Verklaring van Mijngemeente.vrnhn.nl

Status toegankelijkheid https://mijngemeente.vrnhn.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijngemeente.vrnhn.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is beschikbaar via de link https://www.vrnhn.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijngemeente.vrnhn.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijngemeente.vrnhn.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord .
Functie: Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via de Klacht- of Signaalprocedure van de VRNHN.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie waarin hulpdiensten en partners hun krachten bundelen.  Samen werken we aan de veiligheid op het gebied van:

 • Brandweerzorg
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van risico's.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijngemeente.vrnhn.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Mijngemeente.vrnhn.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vrnhn.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (1) Het beleidsplan in https://mijngemeente.vrnhn.nl/sites/default/files/2017-03/VHR_BP1607-01_hoge%20resolutie.pdf voldoet niet: Er is geen tekstueel alternatief voor complete informatieplaten zodat deze informatie niet goed voorgelezen kan worden. (2) Dit geldt ook voor de centrale informatieplaat op de homepagina https://mijngemeente.vrnhn.nl/). De gewenste situatie is dat alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, een tekstalternatief heeft dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie van de website. Er wordt bijvoorbeeld geen uitleg gegeven bij de platen: Zo zou op de homepagina verteld moeten worden dat er twee pijlen (twee stromen) zijn, nl. Voorkomen & Voorbereiden en Coördineren en Hulpverlenen, etc.

  • Gevolg:

   De niet-tekstuele content kan niet goed geïnterpreteerd worden door mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Contact kan worden gezocht met de afdeling Communicatie van de VRNHN zodat de informatie op een alternatieve wijze ter beschikking kan worden gesteld.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn geen goede ondertitels gevonden in de video waar na verwezen wordt in de website via pagina: https://mijngemeente.vrnhn.nl/over-ons. Voor oudere video's geldt een uitzondering. De gewenste situatie is als volgt: Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen aparte ondertitels gemaakt en geladen.

  • Gevolg:

   De informatie is niet goed toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking.

  • Alternatief:

   YouTube video’s kunnen voorzien worden van automatisch gegenereerde ondertiteling. Deze vorm van ondertiteling bevat nog te veel fouten om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Maatregel:

   Ondertitels voor alle relevante video's dienen aangemaakt en geladen te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de video waar na verwezen wordt in de website via pagina: https://mijngemeente.vrnhn.nl/over-ons. Voor dit soort oudere video's geldt wel een uitzondering. Gewenste situatie: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De genoemde YouTube-video is losstaand en heeft geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   De informatie in de video is niet goed toegankelijk voor mensen met een visuele of cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er dient een audiodescriptie of een media alternatief gemaakt te worden. Een audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat in het beeld te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de video waar na verwezen wordt in de website via pagina: https://mijngemeente.vrnhn.nl/over-ons. Voor dit soort oudere video's geldt wel een uitzondering. Gewenste situatie: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De genoemde YouTube-video is losstaand en heeft geen audiodescriptie op AA niveau.

  • Gevolg:

   De informatie in de video is niet goed toegankelijk voor mensen met een visuele of cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er dient een audiodescriptie op AA niveau gemaakt te worden. Een audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat in het beeld te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Op pagina https://mijngemeente.vrnhn.nl staat een grote informatieve plaat die verder niet goed toegankelijk gemaakt wordt voor slechtzienden met bijvoorbeeld een Alt Text. De relaties worden ook niet uitgelegd. Opmerking 2: Hetzelfde probleem geldt voor de sectie Sociale veiligheid met uitklapmenu’s. Hier wordt alleen voorgelezen “tab 1 of 6”. De teksten in de uitklapmenu’s worden overgeslagen. Opmerking 3:Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in een onderzocht PDF-document: https://mijngemeente.vrnhn.nl/sites/default/files/2017-03/VHR_BP1607-01_hoge%20resolutie.pdf. De elementen in dit document zoals plaatjes hebben geen tags en er is geen beschrijvende titel. Voor hulpsoftware is daardoor geen informatie beschikbaar om de pdf te interpreteren. Opmerking 4: De Alt Text van het VRNHN logo op de homepagina is letterlijk Logo Alt Text. Dat is niet goed en zou bijvoorbeeld kunnen zijn “Logo van de organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord”. Gewenste situatie: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode en/of PDF's.

