Verklaring van Schadefonds Geweldsmisdrijven

Status toegankelijkheid https://www.schadefonds.nl

Schadefonds Geweldsmisdrijven is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Schadefonds Geweldsmisdrijven streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Schadefonds Geweldsmisdrijven is beschikbaar via de link https://www.schadefonds.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Schadefonds Geweldsmisdrijven gepubliceerde informatie blijkt dat de website Schadefonds Geweldsmisdrijven gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Schadefonds Geweldsmisdrijven is gevorderd met de toegankelijkheid van Schadefonds Geweldsmisdrijven en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Schadefonds Geweldsmisdrijven .
Functie: Senior Adviseur Communicatie en Marketing.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@schadefonds.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan:

 • slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben opgelopen
 • nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict
 • naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstige en blijvende lichamelijke of psychische problemen (letsel) hebben opgelopen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Schadefonds Geweldsmisdrijven : voldoet gedeeltelijk

De website Schadefonds Geweldsmisdrijven is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Schadefonds Geweldsmisdrijven dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2021/06/Inspectierapport-V1_5-www_Schadefonds_nl_20210623.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Schadefonds Geweldsmisdrijven dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina: https://www.schadefonds.nl/contact/ is een Google Maps kaart opgenomen met de locatie van het kantoor. Hiervoor is geen alternatief beschikbaar dat voorgelezen kan worden voor mensen met een visuele beperking. NB: De kaartfunctionaliteit zelf hoeft niet op een alternatieve wijze aangeboden te worden.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking willen ook weten waar het kantoor gelegen is en kunnen deze informatie niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Er zou een beknopte tekstuele routeaanduiding gemaakt kunnen worden die getoond en voorgelezen kan worden door voorleessoftware.

  • Maatregel:

   Routebeschrijving maken, oproepbaar maken en testen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen goede ondertitels gevonden in de video. Referentie: video op de homepagina van: https://www.schadefonds.nl/. Het betreft de cruciale slotscene aan het einde van de video (Hulp bij het indienen van de aanvraag? Ga naar Slachtofferhulp Nederland), die niet ondertiteld is.

  • Gevolg:

   Een belangrijke aanwijzing wordt niet ondertiteld.

  • Alternatief:

   Het Slachtofferhulp Nederland logo wordt wel getoond

  • Maatregel:

   Maak de ondertiteling van de video compleet en zet de aftiteling helemaal achteraan de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de video op de homepagina van www.schadefonds.nl. Deze Vimeo video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk dat er bijvoorbeeld een intromuziek wordt afgespeeld en ook wordt niets vertelt over het logo dat op het einde in beeld komt (audiodescriptie).

  • Alternatief:

   Er is ondertiteling aanwezig, die vrijwel alle gesproken tekst bevat.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie aanbrengen met een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat in het beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook om alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Er is geen Audiodescriptie gevonden. Dit is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat in het beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn. Dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat in beeld te zien en te horen is Dit is echter niet genoeg voor WCAG 2.1 AA.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk dat er bijvoorbeeld een intromuziek wordt afgespeeld en ook wordt niets vertelt over het logo dat op het einde in beeld komt (audiodescriptie).

  • Alternatief:

   Er is ondertiteling aanwezig, die vrijwel alle gesproken tekst bevat.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie aanbrengen met een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat in het beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook om alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het adresgedeelte van de pagina www.schadefonds.nl/contact worden icoontjes zonder duidelijke id , naam of label gebruikt voor het telefoon- en faxnummer en het e-mailadres.

   Een ander probleem betreft het volgende: het sterretje in * =verplicht veld op de contactpagina wordt overgeslagen door de standaard voorleessoftware Dit is het belangrijkste deel van de zin.

  • Gevolg:

   De huidige implementatie zorgt er voor dat de voorleessoftware de icoontjes of het sterretje overslaat. De rest van de zin wordt wel voorgelezen (bv. het telefoonnummer en het e-mailadres) zonder verder verduidelijking. Het is dan niet helder waar de informatie betrekking op hebben.

  • Alternatief:

   De footer op bijvoorbeeld www.schadefonds.nl/contact geeft wel een label voor het telefoon- en faxnummer.

  • Maatregel:

   Breng een duidelijke omschrijving aan in het adresblok met labels en goede id's. Het sterretje zou uitgeschreven kunnen worden in tekst, maar nog beter is om in de veld beschrijving direct op te nemen of een veld verplicht is of niet. Op deze manier wordt de aanduiding wel meegenomen door de voorleessoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier www.schadefonds.nl/contact/ lijken de autocomplete tags niet goed te werken bij de invoervelden.

