Verklaring van Parkeren 050

Status toegankelijkheid
https://www.parkeren050.nl/

Gemeente Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 02-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Parkeren 050.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Groningen is beschikbaar via de link https://gemeente.groningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Parkeren 050 van Gemeente Groningen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Groningen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente. Wilt u alstublieft (de link naar) de webpagina noemen waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Aanvullende informatie van Gemeente Groningen

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Parkeren 050 : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Parkeren 050 is nog niet onderzocht.

 • Niet oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's staat in het menu een symbool van een loep. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst. Deze is nodig, de alternatieve tekst moet het doel van het symbool beschrijven. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.parkeren050.nl/.
  • Gevolg: Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien krijgen onvolledige informatie.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Voeg een beschrijvende alt tekst toe
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op pagina https://www.parkeren050.nl/parkeren-groningen/parkeergarage-boterdiep staat bovenaan een decoratieve afbeelding van een parkeergarage. Deze heeft als alternatieve tekst 'Boterdiep'. Decoratieve afbeeldingen hoeven geen alternatieve tekst te hebben, voorleessoftware kan ze dan negeren. Er moet dan wel een leeg alt-attribuut in het img-element aanwezig zijn (alt=””). Dit komt bij meerdere decoratieve afbeeldingen voor op deze pagina (zie de afbeeldingen onder 'Bezienswaardigheden').
  • Gevolg: Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien krijgen onvolledige informatie.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Voeg een leeg alt-atribuut toe
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Op pagina https://www.parkeren050.nl/parkeren-groningen/parkeergarage-boterdiep staan onder 'Bezienswaardigheden' telkens symbolen van voetjes, om aan te geven hoe ver het wandelen is. Er is geen alternatieve tekst die dit symbool beschrijft.
  • Gevolg: Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien krijgen onvolledige informatie.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Voeg een beschrijvende alt tekst toe
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.parkeren050.nl/parkeren-groningen/parkeergarage-boterdiep staan onder 'Abonnementen' vier opties. Deze opties hebben telkens visueel een kop in een rood vlak met witte letters, bijvoorbeeld '7x24' of 'Kantoor'. Door de presentatie is het duidelijk dat dit een kop is bij wat er onder staat.
  • Gevolg: (Hulp)software ziet niet of element een kop is.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Deze tekst kan in de code ook als kop worden opgemaakt, dan kan software deze relatie ook bepalen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.parkeren050.nl/contact/ staat een contactformulier. In dit formulier staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan het formulier nu niet deels automatisch invullen
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Gebruik het autocomplete-attribuut in de invoervelden met de juiste waarden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Op de homepage staat de rode link 'Groninger Forum' in de tekst. Deze link is alleen door de kleur te onderscheiden.
  • Gevolg: Kleurenblinden kunnen moeite hebben om de link te zien.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld een streep onder de link te plaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.parkeren050.nl/contact/ staat een formulier. De randen van de invoervelden in dit formulier hebben een te laag contrast (2,1:1).
  • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Het contrast aanpassen naar minstens 3:1
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: * Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; * Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; * Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's staat in het menu 'NL', hier kan een taal worden gekozen. Als er met de muis over heen wordt gegaan (hover) wordt de andere taaloptie zichtbaar. Deze content die onder hover verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. De content is ‘aanwijsbaar’, dit wil zeggen dat er met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content voldoet ook aan ‘aanhouden’, dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis wordt verplaatst. De content voldoet echter niet aan ‘sluiten’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets.
  • Gevolg: Content blijft in beeld
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Element anders programmeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Er staan op meerdere pagina's rode links, deze hebben een te laag contrast van 4:1. Het contrast van kleine tekst zoals deze moet minstens 4,5:1 zijn. Op pagina https://www.parkeren050.nl/parkeren-groningen staat een broodkruimelpad ('home > parkeergarages'). Het contrast van de tekst is te laag (2,5:1). Het contrast van kleine tekst zoals deze moet minstens 4,5:1 zijn.
  • Gevolg: Tekst met te laag contrast zijn moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Zorg voor een beter contrast ( 4,5:1)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als er met 200% is ingezoomd bij een resolutie van 1024x768, is er een knop om het menu te openen. Deze heeft geen rol en geen naam die door software kunnen worden bepaald. Ook kan deze niet met het toetsenbord bediend worden.
  • Gevolg: Knop heeft geen rol en geen naam die door software kunnen worden bepaald. Ook kan deze niet met het toetsenbord bediend worden.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Knop anders programmeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's staat in het menu een knop met de tekst 'NL'. Hier kan met de muis een andere taal worden gekozen. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.parkeren050.nl/nl/.
  • Gevolg: Mensen die niet een muis kunnen gebruiken zijn niet in staat de knop met het toetsenbord te bedienen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Mogelijkheid bediening knop met toetsenbord toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.parkeren050.nl/parkeren-groningen/parkeergarage-boterdiep staan onder de opties bij 'Abonnementen' een aantal afbeeldingen. Als op een afbeelding geklikt wordt, verschijnt deze groot in beeld in een lightbox. De pagina op de achtergrond is donkerder gekleurd.
  • Gevolg: Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd, kan de toetsenbordfocus op onderdelen achter de lightbox komen. Dit is niet de bedoeling.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: De focus moet binnen de lightbox blijven totdat deze wordt gesloten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op de homepage (https://www.parkeren050.nl/nl) staan meerdere 'Lees meer' links. Het linkdoel van deze links is niet duidelijk genoeg. Bij elk item staat een decoratieve afbeelding. Deze werkt ook als link (naar dezelfde pagina als de 'Lees meer' link). Deze link heeft geen linktekst, het linkdoel is niet te bepalen.
  • Gevolg: Voor blinden is het niet duidelijk waar de link naar toe gaat.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door een verborgen tekst aan de link toe te voegen met meer informatie. Bijvoorbeeld 'Lees meer (over Werkzaamheden St. Jansbrug)', waarbij het gedeelte tussen haakjes dan verborgen is, maar wel voorgelezen kan worden door voorleessoftware.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd, is de toetsenbordfocus even niet zichtbaar in het menu. Na de link 'Buurtstallingen' gaat de focus langs twee onzichtbare items.
  • Gevolg: Het is niet zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Focus
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's staat in het menu een symbool van een loep. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst. De rol 'knop' is hier ook wat vreemd. Met de muis werkt het symbool inderdaad als een knop, er klapt namelijk een invoerveld open als er op wordt geklikt.
  • Gevolg: De naam van dit interactieve element kan niet bepaald worden door software. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.parkeren050.nl/. Met het toetsenbord werkt het symbool als een link, als de focus op het symbool staat en er wordt op Enter gedrukt, opent er een zoekpagina. Er komen meerdere elementen voor zonder naam. Dit geldt bijvoorbeeld voor de decoratieve afbeeldingen die als links werken op de homepage.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Bepaal focus, voeg ALT-teksten toe
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Groningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707