Verklaring van Stichting Nuffic

Status toegankelijkheid https://www.nuffic.nl

Stichting Nuffic is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-07-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Nuffic streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stichting Nuffic.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Nuffic is beschikbaar via de link https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Nuffic gepubliceerde informatie blijkt dat de website Stichting Nuffic gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Nuffic is gevorderd met de toegankelijkheid van Stichting Nuffic en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Nuffic .
Functie: Directeur-bestuurder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/een-klacht-bezwaar-indienen.

Aanvullende informatie van Stichting Nuffic

The Internet Academy verklaart dat de medewerkers van
Nuffic succesvol hebben deelgenomen aan de training "Toegankelijke pdf-documenten".

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-11-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Stichting Nuffic : voldoet gedeeltelijk

De website Stichting Nuffic is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Nuffic dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nuffic.nl/publicaties/wcag-2-onderzoek
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.nuffic.nl/publicaties/wcag-2-onderzoek-wwwstudyinhollandnl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.nuffic.nl/publicaties/wcag-21-onderzoek-wilweg-volledig-rapport
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Nuffic dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.
  • Oorzaak: De afbeelding naast de kop op de volgende pagina heeft als alttekst "Mbo-promotie - training Interculturele competenties".
  • Gevolg: Dit beschrijft de afbeelding niet. Aangezien de afbeelding decoratief is, kun je ervoor kiezen om de alt tekst weg te halen. Op deze manier kan de afbeelding door voorleessoftware genegeerd worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.
  • Oorzaak: In het document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-12/privacy-policy-stichting-nuffic.pdf zijn de twee groene strepen aan de zijkant op iedere pagina wel getagd als figure. Deze kunnen beter als artifact worden getagd.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We moeten onze Word-sjablonen aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.
  • Oorzaak: In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf staan meerdere afbeeldingen. Deze hebben allemaal geen alternatieve tekst gekregen. Dat is wel nodig. Dit geldt voor het logo op de eerste pagina. Ook de foto op de eerste pagina kan een alternatieve tekst krijgen. Deze foto kan ook gezien worden als decoratief. Dan kan deze afbeelding als artefact getagd worden en zal deze genegeerd worden door hulpsoftware. Verder staan er nog twee afbeeldingen op de laatste pagina (Colofon) zonder alternatieve tekst.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.
  • Oorzaak: Onderaan de pagina op https://www.wilweg.nl staat bij ‘Student stories’ een afbeelding zonder tekstalternatief. Deze afbeelding is ook een link. Als een afbeelding als link wordt gebruikt, moet in de alt-tekst het doel van de link staan beschreven. Hier wordt aangeraden om de link van de afbeelding te verwijderen, omdat het dezelfde link is als ernaast staat en dit vervelend kan zijn voor mensen die voorleessoftware gebruiken en twee maal dezelfde link horen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.
  • Oorzaak: Wat niet fout is maar wat zeker beter kan is het volgende. Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens staan links met een icoontje van een pijltje. Dit is een SVG afbeelding met een alternatieve tekst "(link is external)". Dit is technisch goed gedaan. Probleem is echter dat deze tekst in het Engels is. Het is beter om hier Nederlandse tekst te gebruiken.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/orientatie/student-stories hebben de afbeeldingen wel een linktekst die hetzelfde is als de kop tekst eronder wat ook een link is naar de zelfde pagina. Aangeraden wordt om de link om de afbeelding te verwijderen en de afbeelding als decoratief te houden.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Opgelost. We hebben de afbeelding als decoratief ingesteld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-04-2021
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: In het pdf document https://www.wilweg.nl/sites/default/files/2020-12/instruction-for-registration-of-candidates-in-delta.pdf is het logo getagd als artifact. Dit betekent dat hij genegeerd wordt door hulpsoftware. Een logo is informatief en moet getagd worden als figure met een goed beschrijvend tekstalternatief. Het logo in het pdf document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-12/privacy-policy-stichting-nuffic.pdf is getagd als artifact. Dit betekent dat hij genegeerd wordt door hulpsoftware. Een logo is informatief en moet getagd worden als figure met een goed beschrijvend tekstalternatief.
