Verklaring van Stichting Nuffic

Status toegankelijkheid https://www.nuffic.nl

Stichting Nuffic is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Nuffic streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stichting Nuffic.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Nuffic is beschikbaar via de link https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Nuffic gepubliceerde informatie blijkt dat de website Stichting Nuffic gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Nuffic is gevorderd met de toegankelijkheid van Stichting Nuffic en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Nuffic .
Functie: Directeur-bestuurder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/een-klacht-bezwaar-indienen.

Aanvullende informatie van Stichting Nuffic

The Internet Academy verklaart dat de medewerkers van
Nuffic succesvol hebben deelgenomen aan de training "Toegankelijke pdf-documenten".

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-11-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Stichting Nuffic : voldoet gedeeltelijk

De website Stichting Nuffic is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Nuffic dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nuffic.nl/publicaties/wcag-2-onderzoek
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.nuffic.nl/publicaties/wcag-2-onderzoek-wwwstudyinhollandnl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Nuffic dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: De afbeelding naast de kop op de volgende pagina heeft als alttekst "Mbo-promotie - training Interculturele competenties".
  • Gevolg: Dit beschrijft de afbeelding niet. Aangezien de afbeelding decoratief is, kun je ervoor kiezen om de alt tekst weg te halen. Op deze manier kan de afbeelding door voorleessoftware genegeerd worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We maken het veld voor een tekstueel alternatief niet verplicht in het cms. We verwijderen alle alt-teksten bij decoratieve afbeeldingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/bezwaarprocedure-nuffic.pdf staat helemaal bovenaan het document een logo van het Nuffic. Dit logo is niet getagd en is nu dus ook onzichtbaar voor hulpsoftware. Een logo is altijd informatief en deze moet dus getagd worden en een goede alternatieve tekst krijgen.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: In onze documenten noemen we altijd de afzender in de tekst.
  • Maatregel: We gaan dit navragen bij Stichting Accessibility. Onze vragen zijn: waarom is een logo altijd informatief? Hoe zit het met logo's in documenten waar de afzender ook duidelijk in het begin van de lopende tekst staat?
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf staan meerdere afbeeldingen. Deze hebben allemaal geen alternatieve tekst gekregen. Dat is wel nodig. Dit geldt voor het logo op de eerste pagina. Ook de foto op de eerste pagina kan een alternatieve tekst krijgen. Deze foto kan ook gezien worden als decoratief. Dan kan deze afbeelding als artefact getagd worden en zal deze genegeerd worden door hulpsoftware. Verder staan er nog twee afbeeldingen op de laatste pagina (Colofon) zonder alternatieve tekst.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Wat niet fout is maar wat zeker beter kan is het volgende. Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens staan links met een icoontje van een pijltje. Dit is een SVG afbeelding met een alternatieve tekst "(link is external)". Dit is technisch goed gedaan. Probleem is echter dat deze tekst in het Engels is. Het is beter om hier Nederlandse tekst te gebruiken.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 5. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: * Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content. * Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/contact-details staat een contactformulier. Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd, er wordt niks ingevuld in de verplichte velden en het contactformulier wordt verzonden is de foutmelding zo kort in beeld dat dit niet leesbaar is.
  • Gevolg: Als een bezoeker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, dient de mogelijkheid geboden te worden om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers. Let in het bijzonder op: Formulieren: Als de sessie binnen een bepaalde tijd verloopt, dient deze te kunnen worden uitgezet, aangepast of verlengd. Banners, sliders, scrollende content: Beweging moet kunnen worden gepauzeerd, zodat de bezoeker de tijd heeft om de informatie te lezen / functionaliteit te bedienen. Refresh: Voorkom dat de pagina automatisch ververst na een bepaalde tijd. Dit succescriterium moet in samenhang met Succescriterium 3.2.1 worden beschouwd, dat limieten stelt aan veranderingen van content of context als gevolg van een gebruikersactie.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We begrijpen deze opmerking niet, want het genoemde formulier heeft geen tijdselement. We hebben Stichting Accessibility om opheldering gevraagd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/ staat een YouTube video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld aan het eind van de video komt een link naar de site in beeld. Dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden.
