Verklaring van Parkeren 050

Status toegankelijkheid https://www.parkeren050.nl/

Gemeente Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Parkeren 050.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Groningen is beschikbaar via de link https://gemeente.groningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Groningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Parkeren 050 gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Groningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Parkeren 050 en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Groningen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente. Wilt u alstublieft (de link naar) de webpagina noemen waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Aanvullende informatie van Gemeente Groningen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 10-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Parkeren 050 : voldoet gedeeltelijk

De website Parkeren 050 is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Groningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.parkeren050.nl/uploads/fckconnector/51bdf22d-de04-522b-978a-27dd76fe0760
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Groningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de kaart kan gefilterd worden op een van de drie categorieën (‘Voldoende plek’, ‘Enkele plek’ en ‘Geen plek’). Op de kaart worden iconen getoond die aangeven onder welke categorie een bepaalde locatie valt. Elk icoon bestaat uit een afbeelding die verborgen is van hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Deze afbeeldingen zitten in een div-element waar role=’button’ en aria-label=’locatienaam’ aan toegevoegd. Het aria-label dient hier als tekstalternatief voor de button. Echter, dit tekstalternatief is onvoldoende. De betekenis van de kleur (groen, geel of rood) is niet aan de alternatieve tekst toegevoegd.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van hulpsoftware krijgt alleen de naam van de locatie te horen, niet de status van beschikbare plekken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de alternatieve tekst ook de betekenis van informatie, die met kleur wordt gecommuniceerd, bevat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Elke parkeergarage heeft een aantal afbeeldingen die de kenmerken van deze garage laten zien. Zo heeft de garage ‘Euroborg’ negen afbeeldingen. Deze informatieve afbeeldingen vertellen belangrijke informatie en hebben een tekstalternatief nodig. Zie screenshot 1 om te zien welke informatie voorleessoftware ter beschikking heeft.

  • Gevolg:

   Zonder tekstalternatief kan hulpsoftware niet aan zijn gebruiker vertellen wat er op deze afbeeldingen staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een van de mogelijke oplossingen hier zou kunnen zijn om verborgen tekst toe te voegen aan de li-elementen waar deze afbeeldingen aan toegevoegd zijn. Deze tekst kan vervolgens verborgen worden met class=’show-for-sr’ die al aanwezig is in dit project.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onder de tabel met tarieven staan drie afbeeldingen van parkeergarages met de volgende alternatieve teksten: ‘Wervel - Cor van der Veen november 2019’, ‘Erwin Kloen - september 2019’, ‘Cor van der Veen november 2019’. Deze teksten beschrijven niet wat er op deze afbeeldingen te zien is.

  • Gevolg:

   Als de alternatieve tekst niet goed beschrijft wat er op een afbeelding te zien is, krijgt een blinde gebruiker niet dezelfde informatie binnen als een ziende gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor een goede beschrijving van de foto in het alt-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staan drie foto’s van de garage. Als op een van deze foto’s wordt geklikt, opent een lightbox. De afbeeldingen in de lightbox hebben geen alt-attributen.

  • Gevolg:

   Zonder alt-attribuut op het img-element wordt de bestandsnaam van de afbeelding voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg het alt-attribuut toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De grote foto bovenaan de pagina heeft alternatieve tekst ‘Coehoornsingel’. Op de foto is de binnenkant van een parkeergarage te zien.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker krijgt niet dezelfde informatie toegediend als een ziende gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een betere alternatieve tekst zou zijn ‘Buurtstalling Coehoornsingel’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In dit pdf-document wordt geen header-element gebruikt voor de kop ‘Cookies’. Nu is deze tekst opgemaakt met een alinea-tag.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware leest deze tekst als alinea voor zonder aankondiging dat dit een kop is. Voor een (blinde) gebruiker van de voorleessoftware gaat de structuur van de content verloren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verander deze tekst in een kop, bijvoorbeeld een kop 1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een opsomming die bestaat uit twee punten. Aan een (blinde) gebruiker wordt niet voorgelezen dat hier een lijst staat met zoveel punten.

