Verklaring van Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland

Status toegankelijkheid https://www.nsdmh.nl

Gemeente Gouda is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gouda streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Gouda is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gouda gepubliceerde informatie blijkt dat de website Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gouda is gevorderd met de toegankelijkheid van Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gouda .
Functie: afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@gouda.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen:  https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Melding_doorgeven/Klacht_indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Gouda

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland : voldoet gedeeltelijk

De website Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gouda dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2022/01/2021-07-08-Toegankelijkheidsonderzoek-Netwerk-Sociaal-Domein-Midden-Holland-NSDMH-versie-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gouda dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo in de header heeft de alt-tekst ‘NSDMH'. Dit is geen volledige beschrijving van wat er op de afbeelding te zien is, namelijk het logo van NSDMH en de naam volledig uitgeschreven. Mensen die het logo niet kunnen zien, missen het feit dat er een logo op de pagina staat.

  • Gevolg:

   Het alt-attribuut van de afbeelding vormt ook de enige tekst van de link. Geef het logo de alt-tekst 'Logo Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland NSDMH, ga naar de homepage'. Op deze manier beschrijf je zowel de afbeelding, als het linkdoel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's zijn er koppen gebruikt die er uit zien als een kop, maar in de code niet als kop zijn opgemaakt. Toegankelijkheidsonderzoek Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) (https://www.nsdmh.nl/) op WCAG 2.1 13/55 Bijvoorbeeld: 'Het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)', 'Inkoop en het contractmanagement wordt regionaal uitgevoerd'. De pagina lijkt overzichtelijk maar voor een screenreadergebruiker is de pagina ongestructureerd. De koppenstructuur is bij voorkeur opvolgend. Op de homepage is de structuur niet in orde. De koppenstructuur is nu h1 > h3 > h2. Wanneer de screenreader gebruiker de koppenlijst gebruikt om door de site te bladeren wordt bijvoorbeeld de informatie in het middendeel - de belangrijke inhoud - overgeslagen. Advies; maak van de visueel opgemaakte koppen ook in de code koppen. Zorg dat er een goede volgorde is door een h2 kop toe te voegen. Voeg ook een kop(h2) toe aan de berichten - zoals Factsheet calamiteiten [...]. Dan vallen de berichten onder die kop. De koppen in de berichten zijn al gemarkeerd als een h3 kop. Dit komt op meerdere pagina's voor

  • Gevolg:

   Op verschillende pagina's zijn er koppen gebruikt die er uit zien als een kop, maar in de code niet als kop zijn opgemaakt. Toegankelijkheidsonderzoek Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) (https://www.nsdmh.nl/) op WCAG 2.1 13/55 Bijvoorbeeld: 'Het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)', 'Inkoop en het contractmanagement wordt regionaal uitgevoerd'. De pagina lijkt overzichtelijk maar voor een screenreadergebruiker is de pagina ongestructureerd. De koppenstructuur is bij voorkeur opvolgend. Op de homepage is de structuur niet in orde. De koppenstructuur is nu h1 > h3 > h2. Wanneer de screenreader gebruiker de koppenlijst gebruikt om door de site te bladeren wordt bijvoorbeeld de informatie in het middendeel - de belangrijke inhoud - overgeslagen. Advies; maak van de visueel opgemaakte koppen ook in de code koppen. Zorg dat er een goede volgorde is door een h2 kop toe te voegen. Voeg ook een kop(h2) toe aan de berichten - zoals Factsheet calamiteiten [...]. Dan vallen de berichten onder die kop. De koppen in de berichten zijn al gemarkeerd als een h3 kop. Dit komt op meerdere pagina's voor

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   In de tekst 'U kunt een melding doen via bovenstaande knop.' wordt verwezen naar 'bovenstaande', voor een gebruiker die met een screenreader door de site bladert is dat verwarrend. De knop is visueel wel een knop maar in de code is het een link. Naast verwijzen naar een positie is verwijzen naar een knop die een link is verwarrend voor een screenreader gebruiker. Advies: pas de tekst aan naar 'U kunt een melding doen via de link - Naar het meldingsformulier- '.