  • Gevolg: Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We passen de pdf aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/orientatie/landeninformatie staan lijsten met landen. Bij bijvoorbeeld ‘Populaire landen’ staan nu drie lijsten met twee items.
  • Gevolg: Dit moet gewoon één lijst met zes items worden, zodat de goede informatie ook aan blinden wordt doorgegeven over het aantal items in een lijst.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We werken met onze ontwikkelaar aan een oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/contact-details zijn voor het formulier meerdere tabellen gebruikt. Hier is een tabel in een tabel in een tabel enzovoort. Een tabel is niet bedoeld om een pagina te stijlen. Een tabel moet alleen gebruikt worden als het gaat om tabeldata. Door de data in een te plaatsen, wordt de relatie tussen de data vastgelegd in de code. Dit is hier niet het geval. Hier wordt het voor blinden alleen maar onduidelijk van.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/zoeken?s=corona als er een filter wordt gekozen, ziet het gekozen filter er anders uit dan de niet gekozen filters. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door software bepaald worden.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/contact-met-wilweg staat het contact formulier in een table in een table in een table. Dit komt ook op pagina https://www.wilweg.nl/weer-thuis/word-ambassadeur-voor-wilweg voor.
  • Gevolg: Mensen die voorleessoftware gebruiken krijgen dit te horen. Een tabel is niet om content te stylen maar voor echte tabeldata waardoor de relatie in de code tussen de data wordt vastgelegd. Dit is hier niet nodig.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/student-stories/jezelf-het-diepe-gooien-stage-china staat een bericht met de datum boven de kop. Visueel is duidelijk waar deze datum bijhoort, maar in de code kan deze relatie niet worden gelegd.
  • Gevolg: Als er bijvoorbeeld een lijst van berichten zou staan is het niet duidelijk bij welk bericht de datum zou horen. Visueel mag het er zo uitzien maar in de code moet de datum onder de kop staan waar deze bij hoort.
  • Alternatief: Geen, want dit kan alleen in hypothetische gevallen voor problemen zorgen. In werkelijkheid zal dit niet gebeuren.
  • Maatregel: Geen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/india/kwaliteitszorg-erkenning-en-accreditatie en https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/verenigde-staten/overzicht-diplomawaarderingen staat een datatabel. Deze datatabel heeft een caption. Dit geeft al voldoende informatie over de tekst. Binnen het caption element wordt echter ook nog een h5 element en een strong element gebruikt. Beide horen niet thuis in een caption element. In de eerste cel van deze datatabel staat een rij kop "EC date". Deze tabel cel heeft echter een role="columnheader" en een scope="col" gekregen wat aangeeft dat het een kolomkop is in plaats van een rij kop. De relatie wordt nu dus verkeerd gelegd met de tabelcellen eronder in plaats van ernaast (rechts). Dat klopt dus niet.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li>elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6>elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuutscope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.studyinholland.nl/plan-your-stay/get-prepared heeft het invoerveld met bij de vraag 'What is your nationality?' geen gekoppeld label en dus een naam.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op https://www.studyinholland.nl/plan-your-stay/get-prepared staan meerdere vragen met antwoordmogelijkheden. Om de relatie tussen deze twee te borgen is het nodig om gebruik te maken van het fieldset attribuut en het legend attribuut. En op https://www.studyinholland.nl/contact-details onder het formulier staat visueel de kop 'Privacy', deze kop is echter niet opgemaakt als HTML kop.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Dit is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op https://www.wilweg.nl/sites/default/files/2020-12/instruction-for-registration-of-candidates-in-delta.pdf staat in de lijst ‘Personal details’ staat in de code de twee lijst items ‘Address 1 City’ en Address 1 Country’ als één lijst item. Deze moet gesplitst worden. En op pagina 5 van https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-12/privacy-policy-stichting-nuffic.pdf staat een lijst. Deze lijst is niet helemaal goed opgemaakt. Er staan wel 12 lijst items maar 11 daarvan zijn leeg en alles staat in de 12de lijst item.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben de pdf aangepast. Dit is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf is geen enkele koptekst als een kop getagd, maar allemaal als alinea. Bijvoorbeeld de teksten "Tto 2.0" (pagina 1),"Inhoudsopgave" (pagina 2), "2 Het profiel van tto: wat is het unieke karakter?" en "Tto laat zich het beste als volgt omschrijven" (pagina 5), enz. Zowel de grote groene teksten als de vetgedrukte tussenkoppen moeten als kop getagd worden.