld https://m13.mailplus.nl/wpHgiIjVPiNC-1205-2110554-test-1 (zie vorig punt). De lichtgrijze tekstblokken hebben onvoldoende contrast bij de meeste vragen. (4) Wanneer gezocht wordt naar een term, bijvoorbeeld “ddd”, dan verschijnt er een resultaten pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/zoeken?keywords=ddd met breadcrumb vermelding Home-> Zoekresultaten in blauwe/grijze letters op een lichtblauwe achtergrond. Ook dit contrast is onvoldoende. In het algemeen geldt dat de visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst een contrastverhouding van ten minste 4,5:1 moet hebben behalve in enkele uitzonderingsgevallen.

  • Oorzaak:

   De keuze van de kleuren, met name lichtblauw, maakt het lastig om te voldoen aan de contrasteisen.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van teksten en afbeeldingen van tekst is onvoldoende voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Het is mogelijk in de meeste browsers om een hoog-contrast instelling aan te zetten waardoor de leesmogelijkheden verbeterd worden.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden, waarbij voor de hele website de kleurkeuzes tegen het licht moeten worden gehouden ook met betrekking tot mensen die kleurenblind zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 14. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) Verlies van functionaliteit treedt bij 200% schalen op de homepagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/ doordat in de sectie Partners minder iconen weergegeven worden. Omdat het niet mogelijk is om met een toetsenbord te scrollen is het niet mogelijk om de overige Partners te zien of voorgelezen te krijgen. (2): Als in de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis op een bolletje wordt geklikt bij 200% schalen, dan verschuift het scherm niet, zodat het lijkt of er niets gebeurt (geen weergave van teksten). Dit is content dan wel functionaliteitsverlies. Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, moet het zo zijn dat tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald moeten kunnen worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie van de website en de opbouw van de check zonder rekening te houden met toegankelijklheid.

  • Gevolg:

   De genoemde informatie is minder goed toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen contact opnemen met de afdeling communicatie van de VRNHN om de informatie op een begrijpelijke wijze aangeleverd te krijgen.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De plaatjes op de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-slaapkamer/koolmonoxidemelder bevatten belangrijke informatieve teksten maar kunnen niet voorgelezen worden. De plaatjes hebben geen goede Alt Text. Feitelijk zouden alle stappen goed ontsloten moeten worden met een volledige beschrijving, die de plaatjes en de huidige teksten combineert. Merk op dat dit niet de enige pagina is, waarvoor dit geldt. Er zijn meerdere stappenplannen. Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Ontwerp en keuzes tijdens de implementatie van de website.

  • Gevolg:

   De genoemde informatie is minder goed toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is soms een video aanwezig met een geluidsspoor waarin de stappen worden uitgelegd (auditief alternatief).

  • Maatregel:

   De plaatjes moeten op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) Wanneer de website voor het eerst gestart wordt, dan wordt een Cookiemededeling getoond. In de Cookiemededeling wordt verwezen naar een Cookieverklaring. Deze is in de mededeling echter niet goed oproepbaar (wat wel belangrijk is om een goede keuze te maken). De betreffende link is namelijk niet aanwezig. Het is dus lastig om deze informatie op te roepen met een toetsenbord (en onmogelijk met de muis). Dit komt weer omdat de Cookiemededeling de Footer deels bedekt en juist in de footer is de cookieverklaring als link aanwezig. (2): Het is niet mogelijk om in de homepage vanaf Disclaimer naar de Accepteren knop (cookiebar ) te springen met de tab toets. De focus gaat direct naar de knop Weigeren, maar niet altijd terug naar Accepteren. Daardoor lijkt het niet mogelijk te zijn om met een toetsenbord cookies te accepteren. Gek genoeg gaat het soms wel goed bij ander pagina’s; bijvoorbeeld bij de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/privacyverklaring. Het lijkt erop dat als er eenmaal een keuze gemaakt is, het gedrag anders wordt. (3) Op de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/cookies is het lastig om direct met het toetsenbord aan de slag te gaan en een Cookie voorkeur keuze vast te leggen. <Enter> of <space> werkt niet, de keuze moet gemaakt worden met pijltjes. Het zou beter zijn om een andere selectiemogelijkheid te introduceren (of uitleg te geven). (4): Het is niet mogelijk om de Check op https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis met het toetsenbord te bedienen. Als je tabt dan krijgen witte blokken telkens de focus. (5) Op de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/experts is het niet mogelijk om het filter goed te gebruiken met het toetsenbord. Het is niet mogelijk om de plaatsnamen met het toetsenbord te bereiken. De gewenste situatie is als volgt: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie van de website.

  • Gevolg:

   De onderdelen zijn niet goed te bedienen met een toetsenbord door mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er zijn geen alternatieven.

