Verklaring van Kijk op Koo

Status toegankelijkheid https://www.kijkopkoo.nl/

Gemeente 's-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kijk op Koo.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente 's-Hertogenbosch is beschikbaar via de link https://www.kijkopkoo.nl/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente 's-Hertogenbosch gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kijk op Koo gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente 's-Hertogenbosch is gevorderd met de toegankelijkheid van Kijk op Koo en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente 's-Hertogenbosch .
Functie: Afdelingshoofd informatiemanagement sociaal domein.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via helpdeskvind@sdu.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/.

Aanvullende informatie van Gemeente 's-Hertogenbosch

PDF-bestanden

We kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf's die worden aangeboden digitaal toegankelijk zijn. We zijn bezig om oude pdf's te vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u informatie uit een niet toegankelijke pdf nodig? Neem contact met ons op via  helpdeskvind@sdu.nl. Binnen maximaal 10 werkdagen bieden wij u een alternatief aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kijk op Koo : voldoet gedeeltelijk

De website Kijk op Koo is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente 's-Hertogenbosch dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.kijkopkoo.nl/sites/kijkopkoo/files/check_8323_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-09-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente 's-Hertogenbosch dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ staat links in de header het logo. Het tekstalternatief van dit logo is nu ‘Home’. Dit beschrijft de afbeelding niet. Het tekstalternatief moet veranderd worden naar bijvoorbeeld ‘Logo KOO. Voor al uw vragen over:’. Dan is het voor blinden duidelijk wat er op deze afbeelding te zien is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Het tekstalternatief van het logo is niet correct.

  • Gevolg:

   Dit kan voor verwarring zorgen bij de bezoeker.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de tekst alternatief zodat het inhoudelijk correct is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/geldzaken staan vier blokken met een link erin. In elk blok staat ook een niet zichtbare afbeelding met een tekstalternatief. Dit tekstalternatief is hetzelfde als de linktekst. Als een afbeelding niet zichtbaar is heeft het ook geen tekstalternatief nodig. Nu wordt de linktekst ook drie keer voorgelezen door voorleessoftware. Het alt-attribuut van de afbeelding, de linktekst en het title-attribuut van de link. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen die voorleessoftware gebruiken.

  • Oorzaak:

   De 4 blokken zijn voorzien van niet zichtbare tekst en met tekstalternatieven.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware leest de naam dan drie keer.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De tekst attributen verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 hebben de twee iconen voor zoeken en menu en het kruisje om het menu weer te sluiten geen tekstalternatief. Dit hebben ze wel nodig.

  • Oorzaak:

   De twee iconen en het kruisje om het menu te sluiten hebben geen tekstalternatief bij 200% zoom.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware kan deze elementen niet bepalen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De twee elementen worden voorzien van een tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Daaronder staan zes blokken met een afbeelding en tekst ernaast. Deze afbeeldingen hebben nu hetzelfde tekstalternatief als de tekst ernaast. Dit krijgen blinde mensen nu twee keer voorgelezen. Deze afbeeldingen kunnen gezien worden als decoratief en hebben dan geen tekstalternatief nodig, maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat de afbeelding genegeerd kan worden.

  • Oorzaak:

   Het tekstalternatief van de afbeeldingen is inhoudelijk hetzelfde als de zichtbare tekst op de website.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware leest de naam dan twee keer.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De afbeelding voorzien van een leeg alt attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/activiteitenkalender staan info-iconen zonder tekstalternatief. Deze iconen hebben wel een tekstalternatief nodig

  • Oorzaak:

   De iconen op de pagina zijn niet voorzien van een tekstalternatief.

  • Gevolg:

   De iconen op de pagina zijn niet voorzien van een tekstalternatief.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Deze elementen worden voorzien van een tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/adres/abc-leer-mee staat een visueel zichtbare kop ‘leeftijd’ die in de code niet is opgemaakt als html kop. Dit moet wel om de structuur van de pagina door te geven aan blinden.

  • Oorzaak:

   De tekst is niet opgemaakt met behulp van de juiste koppenstructuur.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de hulpsoftware ze niet herkennen als koppen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De tekst wordt voorzien van de juiste koppen opmaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/activiteitenkalender zijn de vetgedrukte woorden ‘Tijd’, ‘Locatie’ en ‘Kosten’ opgemaakt met het strong-element. Het strong-element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze woorden moeten op een andere manier worden opgemaakt.