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li>elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6>elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuutscope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op https://www.studyinholland.nl/plan-your-stay/get-prepared staan meerdere vragen met antwoordmogelijkheden. Om de relatie tussen deze twee te borgen is het nodig om gebruik te maken van het fieldset attribuut en het legend attribuut.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op deze pagina staat helemaal onderaan een datatabel. Deze datatabel heeft een caption. Dit geeft al voldoende informatie over de tekst. Binnen het caption element wordt echter ook nog een h5 element en een strong element gebruikt. Beide horen niet thuis in een caption element. Ook de tabel cel met de tekst "Hoogste accreditatieniveau" is een rij kop en zegt iets over de datacellen in de rij ernaast. Deze heeft echter ook een role="columnheader" en een scope="col" gekregen, wat aangeeft dat het een kolomkop is. Dit sowieso niet logisch, want er staat verder geen data meer in de kolom; en visueel is het ook een rij kop. Hier moet dus een scope="row" staan. Het role attribuut is overbodig en kan gewoon weggelaten worden. Indien het wel gebruikt wordt moet het role="rowheader" worden.
  • Gevolg: Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li>elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6>elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuutscope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 20. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf staat op pagina 8 een soort stroomschema. In de leesvolgorde komt deze informatie echter pas na hoofdstuk 7 en direct voor de Colofon aan bod. Dat is niet logisch. Deze informatie moet in de logische leesvolgorde voorgelezen worden op de plek waar deze visueel ook staat. Binnen het schema is de leesvolgorde ook niet logisch. Als eerste komt de tekst "Aantoonbaar". Dan komt de inhoud van de driegroene vlakken van links naar rechts. Daarna komen nog de teksten "Meetbaar" en "Merkbaar". Die volgorde is dus niet logisch. De logische volgorde is zoals die visueel van links naar rechts en van boven naar beneden staat.
  • Gevolg: Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan deinformatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers. Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig. Deze pdf is van oktober 2018.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 21. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs/professeur-de-francais staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”.
  • Gevolg: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: - De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en - De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd."
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 22. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: De links in de lopende tekst zijn enkel kenbaar gemaakt met kleur, geef naast kleur altijd een tweede hint zoals bijvoorbeeld onderstrepen. Op deze manier zijn de links ook voor kleurenblinde gebruikers duidelijk. Dit komt op meerdere plekken voor, onder andere op https://www.studyinholland.nl/dutch-education/bachelors
  • Gevolg: Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht. Voorbeelden: Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint. Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel. Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 23. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: * Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; * Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak: Als de pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens wordt bekeken op een mobiel scherm van 320px breed dan moet horizontaal gescrolld worden bij het formulier. De formuliervelden en de tekst er direct onder (maar boven de knop "Verstuur") lopen rechts buiten beeld en dus moet horizontaal gescrold worden om alles te kunnen lezen. Dat is niet de bedoeling.
  • Gevolg: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor: - Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels; - Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels; - Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen. 320 CSS-pixels zijn gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom. Voorbeeld van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 24. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/ staat onderaan een feedbackoptie van 'hotjar'. Als met het toetsenbord wordt genavigeerd is de focusindicator binnen dit 'scherm' niet goed zichtbaar, omdat de focusindicator zwart is en de achtergrond ook heel donker. Het contrast is dan ongeveer 1,1:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Binnen dit scherm kan beter voor een witte focus-indicator gekozen worden. Een andere oplossing is om de browser indicator te gebruiken (en dus geen aangepaste met CSS). Voor de browserindicator gelden geen contrasteisen namelijk.