  • Gevolg:

   De relaties kunnen niet goed worden voorgelezen aan bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Contact kan worden gezocht met de afdeling Communicatie van de VRNHN zodat de informatie op een alternatieve wijze ter beschikking kan worden gesteld.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Er zijn volgorde toegankelijkheidsproblemen gevonden in een onderzocht PDF-document: https://mijngemeente.vrnhn.nl/sites/default/files/2017-03/VHR_BP1607-01_hoge%20resolutie.pdf. Een aanwezig lijstjes met A, B,C,D,… worden niet goed geïnterpreteerd en daardoor niet goed voorgelezen. Dit geldt ook voor de inhoudsopgave. De gewenste situatie is als volgt: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie van de PDF.

  • Gevolg:

   De correcte leesvolgorde kan niet door de voorleessoftware bepaald worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 7. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: In de cookiebar is een belangrijke tekst (link), n.l. “Je leest hier meer over in onze cookieverklaring”. Deze tekst is in oranje (signaalkleur), maar dit wordt niet goed opgepikt door kleurblinden. Een onderstreping zou in dit verband ook goed zijn en bijvoorbeeld een uitroepteken, plus Alt Text voor blinden of slechtzienden. Zie ook succescriterium 1.4.1. Opmerking 2: Toestemmen in het gebruik van Cookies gebeurt door te klikken op de Accepteren knop in de Cookiebanner. Op de knop is een visuele aanwijzing aangebracht, maar dit is een verwarrend teken, n.l. een kruisje. Logischer zou zijn om een groen V teken te plaatsen omdat een kruisje suggereert dat er iets ingevuld kan worden of dat iets afgewezen wordt. Opmerking 3: Op de pagina https://mijngemeente.vrnhn.nl/cookies is het mogelijk om de toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken, maar de betreffende knop heeft hetzelfde icoon als de Accepteren knop. Dit is erg verwarrend. Gewenste situatie: Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De website is minder goed te gebruiken door mensen met een visuele of cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Het probleem kan slechts deels verholpen worden momenteel: Het is mogelijk om in moderne browsers te kiezen voor een automatische kleureninstelling gericht op mensen die kleurenblind of slechtziend zijn.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Op sommige onderzochte pagina’s zijn links in teksten alleen te herkennen doordat ze een (iets) andere kleur hebben of krijgen dan de tekstkleur. Dit wordt alleen goedgekeurd als het contrastverschil tussen de linkkleur en tekstkleur minimaal 3,0:1 is én als aanvullende visuele informatie (zoals onderstreping of een ander font) wordt gegeven wanneer de muis of toetsenbordfocus erop staat. Dit gaat niet altijd goed: Het contrastverschil tussen linkteksten en de achtergrond is dan onvoldoende of het kleurverschil tussen actief (mouse-over) en passief is te klein. Een voorbeeld betreft de menu-items in het footer-menu (groen vs. blauw). Opmerking 2: Een ander voorbeeld betreft de oranje link in de cookiebar “Je leest hier meer over in onze cookieverklaring”; deze moet onderstreept worden en liefst een significant andere kleur krijgen; zie ook Succescriterium 1.3.3. Opmerking 3: Nog een voorbeeld betreft de sectie Minder leed en schade op de homepagina. De links in deze sectie (zoals bijvoorbeeld Sociale Veiligheid) zijn niet goed als link herkenbaar. Als de muis over de link gaat dan verandert de tekstkleur (blauw) nauwelijks. Dit moet duidelijker zijn. Opmerking 4: De teksten in vier van de zeven iconen onderaan de pagina https://mijngemeente.vrnhn.nl/privacyverklaring zijn weergegeven in een zeer licht grijs. Dit levert te weinig onderscheid op. Gewenste situatie: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De website is minder goed te gebruiken door mensen met een visuele of cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Het is mogelijk om in moderne browsers te kiezen voor een automatische instelling met hoge contrastwaarden.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Op de homepagina zijn normaliter korte animaties te zien van opkomende cijfers, bijvoorbeeld “10.655 spoedinzetten ambulance”. Deze animaties verdwijnen als er geschaald wordt. Dit is verlies van informatie. Opmerking 2: Op de homepagina is een grote plaat zichtbaar onder de kopjes Voorkomen & Voorbereiden en Coördineren en Hulpverlenen. Deze plaat wordt onzichtbaar als er geschaald wordt. Gewenste situatie: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;
  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De informatie is minder goed toegankelijk voor gebruikers van handheld decices (telefoons).

