Verklaring van Bezoek Voorst

Status toegankelijkheid https://www.bezoekvoorst.nl/

Gemeente Voorst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Voorst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bezoek Voorst.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Voorst is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Gemeente+Voorst&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Voorst gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bezoek Voorst gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Voorst is gevorderd met de toegankelijkheid van Bezoek Voorst en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Voorst .
Functie: Communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@voorst.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Voorst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 21-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bezoek Voorst : voldoet gedeeltelijk

De website Bezoek Voorst is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Voorst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/Toegankelijkheidsverklaringen/www.bezoekvoorst.nl_Onderzoek_WCAG_2.1AA_gemeente_Voorst.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Voorst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de homepagina staat een slider met 'Onze evenement tips', in de contentblokken van de evenementen staat boven de titel een afbeelding. Deze afbeeldingen bevatten overal beknopte alt-teksten. Bijvoorbeeld in een van de afbeeldingen bij het evenement 'IGHM presenteert: a FEW of my favorite things' is de afbeelding een groepsfoto met de alt-tekst 'FEW'. Ook is er een afbeelding met zwanen waarbij de alt-tekst 'Dromen' luidt, welke bij een contentblok over 'Groepsexpositie Kunstkring kunstenaars' staat. Op dit moment voegt de afbeelding met alternatieve tekst weinig tot geen relevante informatie toe aan het contentblok om het evenement te beschrijven en zou beter als decoratief gemarkeerd kunnen worden door middel van een lege alt-tekst. Dit geldt ook voor de afbeeldingen in de slider op pagina 'Fietsen en Wandelen' bij de wandelroutes en bij de afbeeldingen bij de contentblokken op de 'Evenementen' overzichtspagina. Zo zijn er meer afbeeldingen gevonden met beknopte alt-teksten in contentblokken.

   https://www.bezoekvoorst.nl

   De iconen in dezelfde slider "<" en ">" bevatten geen alternatieve tekst wat beschrijft wat de knop doet. Idealiter zou er een title attribuut op de button komen met de tekst 'Volgende slides' , 'Vorige slides'. Dit probleem komt ook voor op pagina 'Fietsen en Wandelen' bij de slider voor wandelroutes. Zo zijn er meer slider knoppen gevonden zonder alternatieve tekst. Zie ook 4.1.2 Name, Role, Value.

   https://www.bezoekvoorst.nl https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/winkelen

   In de footer staan 2 iconen voor de Facebook pagina en Instagram pagina met een beknopte alt-tekst bijvoorbeeld 'Facebook'. De alt-tekst zou hier beter kunnen beschrijven dat het gaat om de Facebook pagina van 'Bezoek Voort' bijvoorbeeld 'Ga naar de Facebook pagina van Bezoek Voorst'. De footer komt op alle pagina's in de website terug.

   Op de Interactieve kaart staan iconen gepresenteerd welke geen alternatieve tekst bevatten. Het gaat hier om het kruisje om de sidebar te sluiten en de chevron om de accordeon open en dicht te klappen. De overige iconen in de sidebar dragen geen essentiële informatie over en zijn decoratief omdat de tekst ernaast voldoende informatie geeft waardoor deze geen alt-tekst nodig hebben. De iconen die gebruikt worden binnen de kaart hebben geen tekst alternatief naast of in het icoon en zouden hier wel een alternatieve -tekst moeten bevatten, bijvoorbeeld bij het fiets of rustpunt icoon. Dit geldt voor alle pagina's waar de interactieve kaart terug komt bijvoorbeeld op de 'Bereikbaarheid' pagina en route pagina's.

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/interactieve-kaart https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-wandelen/3034071115/klarenbeeksepad

   Ook in de cookiemelding bevat het icoon 'X' geen alternatieve tekst welke beschrijft dat het gaat om het sluiten van de cookiemelding. Dit komt ook voor in de modal bij Favorieten pagina.

   https://www.bezoekvoorst.nl https://www.bezoekvoorst.nl/favorieten-overzicht

   Op de zoek pagina is een Zoek icoon bij het invoerveld geplaatst 'Ik ben op zoek naar'. Het icoon heeft geen alternatieve tekst om over te kunnen dragen dat het hier gaan om het invullen van een zoekterm. Dit komt ook voor bij het 'Evenementen' overzicht

   https://www.bezoekvoorst.nl/zoeken https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/evenementen-overzicht

   Op 'Tuin en landgoederen' padina is een 360 afbeelding te zien in een iframe. Hier zijn problemen ondervonden met betrekking tot toegankelijkheid. Ten eerste heeft het iframe geen title attribuut welke informatie geeft wat er in het iframe staan. Minimaal dient een identificerende beschrijving geboden te worden. Een korte titel of samenvatting volstaat.

   Ten tweede heeft het 'play' icoon in de 360 afbeelding geen alternatieve tekst welke tekstueel kan overdragen wat het doel van de knop is.

   Dit 360 afbeelding component is ook gevonden op de Winkelen pagina en bevat dezelfde problemen.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/winkelen

   Bij het openen van de Favorieten pagina opent er standaard een modal met daarin een korte uitleg hoe het werkt. De animatie in de modal laat zien hoe je favorieten toe voegt maar deze informatie wordt niet op een andere wijze overgedragen en de afbeelding heeft een lege alt-tekst. De animatie bevat informatie om te begrijpen hoe favorieten kan worden toegevoegd welke nu niet kan worden overgedragen aan mensen met een visuele beperking.

   https://www.bezoekvoorst.nl/favorieten-overzicht

   Zo zijn er meer iconen gevonden zonder alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet goed interpreteren waar afbeeldingen of interactieve elementen toe dienen. Gebruikers die hiervan afhankelijk zijn kunnen de website niet goed bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste alt-teksten toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   In de video 'Beekzicht in Vogelvlucht 1820 - 2020' op de volgende pagina worden beelden van het landgoed van Beekzicht getoond zonder gesproken tekst. Er wordt geen alternatief geleverd dat equivalente informatie geeft voor de video inhoud.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen niet weten wat de video probeert te vertellen; dit stukje website blijft voor hen ontoegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alsnog een tekstuele uitleg bij dit soort video's toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video 'Beekzicht in Vogelvlucht 1820 - 2020' op de volgende pagina heeft geen alternatief geleverd dat equivalente informatie geeft voor de video inhoud. In de video worden beelden van het landgoed van Beekzicht getoond zonder gesproken tekst. Per locatie staat een tekst in beeld. De video biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

  • Gevolg:

   De gebruiker die afhankelijk is van hulpsoftware mist de inhoud van de video compleet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alsnog descriptieve teksten toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video 'Beekzicht in Vogelvlucht 1820 - 2020' op de volgende pagina heeft geen alternatief geleverd dat equivalente informatie geeft voor de video inhoud. In de video worden beelden van het landgoed van Beekzicht getoond zonder gesproken tekst. De video biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

  • Gevolg:

   De gebruiker die afhankelijk is van hulpsoftware mist de inhoud van de video compleet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alsnog descriptieve teksten toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit geldt voor de tekst 'Thema' en 'Rolstoeltoegankelijkheid' op de homepagina. https://www.bezoekvoorst.nl/

   Dit komt ook voor op de 'Eten & Drinken' pagina bij de kop 'Van alle smaken thuis' en op de 'Fietsen en wandelen' pagina bij de route kaartjes de teksten '3 uren 40 minuten'. Zo zijn er meer teksten gevonden welke strong gebruiken om een tekst dik gedrukt of een kop te maken, zie onderstaande pagina's.