  • Gevolg: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: Componenten van de gebruikersinterface Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; Grafische objecten Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben de leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 25. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken: * Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; * Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; * Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/weer-thuis/word-ambassadeur-voor-wilweg staan in het formulier twee vraagtekens. Als er over de onderdelen wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, komt er extra informatie te voorschijn. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan één van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. De content is niet ‘hoverable’, dit wil zeggen dat er niet met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content is wel ‘persistent’, dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis of toetsenbordfocus wordt verplaatst. De content is ook niet ‘dismissable’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken: Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; Aanwijzen: Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt; Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur. Een voorbeeld van aanvullende content die wordt beheerd door de user agent is de knopinfo in werkbalken die wordt gemaakt met behulp van het HTML-kenmerk titel. Aangepast knopinfo, submenu's en andere niet-modale pop-ups die worden weergegeven bij het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord, zijn voorbeelden van aanvullende content waarop dit criterium van toepassing is.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier heeft dit aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 26. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/ staat onderaan een feedbackoptie van 'hotjar'. Als hier een cijfer wordt gegeven veranderd de knop met de tekst "Volgende" van kleur. De achtergrond wordt dan lichtgroen en de tekst wit. Het contrast van deze tekst is slechts 2,2:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
  • Gevolg: Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We kunnen dit niet aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 27. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/contact-details staat een formulier. Als er een veld niet (goed) ingevuld wordt, verschijnt er een melding in een lightbox. Als er een lightbox wordt geopend, moet de focus in de lightbox komen (dat is nu het geval, alleen is het niet zichtbaar). De focus mag pas weer buiten de lightbox komen, nadat deze is afgesloten. Dat is nu niet het geval. Als er met de tabtoets wordt genavigeerd, verplaatst de focus zich naar de velden in het formulier. Dit is niet de bedoeling.
  • Gevolg: Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Dit is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 28. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: In het PDF document https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/tto-2-0-vernieuwing-van-het-tweetalig-onderwijs-vo.pdf staan grote groene teksten die als kopteksten fungeren. Bijvoorbeeld de teksten "Inhoudsopgave" en "Voorwoord". Het contrast van deze grote tekst is 2,9:1 en daarmee net te laag. Voor grote tekst moet het contrast minimaal 3:1 zijn. Dit probleem doet zich ook voor bij de witte tekst op de groene achtergrond in het diagram op pagina 8. Ook daar is het contrast 2,9:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn (voor normale tekst). Ook de groene tekst helemaal onderaan de laatste pagina heeft een te laag contrast van 2,9:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
  • Gevolg: Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Alle PDF documenten van na 23 september 2019 bieden we toegankelijk aan. Met oudere documenten zijn we nog bezig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 29. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld: Op pagina https://www.nuffic.nl/ (en andere pagina's) verdwijnt bovenaan de pagina de tekst "De Nederlandse organisatie voorinternationalisering in onderwijs". Dat is verlies van informatie.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd om een oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 30. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld: Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/over-ons/contactgegevens (en andere pagina's) is het volledige broodkruimelpad vervangen door alleen een link naar een hoger niveau in de structuur. Dat is een verlies van functionaliteit en informatie.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd om een oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 31. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld: Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/india/kwaliteitszorg-erkenning-en-accreditatie staat onderaan een datatabel die anders wordt ingedeeld. Dat mag op zich, maar nu zijn de relaties veranderd zodat de datatabel niet meer klopt. Er zijn meer problemen met deze datatabel. De tabel cel met de tekst "Hoogste accreditatieniveau" heeft bijvoorbeeld een scope="col" terwijl het een rijkop is. Zie ook succescriterium 1.3.1 voor meer problemen met deze datatabel.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 32. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie of functionaliteit meer aanwezig. Bijvoorbeeld: Op pagina https://www.nuffic.nl/search?s=nuffic is de tekst "296 resultaten gevonden voor 'nuffic'" boven de filteropties verdwenen en vervangen door een kleinere tekst "296 resultaten" onder de filteropties. Dit is niet dezelfde informatie en dus is sprake van verlies van informatie.
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 33. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak: Op diverse pagina's staat een YouTube videospeler. Binnen deze speler zijn sneltoetsen actief die bestaan uit een enkel karakter. Bijvoorbeeld de 'k' om de video te starten of te pauzeren. Of de 'm' om de video te muten. Deze sneltoetsen kunnen niet aangepast worden of door de gebruiker uitgezet. Een mogelijke oplossing kan zijn om de parameter "disablekb=1" toe te voegen aan de URI van de video. Hiermee worden de sneltoetsen uitgezet, maar kan de video nog wel op de 'normale' manier met het toetsenbord bediend worden.
