Verklaring van https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/

Status toegankelijkheid https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is beschikbaar via de link https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Zorgkantoor Zorg en Zekerheid gepubliceerde informatie blijkt dat de website https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Zorgkantoor Zorg en Zekerheid is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Zorgkantoor Zorg en Zekerheid .
Functie: Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/ : voldoet gedeeltelijk

De website https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/ is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Zorgkantoor Zorg en Zekerheid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/fileadmin/user_upload/Heronderzoek_www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl_WCAG_2.1__2023_.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-01-2023
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Zorgkantoor Zorg en Zekerheid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In onderstaande PDF bevinden zich meerdere problemen met betrekking tot het contrast. Zie bijvoorbeeld:

   • De kleurencombinatie tekst + achtergrond zoals 'Informatiegids 2021'Palliatieve zorg Zuid-Holland Noord' op het voorblad.
   • De kleurencombinatie tekst + achtergrond zoals de teksten van de inhoudsopgave.
   • De kleurencombinatie tekst + achtergrond 'Palliatieve zorg is alle zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek of erg kwetsbaar zijn en hun naasten. De zorg richt zich op het behouden en indien mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven.' op pagina 5.
   • De kleurencombinatie tekst + achtergrond van de teksten in de voetteksten.
   • De kleurencombinatie tekst + achtergrond '2. Mantelzorg' zoals op pagina 7.
   • De kleurencombinatie tekst + achtergrond 'Alphen aan den Rijn' op pagina 32. https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/fileadmin/user_upload/webversie_5038_Informatiegids_Palliatieve_zorg_2021_V6_12_mei.pdf

   @hertest: bovenstaande PDF is niet meer beschikbaar op de website. In dat geval moet er een andere PDF worden onderzocht om de sample valide te houden. Hieronder volgen de bevindingen van de nieuwe geselecteerde PDF.

   • De kleurencombinatie tekst + achtergrond zoals 'Inhoudsopgave' op pagina 2 heeft een te laag contrast van 3,9:1. https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/fileadmin/user_upload/Uw_wegwijzer_in_de_Wlz_-_nov_2022.pdf
  • Gevolg:

   pdf is niet toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   de 'Informatiegids 2021'Palliatieve zorg Zuid-Holland Noord' is verouderd en van de website verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan is de tekst 'ander onderwerp' niet goed leesbaar. https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals-en-aanbieders/clientondersteuning/ https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/voor-verwijzers/crisiszorg/

   @Hertest: de tekst is nu goed te lezen maar de inhoud is niet (volledig) te lezen wanneer 'ander onderwerp' wordt opengeklapt.

  • Gevolg:

   Tekst is niet goed leesbaar

  • Alternatief:

   minder de pagina in te zoomen.

  • Maatregel:

   Er wordt naar een technische oplossing gezocht van het probleem

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/corona/

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan is in het onderdeel 'Kaart van de regio' in de header niet alle tekst meer leesbaar/beschikbaar.

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt (deels) de content op de volgende pagina('s): https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/zoeken/Pgb/ https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/corona/ https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/voor-verwijzers/crisiszorg/ (de tekst 'ander onderwerp')

   @Hertest: de tekst is nu goed te lezen maar de inhoud is niet (volledig) te lezen wanneer 'ander onderwerp' wordt opengeklapt.

  • Gevolg:

   Horizontaal en verticaal scrollen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt gezocht naar technische oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/fileadmin/user_upload/Uw_wegwijzer_in_de_Wlz_-_nov_2022.pdf

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle PDF-documenten worden beoordeelt en stapsgewijs toegankelijk gemaakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina bevindt zich de knop 'Filters' (wanneer ingezoomd). Wanneer je daar naartoe navigeert met het toetsenbord en deze opent is het mogelijk om uit het paneel te navigeren, terwijl het paneel nog open staat. De focus is op dat moment niet meer zichtbaar. Een mogelijke oplossing hiervoor is een focus-trap. https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/zoeken/Pgb/

  • Gevolg:

   Wanneer je daar naartoe navigeert met het toetsenbord en deze opent is het mogelijk om uit het paneel te navigeren, terwijl het paneel nog open staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt gezocht naar een technische oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   de meeste documenten zijn door derden opgesteld en hierdoor lastig om toegankelijk te maken.

  • Oorzaak:

   De meeste documenten zijn door derden opgesteld en hierdoor lastig om toegankelijk te maken.

  • Gevolg:

   De documenten niet zelf te plaatsen maar te verwijzen naar andere landelijke websites. De vraagt nog een omslag in onze eigen organisatie omdat we gewend zijn ze zelf te plaatsen.

  • Alternatief:

   Verwijzing naar de website van de opsteller van de documenten

  • Maatregel:

   Intern personeel bewust maken. voor het toegankelijk maken van documenten een extern bedrijf in de hand nemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Zorgkantoor Zorg en Zekerheid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209