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken

   https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/3944843771/thermen-bussloo-2

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/herdenkenenvieren

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/winkelen

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

   https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen/geworteld-in-wilpse-klei

   Op de pagina 'Herdenken en vieren' is een tekst dikgedrukt gemaakt door middel van het gebruiken van een H6, hier onder staat geen content. Omdat headers in voorleessoftware gepresenteerd worden als koppen met daaropvolgend content is het gebruik van een H6 hier niet wenselijk.

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/herdenkenenvieren

   Op de interactieve kaart van de Drukteradar op de homepage worden knoppen weergeven welke niet als knop zijn ontwikkeld. Het gaat hier om 'Filter op drukte' en 'Filter op categorie'. Ook de elementen in de resultaten lijst zijn klikbaar gemaakt maar zijn geen buttons. Tevens zou het hier beter zijn om de lijst ook als zodoende in een HTML5 lijst te presenteren zodat hier makkelijker door genavigeerd kan worden.

   Op de homepage staan onder de slider twee roze volgende en vorige knoppen. Deze knoppen zijn HTML5 knoppen maar hebben een role="presentation" attribuut waardoor dit de semantische waarde van de button verwijderd. Hierdoor kunnen de knoppen niet als interactieve elementen worden gepresenteerd aan de gebruiker. Zie ook https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/ARIA_Techniques/Using_the_presentation_role

   Dit probleem komt in meerdere sliders voor, bijvoorbeeld op pagina 'Eten & Drinken' en 'Winkelen'

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/winkelen https://www.bezoekvoorst.nl/

   Op de pagina 'Open Monumenten Dag' komen in de paragraaf lijsten voor die niet als lijst gecodeerd is. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

   Er zijn meerdere PDF's die te downloaden zijn via de website niet getagged. Het gaat onder andere om 'De Appense Schouwpad, 'Preview boek Wilpse Klei', en 'Een Cultuurhistorische Fietstocht'. Zo zijn er meer PDF's gevonden die niet getagged zijn. Er zijn geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op document structuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/5e95a2a1ec2af/appense-dijk-folder.pdf?token=/uploads/media/5e95a2a1ec2af/appense-dijk-folder.pdf

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/605c54924df04/preview-boek-wilpse-klei.pdf

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/5d9c890ba3382/slg-terwolde-en-nijbroek-brochure-def2019-web.pdf?token=/uploads/media/5d9c890ba3382/slg-terwolde-en-nijbroek-brochure-def2019-web.pdf

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de structuur van de tekst niet als zodanig herkennen als het niet juist is opgemaakt. Voor de gebruiker heeft dit als gevolg dat de verschillende onderdelen bijvoorbeeld door elkaar worden voorgelezen: de structuur ontbreekt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alsnog juiste koppenstructuur implementeren; er voor zorgen dat <strong> niet langer gebruikt kan worden in CMS als kop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staat de Drukteradar, in dit component is bij het bekijken van locatie details de link naar de website enkel met kleur aangegeven.

   In de Drukte radar op de homepage wordt er in de lijst met resultaten met kleur aan gegeven of de locatie 'Druk', 'Gezellig druk' of 'Rustig' is. De betekenis van de kleur wordt in de lijst met resultaten niet alsnog aangegeven. Hierdoor weten mensen met kleurblindheid niet of de locatie rustig, gezellig druk of druk is. In de details van de locatie is dit bij Status goed aangegeven alleen zijn hier contrast problemen gevonden. Zie 1.4.3 Contrast (minimum). Ook in de grafiek en de kaart is er alleen met kleur duidelijk gemaakt welke tijdstippen druk, rustig of gezellig druk is.

   https://www.bezoekvoorst.nl/

   In de datumprikker op Evenementen overzicht onder de knop 'Kies datum' is enkel met kleur aangegeven welke data beschikbaar zijn en welke niet. Op beide data kan er geklikt worden, het is verstandig om de niet beschikbare data ook door middel van een disabled state aan te geven dat deze data niet meer beschikbaar is. Gebruikers hebben dan meer dan kleur als indicator dat het element een andere betekenis heeft.

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/evenementen-overzicht

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen deze onderdelen niet goed bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De suggestie mbt beschikbare data door laten voeren door leverancier. Het issue met de drukteradar doorgeven aan de ontwikkelaar van deze radar, als dit op de externe site wordt opgelost dan ook automatisch op BezoekVoorst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Er zijn een aantal componenten die informatie verliezen op een viewport van 320px. In de cookiebar staat een button met tekst 'Ik accepteer alle cookies', deze tekst wordt met '...' afgerond waardoor de hele tekst niet meer zichtbaar is. Dit komt op meerdere buttons voor, bijvoorbeeld op de homepage staat onderin een knop 'Bekijk hier het volledige overzicht' waar op 320px het woord 'overzicht' weg valt. Dit komt naast de homepage ook op meerdere pagina's voor. Zo is er op de 'Eten en Drinken' pagina een knop met de tekst 'Bekijk het restaurantoverzicht' waar een deel van verdwijnt op 320px. Zo zijn er meer knoppen gevonden.

   Tevens komt dit ook vaak voor op grotere viewports, waarbij de tekst van de knop wegvalt. Onder dit succescriteria keuren we dit niet af maar wel onder 2.4.4 Linkdoel.

   https://www.bezoekvoorst.nl https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken

   De Drukteradar op de homepage welke in een iframe staat mist op een viewport van 320px informatie en functionaliteiten. Hierdoor kunnen gebruikers die enkel een mobiel kunnen gebruiken niet alle functies van de website gebruiken.

   https://www.bezoekvoorst.nl

   Op de pagina van 'Havekes Molle' is een knop op desktop te zien met de tekst 'Lees hier meer over de technische specificaties van de Havekes Mölle'. Op een viewport van 320px staat hier enkel 'Meer informatie'. Hierdoor mist een gebruiker op een mobiele viewport informatie over het link doel. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/427433902/havekes-molle

   Op de Evenementen overzicht pagina is een horizontale scrollbar te zien. Strikt gezien niet afgekeurd op dit criteria omdat dit niet voorkomt op 320px maar wel viewports groter dan 320px.