  • Gevolg:

   In de tekst 'U kunt een melding doen via bovenstaande knop.' wordt verwezen naar 'bovenstaande', voor een gebruiker die met een screenreader door de site bladert is dat verwarrend. De knop is visueel wel een knop maar in de code is het een link. Naast verwijzen naar een positie is verwijzen naar een knop die een link is verwarrend voor een screenreader gebruiker. Advies: pas de tekst aan naar 'U kunt een melding doen via de link - Naar het meldingsformulier- '.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het formulier vraagt om informatie over de gebruiker, zoals naam en e-mailadres. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er informatie getoond kan worden om te helpen bij het invullen. Gebruikers met een cognitieve beperking kunnen hierdoor extra geholpen worden. Het advies is om gebruik te maken van het autocomplete-attribuut in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Het formulier vraagt om informatie over de gebruiker, zoals naam en e-mailadres. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er informatie getoond kan worden om te helpen bij het invullen. Gebruikers met een cognitieve beperking kunnen hierdoor extra geholpen worden. Het advies is om gebruik te maken van het autocomplete-attribuut in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links zijn alleen visueel te herkennen aan een andere kleur #1e73be ten opzicht van de omliggende tekst. Ook in een actieve staat (klik) en wanneer de cursor over de link gaat (hover) is er alleen een verandering van kleur. Dat is onvoldoende duidelijk voor gebruikers met een verminderd zicht of kleurenblind zijn. Het is duidelijker om de link te onderstrepen als link en/of alleen als je over de link rolt met de cursor(hover). Advies: voeg aan de links een duidelijker onderscheid toe met de omliggende tekst.

  • Gevolg:

   Links zijn alleen visueel te herkennen aan een andere kleur #1e73be ten opzicht van de omliggende tekst. Ook in een actieve staat (klik) en wanneer de cursor over de link gaat (hover) is er alleen een verandering van kleur. Dat is onvoldoende duidelijk voor gebruikers met een verminderd zicht of kleurenblind zijn. Het is duidelijker om de link te onderstrepen als link en/of alleen als je over de link rolt met de cursor(hover). Advies: voeg aan de links een duidelijker onderscheid toe met de omliggende tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpssen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de knop 'Inloggen' ten opzichte van de achtergrond is 2,28:1. Dat is niet voldoende om te voldoen aan het succescriterium. Daarvoor is een contrast van minimaal 4,5:1 voor nodig. De tekst inloggen is blauw #709ccd, op de achtergrond lichtblauw #dbe7f6 heeft een contrast van 2,28:1.

  • Gevolg:

   Het contrast van de knop 'Inloggen' ten opzichte van de achtergrond is 2,28:1. Dat is niet voldoende om te voldoen aan het succescriterium. Daarvoor is een contrast van minimaal 4,5:1 voor nodig. De tekst inloggen is blauw #709ccd, op de achtergrond lichtblauw #dbe7f6 heeft een contrast van 2,28:1.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er zijn verschillende banners opgenomen als een afbeelding met alleen tekst. Bijvoorbeeld: 'Contact bij calamiteiten' en 'Naar het meldingsformulier'. Voor een gebruiker die bijvoorbeeld de site bekijkt in sterk ingezoomde staat worden afbeeldingen onduidelijk. Waar mogelijk moet informatieve tekstinhoud worden gepresenteerd als HTML-tekst in plaats van deze in te sluiten in een afbeelding. Door echte tekst in plaats van tekst in een afbeelding te gebruiken, kunnen gebruikers de tekstpresentatie aanpassen aan hun behoeften, inclusief lettergrootte, voor- en achtergrondkleur, lettertypefamilie, regelafstand of uitlijning. Logo's vormen een uitzondering op deze succescriteria, net als tekst die deel uitmaakt van een afbeelding die belangrijke andere visuele inhoud bevat, zoals grafieken, schermafbeeldingen en diagrammen. Deze banners horen niet bij deze uitzonderingen, de banners zijn goed met CSS vergelijkbaar op te maken. Het advies is dus ook om de afbeeldingen te vervangen door tekst.