  • Gevolg: "Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt. Voor succescriterium 1.2.3 (niveau A) zijn twee uitzonderingen, waarbij geen audiodescriptie nodig is: 1. Er wordt een uitgeschreven transcript geboden. Dit transcript dient alle informatie in de video (dus beeld en geluid) in de juiste volgorde bevatten. 2. Als concreet is aangegeven dat de video een media-alternatief is voor de tekst op de pagina én de video ook niet meer informatie geeft dan die tekst.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Geen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We vinden het een onevenredige last om een bestaande video toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/ staat een YouTube video. Deze video heeft geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld aan het eind van de video komt een link naar de site in beeld. Dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden.
  • Gevolg: Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt. In tegenstelling tot succescriterium 1.2.3 (niveau A), is er voor succescriterium 1.2.5 (niveau AA) geen uitzondering mogelijk en dient altijd audiodescriptie geboden te worden (indien nodig).
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Geen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We vinden het een onevenredige last om een bestaande video toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/contact-details zijn voor het formulier meerdere tabellen gebruikt. Hier is een tabel in een tabel in een tabel enzovoort. Een tabel is niet bedoeld om een pagina te stijlen. Een tabel moet alleen gebruikt worden als het gaat om tabeldata. Door de data in een te plaatsen, wordt de relatie tussen de data vastgelegd in de code. Dit is hier niet het geval. Hier wordt het voor blinden alleen maar onduidelijk van.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.studyinholland.nl/plan-your-stay/get-prepared heeft het invoerveld met bij de vraag 'What is your nationality?' geen gekoppeld label en dus een naam.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op deze pagina staat helemaal onderaan een datatabel. Deze datatabel heeft een caption. Dit geeft al voldoende informatie over de tekst. Binnen het caption element wordt echter ook nog een h5 element en een strong element gebruikt. Beide horen niet thuis in een caption element. Ook de tabel cel met de tekst "Hoogste accreditatieniveau" is een rij kop en zegt iets over de datacellen in de rij ernaast. Deze heeft echter ook een role="columnheader" en een scope="col" gekregen, wat aangeeft dat het een kolomkop is. Dit sowieso niet logisch, want er staat verder geen data meer in de kolom; en visueel is het ook een rij kop. Hier moet dus een scope="row" staan. Het role attribuut is overbodig en kan gewoon weggelaten worden. Indien het wel gebruikt wordt moet het role="rowheader" worden.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li>elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6>elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuutscope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/werken-bij-nuffic staan een aantal citaten. Deze staan naast de foto's. Deze citaten zijn nu opgemaakt met zowel een strong als een em element. Het strong element is bedoeld voor sterke nadruk en het em element voor normale nadruk. Daarvan is hier niet echt sprake. Gebruik liever CSS voor de opmaak van tekst. Wat hier wel gebruikt kan worden is het blockquote element. Dat is specifiek bedoeld voor dit soort citaten. Met CSS kan dan de tekst binnen het blockquote element vetgedrukt en schuingedrukt weergegeven worden.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li>elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6>elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuutscope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op deze pagina staat helemaal onderaan een datatabel. Deze datatabel heeft een caption. Dit geeft al voldoende informatie over de tekst. Binnen het caption element wordt echter ook nog een h5 element en een strong element gebruikt. Beide horen niet thuis in een caption element. In de eerste cel van deze datatabel staat een rij kop "EC date". Deze tabel cel heeft echter een role="columnheader" en een scope="col" gekregen wat aangeeft dat het een kolomkop is in plaats van een rij kop. De relatie wordt nu dus verkeerd gelegd met de tabelcellen eronder in plaats van ernaast (rechts). Dat klopt dus niet.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li>elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6>elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuutscope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf is geen enkele koptekst als een kop getagd, maar allemaal als alinea. Bijvoorbeeld de teksten "Tto 2.0" (pagina 1),"Inhoudsopgave" (pagina 2), "2 Het profiel van tto: wat is het unieke karakter?" en "Tto laat zich het beste als volgt omschrijven" (pagina 5), enz. Zowel de grote groene teksten als de vetgedrukte tussenkoppen moeten als kop getagd worden.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li>elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6>elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuutscope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op https://www.studyinholland.nl/contact-details onder het formulier staat visueel de kop 'Privacy', deze kop is echter niet opgemaakt als HTML kop.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op https://www.studyinholland.nl/plan-your-stay/get-prepared staan meerdere vragen met antwoordmogelijkheden. Om de relatie tussen deze twee te borgen is het nodig om gebruik te maken van het fieldset attribuut en het legend attribuut.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 16. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf staat op pagina 8 een soort stroomschema. In de leesvolgorde komt deze informatie echter pas na hoofdstuk 7 en direct voor de Colofon aan bod. Dat is niet logisch. Deze informatie moet in de logische leesvolgorde voorgelezen worden op de plek waar deze visueel ook staat. Binnen het schema is de leesvolgorde ook niet logisch. Als eerste komt de tekst "Aantoonbaar". Dan komt de inhoud van de driegroene vlakken van links naar rechts. Daarna komen nog de teksten "Meetbaar" en "Merkbaar". Die volgorde is dus niet logisch. De logische volgorde is zoals die visueel van links naar rechts en van boven naar beneden staat.