  • Maatregel:

   De website moet op dit punt helemaal nagekeken en gerepareerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 17. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft. Op pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-woonkamer/losse-kabels-huis staat een YouTube video in een iFrame. Deze video is te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Alleen actief bij focus’.
  • Oorzaak:

   Wijze van aanroepen van de video.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen bijvoorbeeld per ongeluk het geluid van de video uitzetten.

  • Alternatief:

   Video's kunnen ook in YouTube zelf worden bekeken en dan zal dit probleem minder snel (onbedoeld) optreden.

  • Maatregel:

   Een oplossing zou zijn om de video te embedden en de letterteken bediening in de YouTubevideo uit te schakelen door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URL van de video in de embedcode.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 18. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis zijn er knipperende bolletjes, die niet uitgezet kunnen worden. Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Het knipperen van de bolletjes kan niet gestopt worden.

  • Gevolg:

   Knipperende elementen kunnen als storend ervaren worden door bepaalde gebruikers.

  • Alternatief:

   Op dit moment is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De knipperende bolletjes zijn niet essentieel voor de functie (anders dan: aandacht trekken) en zouden vervangen kunnen worden voor duidelijker zichtbare elementen met een goede beschrijving, die kort bewegen zodra de focus op de elementen geplaatst wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 19. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is weliswaar een zogenaamd Skip-block om de bediening via het toetsenbord te vereenvoudigen. Dit blok lijkt echter niet te werken, want als je op de link drukt dan wordt de focus niet over gebracht naar de content van de pagina (wat je wel zou verwachten). De gewenste situatie is als volgt: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De implementatie van het skip-blok dient verbeterd te worden.

  • Gevolg:

   Het is lastig voor mensen met een visuele beperking om de website te bedienen met een toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De website moet op dit punt aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 20. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) De titel van de pagina: https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-woonkamer/losse-kabels-huis is bijvoorbeeld Losse kabels in huis | Woongemak is kinderspel. De laatste toevoeging is niet zo informatief en voorleessoftware zal de verticale lijn elke keer als zodanig voorlezen. Dat is minder gewenst. (2) Een niet-informatieve pagina titel treffen we aan op de pagina van de enquête op https://m13.mailplus.nl/wpHgiIjVPiNC-1205-2110554-test-1, namelijk Woongemak is kinderspel. Dit had een titel moeten zijn; bijvoorbeeld Enquête gebruik website. De gewenste situiatie is dat webpagina's goede titels hebben die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Er zijn soms geen goede titels aangebracht in de pagina's; titels die informatief moeten zijn voor mensen met een visuele beperking.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan geen goede titels voorlezen en daardoor is de relevantie van de pagina vooraf niet goed in te schatten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief momenteel.

  • Maatregel:

   De website moet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) De omschrijving van de links zijn soms niet duidelijk: Zie bijvoorbeeld de link met omschrijving “check op deze site” op https://www.woongemakiskinderspel.nl/check-je-woning. Dit moet een meer informatieve linkomschrijving zijn, waar het woord veiligheid in voorkomt en ook is de aanduiding “deze site” op twee manieren te interpreteren, namelijk "de site, die je bezoekt" of "deze andere externe site". Een goede Nederlandstalige omschrijving zou zijn: Controleer in vijf stappen de veiligheid van je woning. (2) Nog een voorbeeld van minder goed gebruik van links, is “Klik hier” op de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/bedankt. Het resultaat van klikken op de link moet duidelijk zijn aan de hand van de link tekst zelf. Beter is: Ga terug naar de homepage. Dit zinnetje beschrijft de actie. Het feit dat dit een link is, wordt automatisch gemeld door (goede) voorleessoftware. (3) De hoofdmenu items, zoals “Tips”, zijn zonder nadere informatie niet informatief genoeg. Uitleg zou kunnen zijn: “Tips om je huis gezelliger en veiliger te maken”. Nadere informatie is nodig i.v.m. spraakvoorlezen en bij een hover actie over het menu item zodat de gebruiker weet wat er gebeurt als er op een link gedrukt wordt. (4) In de Veiligheidscheck op https://www.woongemakiskinderspel.nl/hoe-veilig-is-jouw-huis kan op vijf plaatsen in het huis geklikt worden. Wat en hoe is niet duidelijk omdat er geen linkteksten zijn.

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De links zijn niet ontwerpen of aangemaakt met het oog op gebruik door visueel beperkte mensen.