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/evenementen-overzicht

   Op de 'Eten en Drinken' pagina staat een witte titel op de header afbeelding. Op desktop is de gehele tekst 'Geniet van het (h)eerlijke van de streek'. Op een viewport van 320px vallen er woorden van deze titel weg'. Dit komt ook voor op de pagina 'Fietsen en Wandelen' met de titel 'Struinen over klompenpaden'

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen

   Op de 'Tuin en Landgoederen' pagina staat een video welke op een viewport van 320px gedeeltelijk buiten beeld valt. Hierdoor kan de video niet hetzelfde beleefd worden als op desktop. Dit geldt ook voor de 360 afbeeldingen op dezelfde pagina. Hier kunnen ook de diverse functionaliteiten niet goed worden bediend omdat deze buiten beeld kunnen vallen. Deze problemen met video's en 360 afbeeldingen kunnen op meerdere pagina's voorkomen bijvoorbeeld op 'Open Monumentendag'.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

   Op de Tuin en Landgoederen dag staan ook componenten welke on hover een button tonen met 'Ga hier verder'. Deze informatie wordt aan de gebruiker mee gegeven zodat deze weet dat dit een link is. De button is op sommige gevallen niet goed zichtbaar op een viewport van 320px omdat de tekst te lang is waardoor de button verdwijnt. Hierdoor mist de gebruiker informatie over dat zij kunnen doorklikken. De functionaliteit zelf werkt wel, let er ook op dat een hover status op een touchscreen pas toonbaar wordt als een gebruiker op het component drukt. Tevens is de tekst Ga hier verder te weinig, zie ook 2.4.4 Linkdoel. Dit komt ook voor op de pagina 'Fietsen en wandelen' met het contentblok 'Voor de sportieve wandelaar: Strava' met de button 'Naar de app', deze valt op 320px volledig weg.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen

   Ook zijn er titels welke op een viewport 320px buiten beeld vallen of afgerond worden met '...'. De titel 'Bevrijdingsverhaal' op Herdenken en vieren' valt buiten beeld. De titel 'Creatief ondernemerschap en tijdig schakelen helpt Sport 2000 Buitink, Pips Hip en For-Fashion door crisis' is afgerond op een viewport van 320px. De titel 'Groepsexpositie Kunstkring kunstenaars' op de 'Evenementen overzicht pagina' is gedeeltelijk verborgen. Zo zijn er meer titels gevonden die op een kleinere viewport informatie missen.

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/herdenkenenvieren https://www.bezoekvoorst.nl/kooplokaal https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/evenementen-overzicht?calendar_range=2021-09-29-2021-10-22&search=&sort=name&order=asc

   Op de Route pagina Klarenbeeksepad staat een 'Favorieten' en 'Download' icoon. Op desktop heeft dit een tekstueel label naast het icoon maar op een viewport 320px valt dit weg.

   https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-wandelen/3034071115/klarenbeeksepad

  • Gevolg:

   Gebruikers die de website met een mobiele telefoon bezoeken missen informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De schaalbaarheid van BezoekVoorst verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De licht blauwe focus rand die is ingesteld op meerdere componenten heeft een te laag contrast met de onderliggende achtergrond. Bijvoorbeeld heeft het logo bovenin de pagina een focus rand lichtblauwe in combinatie met de witte achtergrond een contrast van 2,5:1. Dit probleem geldt ook bij de focusranden van het zoek en favorieten icoon knop. Zo zijn er meer focusranden gezien met een te laag kleur contrast.

   Op de homepage staat de Drukteradar met daarin een invoerveld. De randen van het invoerveld en knoppen hebben een te laag contrast.

   https://www.bezoekvoorst.nl

   In de footer van alle pagina's staan 2 icoon knoppen voor Facebook en Instagram. Deze iconen hebben een te laag contrast in combinatie met de achtergrond.

   Op de interactieve kaart zijn witte iconen te zien op een blauwe achtergrond. De iconen kunnen niet goed leesbaar zijn omdat het contrast hier te laag is.

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/interactieve-kaart

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen niet goed gebruik maken van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de homepage staat in de carrousel afbeeldingen met titels. Wanneer er custom CSS ingeladen wordt om de tekst te herschalen valt de titel op de 3e rij achter de button waardoor dit niet meer leesbaar is.

   Ook in het hoofdmenu verplaatst het item 'Zomerkrant' zich voor het logo waardoor dit niet meer goed leesbaar is door het contrast tussen de 2 elementen.

   Daarnaast zijn de teksten in buttons afgerond met '...' waardoor er veel link doelen niet duidelijk zijn, bijvoorbeeld 'bekijk alle accommo...'.

   Zo zijn er meer elementen welke door het herschalen van tekst op meerdere regels valt en daarmee buiten het kader, de tekst op achtergronden valt welke een slecht contrast hebben of op een andere wijze niet meer (goed) leesbaar zijn.

   https://www.bezoekvoorst.nl/

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware om de website goed te kunnen lezen en hiervoor de tekst moeten herschalen kunnen de informatie niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De schaalbaarheid van BezoekVoorst verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een hoofdmenu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

   Op de onderzochte pagina's zijn er meerdere componenten gevonden welke on hover meer informatie tonen. Bijvoorbeeld op de homepage, onder de kop 'Inspiratie' . Ook hier is de content niet 'dismissable'. Dit is op meerdere pagina's te zien bijvoorbeeld onder de kop 'Handig om te weten' op de 'Fietsen en Wandelen' pagina en bij 'Tuin en Landgoederen' pagina onder de kop 'Langer genieten van al dit moois?'.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

   Op de pagina Open Monumentendag staan verschillende 360 afbeeldingen. In dit component zitten tooltips die zichtbaar worden die on hover verschijnt. Deze tooltip is niet 'persistent' omdat de tooltip niet blijft staan als je er met je muis op wilt staan en niet 'dismissable' met bijvoorbeeld een Escape toets.