  • Gevolg: Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan deinformatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers. Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig. Deze pdf is van oktober 2018.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 17. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs/professeur-de-francais staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”.
  • Gevolg: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: - De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en - De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd."
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 18. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: De links in de lopende tekst zijn enkel kenbaar gemaakt met kleur, geef naast kleur altijd een tweede hint zoals bijvoorbeeld onderstrepen. Op deze manier zijn de links ook voor kleurenblinde gebruikers duidelijk. Dit komt op meerdere plekken voor, onder andere op https://www.studyinholland.nl/dutch-education/bachelors
  • Gevolg: Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht. Voorbeelden: Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint. Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel. Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 19. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: * Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; * Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak: Als de pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens wordt bekeken op een mobiel scherm van 320px breed dan moet horizontaal gescrolld worden bij het formulier. De formuliervelden en de tekst er direct onder (maar boven de knop "Verstuur") lopen rechts buiten beeld en dus moet horizontaal gescrold worden om alles te kunnen lezen. Dat is niet de bedoeling.
  • Gevolg: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor: - Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels; - Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels; - Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen. 320 CSS-pixels zijn gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom. Voorbeeld van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 20. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/ staat onderaan een feedbackoptie van 'hotjar'. Als met het toetsenbord wordt genavigeerd is de focusindicator binnen dit 'scherm' niet goed zichtbaar, omdat de focusindicator zwart is en de achtergrond ook heel donker. Het contrast is dan ongeveer 1,1:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Binnen dit scherm kan beter voor een witte focus-indicator gekozen worden. Een andere oplossing is om de browser indicator te gebruiken (en dus geen aangepaste met CSS). Voor de browserindicator gelden geen contrasteisen namelijk.
  • Gevolg: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: Componenten van de gebruikersinterface Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; Grafische objecten Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De kleuren van de hotjar feedbackmogelijkheid zijn aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 21. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/ staat onderaan een feedbackoptie van 'hotjar'. Als hier een cijfer wordt gegeven veranderd de knop met de tekst "Volgende" van kleur. De achtergrond wordt dan lichtgroen en de tekst wit. Het contrast van deze tekst is slechts 2,2:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
  • Gevolg: Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We weten nog niet zeker of we dit kunnen aanpassen in Hotjar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 22. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/contact-details staat een formulier. Als er een veld niet (goed) ingevuld wordt, verschijnt er een melding in een lightbox. Als er een lightbox wordt geopend, moet de focus in de lightbox komen (dat is nu het geval, alleen is het niet zichtbaar). De focus mag pas weer buiten de lightbox komen, nadat deze is afgesloten. Dat is nu niet het geval. Als er met de tabtoets wordt genavigeerd, verplaatst de focus zich naar de velden in het formulier. Dit is niet de bedoeling.
  • Gevolg: Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 23. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/ (en op andere pagina's) staat een vergrootglas waarmee een zoekveld geopend kan worden. In dit zoekveld staat een placeholder tekst. Het contrast daarvan is met 2,6:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn voor normale tekst en 3:1 voor grote tekst (24px of meer).