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een voorbeeld van niet-tekstuele contrastproblemen treedt op in het Contactformulier https://mijngemeente.vrnhn.nl/contact. Het contrast van de boxen in het formulier ten opzichte van de achtergrond is te weinig. Gewenste situatie: De visuele weergave van componenten en grafische objecten vertonen o.h.a. een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   Het betreffende formulier is lastig in te vullen door een gebruiker met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Gekozen kan worden voor een hoog-contrast instelling in een moderne browser.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking: Wanneer specifieke software wordt toegepast om bepaalde wit-settings af te dwingen dan valt op dat niet alle ruimte tussen de letters automatisch aangepast wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval op de homepagina. Soms raakt de layout ook een beetje ontregeld. Dit is bijvoorbeeld het geval op de pagina: https://mijngemeente.vrnhn.nl/gemeenten/den-helder onder het kopje “Heeft u vragen?”. Het laatste plaatje verschuift over de layout. Gewenste situatie: Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van nader genoemde wit-instellingen.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De betreffende pagina's zijn lastig te lezen door gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar andre sdan het regulier opschalen van de teksten.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de home pagina in de sectie Minder leed en Schade zijn er uitklapschermen. Het is niet mogelijk om de schermen goed te openen of te sluiten want de focus kan niet naar de elementen toe bewogen worden. Gewenste situatie: Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden toegankelijkheidseisen.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De genoemde pagina is minder goed te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerkingen 1: Als de website voor het eerst wordt geopend, verschijnt een mededeling aan de rechterkant “Minder leed en schade in 17 gemeenten”. Door het gebruik van de kleur oranje in combinatie met witte letters is het contrast te klein. Een oplossing zou kunnen zijn om de tekst groter te maken en te voorzien van een zwarte schaduw, want dan is dit wel toegestaan. Opmerkingen 2: De focusindicator is de visuele aanduiding van waar de toetsenbordfocus zich bevindt. In de onderzochte pagina’s (bijvoorbeeld https://mijngemeente.vrnhn.nl/ wordt de focus vaak aangegeven met een heel dun licht stippellijntje (bijvoorbeeld in het hoofdmenu). Dit levert te weinig onderscheid op. Opmerking 3: De contrasten tussen teksten en achtergronden in ten minste één PDF is niet goed: Zie de witte tekst in combinatie met de oranje achtergrond in https://mijngemeente.vrnhn.nl/sites/default/files/2017-03/VHR_BP1607-01_hoge%20resolutie.pdf. Opmerking 4: Contrast problemen treden ook op bij de animatie op de homepagina https://mijngemeente.vrnhn.nl waarin met getallen wordt aangegeven hoeveel spoedinzetten er waren van de ambulance en de brandweer, hoeveel casussen er zijn, hoeveel GRIP incidenten plaatsvonden en ook het aantal AED alarmeringen. De witte teksten en letters hebben onvoldoende contrast met de (licht) blauwe achtergrond. Gewenste situatie: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in uitzonderingsgevallen.

  • Oorzaak:

   Ontwerpkeuzes en implementatie van de websitepagina's en PDF-pagina's.

  • Gevolg:

   De geboden informatie is minder goed toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Het is mogelijk om in moderne browsers te kiezen voor een automatische instelling met hoge contrastwaarden.

  • Maatregel:

   Dit probleem moet opgelost worden in de software code en in de PDF-pagina opmaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 14. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Verlies van functionaliteit treedt op doordat bij herschalen plotseling maar één verhaal zichtbaar is i.p.v. twee verhalen. Het is niet direct mogelijk om het tweede verhaal op te roepen (anders dan via een filteroperatie). Opmerking 2: Als de home pagina geschaald wordt naar 200% dan wordt de blauwe balk met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in sommige browsers erg dik (afhankelijk van de schermgrootte). Dit is een schoonheidsfoutje. Gewenste situatie: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Er is niet goed gecontroleerd wat de gevolgen zijn van een 200% schalingsoperatie.