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de automatisch verschenen menu's niet weghalen, dit kan afleidend zijn. In het geval van de open monumentendag is het juist onhandig dat de content niet automatisch blijft staan, de gebruiker kan zo de inhoud missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle pop-up content laten voldoen aan de drie eisen: hoverable, dismissable en persistent.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de homepage staat de Drukteradar met daarin een invoerveld. De placeholder binnen het invoer veld met tekst 'Zoek op adres, plaat of postcode' heeft een te laag contrast.

   https://www.bezoekvoorst.nl

   Op dezelfde pagina staan contentblokken met een 'Voeg toe als favoriet' knop. De tekst heeft hier een te laag contrast. Dit komt op meerdere pagina's terug.

   https://www.bezoekvoorst.nl

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken

   In de footer van alle pagina's staan witte teksten op een overloop van kleuren. Deze tekst kan lastig leesbaar zijn omdat het contrast tussen de diverse kleuren van de achtergrond laag is.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

   In de Drukte radar is tekst gevonden die een te laag contrast hebben, bijvoorbeeld 'No results found' en 'Gezellig druk'.

   https://www.bezoekvoorst.nl

   In de onderstaande PDF's zijn contrastproblemen gevonden. Bijvoorbeeld bij Een cultuurhistorische fietstocht hebben de lichtblauwe en groene teksten op wit een te laag contrast. Ook in de Preview Wilpse Klei is bijvoorbeeld de grijze teksten op lichtblauwe achtergrond in de footer slecht leesbaar in verband met een te laag contrast.

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/605c54924df04/preview-boek-wilpse-klei.pdf

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/5d9c890ba3382/slg-terwolde-en-nijbroek-brochure-def2019-web.pdf?token=/uploads/media/5d9c890ba3382/slg-terwolde-en-nijbroek-brochure-def2019-web.pdf

   Zo zijn er meer problemen gevonden op pagina's op de website en in de PDF's waar tekst een te laag contrast heeft in combinatie met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking is de inhoud van de website niet altijd goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrastissue mbt de drukteradar doorgeven aan de eigenaar van deze tool. Voor pdfjes een heldere leidraad schrijven zodat duidelijk is aan welke voorwaarden ze dienen te voldoen, of een alternatief bieden dat wel volledig toegankelijk is. De witte teksten in de footers zijn onderdeel van de huisstijl; deze kunnen vervangen worden door een andere kleur met hoger contrast. Hiervoor zal dan wel de huisstijl aangepast moeten worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Er zijn een aantal componenten die informatie verliezen op een viewport van 1024px en 200% zoom.

   De Drukteradar op de homepage welke in een iframe staat mist informatie en functionaliteiten. Hierdoor kunnen gebruikers die hun tekst vergroten door in te zoomen niet alle functies van de website gebruiken.

   https://www.bezoekvoorst.nl

   Op de 'Eten en Drinken' pagina staat een witte titel op de header afbeelding. Op desktop is de gehele tekst 'Geniet van het (h)eerlijke van de streek'. Wanneer de tekst is herschaald naar 200% vallen er woorden van deze titel weg.

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken

   Op de 'Tuin en Landgoederen' pagina staat een video welke bij het inzoomen naar 200% gedeeltelijk buiten beeld valt. Dit geldt ook voor de 360 afbeeldingen op de pagina 'Open Monumenten dag'. Hier kunnen ook de diverse functionaliteiten niet goed worden bediend omdat deze buiten beeld kunnen vallen. Deze problemen met video's en 360 afbeeldingen kunnen op meerdere pagina's voorkomen.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen deze content of deze functionaliteiten van de website niet goed gebruiken en missen dus informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue mbt de drukteradar doorgeven aan de eigenaar van deze tool. De overige issues oplossen met de leverancier van het CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina zijn afbeeldingen met tekst gevonden. Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Bijvoorbeeld de tekst 'de ondernemers in Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Nijbroek, Terwolde, Teuge...' op de afbeelding bij het kopje 'Koop lokaal' op de home page en 'Fietsen, Eten, Wandelen en Shoppen' op de Fietsen en Wandelen pagina bij het kaartje 'Minimap'. Ook op de pagina van Herdenken en vieren bij de contentblokken onderaan wordt een logo met tekst als preview voor de pagina gegeven. De informatie die in de afbeelding als tekst wordt weergeven wordt niet als alternatief aangeboden waardoor een gebruiker met een visuele beperking essentiële informatie mist. Zo zijn er meer plekken gevonden waar tekst in afbeelding staat.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/herdenkenenvieren

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen essentiële informatie missen en kunnen de website niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ofwel alternatieve teksten toevoegen aan de afbeeldingen die hetzelfde zijn als de content op de afbeeldingen; ofwel de afbeeldingen aanpassen en zonder tekst weergeven (maar mét alt-tekst).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staat een slider bovenaan de pagina. De slider heeft een paginering aan de hand van 3 bolletjes waarbij de gebruiker niet aan de hand van toetsenbord de paginering knoppen kan bedienen. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's waarbij er een slider met paginering geplaatst is. Bijvoorbeeld op pagina 'Eten & Drinken' en 'Herdenken en Vieren'

   https://www.bezoekvoorst.nl https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/herdenkenenvieren

   Op de homepage staat de Drukteradar, in dit component is het niet mogelijk om interactieve componenten te bedienen zoals de knop 'Filter op drukte', 'Filter op categorie' en de lijst met resultaten. Binnen een resultaat/locatie kan de 'Lees meer' link en de knoppen van de sliders en de klikbare items onder 'Ook leuk om te doen:' niet worden bediend met enkel toetsenbord.

   https://www.bezoekvoorst.nl

   Het mobiele menu heeft een lijst met menu items, deze kan uitgeklapt worden met behulp van het toetsenbord maar niet meer ingeklapt. Het mobiele menu komt alle pagina's terug.

   Op de interactieve kaart is het niet mogelijk om de sidebar met enkel toetsenbord te bedienen. Het gaat hier o.a. om het sluiten van de sidebar, het openen van de categorie items en het selecteren van filters.

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/interactieve-kaart

   Op de locatie pagina van Thermen Bussloo staat een 'Lees verder' link welke niet te bedienen is met enkel toetsenbord.

   https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/3944843771/thermen-bussloo-2

   Op de 360 afbeelding is het niet mogelijk om de witte ronde interactieve elementen binnen de afbeelding te gebruiken met enkel toetsenbord. Bijvoorbeeld op de Open Monument Dag staat een 360 afbeelding van de Havekes Molle, hier met een witte ronde knop met tekst 'Naar beneden; Meelzolder' en 'Naar boven: Steenzolder'. Het alternatief is om deze locatie te bekijken via de preview afbeeldingen onderin, omdat hier ook toegankelijkheid problemen zijn gevonden biedt dit geen goed alternatief.

