Verklaring van Zilveren Kruis Zorgkantoor

Status toegankelijkheid https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/

Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Zilveren Kruis Zorgkantoor NV streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is beschikbaar via de link https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/over-zilveren-kruis-zorgkantoor/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Zilveren Kruis Zorgkantoor NV gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zilveren Kruis Zorgkantoor gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Zilveren Kruis Zorgkantoor NV is gevorderd met de toegankelijkheid van Zilveren Kruis Zorgkantoor en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Zilveren Kruis Zorgkantoor NV .
Functie: Directeur Customer Operations.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@zilverenkruis.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Zilveren Kruis Zorgkantoor NV

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 26-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zilveren Kruis Zorgkantoor : voldoet gedeeltelijk

De website Zilveren Kruis Zorgkantoor is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Zilveren Kruis Zorgkantoor NV dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/-/media/files/zorgkantoor-zilveren-kruis/klanten/over-zilveren-kruis/wcag-inspectie-niveau-aa-zorgkantoor.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Zilveren Kruis Zorgkantoor NV dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ staan de logo's van het Zilveren Kruis en van het Zorgkantoor. De alternatieve tekst is 'Zilveren Kruis raad en daad logo'. Dit beschrijft het logo van het Zorgkantoor niet.

   Uitzondering: Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Raadpleeg de samenvatting voor meer informatie.

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ staat een interactieve kaart. Als er op een regio wordt geklikt, staat er een kaart van de regio met plaatsnamen. Dit img element heeft geen alt-attribuut. Het alt-attribuut kan hier de regio die getoond wordt beschrijven.

  • Gevolg:

   Niet alle niet-tekstuele content heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/inkoopstrategie-en-beleid-2021-2023 staat een video. In deze video is geen media-alternatief of audiodescriptie aanwezig. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Een media-alternatief kan een transcript zijn, dit is een uitgeschreven tekst die de gesproken tekst bevat en de belangrijke informatie die in beeld verschijnt. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat er in beeld te zien is. In deze video geldt dit bijvoorbeeld voor de logo's en titel die aan het begin en aan het einde van de video in beeld komen. Ook komen er namen van sprekers in beeld en staat er soms tekst in beeld op slides.

  • Gevolg:

   Er wordt geen alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/inkoopstrategie-en-beleid-2021-2023 staat een video. In deze video is geen audiodescriptie aanwezig. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat er in beeld te zien is. Voor succescriterium 1.2.3 was het ook voldoende om een media-alternatief te bieden. Voor dit succescriterium moet er audiodescriptie zijn (niveau AA). In deze video geldt dit bijvoorbeeld voor de logo's en titel die aan het begin en aan het einde van de video in beeld komen. Ook komen er namen van sprekers in beeld en staat er soms tekst in beeld op slides.

  • Gevolg:

   Er wordt geen audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onderaan pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/corona staat de vraag ‘Was deze informatie nuttig voor u?’. Deze tekst is opgemaakt als koptekst en is niet geassocieerd met de keuzerondjes ‘Ja’ en ‘Nee’. Een optie is om voor deze keuzerondjes een fieldset met legend ‘Was deze informatie nuttig voor u?’ te gebruiken. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's.

   www.vind-uw-zorgkantoor.nl ls er op deze pagina op een regio wordt geklikt, verschijnt er informatie. De kop boven deze informatie is een h1-kop. Deze staat echter in een tabelcel. Hierdoor kan software de relatie niet bepalen. Dit kan worden opgelost door de kop buiten de tabel te plaatsen. Ook is het beter om geen h1-kop te gebruiken, maar een kop van een lager niveau. Er staat al een h1-kop op de pagina (de hoofdkop 'Bij welk zorgkantoor kunt u terecht?'). Het is best practice om maar één h1-kop te gebruiken. Een kop als 'U kunt bij ons terecht' valt onder de hoofdkop, deze moet dan van een lager niveau zijn.

   Uitzondering: Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Raadpleeg de samenvatting voor meer informatie.

