Verklaring van Staten Informatie Systeem provincie Zuid-Holland

Status toegankelijkheid https://staten.zuid-holland.nl/

Provincie Zuid-Holland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Zuid-Holland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Staten Informatie Systeem provincie Zuid-Holland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Zuid-Holland is beschikbaar via de link https://www.zuid-holland.nl/algemeen/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Staten Informatie Systeem provincie Zuid-Holland van Provincie Zuid-Holland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Zuid-Holland .
Functie: Gedeputeerde.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met Provincie Zuid-Holland via het contactformulier https://www.zuid-holland.nl/algemeen/toegankelijkheid/mail-webredactie/.

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Provincie Zuid-Holland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Staten Informatie Systeem provincie Zuid-Holland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Staten Informatie Systeem provincie Zuid-Holland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op alle pagina's binnen het domein https://channel.royalcast.com/provinciezh komt er tijdens het laden een afbeelding in beeld (lichtblauw en bovenaan de pagina). Deze afbeelding heeft geen alt attribuut en heeft een tekstalternatief nodig.

  • Gevolg:

   Informatie behorend bij de afbeeldingen is niet voor te lezen daarvoor bestemde software.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op de pagina https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming staan de koppen ‘Hoorzitting Qbuzz’ en ‘Provinciale Staten’. De lijst met de datum die links van deze kop staan moeten in de code onder deze link geplaatst worden. Dit geldt ook voor de afbeeldingen bij de grote links op de pagina https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived. Op de pagina's https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1en https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191218_1 is de tekst ‘1. Opening procedurevergadering’ is niet alleen een interactieve component maar ook een kop die aangeeft waar de onderstaande content over gaat. Deze content is nu niet opgemaakt als link, knop, kop of combinatie van deze.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers krijgen niet te horen wat het doel van dit invulveld is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op de pagina's https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming, https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived, https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1 en https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191218_1 staan invoervelden waarvan de randen een contrast hebben van maximaal 1,6:1. Op deze pagina's komt tijdens het laden een bewegende afbeelding in beeld. Deze afbeelding geeft aan dat de site aan het laden is en moet daarom voldoende zichtbaar zijn. Het contrast van deze afbeelding is maximaal 2,6:1, dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Informatie kan mogelijk niet worden waargenomen door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op alle pagina's binnen het domein https://channel.royalcast.com/provinciezh staan er een blauwe link in de footer. De link ‘Company Webcast BV’ heeft een contrast van 4,1:1 met de grijze achtergrond. Dit contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Vlak boven deze link staat het logo van Company Webcast BV, dit logo valt onder de uitzondering ‘Logotypes’.Op al deze pagina's staan ook invoervelden met placeholderteksten. Deze teksten hebben allemaal een contrast van 2,8:1. https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1

  • Gevolg:

   Informatie kan mogelijk niet worden waargenomen door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op de pagina's https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1 en https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191218_1 zijn een aantal van de genummerde koppen uitklapbaar. Deze koppen zijn te herkennen aan een donkerblauw kruis rechts van de kop. Deze functie is niet met het toetsenbord te bedienen. In de uitgeklapte content staan links naar tijden en namen. Deze links zijn ook niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die gebruik maken van bediening middels het toetsenbord kunnen wellicht niet bij de gewenste informatie komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. De pagina's binnen het domein https://channel.royalcast.com/provinciezh hebben geen mechanisme om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. De video’s binnen dit domein staan in iframes, om deze frames over te kunnen slaan is het nodig dat deze iframes een title attribuut hebben die aangeeft wat voor content er in dit frame staat. Een title die aangeeft dat er een video in het iframe staat is voldoende, aangeven welke video er in dit frame staat is beter.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen niet herhalende content overslaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. De pagina's https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming en https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived mogen dezelfde paginatitel hebben. Dat is niet het probleem, het probleem is dat de paginatitel ‘Vergaderingen’ niet aangeeft wat het doel of onderwerp van deze pagina is. De pagina's https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1 en https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191218_1 hebben ook geen goede paginatitel. Deze beide titels zijn niet uniek en geven het onderwerp of doel van deze pagina's niet aan.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een beperking gebruiken titels om te navigeren door een site. Twee dezelfde pagina titels veroorzaken daarbij verwarring.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op alle pagina's binnen het domein https://channel.royalcast.com/provinciezh staat het logo van de provincie Zuid-Holland. Dit logo met tekstalternatief ‘provinciezh’ heeft geen duidelijk linkdoel. Deze link verwijst naar de pagina https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming en niet naar de website van de provincie. Op de pagina's https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1 en https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191218_1 staan een groot aantal links verborgen onder de uitklapbare genummerde koppen. Deze links hebben geen duidelijk linkdoel. De links die naast elkaar staan verwijzen naar hetzelfde moment in de video, maar doordat deze links ieder in een eigen div element staan hebben deze links geen context met elkaar. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen. De links met een tijd en de links met een naam kunnen samengevoegd worden tot één link, maar andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een beperking gebruiken links om te navigeren door een site. Logo's zonder linkdoel veroorzaken daarbij verwarring.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op de pagina's https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1 en https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191218_1 komt de toetsenbordfocus op de knop ‘Start nu’. Hiervoor is de focus een keer onzichtbaar, de focus staat dan op een div met tabindex=”0”.