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening kunnen deze website niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue mbt de drukteradar doorgeven aan de eigenaar van deze tool. Voor de overige issues de toetsenbordbediening technisch mogelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina 'Tuin en Landgoederen' is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

   Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening kunnen deze content niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Disablekb opnemen in YouTube code, dit de standaard werkwijze maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van voorleessoftware zullen op elke pagina eerst de herhaalde content voorgelezen krijgen voordat ze op de paginaspecifieke content terecht komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplinks implementeren met de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-10-2022
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van onderstaande PDF's is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. In het geval van de PDF 'Preview Bloek Wilpse Klei' staat in als titel 'Adobe Photoshop PDF' in gesteld. Deze titel komt niet overheen met de inhoud van de PDF. Zo kunnen er meer PDF's zijn met dit probleem.

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/5d9c890ba3382/slg-terwolde-en-nijbroek-brochure-def2019-web.pdf?token=/uploads/media/5d9c890ba3382/slg-terwolde-en-nijbroek-brochure-def2019-web.pdf

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/5e95a2a1ec2af/appense-dijk-folder.pdf?token=/uploads/media/5e95a2a1ec2af/appense-dijk-folder.pdf

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/605c54924df04/preview-boek-wilpse-klei.pdf

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet lezen om wat voor pdf het gaat en dit dus ook niet overbrengen aan de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Titels verplicht onderdeel maken van werkwijze omtrent pdfjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-10-2022
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De link 'Lees verder' heeft geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld met de tekst 'Lees meer', 'Lees hier meer', 'Ga hier verder'.

   Een aantal link teksten kunnen extra informatie gebruiken, bijvoorbeeld 'Ontdek de routes', hier gaat het specifiek om fiets en wandel routes. De tekst 'Bekijk hier het volledige overzicht', gaat om evenementen. De knop 'Voeg toe als favoriet' heeft geen informatie over welk item er toegevoegd aan de favorieten lijst.

   Zo zijn er meer links gevonden welke duidelijker beschreven moeten worden.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

  • Gevolg:

   Hulpsoftware maakt gebruik van deze context om aan de gebruiker uit te leggen waar de knoppen op de website toe dienen. Dat is nu niet goed mogelijk. Hiermee is een gedeelte van de website voor gebruikers afhankelijk van deze software slecht toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alsnog (verbeterde) linkteksten toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 19. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   In de footer staat een kop 'Snel' met daar onder links. De tekst 'Snel' zegt niks over de content onder de kop. 'Snel naar' of 'Handige links'.

  • Gevolg:

   Gebruikers afhankelijk van hulpsoftware zullen in dit geval alleen 'snel' voorgelezen krijgen. Daaruit wordt niet duidelijk dat het hier om snelkoppelingen gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staat een slider bovenaan de pagina. De slider hebben volgende en vorige knoppen om door de slides te navigeren waarbij de focus niet zichtbaar is. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's waarbij er een slider met volgende en vorige knoppen geplaatst is. Bijvoorbeeld op pagina 'Eten & Drinken' en 'Locatie Havekes Molle'.

   https://www.bezoekvoorst.nl https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/427433902/havekes-molle

   Op de homepage staat een component met links naar overige pagina's bijvoorbeeld 'Fietsen', 'Wandelen', 'Overnachten' en 'Winkelen'. Deze links hebben geen zichtbare focus. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's met dit component, bijvoorbeeld op de 'Winkelen' en 'Wandelen' pagina.

   https://www.bezoekvoorst.nl https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/winkelen https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen/wandelen

   Op de homepage staat de Drukteradar, in dit component is het invoerveld 'Zoek op adres, plaats of postcode' niet zichtbaar.

   https://www.bezoekvoorst.nl

   Op de homepagina staat klikbare content blokken met witte tekst op achtergrond foto's. Bijvoorbeeld 'IJsvallei','Recreatiegebied Bussloo' en 'Hanzestede'. De focus op deze blokken is niet zichtbaar. Dit component komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld 'Fietsen en wandelen' en 'Tuin en Landgoederen'.

   https://www.bezoekvoorst.nl https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

   Op een mobiele viewport is het mobiele menu zichtbaar, wanneer deze geopend is kan de focus verdwijnen achter het mobiele menu. Hierdoor kan een gebruiker niet goed meer zien waar de focus is. Het zou beter zijn om binnen het mobiele menu een zo genaamde 'toetsenbord trap' te implementeren die bij de focus na het laatste item terug gaat naar de sluiten knop van het menu.

   Daarnaast is er geen focus zichtbaar wanneer er door het hoofdmenu heen genavigeerd wordt. Het hoofdmenu is op een mobiele viewport niet zichtbaar gemaakt maar er kan met het toetsenbord wel doorheen genavigeerd worden. Het is beter als dit component op een mobiel viewport ook daadwerkelijk verborgen is met een display none.

   Op de interactieve kaart zijn er binnen de kaart meerdere klikbare markers, hiervan is de focus rand niet goed zichtbaar. De focus is 1 seconde zichtbaar en verdwijnt daarna. Dit geldt ook voor de zoom knoppen. Dit komt op meerdere pagina's voor waar de interactieve kaart staat, bijvoorbeeld 'Herdenken en vieren' en 'Locatie Thermen Bussloo'

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/interactieve-kaart https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/herdenkenenvieren https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/3944843771/thermen-bussloo-2

   Op de 'Eten & Drinken' pagina staat een component met contentblokken onder de titel 'Tips voor lekker eten'. Deze contentblokken hebben geen zichtbare focus. Onder dit component staan 2 roze volgende en vorige knoppen. Hiervan is de focus niet zichtbaar. Dit component komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld bij 'Fietsen en Wandelen' en 'Herdenken en Vieren'.