  • Gevolg: Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We gaan uitzoeken wat er precies aan de hand is en onze leverancier dan vragen dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 24. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf staan grote groene teksten die als kopteksten fungeren. Bijvoorbeeld de teksten "Inhoudsopgave" en "Voorwoord". Het contrast van deze grote tekst is 2,9:1 en daarmee net te laag. Voor grote tekst moet het contrast minimaal 3:1 zijn. Dit probleem doet zich ook voor bij de witte tekst op de groene achtergrond in het diagram op pagina 8. Ook daar is het contrast 2,9:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn (voor normale tekst). Ook de groene tekst helemaal onderaan de laatste pagina heeft een te laag contrast van 2,9:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
  • Gevolg: Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 25. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld: Op pagina https://www.nuffic.nl/ (en andere pagina's) verdwijnt bovenaan de pagina de tekst "De Nederlandse organisatie voorinternationalisering in onderwijs". Dat is verlies van informatie.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd om een oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 26. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld: Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens (en andere pagina's) is het volledige broodkruimelpad vervangen door alleen een link naar een hoger niveau in de structuur. Dat is een verlies van functionaliteit en informatie.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd om een oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 27. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld: Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/india/kwaliteitszorg-erkenning-en-accreditatie staat onderaan een datatabel die anders wordt ingedeeld. Dat mag op zich, maar nu zijn de relaties veranderd zodat de datatabel niet meer klopt. Er zijn meer problemen met deze datatabel. De tabel cel met de tekst "Hoogste accreditatieniveau" heeft bijvoorbeeld een scope="col" terwijl het een rijkop is. Zie ook succescriterium 1.3.1 voor meer problemen met deze datatabel.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 28. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld: Op pagina https://www.nuffic.nl/search?s=nuffic is de tekst "296 resultaten gevonden voor 'nuffic'" boven de filteropties verdwenen en vervangen door een kleinere tekst "296 resultaten" onder de filteropties. Dit is niet dezelfde informatie en dus is sprake van verlies van informatie.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 29. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak: Op diverse pagina's staat een YouTube videospeler. Binnen deze speler zijn sneltoetsen actief die bestaan uit een enkel karakter. Bijvoorbeeld de 'k' om de video te starten of te pauzeren. Of de 'm' om de video te muten. Deze sneltoetsen kunnen niet aangepast worden of door de gebruiker uitgezet. Een mogelijke oplossing kan zijn om de parameter "disablekb=1" toe te voegen aan de URI van de video. Hiermee worden de sneltoetsen uitgezet, maar kan de video nog wel op de 'normale' manier met het toetsenbord bediend worden.
  • Gevolg: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken: Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens(bijv. Ctrl, Alt, enz.); Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer op dat betreffende component wordt gefocust.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 30. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Op iedere pagina staat een skiplink om direct naar de unieke inhoud van een webpagina te gaan. Op alle pagina's behalve de homepage werkt deze link ook goed. Op de homepage werkt deze niet, omdat het doel van de link niet bestaat.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikersblokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Denk bij blokken herhalende content aan alles dat zich op meerdere pagina's herhaalt: menu's, een zoekveld, logo etc. De beste manier om het overslaan van herhalende content mogelijk te maken, is door bovenaan de pagina een skiplink te bieden die direct naar de hoofdcontent leidt. Zorg ervoor dat de link zichtbaar wordt, wanneer deze met het toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 31. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/search?s=nuffic staan zoekresultaten. Onderaan de resultaten staat een link met de tekst "Toon meer resultaten". Als met het toetsenbord naar deze link wordt genavigeerd en de link wordt geactiveerd verschijnen nieuwe zoekresultaten. Als iemand dan verder navigeert met het toetsenbord (met de Tab-toets) is het logisch als de focus direct op de eerste nieuwe zoekresultaat komt. Dat gebeurt echter niet. Alle nieuwe zoekresultaten worden overgeslagen en de focus komt direct weer op de knop "Toon meer resultaten" die verder naar beneden weer onder de nieuw getoonde resultaten staat. Dat is niet logisch. Visueel wordt de focus daar niet heen verplaatst bij het aanklikken van de link, dus moet de focus ook niet verder springen, maar verder gaan vanaf de plek waar de link werd geactiveerd.
