Verklaring van Stichting Nuffic

Status toegankelijkheid https://www.nuffic.nl

Stichting Nuffic is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Nuffic streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stichting Nuffic.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Nuffic is beschikbaar via de link https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Nuffic gepubliceerde informatie blijkt dat de website Stichting Nuffic gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Nuffic is gevorderd met de toegankelijkheid van Stichting Nuffic en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Nuffic .
Functie: Directeur-bestuurder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/een-klacht-bezwaar-indienen. Of richt u tot  https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting Nuffic

Certificaat

The Internet Academy verklaart dat de medewerkers van
Nuffic succesvol hebben deelgenomen aan de training "Toegankelijke pdf-documenten".

Issues die zijn opgelost

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

SC 1.1.1 - In een pdf staan 2 groene strepen die getagd zijn als figure.
Oplossing: Strepen gemarkeerd als decoratief.

SC 1.1.1 – Decoratieve afbeelding heeft alt-tekst.
Oplossing: Alt-tekst verwijderd.

SC 1.1.1 – Decoratieve afbeelding die ook aanklikbaar is heeft geen alt-tekst die het linkdoel duidelijk maakt.
Oplossing: Alt-tekst aangepast.

SC 1.1.1 – Alternatieve tekst bij SVG-afbeelding is in het Engels op een pagina die verder Nederlands is.
Oplossing: Engelse alt-tekst vervangen voor een Nederlandse.

SC 1.2.3 – In een YouTube-video is het webadres dat aan het einde van de video in beeld komt niet hoorbaar voor blinden. 
Oplossing: Geen, want het webadres verwijst naar de pagina waar de video op te zien is.

SC 1.2.5 – In een YouTube-video is het webadres dat aan het einde van de video in beeld komt niet hoorbaar voor blinden. 
Oplossing: Geen, want het webadres verwijst naar de pagina waar de video op te zien is.

SC 1.3.1 – In een pdf staat een opsomming die niet goed kan worden voorgelezen. 
Oplossing: Opsomming aangepast zodat hij wel goed voorgelezen kan worden.

SC 1.3.1 – Een formulier staat in een tabel in een tabel in een tabel. Een tabel is niet om content te stylen.
Oplossing: Formdesk zegt dat het wel mag op deze manier.

SC 1.3.1 – Visuele kop 'Privacy’ is niet opgemaakt als HTML-kop.
Oplossing: Visuele kop is opgemaakt als HTML-kop.

SC 1.3.1 – Opsomming in pdf is in de code een lijst met maar 1 item.
Oplossing: Opsomming goed in de code gezet.

SC 1.3.1 – Citaten naast foto's zijn opgemaakt met zowel een strong- als een em-element.
Oplossing: Strong-element verwijderd. 

SC 1.3.1 – Citaten naast foto's zijn opgemaakt met zowel een strong- als een em-element.
Oplossing: Strong-element verwijderd.

SC 1.3.1 – Of een filter geselecteerd is kan niet programmatisch bepaald worden.
Oplossing: Aan code toegevoegd of een filter geselecteerd is. 

SC 1.3.1 – In een tabel wordt binnen een caption-element nog een H5-element en een strong-element gebruikt. Die horen niet thuis in een caption-element. 
Oplossing: H5- en strong-element verwijderd.

SC 1.3.1 – Om de relatie tussen vragen met antwoordmogelijkheden te borgen is het nodig om gebruik te maken van het fieldset attribuut en het legend attribuut.
Oplossing: De pagina en toepassing zijn opgeheven.

SC 1.3.1 – Het invoerveld bij de vraag 'What is your nationality?' heeft geen gekoppeld label en dus geen naam. 
Oplossing: De pagina en toepassing zijn opgeheven.

SC 1.3.1 – Op https://www.wilweg.nl/student-stories/jezelf-het-diepe-gooien-stage-china staat een bericht met de datum boven de kop. Visueel is duidelijk waar deze datum bij hoort, maar in de code kan deze relatie niet worden gelegd. 
Oplossing: Dit kan alleen in hypothetische gevallen voor problemen zorgen. In werkelijkheid zal dit niet gebeuren. 

