Verklaring van http://www.wshd.nl

Status toegankelijkheid http://www.wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Hollandse Delta streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website http://www.wshd.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Hollandse Delta is beschikbaar via de link https://www.wshd.nl/toegankelijkheid-en-proclaimer

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Hollandse Delta gepubliceerde informatie blijkt dat de website http://www.wshd.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Hollandse Delta is gevorderd met de toegankelijkheid van http://www.wshd.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2019 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Hollandse Delta .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via 2005005@wshd.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Waterschap Hollandse Delta

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website http://www.wshd.nl : voldoet gedeeltelijk

De website http://www.wshd.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Hollandse Delta dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.wshd.nl/toegankelijkheid-en-proclaimer
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Hollandse Delta dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wshd.nl/ staan nieuws items met afbeeldingen en tekstalternatief. Bij een overzicht met bijvoorbeeld nieuwsberichten zijn de afbeeldingen decoratief. Dan hebben ze geen tekstalternatief nodig. Wel een leeg alt-attribuut zodat hulpsoftware weet dat het de afbeeldingen kan negeren. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Onder de nieuws items staat een afbeelding met een video erin. Deze afbeelding heeft ook een tekstalternatief. Deze afbeelding kan gezien worden als decoratief, hij geeft geen belangrijke informatie om de pagina te begrijpen. Ook hier kan de alt-tekst leeg gelaten worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers moeten onnodige informatie tot zich nemen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Afbeelding als decoratief aanmerken of alt tekst leeg laten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Ondertiteling is niet consequent toegevoegd aan filmpjes of de geautomatiseerde vertaling is gebruikt..

  • Gevolg:

   Mensen met een beperking kunnen mogelijk de inhoud van de filpjes niet (volledig) tot zich nemen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Ondertiteling toevoegen of films verwijderen en vervangen voor tekstuele content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staan video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld op de homepage komen teksten in beeld die nu niet worden doorgegeven aan blinden.https://www.wshd.nl/https://www.wshd.nl/hollandse-delta-onderzoekt-nieuwe-boormethode-in-dijkenhttps://www.werkenbijwshd.nl/https://wshd.notubiz.nl/vergadering/720222/%2030-09-2020

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden krijgen de informatie die in beeld komt in de video niet mee.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staan video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld op de homepage komen teksten in beeld die nu niet worden doorgegeven aan blinden.https://www.wshd.nl/https://www.wshd.nl/hollandse-delta-onderzoekt-nieuwe-boormethode-in-dijkenhttps://www.werkenbijwshd.nl/https://wshd.notubiz.nl/vergadering/720222/%2030-09-2020 Mogelijk geldt er een uitzondering. Die is afhankelijk van de datum dat de video is geplaatst. Wij adviseren om altijd audiodescriptie toe te voegen. Zie: https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/geluid-bewegend-beeld-en-filmpjes

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden krijgen de informatie die in beeld komt in de video niet mee.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wshd.nl/ staan in de footer twee zichtbare lijsten onder ‘Over deze website’ een lijst met links en ‘Praat mee’ een lijst met iconen. Deze lijsten zijn in de code echter niet opgemaakt als lijsten. Dit moet wel om de structuur door te geven aan blinden. Op pagina https://www.wshd.nl/contact zijn de zichtbare kopteksten in de code niet opgemaakt als html kopteksten maar met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Hier moeten de koppen opgemaakt worden als html koppen. Op pagina https://www.wshd.nl/belastingen staat een genummerde lijst die in de code niet is opgemaakt als genummerde lijst (ol). In de tabellen zijn de kolom- en rijkoppen niet opgemaakt als tabelkoppen. https://www.wshd.nl/belastingen

  • Gevolg:

   Blinde en slechtziende bezoekers krijgen niet de juiste terugkoppeling van hun voorleessoftware.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) toverdragen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wshd.nl/form/contact-algemeen/uw-gegevens-0 stap 2 staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Gevolg:

   Software kan de bij de formulieren niet helpen met invullen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Het autocomplete-attribuut gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft er op bijna alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Alleen op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/ is het vereist om zowel verticaal als horizontaal te scrollen.