  • Gevolg: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken: Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens(bijv. Ctrl, Alt, enz.); Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer op dat betreffende component wordt gefocust.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 34. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Op iedere pagina staat een skiplink om direct naar de unieke inhoud van een webpagina te gaan. Op alle pagina's behalve de homepage werkt deze link ook goed. Op de homepage werkt deze niet, omdat het doel van de link niet bestaat.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikersblokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Denk bij blokken herhalende content aan alles dat zich op meerdere pagina's herhaalt: menu's, een zoekveld, logo etc. De beste manier om het overslaan van herhalende content mogelijk te maken, is door bovenaan de pagina een skiplink te bieden die direct naar de hoofdcontent leidt. Zorg ervoor dat de link zichtbaar wordt, wanneer deze met het toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 35. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/search?s=nuffic staan zoekresultaten. Onderaan de resultaten staat een link met de tekst "Toon meer resultaten". Als met het toetsenbord naar deze link wordt genavigeerd en de link wordt geactiveerd verschijnen nieuwe zoekresultaten. Als iemand dan verder navigeert met het toetsenbord (met de Tab-toets) is het logisch als de focus direct op de eerste nieuwe zoekresultaat komt. Dat gebeurt echter niet. Alle nieuwe zoekresultaten worden overgeslagen en de focus komt direct weer op de knop "Toon meer resultaten" die verder naar beneden weer onder de nieuw getoonde resultaten staat. Dat is niet logisch. Visueel wordt de focus daar niet heen verplaatst bij het aanklikken van de link, dus moet de focus ook niet verder springen, maar verder gaan vanaf de plek waar de link werd geactiveerd.
  • Gevolg: Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneermen met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightboxwordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox tekomen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden,voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende itemdat toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 36. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 in het menu zijn niet alle menu items in beeld en komen ook niet in beeld. Het menu scrolt niet mee met de focus. Ook gaat de focus na de menu items door over de achterliggende pagina terwijl het menu open blijft staan en de pagina niet goed zichtbaar is.
  • Gevolg: Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 37. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/ staat onderaan de pagina een afbeelding als link. Hier is het linkdoel niet duidelijk, omdat de afbeelding geen linktekst of tekstalternatief heeft. Omdat dezelfde link ook naast de afbeelding staat wordt aangeraden de link van de afbeelding te verwijderen en de afbeelding als decoratieve afbeelding te laten staan. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben het opgelost. Dit probleem komt niet meer voor.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 38. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Op diverse pagina's staat een formulier. Als de toetsenbordfocus op de knop "Verstuur" komt is de focusindicator niet zichtbaar. Dit komt omdat de focus hier is verwijderd. In de CSS is hier een outline: none; toegepast namelijk. Als deze CSS code wordt weggehaald is de focusindicator wel zichtbaar.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website tenavigeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Dit is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 39. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/contact-met-wilweg is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de knop ‘Verstuur’. En op pagina https://www.wilweg.nl/weer-thuis/word-ambassadeur-voor-wilweg is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de checkboxen, bij ‘Voeg je cv toe’, op de link privacyverklaring en op de knop ‘Verstuur’.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website te navigeren.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 40. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de afbeelding bij ‘Student Stories’. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website te navigeren.
  • Alternatief: Dezelfde informatie is ook bereikbaar via de link naast de afbeelding. Die krijgt wel toetsenbordfocus.
  • Maatregel: Geen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het kost onevenredig veel geld om dit te laten oplossen door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 41. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Ook pdf documenten moeten een taalaanduiding aanwezig zijn. Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het pdf document https://www.wilweg.nl/sites/default/files/2020-12/instruction-for-registration-of-candidates-in-delta.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.
  • Gevolg: Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen. Voor HTML pagina's dient de taal aangeven te worden met een 'lang' attribuut:<html lang=""nl""> Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het lang attribuut:<html xml:lang=""nl"" lang=""nl""> De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: ""en"" of ""en-US"", Duits: ""de"", Frans: ""fr"", Fries: ""fy"". Zie voor overige taalcodes: http://xml.coverpages.org/iso639a.html
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-05-2021
 42. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs staan een aantal links in het Duits of Frans. Hiervoor is geen taalaanduiding meegegeven in de HTML broncode.