  • Gevolg:

   Er zijn verschillende banners opgenomen als een afbeelding met alleen tekst. Bijvoorbeeld: 'Contact bij calamiteiten' en 'Naar het meldingsformulier'. Voor een gebruiker die bijvoorbeeld de site bekijkt in sterk ingezoomde staat worden afbeeldingen onduidelijk. Waar mogelijk moet informatieve tekstinhoud worden gepresenteerd als HTML-tekst in plaats van deze in te sluiten in een afbeelding. Door echte tekst in plaats van tekst in een afbeelding te gebruiken, kunnen gebruikers de tekstpresentatie aanpassen aan hun behoeften, inclusief lettergrootte, voor- en achtergrondkleur, lettertypefamilie, regelafstand of uitlijning. Logo's vormen een uitzondering op deze succescriteria, net als tekst die deel uitmaakt van een afbeelding die belangrijke andere visuele inhoud bevat, zoals grafieken, schermafbeeldingen en diagrammen. Deze banners horen niet bij deze uitzonderingen, de banners zijn goed met CSS vergelijkbaar op te maken. Het advies is dus ook om de afbeeldingen te vervangen door tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De achtergrondkleur van een actief menuitem verschilt van de omliggende kleur van het menu. Het contrast is echter niet voldoende, lichter blauw #2B4368 ten opzichte van de omliggende kleur blauw #2b4368 is 1,61:1. Dat is te weinig om te voldoen aan dit succescriterium, daarvoor is een minimale waarde van 3:1 vereist. Opmerking: Geef naast kleur een andere hint welk item actief is. Bijvoorbeeld door onderstrepen of dikgedrukte tekst.

  • Gevolg:

   De achtergrondkleur van een actief menuitem verschilt van de omliggende kleur van het menu. Het contrast is echter niet voldoende, lichter blauw #2B4368 ten opzichte van de omliggende kleur blauw #2b4368 is 1,61:1. Dat is te weinig om te voldoen aan dit succescriterium, daarvoor is een minimale waarde van 3:1 vereist. Opmerking: Geef naast kleur een andere hint welk item actief is. Bijvoorbeeld door onderstrepen of dikgedrukte tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een hoofdmenu beschikbaar. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan (hover) of de toetsenbordfocus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze nieuwe content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'aanwijsbaar' en 'aanhouden'. De content is echter niet te 'sluiten'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:

   Op elke pagina is een hoofdmenu beschikbaar. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan (hover) of de toetsenbordfocus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze nieuwe content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'aanwijsbaar' en 'aanhouden'. De content is echter niet te 'sluiten'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Er zijn verschillende banners opgenomen als een afbeelding met alleen tekst. Bijvoorbeeld: 'Contact bij calamiteiten' en 'Naar het meldingsformulier'. Voor een gebruiker die bijvoorbeeld de site bekijkt in sterk ingezoomde staat worden afbeeldingen onduidelijk. Waar mogelijk moet informatieve tekstinhoud worden gepresenteerd als HTML-tekst in plaats van deze in te sluiten in een afbeelding. Door echte tekst in plaats van tekst in een afbeelding te gebruiken, kunnen gebruikers de tekstpresentatie aanpassen aan hun behoeften, inclusief lettergrootte, voor- en achtergrondkleur, lettertypefamilie, regelafstand of uitlijning. Logo's vormen een uitzondering op deze succescriteria, net als tekst die deel uitmaakt van een afbeelding die belangrijke andere visuele inhoud bevat, zoals grafieken, schermafbeeldingen en diagrammen. Deze banners horen niet bij deze uitzonderingen, de banners zijn goed met CSS vergelijkbaar op te maken. Het advies is dus ook om de afbeeldingen te vervangen door tekst.