  • Gevolg:

   Autocomplete is vooral van belang voor velden die vaak gebruikt worden, zoals naam en telefoonnummer. Deze worden nu niet goed ingevuld.

  • Alternatief:

   Handmatige invoer is altijd mogelijk.

  • Maatregel:

   Implementeer autocomplete tags op alle formulieren om de data invoer makkelijker te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Opmerkingen 1: Als de website voor het eerst wordt geopend (www.schadefonds.nl), dan verschijnt er een cookiemelding die gesloten kan worden door te drukken op een oranje knop met witte letters. Het contrast is 2,63 en te laag. Opmerking 2: Hetzelfde geldt voor de oranje knop “Wat kunnen wij voor u doen?” op www.schadefonds.nl. Ook het menu lijkt niet goed te zijn (oranje letters in combinatie met een licht gele achtergrond). Opmerking 3: Dit probleem treedt ook op in de oranje link onder de video op www.schadefonds.nl. De link tekst is oranje (Bekijk de uitlegvideo van het Schadefonds) terwijl de achtergrond wit is. Opmerking 4: Ook de status voortgangsmededeling van de quick scan op www.schadefonds.nl is oranje op een licht gele achtergrond. Opmerking 5: In de footer op www.schadefonds.nl staan licht blauwe links (Ik ben slachtoffer, etc.). Deze linkteksten staan op een licht gele ondergrond waardoor het contrast eigenlijk ook onvoldoende is omdat dit kleine letters zijn.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking is het soms een beetje lastig om de website te gebruiken.

  • Alternatief:

   De website biedt de mogelijkheid om de inhoud te tonen in zwart/wit.

  • Maatregel:

   Pas de betreffende kleuren aan en controleer de contrastverhouding. Over het algemeen geldt dat de volgende kleurencombinaties problemen opleveren: • lichtblauw en wit • geel met wit • de meeste soorten oranje met wit, soms wel mogelijk voor grotere tekst omdat de contrastverhouding dan minder groot hoeft te zijn. • licht groen met wit • licht grijs met wit

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als we www.schadefonds.nl/contact versmallen tot 320 pixels dan komen onder ‘Veelgestelde vragen’ de uitklapknopjes door de tekst heen.

  • Gevolg:

   De website is op mobile devices mogelijk minder goed te gebruiken. Dit is speciaal een probleem voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Bij schermen met een grotere pixelbreedte treedt het probleem niet op.

  • Maatregel:

   De layout moet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het hoofdmenu wordt een submenu aangeduid met het v symbool. De kleur van dit symbool is oranje op een licht gele/beige achtergrond (balk). Het contrast is onvoldoende. Een soortgelijk probleem treedt ook op bij de ronde oranje social media links in de footer. Ook daar is het contrast te gering.

  • Gevolg:

   De schermelementen zijn moeilijk te zien voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   De website biedt de mogelijkheid om de inhoud te tonen in zwart/wit.

  • Maatregel:

   Suggestie voor verbetering: Het v symbool en de ronde social media links zouden in zwart uitgevoerd kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de homepagina (en op meerdere plaatsen) onder het kopje ‘Verhalen’ komt de ‘1/4’ teller over de tekst heen te staan wanneer de bovengenoemde styling wordt toegepast op de website. Ook op de Contactpagina onder ‘Veelgestelde vragen’ komt bij een aantal vragen het uitklap-pijltje over de vraag heen te staan. Op de ‘Schadefonds’ pagina loopt de tekst uit de ‘Nieuws’ blokjes. De ‘Lees meer’ knop komt dan ook over de tekst heen te staan. Opmerking: Om dit te testen wordt er met een speciale tool extra opmaak aan de pagina toegevoegd die de bovengenoemde stijleigenschappen op de website forceert.

  • Gevolg:

   De leesbaarheid van de teksten op de webiste is niet optimaal.

  • Alternatief:

   De teksten kunnen worden voorgelezen zodat de betreffende instellingen niet hoeven te worden toegepast.

  • Maatregel:

   De betreffende layouts dienen te worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Opmerking 1: De tooltips bij de Quickscan (Wat is er gebeurd?) zijn alleen oproepbaar me de muisaanwijzer hover. Het lijkt niet mogelijk om ze met toetsenbordfocus te openen. Opmerking 2: De tooltips bij de Quickscan (Wat is er gebeurd?) zijn bij een hover niet te sluiten zonder de muisaanwijzer hover te verplaatsen. Opmerking 3: De tooltips bij de Quickscan (Wat is er gebeurd?) zijn soms wel en soms niet aanwijsbaar. Dit lijkt dus soms wel en soms niet goed te gaan. Opmerking 4: Op de pagina ‘Centrum Seksueel Geweld’ onder ‘Professionals’ staat zo’n zelfde Quickscan met dezelfde problemen. De tooltips zijn niet goed ingevuld, aangezien ze de tekst “Hier komt een tooltip” bevatten. Opmerking 5: De uitklap menu’s in het hoofdmenu zijn goed te sluiten zonder de focus of hover te verplaatsen door middel van de ESC toets. Dat werkt dus goed, behalve bij het uitklap paneeltje onder de ‘Contact’ knop. Deze blijft geopend bij het indrukken van de ESC-toets.