  • Gevolg:

   Deze lijst is alleen via de lay-out te onderscheiden, omdat deze lijst is opgemaakt met mintekens en inspringen naar een nieuwe regel met Enter toets.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik ul- en li-elementen om deze lijst op te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dikgedrukt gemaakt door middel van het strong-element. ‘Privacystatement’, ‘Wettelijke grondslag en doel voor de verwerking’ ets. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2.

  • Gevolg:

   Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit strong-element is niet bedoeld als alternatief voor koppen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet deze teksten om in header-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Deze PDF’s hebben geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen).

  • Gevolg:

   Zonder codelaag kan de voorleessoftware de pdf-documenten niet (volledig) lezen waardoor de informatie in deze documenten niet toegankelijk is voor de gebruiker van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De beste manier om de pdf’s toegankelijk te maken is het brondocument (Word) aan te passen en te exporteren met behoud van toegankelijkheidskenmerken. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 10. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de kaart kan gefilterd worden op een van de drie categorieën (‘Voldoende plek’, ‘Enkele plek’ en ‘Geen plek’). Deze categorieën hebben een eigen kleur. Op de kaart worden iconen getoond die aangeven onder welke categorie bepaalde locatie valt. Deze informatie is gebaseerd op kleur.

  • Gevolg:

   Iemand met slecht gezichtsvermogen of iemand die de kleuren niet kan onderscheiden heeft geen toegang tot deze informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken. Voeg hier een andere aanwijzing toe, bijvoorbeeld een extra rand of een andere vorm of een letter.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   In de header en de footer van de website staan menu’s. De witte tekst (#fff) van de menulinks staat op een rode achtergrond (#e74349). Het kleurcontrast tussen deze kleuren is 4,0:1. Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

   Onder de kaart staan twee invoervelden om het vertrekpunt en het aankomstpunt in te voeren. De placeholdertekst heeft tekstkleur #9A9B9A. Deze kleur heeft contrastwaarde van 2,8:1.

   In de rechterkolom onderaan staan lichtgrijze teksten (#909090); het kleurcontrast is 2,9:1.

   In de tabel met prijzen staat onder de prijs de tekst ‘per maand’. Deze tekst heeft lichtgrijze kleur (#a1a1a1). Het kleurcontrast is 2,3:1. Op deze website komen knoppen en tabelkoppen voor met rode achtergrond #e74349 en witte tekst. Het kleurcontrast is 4,0:1.

   Op alle pagina’s van parkeergarages, in de rechterkolom onder ‘Huisregels’ staan lichtgrijze teksten (#a5a5a5). Deze kleur geeft het kleurcontrast van 2,5:1.

   In de rechterkolom onder ‘Betaalmogelijkheden’ staat ‘Contactloos in- en uitrijden’. Deze rode tekst (#e74349) staat op een grijze achtergrond (#E4E5E4). Het kleurcontrast is 3,2:1.

   De grijze tekst ‘Home > Mooiste garage van Nederland’ heeft tekstkleur #a5a5a5. Deze kleur geeft het kleurcontrast van 2,5:1.

   In de foutmeldingen in dit formulier is de rode achtergrondkleur (#E64248) gebruikt voor de witte tekst. Het kleurcontrast is 4,0:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik minimaal een contrast van 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de pagina bekeken wordt op een klein scherm (320px) overlapt de link met het logo de zoekknop. Zie screenshot 3.

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat de gebruiker ongewild op de zoekknop of het logo drukt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak de header van de website meer responsive door bijvoorbeeld het logo te verkleinen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onder de kaart staan twee invoervelden om het vertrekpunt en het aankomstpunt in te voeren. Op deze velden is de rand verwijderd (‘border:0’) en is vervangen door licht grijze schaduw die gerenderd wordt als kleur #E5E6E5. Deze kleur heeft kleurcontrast van 1,8:1 op witte achtergrond.

