Verklaring van Kijk op Koo

Status toegankelijkheid https://www.kijkopkoo.nl/

Gemeente 's-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kijk op Koo.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente 's-Hertogenbosch is beschikbaar via de link https://www.s-hertogenbosch.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente 's-Hertogenbosch gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kijk op Koo gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente 's-Hertogenbosch is gevorderd met de toegankelijkheid van Kijk op Koo en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente 's-Hertogenbosch .
Functie: Afdelingshoofd informatiemanagement sociaal domein.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via helpdeskvind@sdu.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/.

Nieuwe website

Er wordt op dit moment gewerkt aan een compleet nieuwe website die halverwege 2023 live gaat. In het programma van eisen is opgenomen dat de nieuwe website aan de toegankelijkheidseisen moet voldoen.

Aanvullende informatie van Gemeente 's-Hertogenbosch

PDF-bestanden

We kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf's die worden aangeboden digitaal toegankelijk zijn. We zijn bezig om oude pdf's te vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u informatie uit een niet toegankelijke pdf nodig? Neem contact met ons op via  helpdeskvind@sdu.nl. Binnen maximaal 10 werkdagen bieden wij u een alternatief aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kijk op Koo : voldoet gedeeltelijk

De website Kijk op Koo is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente 's-Hertogenbosch dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cdn.pxlwidgets.com/sociaaldomein/files/30135f4f4780688bc945a2e27e79137e3e33bbda.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-09-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente 's-Hertogenbosch dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het "KOO" logo heeft als alternatieve tekst "logo denbosch". In het logo is nog de tekst "KOO" te lezen. Deze komt nu niet terug in de alternatieve tekst maar is wel belangrijke tekstuele informatie. Dit komt voor op iedere pagina omdat het onderdeel is van de header.

   Opmerking: Veel afbeeldingen hebben naast een alt-attribuut ook een title-attribuut, in beide attributen staat dezelfde beschrijving. Op deze manier wordt de beschrijving van de afbeelding twee keer voorgelezen. Ons advies is om het title-attribuut niet te gebruiken en enkel gebruik te maken van het alt-attribuut. Zie onder andere:

   https://kijkopkoo.nl/

  • Gevolg:

   De hulpsoftware leest de naam verkeerd of dubbel voor.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Alt-teksten aanpassen. En dubbele benamingen oplossen door het op een van die plekken weg te halen (title-attributen verwijderen).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video 'KOO - Ook voor professionals' op de volgende pagina heeft automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium

   https://kijkopkoo.nl/professionals

  • Gevolg:

   De hulpsoftware leest ondertitels niet of niet goed voor. Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Toevoegen van een media-alternatief voor tekst en duidelijk als zodanig labellen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

   https://kijkopkoo.nl/over-koo (Contactgegevens aan het eind van de video) https://kijkopkoo.nl/professionals (contactgegevens)

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen informatie die in het beeld van een video verschijnt niet goed tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Toevoegen van audioscriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

   https://kijkopkoo.nl/over-koo (Contactgegevens aan het eind van de video) https://kijkopkoo.nl/professionals (contactgegevens)

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen informatie die in het beeld van een video verschijnt niet goed tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Toevoegen van audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de volgende pagina staat een tabel wat niet in de code is aangegeven. Zorg ervoor dat tabellen ook in de code aangegeven zijn met tabel elementen. Op die manier wordt de informatie en relatie ook overgedragen aan hulpsoftware. https://kijkopkoo.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens

  • Oorzaak:

   Tabel niet opgemaakt in tabelelement.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware herkent de tabel daardoor niet.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Tabel juist opmaken.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de volgende pagina wordt er gebruik gemaakt van het b element in plaats van heading elementen zoals een h2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://kijkopkoo.nl/sdu/wonen-en-vervoer/noodopvang/dakloos (Dingen als "Bezoekadres, website" etc. zoals bijvoorbeeld in een accordeon element met de kop "Ik ben dakloos en ik zoek opvang").

   Op de volgende pagina zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://kijkopkoo.nl/professionals (Informatie voor professionals en Animatie over Koo voor professionals)

  • Oorzaak:

   Voor de opmaak van koppen wordt geen h2 of h3 gebruikt maar b (bold) of strong.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware herkent ze daardoor niet als koppen waardoor ze niet goed voorgelezen worden aan blinde bezoekers.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de volgende pagina’s zijn kolomkoppen van een tabel opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kolom- of rijkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware. https://kijkopkoo.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens

  • Oorzaak:

   De kolomkoppen in de tabel zijn niet als koppen (th) aangegeven.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware herkent ze daardoor niet als tabelkoppen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Kolomkoppen als koppen (th) aangegeven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het formulier op pagina https://kijkopkoo.nl/zoeken?keyword=Contact is de tekst boven de checkboxen opgemaakt met een kop. Dit komt ook voor in het filtermenu onder de kop "Filteren" op pagina https://kijkopkoo.nl/organisaties en meerdere keren voor op pagina https://kijkopkoo.nl/indienen/agenda/.