  • Gevolg:

   Er zijn verschillende banners opgenomen als een afbeelding met alleen tekst. Bijvoorbeeld: 'Contact bij calamiteiten' en 'Naar het meldingsformulier'. Voor een gebruiker die bijvoorbeeld de site bekijkt in sterk ingezoomde staat worden afbeeldingen onduidelijk. Waar mogelijk moet informatieve tekstinhoud worden gepresenteerd als HTML-tekst in plaats van deze in te sluiten in een afbeelding. Door echte tekst in plaats van tekst in een afbeelding te gebruiken, kunnen gebruikers de tekstpresentatie aanpassen aan hun behoeften, inclusief lettergrootte, voor- en achtergrondkleur, lettertypefamilie, regelafstand of uitlijning. Logo's vormen een uitzondering op deze succescriteria, net als tekst die deel uitmaakt van een afbeelding die belangrijke andere visuele inhoud bevat, zoals grafieken, schermafbeeldingen en diagrammen. Deze banners horen niet bij deze uitzonderingen, de banners zijn goed met CSS vergelijkbaar op te maken. Het advies is dus ook om de afbeeldingen te vervangen door tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Onder zowel 'Jeugd', 'Wmo', 'Beschermd Wonen' komen menu items 'Agenda', 'Deelnemers', 'Notulen', 'Actueel' voor. Het is voor gebruikers die hulpapparatuur gebruiken (en dus minder overzicht hebben) niet direct duidelijk onder welk hoofdmenu de pagina valt. De paginatitel is voor de verschillende pagina's gelijk, nl: "Agenda – NSDMH". Advies: Voeg het eerste item: 'Jeugd', 'Wmo', 'Beschermd Wonen' toe aan de pagina titel. Voorbeeld: "Jeugd - Agenda – NSDMH"

  • Gevolg:

   Onder zowel 'Jeugd', 'Wmo', 'Beschermd Wonen' komen menu items 'Agenda', 'Deelnemers', 'Notulen', 'Actueel' voor. Het is voor gebruikers die hulpapparatuur gebruiken (en dus minder overzicht hebben) niet direct duidelijk onder welk hoofdmenu de pagina valt. De paginatitel is voor de verschillende pagina's gelijk, nl: "Agenda – NSDMH". Advies: Voeg het eerste item: 'Jeugd', 'Wmo', 'Beschermd Wonen' toe aan de pagina titel. Voorbeeld: "Jeugd - Agenda – NSDMH"

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het icoon 'document.png' in de link, bijvoorbeeld 'Factsheet calamiteiten WMO GGD', is een aparte link. Het icoon is gemarkeerd als een decoratieve afbeelding (vanwege lege alt attribuut). Als de afbeeldingen de enige content is binnen een link, moet de afbeelding een beschrijvende alternatieve tekst bevatten. Aan de link is wel een 'title'-attribuut toegevoegd, maar deze wordt niet altijd goed opgepakt door hulpapparatuur. Dat is dus onvoldoende. Daarbij zijn het twee verschillende links naar het zelfde onderwerp. Een screenreadergebruiker hoort hier twee keer dezelfde link. In het overzicht van de links in een screenreader komt ook twee keer dezelfde link voor, dat kan verwarrend zijn. Advies: Het icoon mag opgenomen worden in de link, met een alt-tekst, zo wordt er 1 link gezien door de screenreader en is het icoon klikbaar voor ziende gebruikers. Tevens mag de bestandsgrootte ook in de link geplaatst worden, zodat de gebruiker direct hoort hoe groot het bestand is.

  • Gevolg:

   Het icoon 'document.png' in de link, bijvoorbeeld 'Factsheet calamiteiten WMO GGD', is een aparte link. Het icoon is gemarkeerd als een decoratieve afbeelding (vanwege lege alt attribuut). Als de afbeeldingen de enige content is binnen een link, moet de afbeelding een beschrijvende alternatieve tekst bevatten. Aan de link is wel een 'title'-attribuut toegevoegd, maar deze wordt niet altijd goed opgepakt door hulpapparatuur. Dat is dus onvoldoende. Daarbij zijn het twee verschillende links naar het zelfde onderwerp. Een screenreadergebruiker hoort hier twee keer dezelfde link. In het overzicht van de links in een screenreader komt ook twee keer dezelfde link voor, dat kan verwarrend zijn. Advies: Het icoon mag opgenomen worden in de link, met een alt-tekst, zo wordt er 1 link gezien door de screenreader en is het icoon klikbaar voor ziende gebruikers. Tevens mag de bestandsgrootte ook in de link geplaatst worden, zodat de gebruiker direct hoort hoe groot het bestand is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen bladwijzers. Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren. Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Gevolg:

   Het document heeft geen bladwijzers. Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren. Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld aan de rechterkant onder de kop "Snel vinden" is niet goed bereikbaar voor gebruikers met spraaksoftware. Dit komt omdat de naam in de code niet hetzelfde is als de zichtbare naam. De naam van het veld luidt “Zoeken naar” (via het title attribuut); de zichtbare naam luidt "Zoeken ...". Met spraaksoftware is dit veld daardoor niet te bedienen. Want waarschijnlijk zeggen gebruikers die spraaksoftware gebruiken om te navigeren 'Zoeken' om de zoekfunctie te gebruiken. Dat is niet de naam die de spraaksoftware oppakt, want die pakt de naam in de code op en dat is "Zoeken naar". Advies: maak de zichtbare naam gelijk aan de naam van het label (accessible name). Voeg dus 'naar' toe aan de placeholder tekst of verwijder 'naar' in de naam in de code.

  • Gevolg:

   Het zoekveld aan de rechterkant onder de kop "Snel vinden" is niet goed bereikbaar voor gebruikers met spraaksoftware. Dit komt omdat de naam in de code niet hetzelfde is als de zichtbare naam. De naam van het veld luidt “Zoeken naar” (via het title attribuut); de zichtbare naam luidt "Zoeken ...". Met spraaksoftware is dit veld daardoor niet te bedienen. Want waarschijnlijk zeggen gebruikers die spraaksoftware gebruiken om te navigeren 'Zoeken' om de zoekfunctie te gebruiken. Dat is niet de naam die de spraaksoftware oppakt, want die pakt de naam in de code op en dat is "Zoeken naar". Advies: maak de zichtbare naam gelijk aan de naam van het label (accessible name). Voeg dus 'naar' toe aan de placeholder tekst of verwijder 'naar' in de naam in de code.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven. Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft. Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven. Geef in de bestandseigenschappen van het document aan in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Gevolg:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven. Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft. Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven. Geef in de bestandseigenschappen van het document aan in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De kaart die in het iframe geladen wordt bevat Engelse teksten. Dat is afhankelijk van de browserinstelling. Wanneer de browser staat ingesteld op Engels, wordt de kaart in het Engels geladen. De overige inhoud van de site wordt herkend als Nederlands. Er moet aan de pagina of content die geladen wordt een taalinstelling worden toegevoegd, zodat de kaart altijd in de juiste taal gepresenteerd wordt.

  • Gevolg:

   De kaart die in het iframe geladen wordt bevat Engelse teksten. Dat is afhankelijk van de browserinstelling. Wanneer de browser staat ingesteld op Engels, wordt de kaart in het Engels geladen. De overige inhoud van de site wordt herkend als Nederlands. Er moet aan de pagina of content die geladen wordt een taalinstelling worden toegevoegd, zodat de kaart altijd in de juiste taal gepresenteerd wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het sterretje bij de verplichte velden geeft informatie die niet is uitgeschreven. Hierdoor kan het voor gebruikers onduidelijk overkomen. Niet alle gebruikers weten wat het sterretje betekend. Het advies is om boven het formulier uit te leggen waar het sterretje voor staat. Bijvoorbeeld: "De velden met een sterretje (*) zijn verplicht om in te vullen.".

  • Gevolg:

   Het sterretje bij de verplichte velden geeft informatie die niet is uitgeschreven. Hierdoor kan het voor gebruikers onduidelijk overkomen. Niet alle gebruikers weten wat het sterretje betekend. Het advies is om boven het formulier uit te leggen waar het sterretje voor staat. Bijvoorbeeld: "De velden met een sterretje (*) zijn verplicht om in te vullen.".