  • Oorzaak:

   De tekst is opgemaakt met behulp van het strong element.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de hulpsoftware de nadruk verkeerd leggen op de tekst.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De tekst wordt voorzien van de juiste opmaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het formulier staat een label ‘Kies het onderwerp van uw vraag’ met daaronder checkboxen. De labels van de onderwerpen zijn wel aan de checkboxen gekoppeld, dat is goed. Maar het label ‘Kies het onderwerp van uw vraag’ is niet aan de groep checkboxen gekoppeld in de code. Dit is op te lossen door een fieldset om de checkboxen heen te zetten met ‘Kies het onderwerp van uw vraag’ als legend

  • Oorzaak:

   Het ontbreken de koppeling van labels aan de selectievelden in de formulieren

  • Gevolg:

   Hierdoor kan voorleessoftware niet bepalen welke formuliervelden horen bij de labels.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ zijn twee stukken tekst opgemaakt als html h3 koppen. Dit zijn geen koppen maar gewoon een stuk tekst en moet opgemaakt worden als een stuk tekst. Bijvoorbeeld met het p-element

  • Oorzaak:

   De tekst is niet opgemaakt met behulp van de juiste koppenstructuur.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de hulpsoftware ze niet herkennen als koppen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De tekst wordt voorzien van de juiste koppen opmaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ staat een invoerformulier waar onder andere de naam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval.

  • Oorzaak:

   Het is momenteel niet mogelijk om automatisch formuliervelden in te kunnen vullen.

  • Gevolg:

   Hierdoor moet een gebruiker alles handmatig invullen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ hebben de licht grijze inputvelden een te laag contrast van 1,1:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand met een visuele beperking minder goed onderscheid maken. 

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het kleurcontrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De blauwe rand van het inputveld als deze focus heeft, heeft een te laag contrast van 1,5:1. Dit geldt ook voor de blauwe rand om de checkboxen.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand met een visuele beperking minder goed onderscheid maken. 

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het kleurcontrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ heeft de rode tekst ‘ Zorg en hulp’ een te laag contrast van 4,4:1 op de licht rode achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand met een visuele beperking minder goed onderscheid maken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het kleurcontrast aanpassen. Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De roze tekst ‘Jeugd en gezin’ heeft een te laag contrast van net onder 4,5:1 met de licht roze achtergrond.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand met een visuele beperking minder goed onderscheid maken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het kleurcontrast aanpassen. Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/organisaties werkt de filter knop niet goed. De filters kunnen wel weggehaald worden maar kunnen niet meer terug gehaald worden.

  • Oorzaak:

   De filters werken niet bij 200% zoom.

  • Gevolg:

   De filters kunnen niet meer worden teruggehaald.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 zijn de functies Pdf en Printen verdwenen.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt niet voldoende mee op 200% zoom.

  • Gevolg:

   Hierdoor valt de functie Printen en PDF van de pagina af.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/search/site/spijbelen vallen de vinkjes en links bij ‘Zoeken in’ over elkaar heen, waardoor het lastig lezen is.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt niet voldoende mee op 200% zoom.

  • Gevolg:

   Hierdoor vallen de twee elementen over elkaar heen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/fietsclub-de-vrolijketrappers?back_button=history staat een kaart met een kruisje om de kaart af te sluiten. Dit kruisje is niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen.

  • Oorzaak:

   De pagina is niet volledig te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan nu het kruisje van de kaart niet bereiken door middel van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/uitkering-bij-werkloosheid als er bij ‘Ik wil meer weten over bijstand’ op de knop ‘Toon organisaties’ wordt geklikt, komt er een knop met ‘Toon op kaart (1)’. Deze knop is niet met het toetsenbord te bereiken of te bedienen. Dit komt meerdere keren op de pagina voor.

  • Oorzaak:

   De pagina is niet volledig te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan nu de Toon op kaart functie niet bereiken door middel van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is het menu wel te openen maar de onderliggende menu-items zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen

  • Oorzaak:

   De pagina is niet volledig te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan nu de onderliggende menu items niet bereiken door middel van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoekpagina https://www.kijkopkoo.nl/search/site/spijbelen heeft geen titel die het onderwerp of doel van de pagina beschrijft. Deze naam moet aangepast worden.

  • Oorzaak:

   De pagina's hebben geen (unieke) paginatitels.

  • Gevolg:

   Zonder unieke paginatitels weet de gebruiker niet direct waar de pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ heeft het logo geen duidelijk linkdoel. De linktekst is nu ‘Home Home’. Als hier een goed tekstalternatief komt (zie sc1.1.1) dan is het wel duidelijk.

  • Oorzaak:

   Het linkdoel van het logo is niet omschrijvend genoeg.

  • Gevolg:

   Dit kan voor de bezoeker met hulpsoftware verwarrend zijn

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het linkdoel aanpassen zodat het inhoudelijk correct is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 23. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/activiteitenkalender staan info-iconen zonder linktekst. Hier zijn de linkdoelen niet duidelijk. Dit kan opgelost worden door de info-iconen een tekstalternatief te geven, zodat duidelijk is waar de link naar verwijst.