  • Gevolg:

   De informatie op de website is minder goed toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing: De pagina's zijn nog wel leesbaar over het algemeen.

  • Maatregel:

   Aanpassen ontwerp en implementatie van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: De centrale plaat op de home pagina wordt niet verder uitgelegd of uitgewerkt. Het is een plaat met veel tekst. Informatief is deze plaat “Voorkomen & Voorbereiden” en Coördineren & Hulpverlenen” zeker. Opmerking 2: De plaatjes op de pagina https://mijngemeente.vrnhn.nl/verhalen/facebookspelletje-dat-spelenderwijs-brandveiligheidstips-geeft-blijkt-effectief bevatten informatieve teksten maar kunnen niet voorgelezen worden. De plaatjes hebben ook geen goede Alt Text. Gewenste situatie: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in enkele uitzonderingsgevallen.

  • Oorzaak:

   Een plaatje is -of- informatief en dan moet er een alternatieve tekst voorhanden zijn -of- louter decoratief/niet-informatief en kan dan overgeslagen worden door voorleessoftware. Dta principe is hier niet goed toegepast.

  • Gevolg:

   De aanwezige informatie kan niet goed worden voorgelezen aan mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   Aanpassen ontwerp website en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de home pagina in de sectie Minder leed en Schade zijn er uitklapschermen. Het is niet mogelijk om de schermen goed te openen of te sluiten (te bedienen ) met een toetsenbord. Gewenste situatie: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De genoemde pagina is minder goed te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar anders dan muisbediening.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 17. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://mijngemeente.vrnhn.nl/over-ons staat een link naar een YouTube video. Deze video is te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Alleen actief bij focus’. NB: Men kan echter ook van mening zijn dat de genoemde video zich buiten de website bevindt en dat deze daardoor buiten de scope van de WCAG 2.1 valt. Gewenste situatie: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   Onbedoeld kunnen bijvoorbeeld gebruikers met een visuele beperking de video stoppen of het geluid uit zetten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Een oplossing zou zijn om de video te embedden en de letterteken bediening in de YouTubevideo uit te schakelen door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URL van de video in de embedcode.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 18. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking (1) Er is in de website geen zogenaamd Skip-block aangetroffen om de bediening via het toetsenbord te vereenvoudigen. Opmerking (2) Het valt op dat de focus soms teruggaat naar het hoofdmenu terwijl dit ongewenst is. Men zou juist het hoofdmenu vaak willen overslaan als men midden in de pagina aan het lezen is. Gewenste situatie: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De website is minder goed te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar anders dan muisbediening.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 19. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volgende PDF heeft geen titel: https://mijngemeente.vrnhn.nl/sites/default/files/2017-03/VHR_BP1607-01_hoge%20resolutie.pdf. De gewenste situatie: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie van de PDF.

  • Gevolg:

   De PDF kan minder effectief worden voorgelezen. Het is voor een blinde gebruiker niet direct duidelijk of het document relevant is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 20. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Op de home pagina in de sectie Minder leed en Schade zijn er uitklapschermen. Het is niet mogelijk om sequentieel naar deze sectie te navigeren. Opmerking 2: Er zijn navigatie problemen gevonden in een onderzocht PDF-document: https://mijngemeente.vrnhn.nl/sites/default/files/2017-03/VHR_BP1607-01_hoge%20resolutie.pdf. Een aanwezig lijstjes met A, B,C,D,… worden niet goed geïnterpreteerd en de navigatie loopt dan ook spaak. Dit geldt ook voor de inhoudsopgave in de PDF. Gewenste situatie: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode (website) en in de PDF.