  • Oorzaak:

   Tekst boven checkboxen is verkeerd opgemaakt.

  • Gevolg:

   Geeft problemen voor gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Plaats dit geheel in een <fieldset> element en zet daarbij de tekst boven de checkboxen in een <legend> element, op deze manier is de relatie tussen de tekst en de checkboxen op te maken uit de code.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://kijkopkoo.nl/zoeken?search=contact is een zoekveld aanwezig. Het zoekveld is niet expliciet geassocieerd met een label.

  • Oorzaak:

   Zoekveld is niet geassocieerd met een label.

  • Gevolg:

   Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Invoervelden expliciet associëren door gebruik te maken van <label for=""> en <input id="">.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina "https://kijkopkoo.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens" is de hyperlink: "Lees meer over wanneer je in aanmerking komt. En hoe je de energietoeslag aanvraagt." met een <em> element opgemaakt.

  • Oorzaak:

   Hyperlink opgemaakt met een <em> element.

  • Gevolg:

   Het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De opmaak van de hyperlink met CSS bewerken.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://kijkopkoo.nl/organisaties bevatten de diverse placeholder teksten met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.9:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

  • Oorzaak:

   Contrast tussen achtergrond en placeholderteksten klopt niet.

  • Gevolg:

   Bij onvoldoende contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur kan de tekst niet goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan val het tooltip icoontje "?" (deels) over de titel "Vul een zoekwoord in of kies een onderwerp". Dit komt voor op de volgende pagina: https://kijkopkoo.nl/

  • Oorzaak:

   Weergavekader CSS-pixels is niet juist.

  • Gevolg:

   Content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen naar 320 CSS-pixels zijn gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt de knop om de locatie op google maps te bekijken. Dit komt voor op de volgende pagina: https://kijkopkoo.nl/wijkplein/maaspoort-en-empel

  • Oorzaak:

   Weergavekader CSS-pixels is niet juist.

  • Gevolg:

   Content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Creëren van een tweedimensionale lay-out waarbij de werkbalken zichtbaar blijven tijdens het manipuleren van de content.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 14. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://kijkopkoo.nl/ bevat de donkerblauwe "x"-icoon van de sluitknop in de pop-up met de titel "Langere reactietijd" met de blauwe achtergrond een contrastverhouding van 1.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de twee kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand met een visuele beperking minder goed onderscheid maken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het kleurcontrast aanpassen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 15. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina's hebben een te laag contrast. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://kijkopkoo.nl/ (De randen van de invoervelden "Vul een zoekwoord in of kies een onderwerp" en de zoekfunctionaliteit in de header hebben een contrastwaarde van 1.9:1.) https://kijkopkoo.nl/404 (randen zijn 2.9:1) https://kijkopkoo.nl/organisaties (randen van invoervelden zijn 2.3:1 en 2.6:1)

  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig.

  • Gevolg:

   Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen zijn niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 16. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's wordt het logo onleesbaar als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Bij content die wordt geïmplementeerd zonder opmaaktalen die regelhoogte, regelafstand en woordafstand ondersteunen, is er sprake van verlies van content of functionaliteit wanneer deze worden ingesteld of gewijzigd.

  • Gevolg:

   Logo onleesbaar

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Gebruik maken van opmaaktalen die regelhoogte, regelafstand en woordafstand ondersteunen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 17. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op https://kijkopkoo.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens is de tabel niet meer mooi uitgelijnd als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Tabel is niet goed uitgelijnd

  • Gevolg:

   Tabel is niet goed leesbaar

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Gebruik maken van opmaaktalen die regelhoogte, regelafstand en woordafstand ondersteunen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 18. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onder de kop "Vul een zoekwoord in of kies een onderwerp" op pagina https://kijkopkoo.nl/ is achter het zoekveld een tooltip icoon zichtbaar. Als met de muis over het tooltip icoon wordt bewogen, of de toetsenbordfocus verschijnt op het icoon, verschijnt extra content. Deze extra content is wel persistent en hoverable, maar niet dismissable.

  • Oorzaak:

   Tooltip informatie is niet dismissable/kan niet worden verborgen.