SC 1.3.1 – Op pagina https://www.wilweg.nl/orientatie/landeninformatie staan lijsten met landen. Bij bijvoorbeeld ‘Populaire landen’ staan nu drie lijsten met twee items. 
Oplossing: Dit is aangepast.

SC 1.3.5 – Doel van invoervelden in formulieren kan niet programmatisch bepaald worden.
Oplossing: Voor zover mogelijk bij alle velden van alle formulieren autocomplete-attribuut ingevuld.

SC 1.4.1 – Links in de tekst zijn enkel kenbaar gemaakt met kleur. 
Oplossing: Links in de tekst zijn ook kenbaar door onderstreping. 

SC 1.4.4 – Bij een resolutie van 1024x768 en ingezoomd tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig.
Oplossing: Er is geen verlies van informatie meer. 

SC 1.4.14 – Content achter het vraagtekentje in een formulier is niet ‘hoverable’ en niet ‘dismissable’.
Oplossing: Content ‘hoverable’ en ‘dismissable’ gemaakt.

SC 2.1.4 – De gebruiker kan de sneltoetsen van de videospeler niet uitzetten. 
Oplossing: Sneltoetsen uitgezet. 

SC 2.2.1 – Als je met het toetsenbord naar de verzendknop van een niet-ingevuld formulier gaat het verstuurt is de foutmelding zo kort in beeld dat dit niet leesbaar is.
Oplossing: De foutmelding blijft zichtbaar. 

SC  2.4.1 – De skiplink op de homepage heeft geen linkdoel
Oplossing: Linkdoel toegevoegd.

SC 2.4.3 – De focus verplaatst zich naar velden buiten de lightbox als je met de tab navigeert terwijl je de lightbox nog niet hebt afgesloten.
Oplossing: Lightbox moet eerst gesloten worden voordat de focus zich verplaatst naar velden buiten de lightbox.

SC 2.4.3 – De focus ligt verkeerd als je na een zoekopdracht met het toetsenbord kiest voor ‘Toon meer resultaten’.
Oplossing: Focus goed gelegd. 

SC 2.4.3 – Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 zijn niet alle menu items in beeld. Het menu scrolt niet mee met de focus. De focus gaat na de menu items door over de achterliggende pagina terwijl het menu open blijft staan en de pagina niet goed zichtbaar is.
Oplossing: Onze webbouwer heeft dit aangepast. 

SC 2.4.4 – Afbeelding die ook aanklikbaar is heeft geen alt-tekst die het linkdoel duidelijk maakt.
Oplossing: Alt-tekst aangepast.

SC 2.4.7 – Toetsenbordfocus is in een formulier niet zichtbaar op het selectieveld ‘Subject’, de link ‘privacy policy’ en de knop ‘Submit’.
Oplossing: Toetsenbordfocus zichtbaar gemaakt.

SC 2.4.7 – Toetsenbordfocus is in een formulier niet zichtbaar op de checkboxen, bij ‘Voeg je cv toe’, op de link ‘privacyverklaring’ en op de knop ‘Verstuur’
Oplossing: Toetsenbordfocus zichtbaar gemaakt.

SC 3.3.1 – In een formulier moeten alle foutmeldingen tegelijk worden gemeld worden.
Oplossing: Dit is een advies en geen afkeuring.

SC 3.1.1 – Taalaanduiding staat niet aangegeven in de documenteigenschappen van een pdf.
Oplossing: Taalaanduiding toegevoegd.

SC 4.1.1 – ID’s in formulieren zijn niet uniek.
Oplossing: ID’s uniek gemaakt.

SC 4.1.1 – Het ‘xml:lang’-attribuut staat dubbel in de code.
Oplossing: Attribuut ontdubbeld.

SC 4.1.1 – In de code staat een dubbel attribuut ‘class’.
Oplossing: Attribuut ontdubbeld.