  • Gevolg:

   Links zullen al dan niet onnodig worden aangeklikt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten in het geheel worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 22. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) Bij diverse pagina’s, zoals https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-woonkamer, wordt links onder in het scherm gevraagd of de gebruiker de Enquête wil invoeren. Hier wordt gebruik gemaakt van een <h2> tag voor opmaak. Dat mag niet. <h2> moet betrekking hebben op een paragraaf. Toegestaan zou zijn <h1>Geef jouw mening1</h1><h2>Neem deel en win</h2>Beantwoord de korte vragenlijst over deze website en maak kans op een gratis lampje met sensor. Knop, etc. (2): Gebruikers kunnen een enquête invullen. Een extern formulier wordt daartoe geopend (bijvoorbeeld: https://m13.mailplus.nl/wpHgiIjVPiNC-1205-2110554-test-1). In dit formulier zijn geen headings.

  • Oorzaak:

   Koppen en labels zouden altijd het onderwerp of doel moeten beschrijven, maar dat is dus niet overal het geval.

  • Gevolg:

   De structuur van de websitepagina's kan niet altijd goed bepaald worden. De inhoud wordt dan ook niet altijd correct en in de juiste volgorde voorgelezen.

  • Alternatief:

   Eris geen alternatief.

  • Maatregel:

   De genoemde punten moeten opgelost worden in de software code en/of opmaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 23. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is. (1) Een extern formulier kan worden geopend om de enquête in te vullen (bijvoorbeeld: https://m13.mailplus.nl/wpHgiIjVPiNC-1205-2110554-test-1). Als de toetsenbordfocus verschoven wordt naar de verzenden-knop dan is dat wat moeilijk te zien (m.u.w. een hoekje op deze knop). Dit is een schoonheidsfoutje. (2): Als gedrukt wordt op de Zoeken knop rechts bovenin het scherm (bijvoorbeeld https://www.woongemakiskinderspel.nl/ ) dan is niet duidelijk dat de zoek box de focus heeft. Een wit streepje als cursor is aanwezig maar er is geen aanduiding van de zoek box (focus). (3) In sommige onderzochte pagina’s (bijvoorbeeld https://www.woongemakiskinderspel.nl/over-ons) is het niet duidelijk waar de focus is in het gedeelte “Schrijf je in voor de nieuwsbrief”. De box met E-mailadres toont alleen een verticale cursor. Dit levert te weinig onderscheid op. (4) Als in de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips de focus verschoven wordt naar De Huiskamer dan is dit niet (goed) zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Keuzes tijdens het ontwerp en de implementatie van de website.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te bedienen voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De genoemde punten moeten opgelost worden in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 24. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) Op elke pagina is in de footer een invoervak voor een E-mail adres om de nieuwsbrief te ontvangen. De id en de naam van het invoerveld zijn erg cryptisch en missen consistentie. De tekst van het invoerveld zou beter kunnen zijn: “Uw e-mailadres voor toezending nieuwsbrief” en er zou een goed label aangegeven moeten worden voor het schermelement. NB: De naamgeving van de “Verzenden” knop is ook niet correct. (2) In het Enquêteformulier (Bijvoorbeeld https://m13.mailplus.nl/wpHgiIjVPiNC-1205-2110554-test-1) staat onder de vraag Waarom ben je niet van plan aanpassingen te doen?, een invoerveld, “Anders, namelijk:”. Dit zogenaamde form control heeft helemaal geen label. De gewenste situatie is als volgt: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Er is onvoldoende aandacht geweest voor labels tijdens de bouw van de website.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan moeilijker bediend worden als de labels niet goed aangebracht zijn.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De website moet gerepareerd worden op dit punt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 25. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's moet door de software bepaald kunnen worden. De hele website heeft een language tag “en”.

  • Oorzaak:

   Pagina’s zoals https://www.woongemakiskinderspel.nl/experts zijn in het Nederlands opgesteld maar de language tag staat voor elke pagina automatisch ingesteld op Engels.

  • Gevolg:

   Dit heeft effect op de voorleessoftware: alle teksten worden in een raar soort Nederlands voorgelezen.

  • Alternatief:

   De teksten worden voorgelezen, maar niet altijd correct.

  • Maatregel:

   De website moet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 26. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden. In de website, bijvoorbeeld op de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/cookies, worden Engelstalige woorden gebruikt.

  • Oorzaak:

   De teksten in een vreemde taal moeten gemarkeerd worden , behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Gevolg:

   Termen kunnen met een vreemd accent worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   De teksten worden voorgelezen, maar niet altijd correct.