  • Gevolg:

   Tooltip informatie blijft zichtbaar.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De extra content kan bijvoorbeeld verborgen worden door op de Escape-toets te drukken zonder dat de muis of toetsenbordfocus van het tooltip icoon wordt gehaald.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 19. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is onmogelijk om met het toetsenbord de printknop te bedienen / benaderen. Deze knop komt voor door heel de website. Voorbeeld: https://kijkopkoo.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens

  • Oorzaak:

   Printknop is niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen alle functionaliteiten op de website dienen bediend te kunnen worden met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes) om door de website te navigeren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 20. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voorbeeld: https://kijkopkoo.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens Het is niet mogelijk om met het toetsenbord "Professionals" te kiezen in het hoofdmenu van alle pagina's.

  • Oorzaak:

   Knop kan niet met het toetsenbord worden gekozen.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen alle functionaliteiten op de website dienen bediend te kunnen worden met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes) om door de website te navigeren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 21. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's https://kijkopkoo.nl/over-koo en https://kijkopkoo.nl/professionals wordt er gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan.

  • Oorzaak:

   Videospeler van Youtube voldoet niet aan gebruikersvoorwaarden omdat deze bedient wordt door sneltoetsen.

  • Gevolg:

   Videospeler kan niet goed bedient worden door mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 22. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volgende pagina heeft dezelfde titel als de homepage: https://kijkopkoo.nl/wijkplein/maaspoort-en-empel

  • Oorzaak:

   Twee pagina's met dezelfde titel

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid bij bezoekers. Duidelijke titels zijn een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Titels aanpassen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 23. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://kijkopkoo.nl/ is in het menu een knop zichtbaar met de naam: "Zoeken". Zodra een bezoeker met de toetsenbordbediening het zoekmenu opent, verschijnt onder het menu een zoekveld. Het zoekveld ontvangt als eerste de focus, maar let er ook op dat de focus binnen de lightbox blijft tot deze door de gebruiker gesloten wordt.

  • Oorzaak:

   Focus van het zoekveld in het menu moet binnen de lightbox blijven tot deze door gebruiker gesloten wordt.

  • Gevolg:

   Zoekveld is niet goed met toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 24. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de pagina https://kijkopkoo.nl/organisaties bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 met 200% zoom, verschijnt onder het zoekveld een knop met de naam: "Filteren". Het met het toetsenbord mogelijk om op de knop "Filteren" te klikken en daarmee een de filtermenu te openen. Op het moment dat de filtermenu is geopend, ontvangt deze niet als eerste de focus. Let er ook op dat de focus binnen de filtermenu blijft tot deze door de gebruiker gesloten wordt.

  • Oorzaak:

   Focus van het filterveld in het menu moet binnen de lightbox blijven tot deze door gebruiker gesloten wordt.

  • Gevolg:

   Filterveld is niet goed met toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 25. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de standaardtekst van 2.4.4 staat ook een mooi lopende zin zonder dat het abrupt begint met "Advies:". Op bijvoorbeeld de webpagina https://kijkopkoo.nl/sdu/zorg-en-hulp staan meerdere links met dezelfde linktekst zoals bijvoorbeeld: "Eenzaamheid, zorg regelen".

  • Oorzaak:

   Meerdere links hebben dezelfde linktekst. Of hebben geen linktekst en geen linkdoel.

  • Gevolg:

   Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 26. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De link naar googlemaps heeft geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Dit komt voor op de volgende pagina: https://kijkopkoo.nl/wijkplein/maaspoort-en-empel

  • Oorzaak:

   Link heeft geen linktekst en geen linkdoel.

  • Gevolg:

   Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Linktekst en linkdoel meegeven aan een link.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 27. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus van de checkbox elementen zijn niet zichtbaar als hier de focus op staat. Dit komt voor op de volgende pagina: https://kijkopkoo.nl/zoeken?keyword=Contact Op https://kijkopkoo.nl/sdu/wonen-en-vervoer/noodopvang/dakloos is het niet zichtbaar als de toetsenbordfocus staat op "Ik ben dakloos en ik zoek opvang" en "Ik ben dakloos en ik zoek werk en een woning" in de chrome browser.

  • Oorzaak:

   De focus van de checkbox elementen zijn niet zichtbaar als hier de focus op staat.

  • Gevolg:

   Het is niet visueel zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bedieningswijze gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is aanpassen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 28. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer op onderstaande pagina's met het toetsenbord een filteroptie wordt aangevinkt, ververst de pagina.
   https://kijkopkoo.nl/zoeken?keyword=Contact https://kijkopkoo.nl/organisaties

  • Oorzaak:

   Wanneer op betreffende pagina's met het toetsenbord een filteroptie wordt aangevinkt, ververst de pagina.