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Wanneer een gebruiker de velden niet goed invult wordt er bij het veld een melding getoond 'U dient dit veld in te vullen'. Hier ontbreekt echter een uitleg hoe het veld moet worden ingevuld. Personen met cognitieve beperkingen kunnen het moeilijk vinden om te begrijpen hoe de fouten moeten worden gecorrigeerd. Mensen met een visuele handicap kunnen mogelijk niet precies achterhalen hoe ze de fout kunnen corrigeren. In het geval van verkeerd ingevulde velden kunnen gebruikers het formulier verlaten omdat ze mogelijk niet zeker weten hoe ze de fout moeten corrigeren, ook al weten ze wel dat er een fout is ontstaan. Advies: geef bij het e-mail veld bijvoorbeeld de suggestie hoe een e-mail adres is opgebouwd: naam@domeinnaam.nl.

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker de velden niet goed invult wordt er bij het veld een melding getoond 'U dient dit veld in te vullen'. Hier ontbreekt echter een uitleg hoe het veld moet worden ingevuld. Personen met cognitieve beperkingen kunnen het moeilijk vinden om te begrijpen hoe de fouten moeten worden gecorrigeerd. Mensen met een visuele handicap kunnen mogelijk niet precies achterhalen hoe ze de fout kunnen corrigeren. In het geval van verkeerd ingevulde velden kunnen gebruikers het formulier verlaten omdat ze mogelijk niet zeker weten hoe ze de fout moeten corrigeren, ook al weten ze wel dat er een fout is ontstaan. Advies: geef bij het e-mail veld bijvoorbeeld de suggestie hoe een e-mail adres is opgebouwd: naam@domeinnaam.nl.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In het hoofdmenu hebben verschillende menu-items uitklap-submenu's, aangegeven met een icoon. Hulpapparatuur krijgt niet mee dat het menu uitgeklapt of ingeklapt is. Met 'aria-expanded="true"'' /'aria-expanded="false"' is dat op te lossen. Screenreader gebruikers krijgen zo mee dat het menu uitgeklapt of ingeklapt is. Advies: voeg aan de menu-item's, 'NSDMH', 'Jeugd', 'Wmo', 'aria-expanded="true"'' /'aria-expanded="false"' toe.

  • Gevolg:

   In het hoofdmenu hebben verschillende menu-items uitklap-submenu's, aangegeven met een icoon. Hulpapparatuur krijgt niet mee dat het menu uitgeklapt of ingeklapt is. Met 'aria-expanded="true"'' /'aria-expanded="false"' is dat op te lossen. Screenreader gebruikers krijgen zo mee dat het menu uitgeklapt of ingeklapt is. Advies: voeg aan de menu-item's, 'NSDMH', 'Jeugd', 'Wmo', 'aria-expanded="true"'' /'aria-expanded="false"' toe.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage zijn drie berichten geplaatst. Onder het derde bericht is en knop toegevoegd 'Archief (laad oudere berichten)'. Nadat er op de knop is gedrukt is het voor een gebruiker niet duidelijk hoeveel en welke berichten zijn toegevoegd/geladen. De focus gaat naar het nieuwe bericht, dat is prima. Een screenreadergebruiker krijgt hierdoor geen overzicht hoeveel berichten er zijn toegevoegd na het activeren van de knop. Dat is verwarrend. Advies: voeg een korte informatieve tekst toe: 'Er zijn [X] berichten geladen'. Voeg dan role="status" toe aan de container met de nieuwe berichten, zodat een screenreadergebruiker mee krijgt dat en hoeveel nieuwe berichten er geladen zijn.

  • Gevolg:

   Op de homepage zijn drie berichten geplaatst. Onder het derde bericht is en knop toegevoegd 'Archief (laad oudere berichten)'. Nadat er op de knop is gedrukt is het voor een gebruiker niet duidelijk hoeveel en welke berichten zijn toegevoegd/geladen. De focus gaat naar het nieuwe bericht, dat is prima. Een screenreadergebruiker krijgt hierdoor geen overzicht hoeveel berichten er zijn toegevoegd na het activeren van de knop. Dat is verwarrend. Advies: voeg een korte informatieve tekst toe: 'Er zijn [X] berichten geladen'. Voeg dan role="status" toe aan de container met de nieuwe berichten, zodat een screenreadergebruiker mee krijgt dat en hoeveel nieuwe berichten er geladen zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gouda heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209