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/herdenkenenvieren

   Het bovenstaande probleem geldt ook voor een soort gelijk component op 'Tuin en Landgoederen' onder de titel 'Onze landgoederengordel uitgelicht'. Hierbij hebben de klikbare afbeeldingen geen zichtbare focus. Daarnaast is dit component een slider waarbij de focus zichtbaarheid van de eerste items niet zichtbaar zijn omdat deze in eerste instantie uit beeld vallen. Het zou hier beter zijn om enkel de op dat moment zichtbare contentblokken focus te kunnen geven.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

   In de 360 afbeeldingen is de focus van meerdere knoppen niet zichtbaar, bijvoorbeeld de Play knop, de Fullscreen knop en het verbergen van de preview afbeeldingen. Dit component komt op meerder pagina's voor, bijvoorbeeld 'Winkelen', 'Tuin en Landgoederen' en 'Open Monument Dag'

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/winkelen

   Op de 'Zoeken' pagina is er geen focus zichtbaar op het invoer veld 'Ik ben op zoek naar'.

   https://www.bezoekvoorst.nl/zoeken

   Op de 'Favorieten' pagina is bij het openen van de 'Deel jouw favorieten' mogelijk om elementen te selecteren waarvan de focus niet zichtbaar is, bijvoorbeeld de link naar de cookiemelding. Ook de sluit knop heeft geen zichtbare focus.

   https://www.bezoekvoorst.nl/favorieten-overzicht

  • Gevolg:

   Zonder toetsenbordfocus is onduidelijk waar op de pagina de focus zich bevindt en weet de gebruiker dit dus ook niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Issue met drukteradar doorgeven aan eigenaar van deze tool. Bij overige issues toetsenbordfocus toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 21. SC 2.5.1 - Aanwijzergebaren [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

  • Oorzaak:

   De 360 afbeeldingen kunnen op dit moment doormiddel van padgebaseerde gebaren (swipen) worden bekeken en zouden ook bediend moeten worden met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar. Het huidige alternatief is om de pijltjes toets te gebruiken om, dat kan nu om naar links en rechts te navigeren. Helaas is er geen manier om naar boven en beneden te kijken met een pijltjes toets of andere alternatieve methode. De 360 afbeeldingen kan op meerdere pagina's terug komen.

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

  • Gevolg:

   Gebruikers die geen pad hebben kunnen niet naar boven en naar beneden kijken in deze afbeelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naast links/rechts ook boven/onder met pijltjestoetsen bedienbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 22. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de locatie pagina bevindt zich in het blauwe gedeelte een email knop. De naam van deze knop luidt “info@thermenbussloo.nl”; de zichtbare tekst luidt "Stuur een email" (op 320px "Email"). Met spraaksoftware is deze knop of link daardoor niet te bedienen. Geef de knop de naam van de knop die zichtbaar is. Dit komt ook voor bij de knop "Bezoek de website" hier is de naam van de knop "https://www.thermenbussloo.nl". Dit komt op meerdere locatie pagina's voor.

   https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/3944843771/thermen-bussloo-2

   In de interactieve kaart staat een link naar Leaflet, hier is de zichtbare tekst "Leaflet" en de naam van de knop "A JS library for interactive maps". De interactieve kaart komt op meerdere pagina's voor.

   https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/3944843771/thermen-bussloo-2

   https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-wandelen/3034071115/klarenbeeksepad

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/herdenkenenvieren

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan alleen voorlezen wat er staat: in dit geval dus niet de juiste tekst, en de gebruiker kan de website dan niet goed bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Teksten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 23. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bij onderstaande PDF's is er geen taal ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/5e95a2a1ec2af/appense-dijk-folder.pdf?token=/uploads/media/5e95a2a1ec2af/appense-dijk-folder.pdf

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/5d9c890ba3382/slg-terwolde-en-nijbroek-brochure-def2019-web.pdf?token=/uploads/media/5d9c890ba3382/slg-terwolde-en-nijbroek-brochure-def2019-web.pdf

   https://www.bezoekvoorst.nl/uploads/media/605c54924df04/preview-boek-wilpse-klei.pdf

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet nagaan in welke taal de pdf geschreven is. De pdf is dan niet toegankelijk voor deze software.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan bestaande pdfjes alsnog taal toevoegen en opnemen in werkwijze mbt pdfjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 24. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staat een kopje 'Mi casa es su casa' en de paragraaf daaronder bevat ook de tekst ‘mi casa es su casa’. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen.

   In de Drukteradar, is het mogelijk om een zoekterm in te vullen welke geen resultaten heeft. De tekst die gemeld wordt is in het Engels 'No results found'. Het is beter om deze tekst te vertalen naar het Nederlands. Daarnaast zijn er in dit component meer toegankelijkheid problemen gevonden, waaronder 3.3.1 Error Identification, 1.4.3 Contrast (minimum) en 2.2.1 Timing adjustable.

   https://www.bezoekvoorst.nl/

   In de interactieve kaart is in de zoom knoppen een aria-label gevonden met de tekst 'Zoom in' en 'Zoom out'. Het beste is als deze naar het Nederlands vertaalt worden of een Engelse taalidentificatie kunnen krijgen. Ook bevindt zich in de kaart een link met tekst "A JS library for interactive maps" zonder taalaanduiding. De interactieve kaart komt op meerdere pagina's voor.

   https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/427433902/havekes-molle

   https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/3944843771/thermen-bussloo-2

   https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-wandelen/3034071115/klarenbeeksepad

   In de 360 afbeeldingen staat een Engelse tekst 'Click & drag to look around' en op mobiel 'Swipe to look around'. Deze tekst heeft geen taalaanduiding. 360 afbeeldingen komen onder andere voor op de pagina 'Open monumenten dag'

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje

  • Gevolg:

   Als software de taal niet goed kan bepalen, kan het de gebruiker de functionaliteiten niet goed voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue met drukteradar doorgeven aan de eigenaar van deze tool. Overige issues oplossen door Nederlandstalige alternatieven te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 25. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op de Evenementen pagina bevinden zicht roze filter knoppen. In de basis zijn dit checkboxes, wanneer de invoer veranderd wordt door deze aan te vinken ververst de pagina. Zorg ervoor dat geen grote wijzigingen (zoals page refresh) plaatsvinden, wanneer iets ingevoerd of veranderd wordt in een formulier invoerveld. Dit kan storend zijn voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een formulier te bedienen en daardoor elke keer weer bovenaan moeten beginnen. Dit komt op meerdere overzichtspagina's voor bijvoorbeeld voor op de Favorieten en Fietsroutes pagina.

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/evenementen-overzicht https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen/fietsen/overzicht-fietsroutes https://www.bezoekvoorst.nl/favorieten-overzicht

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met toetsenbordbediening werkt het erg frustrerend als ze telkens weer bovenaan de pagina belanden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische oplossing zoeken voor de page refresh.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 26. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de Drukteradar is het niet mogelijk om het formulier te versturen en daarmee de resultaten te verversen wanneer er een zoekterm wordt opgegeven die geen match heeft met de resultaten. Bijvoorbeeld de zoek term '1234' heeft geen resultaten. Dit wordt op dit moment tekstueel meegeven aan de gebruiker met de tekst 'No results found'. De foutmelding geeft niet aan dat de invoer foutief is, verwijst niet naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld en omschrijft niet het probleem over het format wanneer er een postcode met letters wordt verwacht. Tevens zijn er meerdere toegankelijkheidsproblemen gevonden op dit component waar onder, 1.4.3 Contrast, 2.2.1 Timing Adjustable en 3.1.2 Language of Parts.

