Verklaring van Gemeente Terneuzen

Status toegankelijkheid https://www.terneuzen.nl

Gemeente Terneuzen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Terneuzen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Terneuzen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Terneuzen is beschikbaar via de link https://www.terneuzen.nl/Configuratie/Footer/Toegankelijkheid_website

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Terneuzen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Terneuzen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Terneuzen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Terneuzen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Terneuzen .
Functie: Teamleider Informatie en Service.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons meldingsformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij ons via ons klachtenformulier. Mocht u niet tevreden zijn na de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Zeeuwse Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Terneuzen

In onze testresultaten kunt u zien dat er ook afwijkingen zijn vastgesteld op succescriterium 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.5. Deze criteria hebben allemaal betrekking op filmpjes die wij voor 23 september 2020 op onze website publiceerden. Wij hebben de publicatiedatum inmiddels vermeld bij de filmpjes. Daarom beroepen wij ons op artikel 2 onder b van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat zegt dat de toegankelijkheidseisen niet van toepassing zijn op vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Terneuzen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Terneuzen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Terneuzen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.terneuzen.nl/Configuratie/Footer/Toegankelijkheid_website/inspectie_www_terneuzen_nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Terneuzen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In ons afsprakenformulier (e-dienst) en in onze chatfunctie kunnen we niet alle benodigde informatie, structuur en relaties goed overbrengen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan deze onderdelen niet goed overbrengen naar de gebruiker.

  • Alternatief:

   De dienstverlening kan telefonisch, aan de balie van ons stadhuis, via whatsapp, via e-mail of via ons contactformulier plaatsvinden.

  • Maatregel:

   We laten de techniek achter dit formulier en achter de chat aanpassen. Het formulier is in maart 2021 aangepast. De chat nog niet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De autocomplete kan niet of niet juist gevuld worden in ons contactformulier en in ons formulier (e-dienst) om een melding te doen over de openbare ruimte.

  • Gevolg:

   Het is nu niet mogelijk voor hulpsoftware om de gegevens in één keer juist in te vullen.

  • Alternatief:

   Men moet de velden één voor één handmatig invullen totdat de software is voorzien van een oplossing voor dit probleem.

  • Maatregel:

   We gaan de autocomplete van de desbetreffende velden op de juiste manier laten vullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De gekozen kleuren in ons afsprakenformulier (e-dienst) contrasteren niet voldoende.

  • Gevolg:

   Bepaalde informatie is niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Men kan telefonisch een afspraak met ons maken.

  • Maatregel:

   We passen het contrast in ons afsprakensysteem aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-10-2020
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Het hamburgermenu klapt op een aantal pagina's automatisch in na het uitklappen voordat de toetsenbordfocus op alle links in het menu is gekomen.

  • Gevolg:

   Men kan niet goed navigeren door ons menu.

  • Alternatief:

   Men kan de informatie telefonisch, via whatsapp, via livechat, via e-mail, of aan de balie bij ons opvragen.

  • Maatregel:

   We laten het hamburgermenu aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Sommige webpagina's en onze chatfunctie zijn technisch niet goed ingericht. Hierdoor valt tekst weg als men teksten vergroot.

  • Gevolg:

   Bepaalde informatie is niet meer leesbaar.

  • Alternatief:

   In plaats van chatten kan men met ons bellen, mailen, whatsappen of langs komen aan de balie.

  • Maatregel:

   We gaan de technische problemen op onze webpagina's en in onze chatfunctie laten aanpassen. In oktober 2021 zijn de webpagina's aangepast. De chatfunctie is nog niet aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 6. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De benodigde code stond op de verkeerde plaats bij twee youtube filmpjes die via onze website te zien zijn.

  • Gevolg:

   Het sneltoetsensysteem werkt niet goed.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   We passen de code in de youtube filmpjes aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-10-2020
 7. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Onze digitale formulieren (e-dienst) zijn technisch niet goed ingericht.

  • Gevolg:

   Er is mogelijk niet voor iedereen voldoende tijd om het formulier te lezen en in te vullen.

  • Alternatief:

   Men kan de dienst telefonisch of aan de balie bij ons regelen.

  • Maatregel:

   We gaan de formulieren laten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De inrichting van het digitale afsprakenformulier (e-dienst) is technisch niet goed.

  • Gevolg:

   Er wordt informatie overgeslagen als hulpsoftware het formulier 'doorleest'.

  • Alternatief:

   Men kan telefonisch een afspraak maken in plaats van het afspraken formulier om onze website te gebruiken.

  • Maatregel:

   We gaan het afspraken formulier laten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's is het mogelijk om met behulp van de knop ‘Chat met gemeente Terneuzen’ een chatvenster te openen. In deze toepassing is het mogelijk om een bijlage te sturen. Deze functie is met het toetsenbord te bedienen, dat is goed. Het is echter niet zichtbaar dat de toetsenbordfocus op deze functie staat. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt.

  • Gevolg:

   Men is mogelijk niet in staat om een bijlage toe te voegen in een chat als men dit doet via bediening met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Men kan de bijlage aan ons doorsturen via ons contactformulier.

  • Maatregel:

   We gaan dit technische probleem in de chat-functie laten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Onze chatfunctie en ons digitale afsprakenformulier (e-dienst) zijn technisch niet goed ingericht.

  • Gevolg:

   Dit formulier en de livechat zijn niet goed te bedienen met hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   Men kan telefonisch een afspraak maken. Men kan in plaats van de chat ook whatsapp, ons contactformulier of per e-mail contact met ons opnemen.

  • Maatregel:

   We gaan ons afsprakenformulier en onze chatfunctie laten aanpassen. In maart 2022 is ons afsprakenformulier aangepast. Onze chatfunctie is nog niet aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Nieuwe en historische berichten in onze chatfunctie kunnen niet goed voorgelezen worden door hulpsoftware. Sommige informatie in ons digitale formulier (e-dienst) van het doen van een melding openbare ruimte is niet goed te lezen voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Iemand die afhankelijk is van hulpsoftware kan de informatie in de chat en in het formulier (e-dienst) niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Men kan in plaats van chatten ook met ons whatsappen of contact met ons opnemen via ons contactformulier. Het doen van een melding openbare ruimte is ook mogelijk via telefoon, whatsapp, e-mail of via ons contactformulier.

  • Maatregel:

   We gaan de techniek achter de chatfunctie en achter het formulier laten aanpassen. Het formulier is in oktober 2021 aangepast. De chatfunctie is nog niet aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Terneuzen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209