  • Gevolg: Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1), dient hiervoor in dec ode een taalwisseling te worden aangegeven. Dan kan voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie op de juiste manier voorlezen. Het gaat bij dit succescriterium om zinsdelen of zinnen. Voor 1 woord hoeft geen taalwisseling aangegeven worden. Als een heel menu een andere taal heeft, dient hiervoor wel een taalwisseling te worden aangegeven. Voor HTML pagina's dient de taalwisseling aangeven te worden met een 'lang' attribuut. Bijvoorbeeld: <p>Hieronder volgt de informatie in het Engels:</p><p lang="en">First, there is...</p> Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het langattribuut:<p xml:lang="en" lang="en">First, there is...</p> De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy".
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het kost onevenredig veel geld om dit te laten aanpassen door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-05-2021
 43. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs/professeur-de-francais staan anderstalige teksten en die zijn niet allemaal aangegeven met een taalaanduiding. Zo heeft het intro paragraaf geen taalaanduiding.
  • Gevolg: Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1), dient hiervoor in de code een taalwisseling te worden aangegeven. Dan kan voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie op de juiste manier voorlezen. Het gaat bij dit succescriterium om zinsdelen of zinnen. Voor 1 woord hoeft geen taalwisseling aangegeven worden. Als een heel menu een andere taal heeft, dient hiervoor wel een taalwisseling te worden aangegeven. Voor HTML pagina's dient de taalwisseling aangeven te worden met een 'lang' attribuut. Bijvoorbeeld:<p>Hieronder volgt de informatie in het Engels:</p><p lang="en">First, there is...</p> Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het langattribuut:<p xml:lang="en" lang="en">First, there is...</p> De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy".
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het kost onevenredig veel geld om dit te laten aanpassen door de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-05-2022
 44. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/contact-details staat een contactformulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnt er een lightbox met een foutmelding. Deze foutmelding geldt alleen voor de eerste fout die hij tegenkomt en er moet eerst op ‘ok’ gedrukt worden om de fout te herstellen. Voor dit succescriterium moet de foutmelding zichtbaar blijven, zodat mensen nog weten wat ze fout hebben gedaan en alle foutmeldingen moeten tegelijk gemeld worden, zodat alle fouten in één keer hersteld kunnen worden.
  • Gevolg: Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 45. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/contact-met-wilweg en pagina https://www.wilweg.nl/weer-thuis/word-ambassadeur-voor-wilweg staan formulieren. Als er nog lege inputvelden zijn en het formulier wordt verstuurd of er wordt een fout e-mailadres ingevuld verschijnt er een pop-up met een melding. Deze pop-up moet eerst weer gesloten worden voor dat de fout hersteld kan worden. Deze manier van foutmeldingen voldoen niet voor dit succescriterium. Alle fouten moeten tegelijk worden getoond zodat ze allemaal in één keer kunnen worden opgelost, de foutmelding moet blijven staan tot de fout hersteld is. En het moet duidelijk zijn dat het om foutmeldingen gaan. En op pagina https://www.wilweg.nl/contact-met-wilweg en pagina https://www.wilweg.nl/weer-thuis/word-ambassadeur-voor-wilweg staan formulieren. Als er nog lege inputvelden zijn en het formulier wordt verstuurd of er wordt een fout e-mailadres ingevuld verschijnt er een pop-up met een melding. Deze pop-up moet eerst weer gesloten worden voor dat de fout hersteld kan worden. Deze manier van foutmeldingen voldoen niet voor dit succescriterium. Alle fouten moeten tegelijk worden getoond zodat ze allemaal in één keer kunnen worden opgelost, de foutmelding moet blijven staan tot de fout hersteld is. En het moet duidelijk zijn dat het om foutmeldingen gaan.
