Verklaring van Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg

Status toegankelijkheid https://www.kik-v.nl/

Zorginstituut Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Zorginstituut Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Zorginstituut Nederland is beschikbaar via de link https://www.zorginstituutnederland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Zorginstituut Nederland .
Functie: Manager Bedrijfsdiensten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Zorginstituut Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De structuur van de sitemap komt niet helemaal overeen met de structuur van de site. Onder sommige categorieën staat nu één lange lijst op één niveau, terwijl de pagina’s waar naar gelinkt wordt zich niet allemaal op hetzelfde niveau bevinden. Ook bevinden zich er duplicaten in de sitemap.

  • Oorzaak:

   Een structurele fout bij het genereren van de sitemap voor specifieke soorten pagina's.

  • Gevolg:

   De structuur van de site is niet altijd goed af te lezen aan de sitemap.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Manier waarop de sitemap gecreëerd wordt herontwerpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De verborgen tekst "Activiteitendata" boven de datum, tijd en plaats van een activiteit lijkt de inhoud van deze velden te beschrijven, terwijl er ook andere gegevens in staan dan data (datums).

  • Oorzaak:

   De definitielijst is hier onhandig gebruikt, de test "Activiteitendata"is ambigu en de iconen hebben geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de inhoud van de velden niet goed bepalen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het tonen van de gegevens van activiteiten herontwerpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foto en het eventuele copyright zijn door hulpsoftware niet te associëren met een persoon uit het personenoverzicht.

  • Oorzaak:

   In de code staat eerst de foto en daarna de kop die de naam van de bijbehorende persoon weergeeft. Hierdoor valt de foto voor hulpsoftware niet onder de kop.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet dat de foto bij de juiste persoon hoort.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In de code de positie van kop en foto omwisselen. De voorkant blijft visueel hetzelfde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De legend van de fieldset van het zoekformulier is verborgen voor hultechnologieën

  • Oorzaak:

   "display: none" in de CSS

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien de legend niet.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Legend verbergen met de CSS Clipmethode.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het eventuele copyright van een hero-image (al dan niet in een slider) is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.

  • Oorzaak:

   De afbeelding(en) worden in het CMS toegevoegd zonder copyright tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zo mogelijk verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op bepaalde plekken binnen de websites wordt soms een H3 boven een H2 gezet. Gebruikte headings dienen altijd in een semantisch correcte volgorde te staan.

  • Oorzaak:

   Bij het invoeren van content is de verkeerde volgorde van headings gebruikt.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen moeite hebben met het bepalen en begrijpen van de correcte volgorde van de gepresenteerde informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De volgorde van de headings dient aangepast te worden waar dit voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De opengeklapte zoekfunctie klapt is niet op andere wijze te sluiten dan met wijziging van focus.

  • Oorzaak:

   De zoekfunctie klapt bij toetsenbordfocus automatisch open.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de hover te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   De volumeregelaar opent onmiddelijk als de geluidsknop focus krijgt.

  • Gevolg:

   Verwarrend of onbruikbaar voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorgen dat volumeregelaar niet opent bij focus of alleen gesloten kan worden door de focus te verplaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op bepaalde sites is de methode om tekst te kunnen herschalen niet correct geïmplementeerd.

  • Oorzaak:

   De meta tag 'user-scalable=no' wordt gebruikt op bepaalde websites.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking zijn niet in staat om de tekst te vergroten.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De meta tag 'user-scalable=no' dient veranderd te worden naar 'user-scalable=yes'

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.

  • Oorzaak:

   In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:

   Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.

  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen vallen er vele cijfers van de paginering weg.

  • Oorzaak:

   Bij inzoomen wordt alleen het huidige pagineringscijfer getoond.

  • Gevolg:

   De functionaliteit om snel door pagina's met zoekresultaten te navigeren verdwijnt bij inzoomen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bij inzoomen mogelijkheid behouden pagina's over te slaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.

  • Oorzaak:

   Met de letter "f" kun je een video fullscreen bekijken.

  • Gevolg:

   Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen deze per ongeluk de fullscreen functionaliteit activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website wordt gebruik gemaakt van heading tags, zoals H1, H2, etc. Sommige pagina's hebben echter geen H1, maar bijvoorbeeld wel een H2.

  • Oorzaak:

   Het niet correct gebruiken van de beschikbare heading tags.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen moeite hebben met het correct interpreteren van de pagina structuur.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Betreffende pagina's aanpassen om wel gebruik te maken van semantisch correcte headings, in de juiste volgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle formulieren gebruiken labels voor invoervelden.

  • Oorzaak:

   Invoervelden bij formulieren tonen niet altijd een label voor het veld.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zouden hierdoor deze formulieren minder goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van een goed label aan het invulveld in het betreffende formulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Audio descriptie' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Zorginstituut Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209