  • Maatregel:

   Engelstalige teksten moeten apart gemarkeerd worden met een language tag: <span lang=”en”>check</span> tag in de HTML. De voorleessoftware kan dan de termen correct voorlezen. Nederlandstalige tekst moet niet gemarkeerd worden omdat de gehele website ingesteld moet worden op de Nederlandse taal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 27. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op die website vinden we op een aantal plaatsen een viertal logo’s; Bijvoorbeeld op de pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/over-ons zien we de logo’s van de Brandweer, GGD, VRNHN en het Rode Kruis (met de klok mee). Als op deze logo’s geklikt wordt dan gebeurt er verder niets. Ook in de Enquête zien we deze logo’s weer terug. Als we in de Enquête op de logo’s onderaan het formulier drukken, dan wordt gesprongen naar de pagina Experts. Het is niet duidelijk waarom. Deze Experts pagina gaat namelijk over organisaties die praktisch kunnen helpen en dat zijn nu juist niet de vier organisaties behorend bij de logos. De volgorde (met de klok mee) is nu ook anders, namelijk: Brandweer, Rode Kruis, VRNHN, GGD. Die volgorde zou consistent moeten zijn. Dit speelt vooral bij grote schermen. Het moet namelijk zo zijn dat navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, elke keer dat ze worden herhaald getoond worden in dezelfde relatieve volgorde, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie van de website.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen in de war raken (het is niet consistent)

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 28. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's moeten consistent geïdentificeerd worden. Over het algemeen is het niet toegestaan om links naast elkaar te plaatsen die telkens naar dezelfde pagina springen. In de Enquête (bijvoorbeeld https://m13.mailplus.nl/wpHgiIjVPiNC-1205-2110554-test-1) zien we een aantal logo’s. Als we in de Enquête op de logo’s onderaan het formulier drukken, dan wordt telkens gesprongen naar de pagina Experts maar ze zijn niet consequent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie van de website.

  • Gevolg:

   Er kan verwarring optreden bij de gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 29. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan moeten labels of instructies geleverd worden. In het formulier https://m13.mailplus.nl/wpHgiIjVPiNC-1205-2110554-test-1 is het niet duidelijk dat de rode sterretjes betekenen dat invoer verplicht is. Ook is er geen verdere instructie bij het blok “Heb je nog tips …”.

  • Oorzaak:

   De implementatie van de formulieren voldoet momenteel niet aan de webrichtlijnen en zou herzien moeten worden.

  • Gevolg:

   De formulieren zijn niet goed te gebruiken door personen die kleurenblind zijn of een andere visuele beperking hebben.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   De website moet op de genoemde punten aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 30. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gebruikers kunnen op de website een enquête invullen en een prijs winnen maar ook met het theoretische risico dat de gegevens op straat komen te liggen. Een extern formulier wordt daartoe geopend (bijvoorbeeld: https://m13.mailplus.nl/wpHgiIjVPiNC-1205-2110554-test-1). In dit formulier wordt o.a. gevraagd om een e-mail adres. In de actievoorwaarden staat dat bij klachten contact opgenomen kan worden met de VRNHN. Het zou beter zijn als de gebruiker nog een scherm zou krijgen met alle gegevens en dan e.e.a. zou kunnen bevestigen. Minimaal zou moeten worden vermeld dat de inzending ongedaan kan worden gemaakt door middel van een verzoek en dat dan het e-mailadres en de overige gegevens uit de database worden verwijderd. Het allerbeste is om te verwijzen naar de privacyverklaring op: https://www.woongemakiskinderspel.nl/privacyverklaring en dat gebeurt niet. Voor webpagina's die door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
   • Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
   • Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.
  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie van de website.

  • Gevolg:

   Gebruikers worden niet helemaal goed geïnformeerd over de consequenties van bepaalde handelingen en hun rechten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De website moet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 31. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina’s https://www.woongemakiskinderspel.nl en de enquête https://m13.mailplus.nl/wpHgiIjVPiNC-1205-2110554-test-1) worden syntax fouten gedetecteerd door de W3C validator. Dit zijn slechts voorbeelden. Over het algemeen geldt dat er foutmeldingen optreden in de debug omgeving als een pagina van de website geopend wordt. De gewenste situatie is als volgt: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Implementatie van de website.

  • Gevolg:

   De website kan o.a. minder goed geïnterpreteerd worden door de speciale voorleessoftware omdat fouten optreden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief momenteel.

  • Maatregel:

   De website moet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 32. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) Op pagina https://www.woongemakiskinderspel.nl/tips/de-woonkamer/losse-kabels-huis staat een video in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element met een omschrijving van de inhoud van het iframe. (2) Het logo Woongemak is Kinderspel heeft een Alt Text “Logo woongemak is kinderspel” maar de titel van de pagina is ook <h1>Woongemak is kinderspel</h1>. Het resultaat is dat deze tekst twee keer wordt voorgelezen als de pagina opent. De Alt Tekst voor het logo moet leeg gelaten worden of andere informatie bevatten. De gewenste situatie is als volgt: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Implementatie van de website.

  • Gevolg:

   De teksten kunnen niet goed voorgelezen worden door de voorleessoftware en daardoor is er minder duiding.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief momenteel.

  • Maatregel:

   De website moet aangepast worden op deze punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209