  • Gevolg:

   De grenzen van dit element zijn niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor minimale contrast van 3:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan. Deze link helpt mensen die blind zijn of motorische beperkingen hebben om sneller bij de unieke inhoud van de pagina te komen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers moeten hierdoor op elke pagina door alle menu-links heen om bij de hoofdcontent te komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een zogenaamde ‘skiplink’ toe waarmee het menu overgeslagen kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de metadata van deze pdf-documenten is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan worden ingesteld via Bestand - Eigenschappen - tab Omschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staan zes parkeergarages. Elke garage heeft een link met dezelfde tekst ‘Meer info’. Deze tekst beschrijft onvoldoende wat het linkdoel is van elke link.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die lijsten met links genereert om zo de inhoud van de pagina te scannen, krijgt zeg dezelfde links met ‘meer info’ toegediend. Dit maakt de inhoud van deze pagina niet duidelijker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op de homepagina staat een vergelijkbare situatie. Daar zijn meerdere ‘lees meer’ links duidelijker gemaakt met een verborgen tekst. Op pagina ‘parkeren-groningen’ kan ook verborgen tekst worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina zijn elementen aanwezig waar de focus niet zichtbaar is. Dit zijn de invoervelden vertrek en aankomstpunt, knop om filters te openen op kleine schermen, knop met een vergrootglas om te zoeken en de knop om het menu te schakelen op kleine schermen.

  • Gevolg:

   Op interactieve elementen zoals button, input, textarea en select is de focusstijl verwijderd met ‘outline:0’. Gebruikers komen langs invoervelden waarvan ze niet weten wanneer ze data mogen invoeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef deze elementen een focusindicator. Dit kan door de standaard focus van de browser te gebruiken (verwijder outline:0) of door een eigen focus stijl. Let op dat de tweede oplossing aan de contrasteisen van 3:1 moet voldoen (de kleurverschillen die er nu op zitten voldoen daar niet aan).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de eerste twee velden in dit formulier (select-elementen) is de focus niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wanneer ze op deze velden staan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor een zichtbare focusindicator.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van deze pdf-documenten is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

  • Gevolg:

   Zonder correct ingestelde taal wordt het document in de taal voorgelezen die op het besturingssysteem van de bezoeker is ingesteld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan worden ingesteld via Bestand - Eigenschappen - tab Geavanceerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 20. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Boven het kopje ‘Parkeergarages in de buurt’ staat een slider. Deze slider heeft twee knoppen om de slides te wisselen. Deze knoppen hebben tekst die alleen voor de voorleessoftware ‘zichtbaar’ is (aria-labels). Deze teksten zijn ‘next’ en ‘previous’.

  • Gevolg:

   Deze website is bedoeld voor de Nederlandse bezoeker. De waarden van aria-labels worden met de uitspraakregels van de taal voorgelezen die ingesteld is op het html-element van de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verander deze Engelstalige teksten in het Nederlands en waar nodig in het Duits.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 21. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   In de footer van de website staan Engelstalige teksten ‘Webdevelopment by’ en ‘Powerd by’.

  • Gevolg:

   Omdat de hoofdtaal Nederlands is, worden deze teksten met de Nederlandse uitspraakregels voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef deze teksten een ‘lang=”en”’ attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Onder de kaart staan twee invoervelden om het vertrekpunt en het aankomstpunt in te voeren. Deze invoervelden hebben geen zichtbare labels.

  • Gevolg:

   De placeholder tekst voldoet niet, omdat het verdwijnt zodra de gebruiker begint te typen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een visueel zichtbaar label toe aan deze velden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   In de footer van de pagina staat een link naar ‘Kontakt’. Deze link bevat een dubbele href-attribuut: <a href="/de/kontakt" tabindex="-1" itemprop="name" href="/de/kontakt">.