SC 4.1.2 – iFrame zonder naam.
Oplossing: Naam toegevoegd aan title-attribuut.

SC 4.1.2 – ARIA-rol ‘none presentation’ is incorrect.
Oplossing: Dit is geen afkeuring. ARIA-rol is wel correct.

SC 4.1.2 – Afbeelding die ook een link is heeft geen naam die door software te bepalen is.
Oplossing: Naam toegevoegd die door software te bepalen is. 

SC 4.1.2 – Hulpsoftware kan de naam van het vergrootglas in de button niet bepalen. 
Oplossing: Tekstueel alternatief zichtbaar gemaakt voor hulpsoftware door ‘display:none’ te verwijderen. 

SC 4.1.2 – De zoekknop die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen naam.
Oplossing: Naam toegevoegd.

SC 4.1.3 – Als men vragen beantwoord op https://www.studyinholland.nl/plan-your-stay/get-prepared dan verandert daaronder de content. Visueel is het duidelijk dat er nieuwe en veranderende content is bijgekomen, maar voor voorleessoftware is dit niet duidelijk. Hiervoor moet een melding komen. 
Oplossing: 
De pagina en toepassing zijn opgeheven.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Stichting Nuffic : voldoet gedeeltelijk

De website Stichting Nuffic is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Nuffic dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nuffic.nl/publicaties/wcag-2-onderzoek
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.nuffic.nl/publicaties/wcag-2-onderzoek-wwwstudyinhollandnl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.nuffic.nl/publicaties/wcag-21-onderzoek-wilweg-volledig-rapport
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Nuffic dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   In het document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-12/privacy-policy-stichting-nuffic.pdf zijn de twee groene strepen aan de zijkant op iedere pagina wel getagd als figure. Deze kunnen beter als artifact worden getagd.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We moeten onze Word-sjablonen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf staan meerdere afbeeldingen. Deze hebben allemaal geen alternatieve tekst gekregen. Dat is wel nodig. Dit geldt voor het logo op de eerste pagina. Ook de foto op de eerste pagina kan een alternatieve tekst krijgen. Deze foto kan ook gezien worden als decoratief. Dan kan deze afbeelding als artefact getagd worden en zal deze genegeerd worden door hulpsoftware. Verder staan er nog twee afbeeldingen op de laatste pagina (Colofon) zonder alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   In het pdf's is het logo rechtsboven iedere pagina getagd als artifact. Een artifact wordt genegeerd door hulpsoftware. Een logo is altijd informatief en heeft een goed tekstalternatief nodig. Deze afbeelding moet getagd worden als image met een goed tekstalternatief. Dit hoeft alleen bij het logo op de eerste pagina, de rest van de logo's mogen wel genegeerd worden.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We passen onze sjablonen aan zodat die voor nieuwe pdf's wel goed gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf is geen enkele koptekst als een kop getagd, maar allemaal als alinea. Bijvoorbeeld de teksten "Tto 2.0" (pagina 1),"Inhoudsopgave" (pagina 2), "2 Het profiel van tto: wat is het unieke karakter?" en "Tto laat zich het beste als volgt omschrijven" (pagina 5), enz. Zowel de grote groene teksten als de vetgedrukte tussenkoppen moeten als kop getagd worden.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende:

   Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li>elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.

   Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6>elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuutscope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat helemaal onderaan een datatabel. Deze datatabel heeft een caption. Dit geeft al voldoende informatie over de tekst. Binnen het caption element wordt echter ook nog een h5 element en een strong element gebruikt. Beide horen niet thuis in een caption element.

   Ook de tabel cel met de tekst "Hoogste accreditatieniveau" is een rij kop en zegt iets over de datacellen in de rij ernaast. Deze heeft echter ook een role="columnheader" en een scope="col" gekregen, wat aangeeft dat het een kolomkop is. Dit sowieso niet logisch, want er staat verder geen data meer in de kolom; en visueel is het ook een rij kop. Hier moet dus een scope="row" staan. Het role attribuut is overbodig en kan gewoon weggelaten worden. Indien het wel gebruikt wordt moet het role="rowheader" worden.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende:

   Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li>elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.

   Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6>elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuutscope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf staat op pagina 8 een soort stroomschema. In de leesvolgorde komt deze informatie echter pas na hoofdstuk 7 en direct voor de Colofon aan bod. Dat is niet logisch. Deze informatie moet in de logische leesvolgorde voorgelezen worden op de plek waar deze visueel ook staat.

   Binnen het schema is de leesvolgorde ook niet logisch. Als eerste komt de tekst "Aantoonbaar". Dan komt de inhoud van de driegroene vlakken van links naar rechts. Daarna komen nog de teksten "Meetbaar" en "Merkbaar". Die volgorde is dus niet logisch. De logische volgorde is zoals die visueel van links naar rechts en van boven naar beneden staat.

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan deinformatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers.

   Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig. Deze pdf is van oktober 2018.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nuffic.nl/ staat onderaan een feedbackoptie van 'hotjar'. Als hier een cijfer wordt gegeven veranderd de knop met de tekst "Volgende" van kleur. De achtergrond wordt dan lichtgroen en de tekst wit. Het contrast van deze tekst is slechts 2,2:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We kunnen dit niet aanpassen. Verzoek ligt bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf staan grote groene teksten die als kopteksten fungeren. Bijvoorbeeld de teksten "Inhoudsopgave" en "Voorwoord". Het contrast van deze grote tekst is 2,9:1 en daarmee net te laag. Voor grote tekst moet het contrast minimaal 3:1 zijn.

   Dit probleem doet zich ook voor bij de witte tekst op de groene achtergrond in het diagram op pagina 8. Ook daar is het contrast 2,9:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn (voor normale tekst). Ook de groene tekst helemaal onderaan de laatste pagina heeft een te laag contrast van 2,9:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld:

   Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens (en andere pagina's) is het volledige broodkruimelpad vervangen door alleen een link naar een hoger niveau in de structuur. Dat is een verlies van functionaliteit en informatie.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

   De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd om een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld:

   Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/india/kwaliteitszorg-erkenning-en-accreditatie staat onderaan een datatabel die anders wordt ingedeeld. Dat mag op zich, maar nu zijn de relaties veranderd zodat de datatabel niet meer klopt. Er zijn meer problemen met deze datatabel. De tabel cel met de tekst "Hoogste accreditatieniveau" heeft bijvoorbeeld een scope="col" terwijl het een rijkop is. Zie ook succescriterium 1.3.1 voor meer problemen met deze datatabel.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

   De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld:

   Op pagina https://www.nuffic.nl/ (en andere pagina's) verdwijnt bovenaan de pagina de tekst "De Nederlandse organisatie voorinternationalisering in onderwijs". Dat is verlies van informatie.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

   De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd om een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens wordt bekeken op een mobiel scherm van 320px breed dan moet horizontaal gescrolld worden bij het formulier. De formuliervelden en de tekst er direct onder (maar boven de knop "Verstuur") lopen rechts buiten beeld en dus moet horizontaal gescrold worden om alles te kunnen lezen. Dat is niet de bedoeling.

  • Gevolg:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor:

   • Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels;
   • Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

   320 CSS-pixels zijn gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom.

   Voorbeeld van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nuffic.nl/ staat onderaan een feedbackoptie van 'hotjar'. Als met het toetsenbord wordt genavigeerd is de focusindicator binnen dit 'scherm' niet goed zichtbaar, omdat de focusindicator zwart is en de achtergrond ook heel donker. Het contrast is dan ongeveer 1,1:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Binnen dit scherm kan beter voor een witte focus-indicator gekozen worden. Een andere oplossing is om de browser indicator te gebruiken (en dus geen aangepaste met CSS). Voor de browserindicator gelden geen contrasteisen namelijk.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   Componenten van de gebruikersinterface Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;

   Grafische objecten Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We hebben de leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wilweg.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 in het menu zijn niet alle menu items in beeld en komen ook niet in beeld. Het menu scrolt niet mee met de focus. Ook gaat de focus na de menu items door over de achterliggende pagina terwijl het menu open blijft staan en de pagina niet goed zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wilweg.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de afbeelding bij ‘Student Stories’. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website te navigeren.