  • Gevolg: Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneermen met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightboxwordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox tekomen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden,voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende itemdat toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 32. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Op diverse pagina's staat een formulier. Als de toetsenbordfocus op de knop "Verstuur" komt is de focusindicator niet zichtbaar. Dit komt omdat de focus hier is verwijderd. In de CSS is hier een outline: none; toegepast namelijk. Als deze CSS code wordt weggehaald is de focusindicator wel zichtbaar.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website tenavigeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 33. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Op https://www.studyinholland.nl/studies heeft het invoerveld bij de 'city' filter visueel de naam 'Search', de codenaam is 'Filter in city'. Deze twee namen moeten echter overeen komen. Dit komt ook voor bij de 'Institutions' invoerveld.
  • Gevolg: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 34. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs/professeur-de-francais staan anderstalige teksten en die zijn niet allemaal aangegeven met een taalaanduiding. Zo heeft het intro paragraaf geen taalaanduiding.
  • Gevolg: Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1), dient hiervoor in de code een taalwisseling te worden aangegeven. Dan kan voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie op de juiste manier voorlezen. Het gaat bij dit succescriterium om zinsdelen of zinnen. Voor 1 woord hoeft geen taalwisseling aangegeven worden. Als een heel menu een andere taal heeft, dient hiervoor wel een taalwisseling te worden aangegeven. Voor HTML pagina's dient de taalwisseling aangeven te worden met een 'lang' attribuut. Bijvoorbeeld:<p>Hieronder volgt de informatie in het Engels:</p><p lang="en">First, there is...</p> Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het langattribuut:<p xml:lang="en" lang="en">First, there is...</p> De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy".
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 35. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs staan een aantal links in het Duits of Frans. Hiervoor is geen taalaanduiding meegegeven in de HTML broncode.
  • Gevolg: Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1), dient hiervoor in dec ode een taalwisseling te worden aangegeven. Dan kan voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie op de juiste manier voorlezen. Het gaat bij dit succescriterium om zinsdelen of zinnen. Voor 1 woord hoeft geen taalwisseling aangegeven worden. Als een heel menu een andere taal heeft, dient hiervoor wel een taalwisseling te worden aangegeven. Voor HTML pagina's dient de taalwisseling aangeven te worden met een 'lang' attribuut. Bijvoorbeeld: <p>Hieronder volgt de informatie in het Engels:</p><p lang="en">First, there is...</p> Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het langattribuut:<p xml:lang="en" lang="en">First, there is...</p> De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy".
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 36. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/contact-details staat een contactformulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnt er een lightbox met een foutmelding. Deze foutmelding geldt alleen voor de eerste fout die hij tegenkomt en er moet eerst op ‘ok’ gedrukt worden om de fout te herstellen. Voor dit succescriterium moet de foutmelding zichtbaar blijven, zodat mensen nog weten wat ze fout hebben gedaan en alle foutmeldingen moeten tegelijk gemeld worden, zodat alle fouten in één keer hersteld kunnen worden.
  • Gevolg: Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 37. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op diverse pagina's wordt op een aantal plaatsen een attribuut twee keer gebruikt. Het gaat om het attribuut xml:lang="en". Een attribuut mag maar één keer toegepast worden per element.
  • Gevolg: Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op: - Volledige en correcte begin- en eindtags. Bijvoorbeeld:<td>tekst</td> - Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten. Een fout voorbeeld: <ul><li>lijstitem</ul></li> In bovenstaande voorbeeld had </li> gebruikt moeten worden vóór </ul> - Gebruik geen dubbele attributen. Bijvoorbeeld: <imgtitle="tekst" title="tekst" /> - Zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen. We raden aan om pagina's te valideren. Hierbij wordt op meer aken gecontroleerd dan voor dit succescriterium vereist is. Als een pagina valideert, kan in ieder geval met zekerheid gesteld worden dat de hierboven genoemde problemen niet voorkomen. De officiële W3C validator: validator.w3.org. Het is ook mogelijk om meerdere webpagina's tegelijkertijd in een keer te valideren. Zie hiervoor: www.htmlhelp.com/tools/validator/batch
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 38. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs/professeur-de-francais wordt het ID 'btnSubmit' en het ID'tdSubmit' meerdere keren gebruikt. Zorg ervoor dat een ID op een pagina uniek is.