  • Gevolg:

   Deze contextwijziging verwacht de gebruiker met voorleessoftware niet en kan verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Toevoegen van een ‘pas filter toe’ knop.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 29. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website https://kijkopkoo.nl/ bevat een HTML-element met een dubbel attribuut. Een HTML element mag maar één van elk attribuut bevattten. Zie de error: "Duplicate attribute class. At line 303, column 12" dat zichtbaar wordt als de pagina in de validator van het w3c onderzocht wordt (validator.w3.org). Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Oorzaak:

   De website https://kijkopkoo.nl/ bevat een HTML-element met een dubbel attribuut.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Pagina's valideren. De dubbele attributen uit de HTML-elementen verwijderen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld op de volgende pagina heeft geen naam. Een placeholdertekst is niet voldoende voor een naam. https://kijkopkoo.nl/zoeken?keyword=Contact ("Contact")

  • Oorzaak:

   Het invoerveld op de volgende pagina heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het invoerveld voorzien van een naam.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De iframe op onderstaande pagina's heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title attribuut. Zie de webpagina's: https://kijkopkoo.nl/over-koo https://kijkopkoo.nl/professionals

  • Oorzaak:

   De iframe op onderstaande pagina's heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Iframe voorzien van een naam middels een title attribuut.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 32. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://kijkopkoo.nl/organisaties is aan het einde van het <nav> element (navigatie) een knop zichtbaar met de naam: "print de pagina". De knop "print de pagina" is een met Javascript gegenereerde knop. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische rol heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met het toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze knop eventueel ook een zichtbare focusrand nodig heeft wanneer deze problemen opgelost worden.

  • Oorzaak:

   De knop "print de pagina" is door Javascript gegenereerd. De knop kan ook niet alleen met het toetsenbord worden bediend. Knop dient ook een zichtbare focusrand te hebben.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Knop dient herkent te worden door hulpsoftware, met een toetsenbord bedient te kunnen worden en voorzien te zijn van een focusrand.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 33. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://kijkopkoo.nl/organisaties kan een bezoeker aangeven of de resultaten in een lijst- of op een kaartweergave getoond mag worden. Alleen is het niet duidelijk welke knop actief is, namelijk: "Lijst" of "Kaart". Dat kan bijvoorbeeld opgelost worden met een aria-pressed="" attribuut.

  • Oorzaak:

   Er is niet duidelijk welke knop actief is "lijst" of "kaart".

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen door bv een aria-pressed="" attribuut.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 34. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onder de kop "Zoek op postcode" op pagina https://kijkopkoo.nl/organisaties zijn er twee invoervelden geplaatst. De tekst "Zoek op postcode" boven de invoervelden is opgemaakt met een kop.

  • Oorzaak:

   Relatie tussen kop en invoervelden is niet duidelijk in de code.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Plaats dit geheel in een <fieldset> element en zet daarbij de tekst boven de invoervelden in een <legend> element. Op deze manier is de relatie tussen de kop en de invoervelden op te maken uit de code.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die halverwege 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 35. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De link naar Googlemaps op https://kijkopkoo.nl/wijkplein/maaspoort-en-empel (blauwe afbeelding) heeft geen naam.

  • Oorzaak:

   De link naar Googlemaps op https://kijkopkoo.nl/wijkplein/maaspoort-en-empel (blauwe afbeelding) heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Link een naam geven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er wordt een compleet nieuwe website gebouwd voor Kijk op Koo die begin 2023 live gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De website (via SDU) loopt via contract nog tot juli 2023. We zijn bezig om de huidige website per juli 2023 geheel te vervangen.

  • Oorzaak:

   De website (via SDU) loopt via contract nog tot juli 2023. We zijn bezig om de huidige website per juli 2023 geheel te vervangen.

  • Gevolg:

   De huidige website blijft nog een jaar online en voldoet niet geheel aan de toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We zijn bezig om met ingang van juli 2023 een geheel nieuwe website online te zetten. In het programma van eisen is opgenomen dat deze aan de toegankelijkheidseisen moet voldoen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We zijn bezig om met ingang van juli 2023 een geheel nieuwe website online te zetten. In het programma van eisen is opgenomen dat de nieuwe website aan de toegankelijkheidseisen moet voldoen. Het aanpassen van content en techniek via de leverancier (SDU) kost extra inzet en budget.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Onevenredige last

Gemeente 's-Hertogenbosch geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente 's-Hertogenbosch nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209