  • Alternatief:

   Dezelfde informatie is ook bereikbaar via de link naast de afbeelding. Die krijgt wel toetsenbordfocus.

  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het kost onevenredig veel geld om dit te laten oplossen door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op https://www.studyinholland.nl/studies heeft het invoerveld bij de 'city' filter visueel de naam 'Search', de codenaam is 'Filter in city'. Deze twee namen moeten echter overeen komen. Dit komt ook voor bij de 'Institutions' invoerveld.

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs staan een aantal links in het Duits of Frans. Hiervoor is geen taalaanduiding meegegeven in de HTML broncode.

  • Gevolg:

   Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1), dient hiervoor in dec ode een taalwisseling te worden aangegeven. Dan kan voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie op de juiste manier voorlezen. Het gaat bij dit succescriterium om zinsdelen of zinnen. Voor 1 woord hoeft geen taalwisseling aangegeven worden. Als een heel menu een andere taal heeft, dient hiervoor wel een taalwisseling te worden aangegeven.

   Voor HTML pagina's dient de taalwisseling aangeven te worden met een 'lang' attribuut. Bijvoorbeeld: <p>Hieronder volgt de informatie in het Engels:</p><p lang="en">First, there is...</p>

   Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het langattribuut:<p xml:lang="en" lang="en">First, there is...</p>

   De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy".

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het kost onevenredig veel geld om dit te laten aanpassen door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs/professeur-de-francais staan anderstalige teksten en die zijn niet allemaal aangegeven met een taalaanduiding. Zo heeft het intro paragraaf geen taalaanduiding.

  • Gevolg:

   Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1), dient hiervoor in de code een taalwisseling te worden aangegeven. Dan kan voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie op de juiste manier voorlezen. Het gaat bij dit succescriterium om zinsdelen of zinnen. Voor 1 woord hoeft geen taalwisseling aangegeven worden. Als een heel menu een andere taal heeft, dient hiervoor wel een taalwisseling te worden aangegeven.

   Voor HTML pagina's dient de taalwisseling aangeven te worden met een 'lang' attribuut. Bijvoorbeeld:<p>Hieronder volgt de informatie in het Engels:</p><p lang="en">First, there is...</p>

   Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het langattribuut:<p xml:lang="en" lang="en">First, there is...</p>

   De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy".

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het kost onevenredig veel geld om dit te laten aanpassen door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Helemaal onderaan iedere pagina staat een button met een pijltje. Met deze button wordt een 'scherm' getoond waarmee feedbackgegeven kan worden. De 'naam' van deze button is niet door hulpsoftware te bepalen. Het button element is leeggelaten en heeft ook geen title of aria-label gekregen. Daarnaast is de status van deze button ook niet te bepalen door hulpsoftware. Als het scherm gesloten is kan met de button het scherm getoond worden. Als het scherm getoond wordt verandert het pijltje in de button en kan het scherm gesloten worden. Deze wisselende functie van dezelfde button is niet door hulpsoftware te bepalen. Dit kan eventueel door het toevoegen van minimaal een aria-expanded attribuut bij de button.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interfacedoor software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a>de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

   Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.studyinholland.nl/studies staat een knop ‘Sorted by:’. Als op deze knop geklikt wordt, klapt er een lijst met verschillende knoppen uit. De status van de knop (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit als een verborgen tekst erbij te zetten of door aria-technieken te gebruiken.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De menuknop die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen status (open of dicht).

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het pijltje bij de tekst 'What's on this page?' die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.studyinholland.nl/studies? staan links op de pagina filters. Als er een checkbox wordt aangevinkt, veranderen de resultaten en verschijnt er een melding als '368 resultaten gevonden'. Deze melding is een statusbericht en dit moet programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door role=”status” toe te voegen.

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Nuffic heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209