  • Gevolg: Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op: - Volledige en correcte begin- en eindtags. Bijvoorbeeld:<td>tekst</td> - Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten. Een fout voorbeeld: <ul><li>lijstitem</ul></li> In bovenstaande voorbeeld had </li> gebruikt moeten worden vóór </ul> - Gebruik geen dubbele attributen. Bijvoorbeeld: <imgtitle="tekst" title="tekst" /> - Zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen. We raden aan om pagina's te valideren. Hierbij wordt op meer zaken gecontroleerd dan voor dit succescriterium vereist is. Als een pagina valideert, kan in ieder geval met zekerheid gesteld worden dat de hierboven genoemde problemen niet voorkomen. De officiële W3C validator: validator.w3.org. Het is ook mogelijk om meerdere webpagina's tegelijkertijd in een keer te valideren. Zie hiervoor: www.htmlhelp.com/tools/validator/batch
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 39. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Helemaal onderaan iedere pagina staat een button met een pijltje. Met deze button wordt een 'scherm' getoond waarmee feedbackgegeven kan worden. De 'naam' van deze button is niet door hulpsoftware te bepalen. Het button element is leeggelaten en heeft ook geen title of aria-label gekregen. Daarnaast is de status van deze button ook niet te bepalen door hulpsoftware. Als het scherm gesloten is kan met de button het scherm getoond worden. Als het scherm getoond wordt verandert het pijltje in de button en kan het scherm gesloten worden. Deze wisselende functie van dezelfde button is niet door hulpsoftware te bepalen. Dit kan eventueel door het toevoegen van minimaal een aria-expanded attribuut bij de button.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interfacedoor software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <ahref="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a>de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 40. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op de volgende pagina staat een formulier, dit formulier zit een een HTML tabel met de ARIA rollen 'none presentation'. Dat is incorrect want het formulier is niet voor presentatie gemaakt. Zie https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs/professeur-de-francais
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interfacedoor software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <ahref="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a>de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt)in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 41. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op diverse pagina's staat een Iframe zonder naam. Via het title attribuut kan een Iframe een naam krijgen.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interfacedoor software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <ahref="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a>de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De webredactie past dit aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 42. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op iedere pagina staat een button in de vorm van een vergrootglas. Hiermee kan een zoekveld getoond worden. Voor dit vergrootglas in de button is geen alternatieve tekst aanwezig. Er is wel een tekst aanwezig binnen het button element, maar deze is met display:none; verborgen en dus ook niet zichtbaar voorhulpsoftware. Hulpsoftware kan hierdoor niet de 'naam' van deze button bepalen.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interfacedoor software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <ahref=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a>de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 43. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/studies? Staat een knop ‘Sorted by:’. Als op deze knop geklikt wordt, klapt er een lijst met verschillende knoppen uit. De status van de knop (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit als een verborgen tekst erbij te zetten of door aria-technieken te gebruiken.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 44. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: De menuknop die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen status (open of dicht).
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 45. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Het pijltje bij de tekst 'What's on this page?' die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen naam.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 46. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Als men de vragen beantwoord op https://www.studyinholland.nl/plan-your-stay/get-prepared dan veranderd daaronder de content. Visueel is het duidelijk dat er nieuwe en veranderende content is bijgekomen, maar voor voorleessoftware is dit niet duidelijk. Hiervoor moet dus een melding komen.
  • Gevolg: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 47. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: De zoekknop die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen naam.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 48. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/studies? staan links op de pagina filters. Als er een checkbox wordt aangevinkt, veranderen de resultaten en verschijnt er een melding als '368 resultaten gevonden'. Deze melding is een statusbericht en dit moet programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door role=”status” toe te voegen.
  • Gevolg: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Nuffic heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323