Verklaring van Grebbedijk

Status toegankelijkheid http://www.grebbedijk.com/

Waterschap Vallei en Veluwe is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-02-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Grebbedijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Vallei en Veluwe is beschikbaar via de link https://www.grebbedijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Grebbedijk van Waterschap Vallei en Veluwe voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Vallei en Veluwe .
Functie: medewerker webbeheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Waterschap Vallei en Veluwe

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Grebbedijk : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Grebbedijk is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Geen tekstalternatieven bij afbeeldingen geplaatst.

  • Gevolg:

   Dat de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet kan voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Geen ondertiteling geplaatst.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden kunnen de media niet volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ondertiteling toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er wordt geen alternatief aangeboden.

  • Gevolg:

   men kan het niet volgen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatief toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie toegevoegd

  • Gevolg:

   film is niet volledig te volgen voor doven en slechtzienden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Codes niet ingevuld

  • Gevolg:

   Kan niet voorgelezen worden voor blinde bezoekers

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   codes toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Leesvolgorde niet aangegeven

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie niet correct voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leesvolgorde toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de invoervelden of formulieren is het mogelijk om een autocomplete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan.

  • Gevolg:

   Kan het formulier niet invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de invoervelden of formulieren een auto-complete functionaliteit toevoegen op diverse velden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Naast de kleur geen tweede hint gegeven.

  • Gevolg:

   Mensen die kleurenblind zijn kunnen het verschil niet waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naast de kleur ook een tweede hint geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   scrolbare content niet gemaakt

  • Gevolg:

   Teksten verdwijnen uit beeld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Scrolbare teksten maken zodat de teksten niet verdwijnt uit het beeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Contrastkleuren niet goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Niet goed te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrastkleuren goed instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er is tekst op een afbeelding geschreven.

  • Gevolg:

   Tekst is niet goed te lezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast aanpassen of geen tekst meer in afbeelding plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Schalingsprobleem oplossen.

  • Gevolg:

   Dat slechtziende bezoekers de tekst niet goed kunnen lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat slechtziende bezoekers de tekst op een pagina kan vergroten tot 200%.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bedienbaarheid met toetsenbord niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Niet alles is met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bedienbaarheid met toetsenbord instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   bediening videospeler niet goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Video kan niet goed bediend worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Bewegende content niet goed ingesteld

  • Gevolg:

   De bewegende content kan niet gepauzeerd, gestopt of verborgen worden. Dit werkt afleidend voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat bewegende content gepauzeerd, gestopt of verborgen kan worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan is niet toegevoegd.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content niet overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van skiplinks.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Geen titels op pagina toegevoegd

  • Gevolg:

   Bezoekers wordt niet duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Titels op de pagina toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De focus is niet goed ingesteld

  • Gevolg:

   Betekenis en bedienbaarheid niet goed.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De focus goed instellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Geen duidelijke linktekst gemaakt.

  • Gevolg:

   Je weet niet waar je heen gaat als je op een link klikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijke linktekst maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 20. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is geen extra manier toegevoegd om een pagina te vinden.

  • Gevolg:

   Pagina is niet op minstens twee manieren te vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Extra manier toevoegen om pagina te vinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 21. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Toetsenbordfocus niet toegevoegd

  • Gevolg:

   Pagina's zijn niet met het toetsenbord bedienbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 22. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Label bij invoerenvelden formulieren is niet toegevoegd

  • Gevolg:

   Bezoekers met spraaksoftware kunnen de focus niet in het invoerveld plaatsen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Label bij invulvelden formulier toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 23. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Taal niet toegevoegd

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de informatie uit het bestand niet in de correcte taal overdragen aan de bezoeker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taal toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Geen tekstueel naar het invoerveld is niet correct ingevuld.

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers is niet duidelijk wat ze niet ingevuld hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstueel verwijziging naar het invoerveld correct invullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De waarde van een id-attribuut is uniek gemaakt.

  • Gevolg:

   Dat pagina's grammaticale fouten bevatten

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De waarde van een id-attribuut uniek maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het hamburger menu knop bevat geen naam, rol en waarde waardoor de gebruiker met hulpsoftware niet eens het menu kan vinden, en daarbij ook niet kan waarnemen of het menu is geopend of gesloten.

  • Gevolg:

   Gebruiker met hulpsoftware kan niet eens het menu kan vinden, en daarbij ook niet kan waarnemen of het menu is geopend of gesloten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij het hamburger menu knop toevoegen naam, rol en waarde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Een aria-live attribuut is toegepast

  • Gevolg:

   Hulpsoftware wordt niet op een andere manier op de hoogte gesteld van het bestaan van berichten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een aria-live attribuut toe te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Vallei en Veluwe heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209