  • Gevolg:

   De bedienbaarheid van de website is suboptimaal in de genoemde gevallen.

  • Alternatief:

   Extra handelingen met de muis.

  • Maatregel:

   We werking van de website dient aangepast te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Opmerking 1: De tooltips in de Quickscan op de homepage van de website zijn niet te bereiken met toetsenbordfocus. Opmerking 2: De Quickscan op de pagina ‘Kom ik in aanmerking?’ is niet te bedienen met alleen het toetsenbord. Opmerking 3: Bovenin de website staat een knop “Toegankelijkheid”. Als je deze knop (link) indrukt, verschijnt er een Toegankelijkheidsbalk met hulp-knoppen. Deze knoppen zijn niet goed met het toetsenbord te benaderen. Ze komen namelijk pas als laatste in de tab-volgorde wat niet intuïtief is. Ook verbergt de balk de onderliggende links. Beter zou zijn om de focus te verplaatsen naar de Toegankelijkheidsbalk wanneer men op de “Toegankelijkheid” knop drukt. Links zouden niet afgedekt mogen worden, dus de balk zou ook anders getoond moeten worden zodat effectieve toetsenbordbediening mogelijk is.

  • Gevolg:

   De bediening van de website is op de genoemde punten suboptimaal.

  • Alternatief:

   Gebruik van de muis i.p.v. het toetsenbord.

  • Maatregel:

   De website moet aangepast worden op de genoemde punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.schadefonds.nl/ staat een Vimeo video. Deze video is te bedienen met toetsen: ⇧ Volume up ⇩ Volume Down ⇨ Scrub Forward ⇦ Scrub Backwards L Like S Share W Watch Later C Toggle Captions H Toggle Player Preferences Menu F Toggle Fullscreen D Debug Panel for technical issues Het probleem is dat de pijltjestoetsen ook werken als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Alleen actief bij focus’.

  • Gevolg:

   Gebruik van de pijltjesknoppen kan leiden tot onverwachtse effecten.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Een oplossing zou zijn om de video te embedden en de quick key shortcuts uit te schakelen. Zie https://vimeo.com/204933832 met een korte uitleg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Opmerking 1: Er is een zogenaamd skip-block aanwezig op www.schadefonds.nl, maar deze stuurt de navigatie naar de eerste heading <h1> met een tabel “Schadefonds Geweldsmisdrijven” Het lijkt daardoor een link te zijn (wat niet het geval is). Opmerking 2: De skip link werkt niet op de zoekresultatenpagina. Bijvoorbeeld: https://www.schadefonds.nl/?s=hulp#first

  • Gevolg:

   De navigatie is in d egnoemde gevallen suboptimaal.

  • Alternatief:

   Volledig navigeren naar het betreffende gedeelte en/of de skiplink niet gebruiken.

  • Maatregel:

   Aanpassen website: lege links zijn sowieso niet toegestaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina www.schadefonds.nl is een kleine slider opgenomen die bediend kan worden met twee knopjes, resp. < en >. Deze knopjes bevatten links naar webpagina’s maar geen teksten of anderszins.

  • Gevolg:

   De werking van de slider is niet duidelijk voor mensen met een visuale beperking die gebruik willen maken van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Geef alle relevante elementen goede namen en labels die goed voorgelezen kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Van de onderzochte pagina’s was de heading structuur over het algemeen redelijk goed. Op www.schadefonds.nl is er echter een nieuwslijst met headings <h3> en in de zelfde opsomming wordt Contact (in de footer) opgenomen (ook als <h3>). Dit zou weer een <h2> heading moeten zijn (in ieder geval hoort Contact niet thuis in het rijtje met nieuwsitems). Dit zou aangepast moeten worden zodat de pagina structuur duidelijk is. De beschrijving (bijvoorbeeld titel) van veel elementen zou ook verbeterd moeten worden. Rechtsboven in het scherm op www.schadefonds.nl is bijvoorbeeld een knop Professionals zichtbaar met een titel “Professionals”. Deze beschrijving is onvoldoende want de gebruiker moet eigenlijk gewaarschuwd worden, dat er een ander soort website geopend wordt speciaal voor deskundigen. Dit is slechts een voorbeeld van te summiere beschrijvingen.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware is niet in staat om altijd de structuur van de pagina helemaal te onderscheiden. Ook zijn de omschrijvingen van links vaak te summier.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Genoemde aanpassingen uitvoeren binnen de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Opmerking 1: Op de pagina www.schadefonds.nl/schadefonds staan drie knoppen: “Wat is onze missie en visie?”, “Hoe gaat Schadefonds met mijn persoonsgegevens om?” en “Hoe dien ik een klacht in?”. Voor deze knoppen is de toetsenbordfocus niet zichtbaar. Opmerking 2: Op de pagina www.schadefonds.nl/schadefonds is een nieuwslijst zichtbaar die je horizontaal kunt scrollen is door middel van pijlknoppen. Het is alleen ook mogelijk om met toetsenbord-focus naar de niet-zichtbare nieuwsitems te gaan. Dit is niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Het gebruik van het toetsenbord voor mensen met een beperking (die niet goed een muis kunnen bedienen) is sub-optimaal.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Suggestie voor verbetering: Maak de focus zichtbaar en laat de nieuwsitems mee-scrollen met de toetsenbord-focus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De formuliervelden in het contactformulier op www.schadefonds.nl/contact hebben generieke id’s en namen. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. In dit geval is dat suboptimaal.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   In dit geval moet de namen en labels van de velden consistent gemaakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Opmerking 1: Engelstalige zinnen zijn onderdeel van de gebruikersinterface en worden niet als zodanig vermeld. De Oke knop die tevoorschijn komt bij de Cookiemelding op www.schadefonds.nl heeft een aria-label “Dismiss cookie message”. Opmerking 2: Op de contactpagina www.schadefonds.nl/contact staat een uitklapscherm Voorwaarden Engels. De onderdelen zijn niet gemarkeerd als Engelstalig. Het laatste onderdeel is weer Nederlandstalig (en dat lijkt niet goed te zijn).

  • Gevolg:

   De betreffende zinnen kunnen niet goed in de juiste taal worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   De teksten worden wel voorgelezen, maar het kost meer moeite om de zinnen te begrijpen.

  • Maatregel:

   Engelstalige zinnen of begrippen moeten apart gemarkeerd worden in een Nederlandse pagina of voorkomen worden (indien mogelijk).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Zie www.schadefonds.nl/contact. Er worden geen aanwijzingen gegeven over bijvoorbeeld het minimale aantal getallen in een telefoonnummer. In het veld zou bijvoorbeeld in grijs een voorbeeldtelefoonnummer (0123456789) kunnen worden afgebeeld. Ook wordt niet goed voorgelezen welke velden verplicht zijn.

  • Gevolg:

   Het is lastig om in één keer een formulier in te vullen.

  • Alternatief:

   N..v.t.

  • Maatregel:

   Geef expliciete instructies t.b.v. het invoeren van de gegevens in formulieren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Zie www.schadefonds.nl/contact: In het formulier is een Toelichting blijkbaar niet verplicht. Het is ook mogelijk om een telefoonnummer 015 op te geven in het contactformulier. De controle is dus niet volledige. Een controle zou kunnen zijn: minimaal 10 cijfers.

  • Gevolg:

   Momenteel kan een leeg bericht gestuurd worden aan het Schadefonds of een foutief telefoonnummer worden doorgegeven.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Controleer alle formulierinvoervelden consequent en maak Toelichting verplicht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina www.schadefonds.nl (en elders) worden fouten aangetroffen. Bijvoorbeeld: At line 627, column 341 scroll_pad='50' ' id='gform_11'. De quote staat niet goed in dit (QuickSCan) formulier en daardoor is de id niet goed te lezen.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen treden op in de debug omgeving als een pagina van de website geopend wordt.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Fouten zouden opgespoord en verholpen kunnen worden met de W3C validator (https://validator.w3.org/).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Opmerking Op www.schadefonds.nl is er een Quick Scan formulier, wat problemen oplevert: From line 627, column 106; to line 627, column 368 lay:none'><form class='bg_default_theme BG_medium_size BG_Light ' method='post' enctype='multipart/form-data…='None' is_rtl='false' is_ux='false' use_scroll='false' scroll_pad='50' ' id='gform_11' action='/'> is_rtl, is_ux , use_scroll, scroll_pad, etc. zijn niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Over het algemeen geldt dat er foutmeldingen optreden in formulieren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Fouten zouden kunnen worden opgelost met behulp van de Wave validator https://wave.webaim.org/ en/of de W3C Validator https://validator.w3.org/.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209