Verklaring van Gemeente Losser

Status toegankelijkheid https://www.losser.nl/

Gemeente Losser is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-09-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Losser streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Losser.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Losser is beschikbaar via de link https://www.losser.nl/Configuratie/Footer/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Losser van Gemeente Losser voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Losser .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@losser.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.losser.nl/Inwoners/Meldingen_klachten_en_bezwaren/Klachten_over_de_gemeente.

Aanvullende informatie van Gemeente Losser

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Losser : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Losser is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben afbeeldingen en kaarten geen alternatieve tekst of is de alt-tekst niet omschrijvend genoeg. Ook zijn decoratieve afbeeldingen niet aangemerkt als decoratief en daardoor niet over te slaan.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware of screenreaders kunnen de pagina lastig tot niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Aanval op afval' is de video niet toegankelijk voor mensen die doof of slechthorend zijn. Er is alleen automatische ondertiteling. Deze ondertiteling is echter niet van goede kwaliteit.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De video's zijn niet te begrijpen voor mensen met een auditieve beperking en voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Aanval op afval' staat een video waarin informatie in beeld komt die niet wordt uitgesproken, zoals plaatsnamen en namen van personen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en mensen met voorleessoftware kunnen de visuele informatie niet meekrijgen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn formulieren, iframes, (zoek)velden, blokken, links, tabellen en pdf's niet goed gebouwd in de codelaag van de website.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Een grootte groep gebruikers mist informatie op de pagina's.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische en inhoudelijke aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' is bij de laatste pagina voor het versturen van het contactformulier er de mogelijkheid om de ingevoerde informatie te wijzigen. Dit wordt aangegeven met een icoontje van een pen. Maar de linktekst is 'Mijn vraag/opmerking gaat over: Werk en inkomen'.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met hulpapparatuur, zoals screenreaders, hebben geen manier om te weten dat zij de invoer nog kunnen wijzigen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' hebben de invoervelden voor persoonlijke informatie geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Automatische aangevulde invoer maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker.

  • Alternatief:

   Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden of een contactformulier worden ingevuld.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 7. SC 1.4.2 - Geluidsbediening [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'PDF Verslag Detailhandelsvisie' hebben de blauwe teksten te weinig contrast met de achtergrond. Op de pagina 'Homepage' krijgen drie van de contactmogelijkheden onder het kopje 'Gemeente Losser' in de footer een grijze kleur (#8A8A8A) als je er met de muis overheen gaat of als ze focus krijgen. Hierdoor wordt de contrastverhouding met de witte achtergrond te laag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren en begrijpen voor mensen met een visuele beperking, zoals voor mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' is wanneer ingezoomd op 200% het niet mogelijk een afspraak te maken, omdat de eerste stap, het selecteren van een activiteit niet wordt geaccepteerd.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en mensen met screenreaders kunnen de pagina moeilijk bedienen en navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' is de kaart met de gemeenten van Losser een afbeelding van tekst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs.

  • Gevolg:

   Deze tekst is niet aan te passen door mensen die een alternatieve weergave van de tekst nodig hebben.

  • Alternatief:

   Via de menustructuur kan ook naar de pagina's genavigeerd worden.

  • Maatregel:

   Er worden aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' heeft de sluitknop van de foutmelding te weinig contrast.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren en begrijpen voor mensen met een visuele beperking, zoals voor mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning' is wanneer text-spacing wordt toegepast, de placeholder tekst in het zoeken invoerveld nog maar deels leesbaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Wanneer text-spacing niet kan worden toegepast is de pagina lastiger te begrijpen voor mensen met dyslexie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' kun je met het toetsenbord de datumprikker wel openen maar vervolgens geen datum selecteren. De dropdownmenu’s met de maanden en jaren in de datumprikker zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Wanneer een verkeerde datum wordt ingevuld en je wilt die aanpassen, is het niet mogelijk om met de pijltjestoetsen door de tekens van de ingevulde datum te lopen. De link bij het logo is niet te bedienen met het toetsenbord. Op de pagina 'Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning' zijn niet alle links/buttons in de Google-kaart zijn met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te bedienen en navigeren voor toetsenbord gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'PDF Verslag Detailhandelvisie' heeft de PDF als titel 'Titel'. Deze wordt niet getoond bij openen van het bestand. Op de pagina 'PDF Inkoopkalender' heeft de PDF geen document titel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware of screenreaders, omdat er de titel niet aanwezig is of niet beschrijvend genoeg is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Zoekresultaten' krijgen de zoekresultaten (de filters en de links naar de resultaten) als eerste focus, daarna de filters. Op de pagina 'Afspraak maken' staat de knop ‘hoog contrast’ visueel bovenaan de pagina, maar in de code onderaan. Op de pagina 'Homepage' komt wanneer ingezoomd op 200%, de focus op het hoofdmenu (de 'mobiele' variant) pas na de pagina-content en voor de links in de footer.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen verwarrend en lastig te navigeren zijn voor toetsenbord gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' heeft het logo de alt-tekst 'Logo Gemeente Losser'. Het is echter ook een link. Er moet dus omschreven worden wat de link doet. Er zijn ook links aanwezig zonder tekst. Hierdoor kan niet worden vastgesteld waarvoor deze dienen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de pagina's verwarrend en lastig te bedienen zijn.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' heeft de knop om een activiteit te verwijderen de tekst ‘x’. Dit is geen beschrijvend label.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor mensen met hulpapparatuur is het niet duidelijk wat deze knop doet.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' is de focus op de links naar de dorpen in het kaartje onder 'Dorpen van Losser' niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers weten daardoor niet waar ze zijn op de pagina.

  • Alternatief:

   Via de menustructuur kan ook naar de pagina's genavigeerd worden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 18. SC 2.5.1 - Aanwijzergebaren [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning' is het niet mogelijk de Google-kaart te verplaatsen zonder trackpad, muis of touchscreen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers en gebruikers van hulpapparatuur kunnen de kaart niet verplaatsen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Ondernemers startpagina' heeft de link ''Lees meer over 'Kamer van Koophandel'' een aria-label="Kamer van Koophandel (opent in een nieuw venster, opent externe website)". De zichtbare linktekst is daardoor anders dan de linktekst voor hulpapparatuur.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen die spraakbediening gebruiken, kunnen geen opdracht geven om de link te openen door middel van het spraakcommando.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'PDF Inkoopkalender' heeft de PDF geen taal gespecificeerd.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs.

  • Gevolg:

   Een screenreader kan hierdoor niet de juiste voorleesstem kiezen, waardoor de content moeilijk te begrijpen wordt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 21. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'In het Duits' wordt er bij de Duitse tekst niet aangegeven in de code dat er een taalwisseling plaatsvindt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina kan verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware of screenreaders, omdat de taal niet goed voorgelezen kan worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' staat onder de h2 'Dorpen van Losser' een style-tag. Dit is volgens de HTML-specificatie niet toegestaan binnen een div-element.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Hulpapparatuur kan in de war raken of crashen wanneer de HTML-specificatie niet wordt gevolgd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Video' heeft het iframe waarin de video staat geen title. Op de pagina 'Homepage' luidt de kop (h2) van een tabblad bijvoorbeeld 'Meest gevraagd (tabblad actief)', maar de link heeft alleen de tekst 'Meest gevraagd'. Wanneer je tussen de links navigeert, wordt deze tekst daardoor niet meegegeven aan hulpsoftware. Op de pagina 'Afspraak maken' heeft de sluitknop van de modal bij ‘Toon benodigdheden’ het attribuut aria-hidden=“true”. Hierdoor is de knop voor hulpapparatuur verborgen en dus niet te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware of screenreaders missen informatie uit de pagina's, omdat informatie niet begrepen kan worden door de hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' verschijnt er bij stap 1 soms een foutmelding dat er nog geen activiteit is geselecteerd. De focus gaat niet naar deze melding en er wordt niet programmatisch doorgegeven aan hulpsoftware dat er een fout is opgetreden, waardoor de gebruiker niet verder naar stap 2 kan.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina kan verwarrend en lastig te navigeren zijn voor toetsenbord gebruikers en mensen voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen verricht en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Losser heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209