  • Gevolg:

   De navigatie binnen de website en PDF en de interpretatie van de informatie tijdens het voorlezen is lastig voor iemand met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: De omschrijving van de links zijn soms niet duidelijk: Zie bijvoorbeeld de link met omschrijving “hier” op https://mijngemeente.vrnhn.nl/over-ons. Dit moet een meer informatieve linkomschrijving zijn en ook moet duidelijk gemaakt worden dat een externe video getoond gaat worden. Opmerking 2: Nog een voorbeeld van niet-correct gebruik van links, is het woord “hier” in https://mijngemeente.vrnhn.nl/over-ons/mijn-invloed-op-het-beleid. Opmerking 3: De hoofdmenu items zoals “Verhalen” zijn niet informatief genoeg . Uitleg is nodig i.v.m. spraakvoorlezen en bij een hover actie over het menu item zodat de gebruiker weet wat er gebeurt als er op een link gedrukt wordt. Opmerking 4: De omschrijving van de links zijn soms niet duidelijk: Zie bijvoorbeeld de link met omschrijving “website” op https://mijngemeente.vrnhn.nl/over-ons. Dit moet een meer informatieve linkomschrijving zijn waarbij verteld wordt dat het gaat om de website van de VRNHN organisatie. Gewenste situatie: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   Een gebruiker weet niet altijd vooraf wat de gevolgen zullen zijn als er op een link wordt gedrukt. Ook is de relevantie vaak vooraf niet goed in te schattten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 22. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Op de homepagina wordt een HTML tag zoals <h2> gebruikt voor de opmaak. Dat mag niet. De header moet betrekking hebben op een paragraaf; desnoods als <h1>Hoofdstuk 1</h1><h2>Paragraaf 1</h2>Tekst1<h2>Paragraaf 2</h2>Tekst 2. Op de home pagina zien we bijvoorbeeld dat de getallen “10.655 spoedinzetten ambulance” uitgevoerd worden als <h2>. Dat klopt niet, het zijn labels. Opmerking 2: Een heading probleem treedt ook op in de pagina https://mijngemeente.vrnhn.nl/gemeenten. De namen van de gemeenten hebben een <h2> tag, terwijl het eigenlijk labels zijn. Gewenste situatie: Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De structuur van de pagina kan niet goed worden geïnterpreteerd en voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 23. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Als de website voor het eerst wordt geopend, dan verschijnt bovenin het scherm een balk met een cookiemelding. In deze melding staat rechts een ‘Ik ga akkoord’ knop en een kruis om deze melding te sluiten. Als de toetsenbordfocus op deze knop of dit kruis staat, dan is dit niet zichtbaar. Dit geldt voor meer schermelementen. Opmerking 2: Onderaan elk scherm staat een footer-menu met links. Er is telkens een stippel lijntje zichtbaar om een element voor de focus, maar dit lijntje zou bijvoorbeeld wat dikker mogen zijn om zo meer onderscheid te krijgen. Opmerking 3: Hetzelfde probleem treedt op voor de Gemeente logo’s in de footer. Het is wel een heel dun zwart stippellijntje en mag wat duidelijker getoond worden. Opmerking 4: Ook de oranje bevestigingsknop op het contactformulier https://mijngemeente.vrnhn.nl/contact krijgt geen duidelijke focus. ewenste situatie: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk via een toetsenbord te bedienen als de gebruiker een visuele beperking heeft.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar anders dan muisbediening en het vergroten van het scherm.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 24. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het contactformulier https://mijngemeente.vrnhn.nl/contact is een toegankelijkheidsprobleem: De labels zijn niet goed gekoppeld en labels zijn vaak niet goed ingevuld. Het telefoonnummer wordt bijvoorbeeld aangeduid met “subject”. Gewenste situatie: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode: de visueel zichtbare tekst is niet altijd onderdeel van de toegankelijkheidsnaam van een element.

  • Gevolg:

   De bediening met spraaksoftware is lastig.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 25. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: De hele website heeft een language tag “en”. Pagina’s zoals https://mijngemeente.vrnhn.nl/privacyverklaring zijn in het Nederlands opgesteld maar de language tag staat voor elke pagina ingesteld op Engels. Dit heeft effect voor de voorleessoftware. Opmerking 2: Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF-documenten. Bij pdf-bestanden kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het pdf-bestand https://mijngemeente.vrnhn.nl/sites/default/files/2017-03/VHR_BP1607-01_hoge%20resolutie.pdf heeft echter geen taal ingesteld. Gewenste situatie: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode van de website en in de PDF.