  • Gevolg:

   De content is wellicht niet toegankelijk voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Probleem op betreffende pagina oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/users/createhebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,3:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen het veld slecht of niet onderscheiden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen op betreffende velden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/ heeft de witte tekst ‘transparantie en betrokkenheid door open data’ in de afbeelding een te laag contrast van tussen de 1,8:1 en 3,2:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Op pagina https://wshd.notubiz.nl/ hebben de grijze cijfers in de kalender een te laag contrast van 3,8:1 met de witte achtergrond en 3,4:1 met de grijze achtergrond. Op pagina https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/ hebben de witte teksten een te laag contrast van 1,6:1 op de geel/groene knoppen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. De grijze teksten in de footer hebben een te laag contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/users/create heeft de grijze tekst onder het e-mailadres een te laag contrast van 2,4:1. In het pdf document https://www.wshd.nl/_flysystem/media/2020_informatiepagina_rotterdamseweg_def.pdf heeft de tekst ‘Rotterdamseweg:’ een te laag contrast van 1,6:1 met de licht groene achtergrond.

  • Gevolg:

   De tekst kan wellicht niet worden gelezen door kleurenblinde of slechtzienden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.https://www.wshd.nl/https://www.wshd.nl/hollandse-delta-onderzoekt-nieuwe-boormethode-in-dijkenhttps://www.werkenbijwshd.nl/https://www.werkenbijwshd.nl/systeembeheerder Op pagina https://wshd.notubiz.nl/vergadering/720222/%2030-09-2020 staat een video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘f’ gebruikt worden voor volledig scherm en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Deze tekentoetsen werken ook als de toetsenbordfocus op een andere knop in de mediaspeler staat (bijvoorbeeld op de pauzeknop). Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden worden beperkt in het bedienen van de video's.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Analyseren van het probleem en implementeren van de oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s van https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/ is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content niet overslaan, waardoor zij niet direct bij de hoofdcontent kunnen komen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Mogelijkheden skip link onderzoeken en indien mogelijk implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s van de site https://www.werkenbijwshd.nl/ is het niet duidelijk dat het om de vacaturesite gaat. Dit zou erbij vermeld moeten worden. Op de pagina’s van de site https://wshd.notubiz.nl/ en https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/ is de paginatitel alleen de naam van de pagina. Hier zou ook de naam van de site bij moeten. Bijvoorbeeld ‘Overzicht – Waterschap Hollandse Delta – Notubiz’. Het pdf document https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/files/wshd/voorschriften.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdfdocumenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Het pdf document https://www.wshd.nl/_flysystem/media/2020_informatiepagina_rotterdamseweg_def.pdf heeft wel een titel, maar deze beschrijft de inhoud van de pagina niet.

  • Gevolg:

   Bezoeker met verschillende beperkingen hebben hierdoor meer moeite om te achterhalen waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Titels aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/ gaat de toetsenbordfocus eerst over de menu items die niet zichtbaar zijn en dan pas naar de menuknop. Dit is geen logische volgorde. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op de pagina’s van https://wshd.notubiz.nl/ is de volgorde niet helemaal logisch. Hier komt eerst de unieke inhoud, dan de header en de footer. Dit kan verwarrend zijn voor mensen die het scherm kunnen zien en met het toetsenbord navigeren. Aangeraden wordt de gewone leesvolgorde te gebruiken. Dit geldt ook voor pagina https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/users/create. Hier gaat de focus meteen naar het eerste inputveld van het formulier. Na het formulier naar de header en menubalk, dan naar de rest van de unieke inhoud en de footer. Ook hier wordt aangeraden gewoon de leesvolgorde te gebruiken en een skiplink als eerste op de pagina om wel direct naar het formulier te gaan.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het toetsenbord gebruiken voor navigatie ondervinden hinder.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Tabvolgorde verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/datasets/wshd-waterlopen-onderhoudsplicht-doorstroomprofiel-legger-2014?geometry=3.387%2C51.649%2C5.238%2C51.947&selectedAttribute=BESCHERMINGSZONEstaat een afbeelding van Creative Commons als link naar hun pagina. Hier is het linkdoel niet duidelijk. Krijgt de afbeelding een goed tekstalternatief (sc 1.1.1) en voor aanvullende informatie een eventuele title-attribuut in de link dan is dit probleem opgelost. Op pagina https://www.werkenbijwshd.nl/ is het linkdoel van het logo niet duidelijk. Als het logo een goed tekstalternatief krijgt, is de linktekst niet correct. Hier lijkt het of de link verwijst naar de homepage van Waterschap Hollandse Delta in plaats van de homepage van Werken bij Waterschap Hollandse Delta. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Op de pagina https://www.werkenbijwshd.nl/onze-collegas staan drie links met de linktekst 'Lees meer'. Links krijgen geen context van de content waar zij onder staan. In dit geval is de eerste link dus niet geassocieerd met de kop 'Schoon water is voor mens en natuur' en ook niet met de overige content op deze pagina. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen. Hier kan aanvullende informatie in het title-attribuut van de link gezet worden. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Een blinde bezoeker weet niet waar een link naartoe leidt