  • Gevolg: Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Geen, want Stichting Accessibility had dit bedoeld als een advies in plaats van een bevinding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 46. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/contact-met-wilweg is een parsefout gevonden die problemen kan veroorzaken voor hulpsoftware. Op deze pagina is in de code een dubbele attribuut ‘class’ gevonden. <button class="cookie-wall__accept button button button--has-icon " class="paragraph iframe paragraph--type--iframe paragraph—view-mode--default" type="button">. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.wilweg.nl/over-wilweg is een parsefout gevonden die problemen kan veroorzaken voor hulpsoftware. Op deze pagina zijn in de code dubbele attributen ‘xml:lang’ gevonden (2x). <span dir="ltr" lang="en" xml:lang="en" xml:lang="en">. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op: Volledige en correcte begin- en eindtags. Bijvoorbeeld: <td>tekst</td> Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten. Een fout voorbeeld: <ul><li>lijstitem</ul></li> In bovenstaande voorbeeld had </li> gebruikt moeten worden vóór </ul> Gebruik geen dubbele attributen. Bijvoorbeeld: <img title=""tekst"" title=""tekst"" /> Zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen. We raden aan om pagina's te valideren. Hierbij wordt op meer zaken gecontroleerd dan voor dit succescriterium vereist is. Als een pagina valideert, kan in ieder geval met zekerheid gesteld worden dat de hierboven genoemde problemen niet voorkomen. Het is ook mogelijk om meerdere webpagina's tegelijkertijd in een keer te valideren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 47. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Helemaal onderaan iedere pagina staat een button met een pijltje. Met deze button wordt een 'scherm' getoond waarmee feedbackgegeven kan worden. De 'naam' van deze button is niet door hulpsoftware te bepalen. Het button element is leeggelaten en heeft ook geen title of aria-label gekregen. Daarnaast is de status van deze button ook niet te bepalen door hulpsoftware. Als het scherm gesloten is kan met de button het scherm getoond worden. Als het scherm getoond wordt verandert het pijltje in de button en kan het scherm gesloten worden. Deze wisselende functie van dezelfde button is niet door hulpsoftware te bepalen. Dit kan eventueel door het toevoegen van minimaal een aria-expanded attribuut bij de button.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interfacedoor software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <ahref="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a>de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-11-2023
 48. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op de volgende pagina staat een formulier, dit formulier zit een een HTML tabel met de ARIA rollen 'none presentation'. Dat is incorrect want het formulier is niet voor presentatie gemaakt. Zie https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs/professeur-de-francais
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interfacedoor software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <ahref="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a>de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt)in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 49. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op diverse pagina's staat een Iframe zonder naam. Via het title attribuut kan een Iframe een naam krijgen.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interfacedoor software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <ahref="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a>de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Dit is opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 50. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op iedere pagina staat een button in de vorm van een vergrootglas. Hiermee kan een zoekveld getoond worden. Voor dit vergrootglas in de button is geen alternatieve tekst aanwezig. Er is wel een tekst aanwezig binnen het button element, maar deze is met display:none; verborgen en dus ook niet zichtbaar voorhulpsoftware. Hulpsoftware kan hierdoor niet de 'naam' van deze button bepalen.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interfacedoor software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <ahref=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a>de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 51. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/studies? Staat een knop ‘Sorted by:’. Als op deze knop geklikt wordt, klapt er een lijst met verschillende knoppen uit. De status van de knop (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit als een verborgen tekst erbij te zetten of door aria-technieken te gebruiken.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 52. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: De menuknop die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen status (open of dicht).
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 53. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Het pijltje bij de tekst 'What's on this page?' die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen naam.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 54. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.wilweg.nl/ heeft de afbeelding die ook een link is onderaan de pagina geen naam die door software te bepalen is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 55. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Als men de vragen beantwoord op https://www.studyinholland.nl/plan-your-stay/get-prepared dan veranderd daaronder de content. Visueel is het duidelijk dat er nieuwe en veranderende content is bijgekomen, maar voor voorleessoftware is dit niet duidelijk. Hiervoor moet dus een melding komen.
  • Gevolg: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 56. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: De zoekknop die zichtbaar is als de website in een kleine weergave of ingezoomde weergave zichtbaar is heeft geen naam.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href=""http://www.accessibility.nl""> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een ""<a href=..."", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 57. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.studyinholland.nl/studies? staan links op de pagina filters. Als er een checkbox wordt aangevinkt, veranderen de resultaten en verschijnt er een melding als '368 resultaten gevonden'. Deze melding is een statusbericht en dit moet programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door role=”status” toe te voegen.
  • Gevolg: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We hebben onze leverancier gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Nuffic heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617