Verklaring van www.gemeentebeek.nl

Status toegankelijkheid https://www.gemeentebeek.nl

Gemeente Beek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Beek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.gemeentebeek.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Beek is beschikbaar via de link https://www.gemeentebeek.nl/toegankelijkheid-website-gemeente-beek

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.gemeentebeek.nl van Gemeente Beek voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Beek .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentebeek.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Beek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.gemeentebeek.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.gemeentebeek.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. In het raadsinformatiesysteem is dit niet overal het geval.

  • Oorzaak:

   Ook op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek staat het logo van de gemeente Beek (“Beek uw gemeente”). Dit logo fungeert als link naar de homepagina en heeft een tekstalternatief nodig, dit is nu niet geval. Daarbij staan op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek naast de huidige maand (“September 2020”) twee pijltjes om naar de vorige of volgende maand te navigeren. Deze iconen hebben geen tekstalternatief, maar hebben dat wel nodig.

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben om visuele content te zien en te begrijpen is de informatie niet beschikbaar

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s, bijvoorbeeld https://www.gemeentebeek.nl/verhuizing-doorgeven en https://www.gemeentebeek.nl/hulp-voor-ouderen-zieken-mensen-met-een-beperking-wmo, staat net boven de footer de kop “Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?”, met daaronder twee knoppen “Ja” en “Nee”. De relatie tussen deze knoppen en de kop is niet door software te bepalen.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking, die gebruik maken van hulpsoftware, is niet duidelijk dat de knoppen bij de bovenstaande vraag horen. De knoppen worden voorgelezen maar niet de kop 'heeft u gevonden wat u zocht'.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek staat een kalender. Deze kalender is niet goed opgemaakt. Er is te veel gebruik gemaakt van tabellen binnen tabellen, waardoor de tabelkoppen 'ma' t/m 'zo' niet geassocieerd zijn met de nummers eronder.

   Ook staan op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek rechts boven de kalender drie weergaven: “Maand”, “Dag” en “Lijst”. Visueel is duidelijk welke van deze weergaven actief is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Tenslotte is op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek in de kalender visueel duidelijk wat de huidige dag is. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben om visuele content te zien en te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://internetafspraken.gemeentebeek.nl/Internet_Afspraken/ staat in de lightbox bij “Toon benodigdheden” een kruis waarmee de lightbox gesloten kan worden. Dit grijze kruis heeft een te laag contrast van 1,6:1 met de witte achtergrond. Dit probleem komt ook voor bij de randen van de invoervelden, bijvoorbeeld in stap 3 “Contactgegevens”.

  • Gevolg:

   Personen die slechtziend zijn kunnen het element niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek staat boven de kalender drie buttons (“Maand”, “Dag” en “Lijst”). De twee buttons die niet actief zijn, zijn lichtgrijs van kleur. Contrast is 1,7:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn, maar let op: voor de tekst geldt een hogere contrasteis (zie succescriterium 1.4.3).Dezelfde kleurencombinatie wordt ook gebruikt bij de twee pijltjes naast de maand en jaar waarmee door de maanden genavigeerd kan worden. Ook dat contrast is te laag.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen de tekst en knoppen die onvoldoende contrast hebben ten opzichte van de achtergrond lastig lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek staan boven de kalender drie knoppen (“Maand”, “Dag” en “Lijst”). De twee buttons die niet actief zijn, zijn lichtgrijs van kleur. Het contrast hiervan met de witte achtergrond is met 1,7:1 te laag. Dit probleem wordt verder toegelicht bij succescriterium 1.4.11 “Contrast van niet-tekstuele content”. Houdt er rekening mee dat ook de zichtbare teksten “Dag” en “Lijst” hierdoor ook onvoldoende contrast hebben. Dit probleem geldt ook voor de datums van de vorige en volgende maand in de kalender. In de kalender op deze pagina is de huidige datum witte tekst op een oranje achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast van 2,4:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen de tekst, die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond, lastig lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door een skiplink toe te voegen waarmee direct naar de unieke inhoud genavigeerd kan worden. Dit moet het eerste focusbare element op de pagina worden.

  • Gevolg:

   Elke gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen heeft hier last van. Herhaalde content kan niet overgeslagen worden.

  • Alternatief:

   Steeds door de herhaalde content heen moeten.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek heeft geen goede paginatitel. De paginatitel 'iBabs Online' beschrijft niet het onderwerp of doel van de pagina.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar de pagina overgaat en wat het doel van de pagina is.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek staat linksboven het logo van Gemeente Beek, die ook een link is naar de homepage van Gemeente Beek. Dit logo heeft geen linktekst en daardoor is het linkdoel niet duidelijk.