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Links aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/ is de toetsenbordfocus na de skiplink vijf keer niet zichtbaar als deze door het gesloten menu gaat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/search?collection=Dataset is de focus niet zichtbaar als deze op de actieve link ‘Gegevens’ staat. Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/datasets/wshd-waterlopen-onderhoudsplicht-doorstroomprofiel-legger-2014?geometry=3.387%2C51.649%2C5.238%2C51.947&selectedAttribute=BESCHERMINGSZONEis de focus niet zichtbaar als deze op de actieve link ‘Overzicht’ staat. Op de pagina is de focus op de afbeelding voor licentie boven de kop ‘Definitie’ niet zichtbaar. Op pagina https://wshd.notubiz.nl/vergadering/720222/%2030-09-2020 is de focus niet zichtbaar als onder de video bij de agenda, bijvoorbeeld als het eerste agenda item ‘Opening’ wordt geopend staan er de sprekers in een lijst. Als de focus op deze over deze lijst gaat is die niet zichtbaar. Dit komt bij meerdere agenda items voor. De focus is niet zichtbaar als deze op de checkbox ‘Automatisch verversen’ en op de knop ‘Ververs’ staat. De focus is na de knop ‘Ververs’ nog een keer niet zichtbaar als deze op het div element voor de lijst met links staat. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden kunnen hierdoor verdwalen op de website.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Probleem onderzoeken met de verschillende leveranciers en oplossingen implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijwshd.nl/ is de toegankelijkheidsnaam van het logo ‘Ga naar de homepage’. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet minimaal overeen komen met de zichtbare tekst zodat mensen die spraaksoftware gebruiken de zichtbare tekst kunnen inspreken om een element te bedienen. Hier is de zichtbare tekst ‘Waterschap Hollandse Delta’. Dit moet worden toegevoegd aan de toegankelijkheidsnaam. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/ heeft de link van de afbeelding geen toegankelijkheidsnaam. Krijgt de afbeelding een goed tekstalternatief dan is dit probleem opgelost. Dit geldt ook voor het logo in de footer. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   De website kan blinden en slechtzienden verwarren

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Labels aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data-wshd.opendata.arcgis.com/search?collection=Dataset hebben de twee inputvelden onder de kop ‘Laatst bijgewerkt’ en het inputveld onder ‘Labels’ geen naam die door software te bepalen is. Als hier een label aan gekoppeld wordt is dit probleem opgelost. Op pagina https://snelvaarontheffingen.wshd.nl/ heeft de link van de afbeelding in de header geen naam die door software te bepalen is. Dit geldt ook voor het logo in de footer. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   De website is niet goed te doorlopen door software.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Labels aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wshd.nl/form/contact-algemeen/uw-gegevens-1 staat een formulier. Bij sommige inputvelden staat een ‘counter’ die telt hoeveel tekens er zijn ingevuld in het veld. Deze informatie verandert dus als er getypt wordt in het veld. Dit is een statusbericht. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is. Dit kan door role=”status” te gebruiken.Op pagina https://www.wshd.nl/form/contact-algemeen/uw-gegevens-1 staat een formulier. Bij sommige inputvelden staat een ‘counter’ die telt hoeveel tekens er zijn ingevuld in het veld. Deze informatie verandert dus als er getypt wordt in het veld. Dit is een statusbericht. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is. Dit kan door role=”status” te gebruiken.

  • Gevolg:

   Software kan de statusberichten niet bepalen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   De leverancier voldoet naar verwachting niet aan de toegankelijkheidseisen. Het systeem wordt niet doorontwikkelt en zal daarom ook in de toekomst niet voldoen.

  • Oorzaak:

   Lopend contract waarin toegankelijkheid niet als onderdeel was meegenomen.

  • Gevolg:

   Tot het einde van het contract zal de website niet voldoen.

  • Alternatief:

   Bouwen alternatieve website

  • Maatregel:

   Het project om de website bij een andere leverancier onder te brengen wordt opgestart. Gezien de complexiteit van de database en genodigde login zal dit project een relatief lange doorlooptijd hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Hollandse Delta heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928