  • Gevolg:

   Bezoekers die alleen met gebruik van toetsenbord de site benaderen kunnen de site niet volledig bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op alle pagina's binnen het domein https://channel.royalcast.com/provinciezh staat linksboven een logo met een aria-label ‘provinciezh’. Dit is de naam van deze link, deze naam komt niet overeen met de tekst op dit logo en voldoet niet aan dit succescriterium. Dit probleem geldt ook voor de link ‘companywebcast.com’ dat eruit ziet als het logo van Company Webcast B.V.. Pas op met het gebruik van aria-label, dit attribuut overschrijft alle andere manieren waarop een component een naam kan krijgen. Het aanpassen van alt of title heeft geen effect zolang het aria-label attribuut nog aanwezig is.

  • Gevolg:

   De voorgelezen teksten van enkele afbeeldingen zijn niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. De pagina's binnen het domein https://channel.royalcast.com/provinciezh hebben geen ingestelde taal. Indien de code lang=”nl” wordt toegevoegd aan het html element op deze pagina's voldoen deze pagina's aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Wanneer in de html code niet de juiste taal staat aangegeven, kan voorleessoftware niet de taal kiezen waarin de tekst moet worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. De invoervelden voor datum op https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archivedgeven bij het invullen van een ongeldige datum (‘Vandaag’ of ’31-02-2019’) ook geen foutmelding in tekst. Op de pagina's https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1 en https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191218_1 is het mogelijk om te zoeken op sprekers door de invoervelden met de placeholder ‘zoek naar sprekers’ te gebruiken. Bij het invullen van een naam die niet voor komt verdwijnt alle content onder dit invoerveld tot de kop ‘Gerelateerde vergaderingen’. Deze invoerfout geeft geen tekstuele foutmelding.

  • Gevolg:

   Er verschijnt geen duidelijke foutmelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op alle pagina's binnen het domein staan er meerdere verkeerd geneste script elementen. https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1 https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191218_1

  • Gevolg:

   Door foute in de codes van webpagina's kan software die door bezoekers met een beperking worden gebruikt niet werken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Een externe partij (Company Webcast) beheert enkele pagina's op onze website waarop uitzendingen van vergaderingen worden gepresenteerd. Op de pagina https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming staan meerdere componenten die geen naam hebben. Het gaat om het invoerveld met de placeholder ‘Zoek sprekers, onderwerpen etc.’, om de knop om te zoeken, om het select element om het aantal resultaten in te stellen en om de knoppen om naar de volgende en vorige pagina te gaan. De link ‘Aankomende vergaderingen’ is actief, deze toestand is ook niet beschikbaar voor software. Op de pagina https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived hebben de knop met de loep, de knoppen met de kalender pictogrammen, de invoervelden met de placeholders ‘Van’ en ‘Tot’, het select elementen onder het (niet geassocieerde) label ‘Type’, het select element om het aantal resultaten in te stellen en de knoppen om naar de volgende en vorige pagina te gaan geen naam die door software bepaald kan worden. De link ‘Archief vergaderingen’ is actief, deze toestand is ook niet beschikbaar voor software. Op de pagina's https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200122_1 en https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191218_1 heeft de div met tabindex=”0” geen rol die door software bepaald kan worden. De knop met de loep en het invoerveld met de placeholder ‘zoek naar sprekers’ hebben geen naam. De links verborgen onder de uitklapbare genummerde koppen hebben geen waarde (href). De uitklapbare genummerde koppen zelf hebben geen rol. De play icoontjes naast deze koppen hebben geen naam. De plus en min icoontjes hebben geen naam en geen rol. In de videospeler hebben de knoppen voor geluid uit en aan hebben geen naam, de sliders voor volume en om te spoelen hebben geen naam en geen rol. Ook de knop voor volledig scherm (aan en uit) heeft geen naam, deze fouten zijn gevonden in de videospeler die in bovenaan staat, de kleine speler rechts in beeld is niet gecontroleerd. Kortom: dit zijn een aantal van de fouten op de royalcast pagina's met video’s, mogelijk zijn er meer problemen met naam, rol, waarde aanwezig.

  • Gevolg:

   De rol van de knop is door software die wordt gebruikt door bezoekers met een beperking niet te achterhalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Update 1-10-2021: met ingang van september 2021 heeft Provincie Zuid-Holland een andere applicatie in gebruik genomen voor de uitzendingen van vergaderingen (applicatie van Company webcast is vervangen door Notubiz).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Zuid-Holland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209