  • Gevolg:

   Deze tool is niet toegankelijk voor gebruikers afhankelijk van toetsenbordbediening of hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Issue met drukteradar doorgeven aan eigenaar van deze tool.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 27. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In de Evenementen Overzichtspagina bevindt zich een zoekveld met placeholder 'Wat wil je gaan doen?'. Dit component mist een tekstueel label wat goed gekoppeld is aan het invoerveld. Dit kan bijvoorbeeld door een form label toe te voegen of een title attribuut aan het zoek icoon toe te voegen.

   Niet fout maar kan beter. Omdat bij de selectbox geen invoer wordt verwacht en de invoer vanzelfsprekend is door de aangeboden keuzes is het niet nodig maar is het wel prettig om bijvoorbeeld een label 'Sorteer op' toe te voegen.

   Dit komt tevens ook voor op Fietsroutes overzicht.

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/evenementen-overzicht https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen/fietsen/overzicht-fietsroutes

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is niet direct duidelijk wat er van hen verwacht wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstattributen toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 28. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Onder andere op onderstaande pagina's komt in de HTML-code een onjuist afgesloten element(en) voor. Een HTML-element dient correct genest te worden.

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/herdenkenenvieren https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan deze elementen niet goed lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   HTML opschonen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 29. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de Drukteradar op de homepage zijn 2 knoppen te vinden met de tekst 'Filter op drukte' en 'Filter op categorie'. Dit zijn interactieve elementen die aan en uit gezet kunnen worden. De naam van de knop is duidelijk 'Filter op drukte' maar de role mist, hierdoor kan hulpsoftware niet overbrengen dat dit een interactief element is. Daarnaast brengt de waarde van de knop niet goed over of de filter wel of niet actief is. Dit kan door middel van tekst, bijvoorbeeld 'Drukte filter - open' of een aria label. Dit geldt ook voor de knoppen 'Rustig', 'Gezellig druk' en 'Druk' onder Drukte en de knoppen 'Actief', 'Leuk met kinderen', 'Cultuur & Historie' bij 'Filter op categorie'.

   In de Drukteradar is ook een lijst met resultaten te vinden. Deze elementen zijn interactief en openen content met extra informatie. De rol van het interactieve element mist, dit zou bijvoorbeeld een role="button" kunnen zijn. Dit zien we ook terug in andere klikbare elementen die navigeren naar verschillende content, bijvoorbeeld binnen een locatie bij de link 'Terug naar resultaten' en de klikbare resultaat blokken onder 'Ook leuk om te doen'.

   De slider knoppen bij de drukte grafiek, hebben geen rol en geen naam, hier moet een tekstuele naam toegevoegd worden, bijvoorbeeld 'Drukte grafiek van vrijdagen' of 'Drukte grafiek van volgende weekdag'. Dit geldt ook voor de slider knoppen bij 'Leuk om te doen' die door de verschillende locaties navigeert, Hier mist een role en naam, bijvoorbeeld 'Volgende locatie'.

   Binnen een locatie in de Druktemeter staat een Lees meer/Minder knop. Ook hier is mist de role. De waarde van dit component is 'Lees meer' en na het openen 'Minder', het is advies is om hier het woord 'Lees' vast te zetten zodat de waarde 'Lees meer' en 'Lees minder' is zodat het doel van de 'Minder' knop duidelijker is.

   https://www.bezoekvoorst.nl/

   Onder andere op de homepage staat bovenin een carrousel met afbeeldingen. Hier kan met bolletjes door de slides genavigeerd worden, de klikbare elementen hebben een role en naam maar geen waarde die aan toont welk element op dat moment actief is. Dit kan bijvoorbeeld aangegeven worden in het label, bijvoorbeeld '1 - Welkom in Voorst - geselecteerd' of met een aria-label.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken

   Onder andere op de homepage staat slider met content blokken onder de kop 'Onze Evenementen Tips' en roze slider knoppen. De iconen in de sliderknoppen "<" en ">" bevatten geen tekstueel label wat beschrijft wat de knop doet. Idealiter zou er een title attribuut op de button komen met de tekst 'Volgende slides' , 'Vorige slides'. Zie ook 1.1.1 Non-tekstuele Content. Dit component komt op meerdere pagina' terug. Tevens hebben de knoppen een verkeerde rol (presentation) waardoor dit de semantische waarde van de knop verloren raakt. Dit zou role="button" moeten zijn. De slider komt op meerdere pagina's terug.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/eten-en-drinken

   De status van mobiele menu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   Ook binnen het mobiele menu staan open klap links in het menu welke geen duidelijke naam en waarde hebben. De naam van de link geeft niet tekstueel duidelijk aan dat er iets uit geklapt kan worden, dit is enkel met het plusje weer gegeven. Daarnaast wordt de waarde niet met een aria-label of met tekstueel label gecommuniceerd. En heeft de link 2 functies, het uitklappen van het menu en het navigeren naar een pagina. Deze twee functies moeten los van elkaar gekoppeld worden zodat de rol, naam en waarde van het element klopt.

   Op onder andere de 'Interactieve Kaart' pagina is een interactieve kaart te vinden. De markers op de kaart zijn klikbaar maar hebben geen rol en geen waarde wanneer de marker geselecteerd wordt.

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/interactieve-kaart https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen

   Binnen de pagina van de Interactieve Kaart zijn er meerdere klikbare elementen die content uit klappen. bijvoorbeeld 'Zien en Doen', 'Routes' en 'Eten & Drinken'. De elementen hebben geen duidelijke rol en waarde. Er wordt op geen enkele wijze aan de gebruiker mee gegeven dat de content uit of in geklapt staat. Ook de content binnen de lijst, bijvoorbeeld de filters 'Bezienswaardigheden', 'Recreatie' en 'Evenementenoverzicht' hebben geen rol en geen waarde wanneer de filter actief is. Tevens is er in de Sluiten knop van de sidebar geen rol, waarde of naam gevonden. Het element geeft niet aan of de sidebar open of gesloten is (waarde), heeft geen rol button (role) en heeft enkel een icoon als label en mist een tekstueel label (naam). Zo zijn er meer componenten gevonden binnen de kaart die met Javascript als knop gesimuleerd zijn bijvoorbeeld de markers in de kaart.