   Op line 336 van deze pagina als de code bekeken wordt via ‘View source’ staat deze link: <a href="/de/parkhaeuser/station-europapark" tabindex="-1" itemprop="name" href="/de/parkhaeuser/station-europapark">. Deze link is onderdeel van de taalswitch in de header van de website. Het href-attribuut komt op dit element twee keer voor.

  • Gevolg:

   Bij incorrecte opmaak kan hulpsoftware de pagina mogelijk lastiger interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verwijder het tweede href-attribuut op deze link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Vanaf de tablet weergave wordt het hoofdmenu verborgen en komt een menu knop tevoorschijn (drie horizontale streepjes). Deze knop heeft een toegankelijke naam ‘navigation-toggle’. Deze naam komt van het aria-label. Dit label overschrijft alle tekst die aan deze knop is toegevoegd. Er is een poging gedaan om de status van deze knop (menu open of dicht) in tekst aan deze knop mee te geven.

  • Gevolg:

   Deze tekst wordt echter niet door hulpsoftware gezien. Met als gevolg een onduidelijke toegankelijke naam die de status van de knop niet (goed) beschrijft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Hier wordt aangeraden om het aria-label te verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Vanaf de tablet weergave wordt het hoofdmenu verborgen en komt een menu knop tevoorschijn (drie horizontale streepjes). Als het menu is geopend, verandert de afbeelding op de knop in een kruisje. De functie van deze nieuwe knop, namelijk ‘sluit menu’ is niet in tekst aangegeven en maakt geen deel uit van de toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Deze knop heeft een toegankelijke naam ‘navigation-toggle’. Deze naam komt van het aria-label dat alles overschrijft wat in dit element aan tekst aanwezig is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Hier wordt aangeraden om het aria-label te verwijderen. En de tekst binnen de knop aan te passen aan zijn functie op dat moment.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als de homepagina bekeken wordt op een klein scherm, worden de filters op de kaart verstopt achter een knop. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Zie screenshot 6. Bij bedieningselementen die enkel uit afbeeldingen bestaan, is het belangrijk om het doel van het element te beschrijven in de alternatieve tekst.

   Onderaan de pagina staan drie foto’s van de garage. Als op een van deze foto’s wordt geklikt, opent een lightbox. Rechtsboven het nieuwe scherm staan vier knoppen: ‘Inzoomen’, ‘Starten slideshow’, ‘Blokjes weergave’ en ‘Sluiten’. Deze knoppen hebben geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat deze knop doet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze knoppen hebben verborgen tekst nodig om hun functie aan de gebruiker van hulpsoftware te communiceren. Dat kan via tekst met class=’show-for-sr’ of een aria-label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Onder de kaart staan twee invoervelden om het vertrekpunt en het aankomstpunt in te voeren. Deze velden hebben geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat deze knoppen doen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijke naam voor dit invoerveld kan op verschillende manieren worden toegevoegd. De meest robuuste optie is om dit veld een label te geven en dat label te verbinden met een ‘for en id’ constructie. Hiermee voldoet dit invoerveld ook aan succescriterium 3.3.2

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld in de zoekfunctie heeft geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen waar dit invoerveld voor dient.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijke naam voor dit invoerveld kan op verschillende manieren worden toegevoegd, bijvoorbeeld door een verborgen tekst toe te voegen of een aria-label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022
 29. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staan drie foto’s van de garage. Als op een van deze foto’s wordt geklikt, opent een lightbox. In de linkerbovenhoek staat tekst die aangeeft hoeveel slides er zijn en welke slide nu in beeld is, bijvoorbeeld ‘⅗’. Deze tekst verandert afhankelijk van de slide die in beeld. Dit een statusbericht. Deze statusverandering wordt niet programmatisch doorgegeven aan hulpsoftware

  • Gevolg:

   Een (blinde) gebruiker van hulpsoftware heeft geen toegang tot informatie over hoeveel slides er zijn en welke slide er momenteel in beeld is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan worden gedaan via een role=“alert” of het gebruik van live regios. Zie voor meer info https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html#techniques

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Groningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209