  • Oorzaak:

   De info iconen bevatten geen link tekst.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het niet duidelijk waar de link naar verwijst.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De info iconen voorzien van een passende linktekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verder viel op dat op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ er vaak title-attributen gebruikt worden bij links en dat daar dezelfde tekst in staat als de linktekst. Dit komt bijvoorbeeld bij de zes blokken op de afbeelding en bij de links die naar een externe website verwijzen. Bij voorleessoftware kan er voor gekozen worden om de title-attributen voor te lezen, als dat wordt gedaan worden deze teksten dus dubbel voorgelezen, dat kan hinderlijk zijn. En omdat de afbeelding ook nog eens hetzelfde tekstalternatief heeft als de linktekst en het title-attribuut, wordt het zelfs drie keer voorgelezen door hulpsoftware. Het titleattribuut is bedoeld om eventuele aanvullende informatie te geven. Dit komt ook voor op pagina https://www.kijkopkoo.nl/geldzaken. En in de filters op bijvoorbeeld pagina https://www.kijkopkoo.nl/ organisaties is gebruik gemaakt van checkboxen en links om een filter te activeren. Dit kan voor verwarring zorgen. Dit wordt niet aangeraden.

  • Oorzaak:

   De title attributen, link teksten en alternatieve teksten voor de afbeelding zijn vaak identiek.

  • Gevolg:

   De attributen worden hierdoor dubbel voorgelezen door de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/search/site/spijbelen is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de drie links bij ‘Zoeken in:’. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.

  • Gevolg:

   Je kunt als gebruiker niet zien waar je bent met je toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 26. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ is de zichtbare tekst van het logo geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam is nu 'Home'. Dit moet veranderd worden in ‘Logo KOO. Voor al uw vragen over:’.

  • Oorzaak:

   Verkeerde zichtbare tekst van logo op home

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een visuele beperking ziet niet de juiste tekst.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De zichtbare tekst van het logo Home aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat een zoekveld rechts boven aan. De zichtbare tekst is de placeholder tekst 'Zoek op trefwoord of adres'. Het zoekveld heeft een onzichtbaar label met de tekst 'Zoeken', dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Oorzaak:

   De toegankelijkheidsnaam komt niet overeen met de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een visuele beperking kan niet op juist manier zoeken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De naam van het zoekveld aanpassen zodat deze overeenkomt met de zichtbare tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 28. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/organisaties staan rechts een aantal checkboxen met filters voor de zoekresultaten. Als een van deze checkboxen wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop 'Pas filters toe' of iets dergelijks is geklikt. Dit komt ook voor op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ activiteitenkalender.

  • Oorzaak:

   Filters worden nu bij het aanvinken automatisch toegepast.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarring brengen voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Een knop 'Filter toepassen' aan de filterfunctie toevoegen die bedienbaar is door de gebruiker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 29. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ staat een contactformulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten of er wordt een onjuist e-mailadres ingevuld, verschijnen er browserafhankelijke foutmeldingen. Deze foutmeldingen voldoen niet omdat ze maar tijdelijk blijven staan (in Chrome) en omdat de foutmeldingen een instructie zijn. Alleen als er een waarde als 'test@test' wordt ingevuld, verschijnt er een goede foutmelding onder het veld ('Het ingevulde e-mailadres ‘test@test’ is niet geldig'). Een goede foutmelding welke in alle gevallen geldt is bijvoorbeeld ‘Het veld e-mailadres is niet (goed) ingevuld’. Deze melding moet bij het veld komen te staan en blijven staan. Zo weet iedereen dat er een fout gemaakt is en waar de fout is gemaakt.

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen zijn onjuist en blijven niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt een gebruiker niet voldoende ondersteund om een formulier volledig in te kunnen vullen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 30. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/activiteitenkalender zijn meerdere parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Alle tags moeten goed genest worden. Er staan meerdere p-tags tussen span-tags. Dit is niet toegestaan. Er zijn geen dubbele id’s toegestaan op een pagina. De id-waarde ‘grouped-fields-wrapper’ komt meerdere keren op de pagina voor.

  • Oorzaak:

   Er zijn parsefouten aanwezig.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 hebben het menu, het kruisje om het menu weer te sluiten en het vergrootglas geen door software te bepalen naam.

  • Oorzaak:

   Bij 200% zoom ontbreken de labels en rollen bij de elementen.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 32. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/fietsclub-de-vrolijketrappers?back_button=history staat een kaart met een kruisje om de kaart af te sluiten. Dit kruisje heeft geen door software te bepalen naam en rol. Dit is een div-element die interactief is gemaakt door middel van JavaScript.

  • Oorzaak:

   Het label en de rol ontbreekt bij het Kruisje om de kaart te sluiten.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Label en rol toevoegen aan het kruisje om de kaart te kunnen sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 33. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/activiteitenkalender staan info-iconen als link waarvan de naam niet door software is te bepalen. Dit is op te lossen door de iconen een tekstalternatief (sc 1.1.1) te geven.

  • Oorzaak:

   De iconen bevatten momenteel geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de link niet door de software te bepalen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Tekst alternatieven toevoegen aan de iconen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 34. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.kijkopkoo.nl/uitkering-bij-werkloosheid als er bij ‘Ik wil meer weten over bijstand’ op de knop ‘Toon organisaties’ wordt geklikt, komt er een knop met ‘Toon op kaart (1)’. Deze knop heeft geen door software te bepalen rol. Dit is een div-element die interactief is gemaakt door middel van JavaScript.

  • Oorzaak:

   De knop Toon op kaart bevat momenteel geen label of rol.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente 's-Hertogenbosch heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928