   Let op, niet afgekeurd maar kan beter; de 'Filters' knop is op dit moment door de z-index waarde niet zichtbaar, hierdoor kan de sidebar met de filters niet opnieuw geopend worden nadat deze wordt gesloten, dit is voor gebruikers niet gebruiksvriendelijk.

   https://www.bezoekvoorst.nl/plan-je-bezoek/interactieve-kaart

   De knop 'Voeg toe als favoriet' op de homepage bij 'Onze Evenementen Tips' verdwijnt wanneer deze gebruikt wordt, de knop 'Verwijder als favoriet' komt daarvoor in de plaats. Later zichtbaar gemaakte knoppen kunnen door hulpsoftware niet altijd goed gedetecteerd worden, daarom is het nodig om hier één knop van te maken met een role button, een duidelijk tekstueel label en de waarde door middel van tekst ('Voeg toe/ Verwijder') of met een aria-label aan de gebruiker mee te geven. Dit component komt onder andere op onderstaande pagina's voor.

   Niet fout maar kan beter. De knop 'Voeg toe als favoriet' op de homepage bij 'Onze Evenementen Tips' is opgemaakt met een <a href=. Dit element is niet geschikt voor deze functie, het advies is om hier een button voor te gebruiken. Deze elementen komen op meerdere pagina's terug, bijvoorbeeld 'Fietsen en wandelen' en 'Winkelen'.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-en-wandelen https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/winkelen

   Op de Evenementen overzichtspagina staan diverse klikbare filters in roze knoppen, bijvoorbeeld 'Toon alles','Vandaag', 'Morgen', 'Dit weekend'. Deze knoppen missen een rol om aan te tonen dat dit interactieve elementen zijn en ze missen een waarde om aan te geven wanneer de filter actief is. Op dit moment wordt er een checkbox gebruikt welke checked is wanneer de filter actief is. Omdat de input een display none heeft kan hulpsoftware dit component niet identificeren en is deze methode onvoldoende.

   Met betrekking tot de 'Kies datum' knop moet het mogelijk zijn om aan te tonen dat de datumprikker open is en moet er een rol aan worden gegeven.

   Wanneer de datumprikker eenmaal geopend is zijn er meerdere data te selecteren, ook deze hebben een role nodig en een waarde om aan te tonen dat er een datum geselecteerd is. De naam zou aangevuld kunnen worden met de weeknaam en maand 'dinsdag 28 september'. Dit zodat een gebruiker de hele context niet hoeft te kunnen zien om een goede selectie te kunnen maken. Ook de knoppen in de datumprikker om naar de volgende maand te gaan hebben geen rol en naam. Op dit moment is er enkel een pijltjes icoon zichtbaar.

   Let op; wanneer dit succescriteria opgelost is kunnen er nieuwe toegankelijkheidsproblemen voordoen, bijvoorbeeld met focus zichtbaarheid en focus volgorde.

   https://www.bezoekvoorst.nl/zien-doen/evenementen-overzicht

   Op de Favorieten pagina is een modal te openen met 'Deel jouw favorieten'. Het element waar de url in staat wat gekopieerd kan worden is een een klikbaar element met een onclick event. Op dit moment heeft element geen rol en waarde. De gebruiker krijgt niet goed mee wat er gebeurd wanneer er op het element geklikt wordt.

   Daarnaast heeft de Sluit knop in de modal zelf geen goed tekstueel label en is enkel aangeduid met '×'

   https://www.bezoekvoorst.nl/favorieten-overzicht

   Op een route pagina bevindt zich een tab mechanisme, op dit moment is er 1 tab actief 'Dit ga je zien'. De tab knop heeft een naam, rol maar geen duidelijke waarde wanneer de tab actief is, wanneer er meerdere tabs zijn kan er een probleem ontstaan om te achterhalen welk tab op dat moment zichtbaar is. De tabs komen op meerdere route pagina's voor.

   https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-wandelen/3034071115/klarenbeeksepad

   https://www.bezoekvoorst.nl/fietsen-wandelen/3034071115/klarenbeeksepad

   Op een locatie pagina staat er bovenin een carrousel met afbeeldingen, hier zijn 2 knoppen aangegeven met '<' en '>' iconen om door de carousel te navigeren. Deze knoppen hebben geen duidelijk tekstuele naam zoals 'Volgende' of 'Vorige' slide. Dit component komt op meerdere locatie pagina's voor.

   https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/3944843771/thermen-bussloo-2

   https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/427433902/havekes-molle

   Binnen een locatie pagina zijn er Lees verder en Lees minder knoppen. Het advies is om hier 1 knop van te maken die van waarde veranderd wanneer deze gebruikt wordt. Dit zodat een gebruiker beter kan waarnemen dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Dit component kan op meerdere locatie pagina's voor komen.

   https://www.bezoekvoorst.nl/locaties/3944843771/thermen-bussloo-2

   Op de 'Tuin en Landgoederen' pagina bevindt zich een Youtube video. Dit staat in een iframe met de title 'YouTube video player'. Dit is geen goed tekstueel label wat beschrijft wat er in de iframe zit. Het advies is om hier de titel van de video in op te nemen, bijvoorbeeld 'Youtube video van Beekzicht in Vogelvlucht 1820-2020'.

   https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

   In de 360 afbeeldingen bevinden zich meerdere knoppen waarvan de role en naam mist. Bijvoorbeeld de fullscreen en de play knoppen missen een tekstueel label en bevat enkel een icoon en het mist een role button. Ook de klikbare preview afbeeldingen in de navigatie balk onderin heeft geen tekstueel label (naam), geen rol (button), en geen waarde om aan te duiden dat de afbeelding gekozen is. Tevens hebben ook de navigatie knoppen om de navigatie balk met previews te navigeren of te verbergen geen rol en naam en zijn enkel met een svg icoon weer gegeven. 360 afbeeldingen komen op meerdere pagina's voor waar onder Open monument dag en Tuin en Landgoederen.

   https://www.bezoekvoorst.nl/openmonumentendag/neem-een-digitaal-kijkje https://www.bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst/tuinen-landgoederen

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet goed aan de gebruiker uitleggen waar deze functionaliteiten toe dienen en hoe ze gebruikt kunnen worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue met drukteradar doorgeven aan eigenaar/leverancier van tool. Overige issue verhelpen door juiste aria-labels toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022
 30. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de Favorieten pagina is een modal te openen met 'Deel jouw favorieten'. Wanneer de link gekopieerd wordt is er een tekst zichtbaar 'De link is gekopieerd.'. Dit is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

   https://www.bezoekvoorst.nl/favorieten-overzicht

  • Gevolg:

   Hulpsoftware herkent deze actie niet en kan de gebruiker er dus niet op wijzen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Functionaliteit toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Voorst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209