  • Gevolg:

   De teksten kunnen niet goed in de juiste taal worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 26. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Als de website (mijngemeente.vrnhn.nl) voor het eerst wordt geopend, dan verschijnt bovenin het scherm een balk met een cookiemelding. In deze cookiemelding wordt een Engelstalige term gebruikt, n.l. ‘tracking cookies’. Deze term moet voorzien worden van een zogenaamde attribute. Bijvoorbeeld door middel van een <span lang=”en”>embedded content</span> tag in de HTML. Men kan stellen dat dit technische termen zijn, maar het is goed om standaard Engelse termen te markeren of te vervangen door Nederlandse equivalenten. Gewenste situatie: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De teksten kunnen niet goed in de juiste taal worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 27. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Bij het niet (goed) invullen van het contactformulier https://mijngemeente.vrnhn.nl/contact verschijnt er een weinig informatieve Engelstalige foutmelding als de browser instelling Engelstalig is. Dit moet Nederlandstalig en informatief zijn. Opmerking 2: Als er een verkeerde pagina wordt aangeroepen; bijvoorbeeld https://mijngemeente.vrnhn.nl/ddd, dan is er geen duidelijke uitlegpagina over wat er fout gaat (een zogenaamde 404 pagina). Er is slechts een Engelstalige pagina zonder uitleg over vervolgstappen. Omdat de website Nederlandstalig is, zou er consistentie moeten zijn en zou uitleg in het Nederlands gegeven moeten worden (zelfs als de browser instelling Engelstalig is). Gewenste situatie: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   Er is gebrek aan duidelijkheid en consistentie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 28. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking: Er is onvoldoende ondersteuning met invoervelden in een formulier. Bijvoorbeeld in het contactformulier https://mijngemeente.vrnhn.nl/contact staat niet vermeld dat drie van de vier velden verplicht zijn (en welke velden dit zijn, door een markering met een sterretje). Velden met een sterretje zijn verplicht en dat moet dan ook expliciet vermeld worden. Gewenste situatie: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De betreffende website pagina kan minder goed gebruikt worden door iemand met een visuele of cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 29. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Bij het niet (goed) invullen van het contactformulier https://mijngemeente.vrnhn.nl/contact verschijnt er een weinig informatieve Engelstalige foutmelding als de browser instelling Engelstalig is. Dit moet Nederlandstalig en informatief zijn. Opmerking 2: Als er een verkeerde pagina wordt aangeroepen; bijvoorbeeld https://mijngemeente.vrnhn.nl/ddd, dan is er geen duidelijke uitlegpagina over wat er fout gaat (een zogenaamde 404 pagina). Er is slechts een Engelstalige pagina zonder uitleg over vervolgstappen. Omdat de website Nederlandstalig is, zou er consistentie moeten zijn en zou uitleg in het Nederlands gegeven moeten worden (zelfs als de browser instelling Engelstalig is). Men zou bijvoorbeeld alvast kunnen zoeken naar de ingevoerde pagina en een lijstje geven van mogelijke pagina's die wel goed zijn. Gewenste situatie: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   De website is minder gebruikersvriendelijk dan vereist.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 30. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Op de pagina https://mijngemeente.vrnhn.nl/verhalen staan twee selectors die elk hun eigen label zouden moeten hebben. Selector Thema heeft echter twee labels en dat is niet goed. Opmerking 2: De pagina https://mijngemeente.vrnhn.nl/privacyverklaring heeft in de HTML code een losse </ul> tag zonder <ul> tag. Dit zijn slechts twee voorbeelden. Over het algemeen geldt dat er redelijk veel foutmeldingen optreden in de debug omgeving als een pagina van de website geopend wordt. Gewenste situatie: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Niet-robuust ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   Er treden fout (meldingen) op.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmerking 1: Op pagina mijngemeente.vrnhn.nl is er geen Alt Text beschikbaar voor de zogenaamde grote plaat in het midden (met de pijlen). Dit moet wel om aan te geven dat dit een informatieve plaat is. Opmerking 2: De achtergrondplaat op de homepagina (die vooral decoratief is) heeft wel een Alt Text “Static Map”, maar zou leeg mogen zijn. Opmerking 3: De gemeente logo’s op elk scherm in de footer hebben geen Alt Text, maar wel een label. Deze wordt echter niet voorgelezen in verband met de setting Display None. Dat is niet goed. Gewenste situatie: Voor alle componenten van de gebruikersinterface kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Ontwerp en implementatie in de softwarecode.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën kunnen minder goed ingezet worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing ontwerp en implementatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209