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek staan boven de kalender drie links voor het aanpassen van de lettergrootte. Alle drie de links hebben de linktekst “A” meegekregen. Dit kan worden opgelost door extra informatie aan de links toe te voegen waarmee het onderscheid duidelijk wordt, bijvoorbeeld in het title-attribuut of via een visueel verborgen tekst (bijvoorbeeld “groter A knop”).

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek delen sommige links in kalender dezelfde linktekst, desondanks dat ze ieder naar een ander linkdoel navigeren. Een voorbeeld hiervan is de link met linktekst “19:00 Commissie Grondgebiedzaken” die in de kalender in de septembermaand getoond wordt (7 september 2020). Deze deelt dezelfde linktekst met de link “19:00 Commissie Grondgebiedzaken” in de maand oktober (5 oktober 2020). Het toevoegen van de datum in de span-tag kan een oplossing zijn voor het onderscheiden van deze links.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken kunnen het doel van de links niet bepalen.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatieysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200%, verschijnt op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek een hamburgermenu (icoon met drie horizontale streepjes). Als met toetsenbord wordt genavigeerd, is hier de focus niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is het niet duidelijk waar ze op de website zijn.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Bovenaan de pagina https://internetafspraken.gemeentebeek.nl/Internet_Afspraken/, staat het logo van de gemeente die tevens als link fungeert naar de homepage. De zichtbare tekst van deze link komt niet helemaal terug in de toegankelijkheidsnaam van de link. De visuele tekst (“Beek uw gemeente”) komt nu niet helemaal overeen met de meegegeven alternatieve tekst (“Gemeente beek”). Het is belangrijk dat de visueel getoonde tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam om deze link te kunnen bedienen door het geven van spraakcommando’s.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de link terug naar home te gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Bovenaan de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek staat het logo van de gemeente die tevens als link fungeert naar de homepage. Deze link heeft helemaal geen toegankelijkheidsnaam. Het is belangrijk dat de visueel getoonde tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam om deze link te kunnen bedienen door het geven van spraakcommando’s.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de link terug naar home te gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek is niet ingesteld. Dit kan worden opgelost door het attribuut lang=”nl” toe te voegen aan het html-element.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan die informatie niet op de juiste manier voorlezen.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://internetafspraken.gemeentebeek.nl/Internet_Afspraken/ wordt na het invullen van een activiteit automatisch een lightbox geopend met informatie over de benodigdheden. De focus verplaatst ook naar deze lightbox. Dit wordt gezien als een contextwijziging waar van tevoren niet voor gewaarschuwd wordt.

  • Gevolg:

   Onverwachte veranderingen na selectie van een activiteit werkt desoriënterend voor mensen die blind zijn en voor mensen met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 15. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen is er een consistente navigatie, maar hier is wel een probleem mee gevonden. Bovenaan de onderzochte pagina's staan een aantal onderdelen die herhaald worden op meerdere pagina's. Deze navigatiemechanismen moeten in dezelfde relatieve volgorde voorkomen. Dit geldt ook voor de volgorde in de broncode. Er is een klein verschil gevonden. Op de homepage https://www.gemeentebeek.nl/ staat het logo van Gemeente Beek (de link naar de homepage) in de broncode vóór het menu. Op de overige pagina's staat het logo (de link naar de homepage) in de broncode na het menu. Dit is geen consistente navigatie.

  • Gevolg:

   De volgorde in de broncode is van belang voor blinden. Voor hen kan het verwarrend zijn wanneer deze niet steeds hetzelfde is.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek staat linksboven het logo van Gemeente Beek, die ook een link is naar de homepage van Gemeente Beek. Deze link heeft geen naam.

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Beek staat een kalender. Boven deze kalender wordt de betreffende maand en jaartal gepresenteerd. Hier staan aan beide zijdes buttons om naar de voorgaande/volgende maand te navigeren. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door toevoegen van het aria-label-attribuut waarin deze actie omschreven wordt, bijvoorbeeld “vorige maand” en “Volgende maand”.

  • Gevolg:

   Dit geeft problemen voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Hulpsoftware kan nu niet de naam van deze buttons bepalen omdat deze geen naam hebben meegekregen.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://internetafspraken.gemeentebeek.nl/Internet_Afspraken staat een formulier. Als bij de eerste stap bij het veld “Zoek een activiteit” een van de opties uit de listbox bevestigd wordt verschijnt een modal of lightbox. Hiervoor is een div-element gebruikt met een role="dialog". Deze heeft dan bijvoorbeeld een naam nodig die door hulpsoftware bepaald kan worden. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost met de attributen aria-label of aria-labelledby.

  • Gevolg:

   Voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware is niet duidelijk waar dit venster voor dient.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Alle PDF documenten moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente Beek weet dat dit geldt voor alle PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met alle PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt. Het plan is om dit [datum] afgerond te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Beek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209