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ staat een interactieve kaart. Door de visuele presentatie is duidelijk welke regio's bij het Zilveren Kruis horen. Er is een alternatief. De regio's zijn links, als een link gevolgd wordt, is het duidelijk of deze regio bij Zilveren Kruis hoort of niet door de tekst die dan in beeld komt. Er zou ook alvast in de link aangegeven kunnen worden of deze regio bij Zilveren Kruis hoort of niet. Dan is dit al duidelijk (dit kan dan al voorgelezen worden door hulpsoftware) voordat de link gevolgd hoeft te worden. Als er op een regio wordt geklikt, staat er een kaart van de regio met plaatsnamen. Deze visuele informatie kan niet door software bepaald worden. De plaatsnamen zouden in de code in een lijst geplaatst kunnen worden met een kop erboven die duidelijk maakt waar het over gaat. Een voordeel is ook dat er met hulpsoftware voor gekozen kan worden om de lijst in zijn geheel kan overslaan en dat niet alles voorgelezen hoeft te worden.

  • Gevolg:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet door software bepaald worden of zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-07-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Uitzondering: Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Raadpleeg de samenvatting voor meer informatie.

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ staat een interactieve kaart. De informatie of een zorgkantoor bij het Zilveren Kruis hoort, is afhankelijk van de kleur. Er is een alternatief, als er op de regio geklikt wordt, staat er in de tekst of de regio bij het Zilveren Kruis hoort of niet. Dit zou nog beter kunnen door in het overzicht van de regio's naast kleur ook bijvoorbeeld een vorm te gebruiken (bijvoorbeeld lijnen) of om het contrastverschil tussen de kleuren minstens 3:1 te maken. Dan is het ook voor kleurenblinden of slechtzienden in een opslag duidelijk welke regio's erbij horen zonder er op te hoeven klikken.

  • Gevolg:

   Kleur wordt als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat onderaan de vraag 'Was deze informatie nuttig voor u?' met daaronder de keuzes 'Ja' en 'Nee'. Als er op 'Nee' wordt geklikt, verschijnt er een invoerveld met tekst eronder. In deze tekst staat de blauwe link 'klantenservice'. Het contrast van deze tekst is te laag (2,9:1). Het contrast van kleine tekst zoals deze moet minstens 3:1 zijn. Zie onder andere pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/over-zilveren-kruis-zorgkantoor.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft geen contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, opent er een lightbox. Er kan gekozen worden uit vijf smileys. Als er een smiley is gekozen, is deze donkerder dan de andere smileys. Het contrastverschil is 2,6:1. Dit is te laag, het verschil moet minstens 3:1 zijn. Andere oplossingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een kader met voldoende contrast om de gekozen smiley zetten. Het kan nu voor slechtzienden moeilijk te zien zijn welke smiley gekozen is. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten.

   Uitzondering: Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Raadpleeg de samenvatting voor meer informatie.

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ staat een interactieve kaart. De informatie of een zorgkantoor bij het Zilveren Kruis hoort, is afhankelijk van de roze kleur. Deze kleur heeft een contrast van 1,4:1 met de achtergrond. Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden. Er kan beter een kleur met een contrast van minstens 3:1 gebruikt worden. Er is een alternatief. Als er op een regio geklikt wordt, is de informatie ook beschikbaar. Het zou echter handiger zijn als dit in een opslag duidelijk is in de kaart.

  • Gevolg:

   De visuele weergave heeft geen contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, opent er een lightbox. Er kan gekozen worden uit vijf smileys. Als er met de muis over een smiley wordt gegaan, verschijnt er een tooltip. Deze valt over de vraag heen. Er moet een mogelijkheid zijn om deze content die verschijnt onder hover te sluiten, zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met Escape. Nu zorgt Escape ervoor dat de hele lightbox sluit. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten.

  • Gevolg:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken niet:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ is de herhalende content het logo van Zilveren Kruis Zorgkantoor (link naar de homepage). De link 'Terug naar Zilveren Kruis' is uniek voor deze pagina. Er is dus geen skiplink nodig. Deze links verwijzen naar dezelfde pagina. Er kan voor gekozen worden om deze tot één link te combineren. Dan hoeven mensen die het toetsenbord gebruiken niet langs deze dubbele links te tabben.

  • Gevolg:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat onderaan de vraag 'Was deze informatie nuttig voor u?' met daaronder de keuzes 'Ja' en 'Nee'. Deze informatie staat in een iframe element. De html pagina in het iframe element heeft geen paginatitel. Dit kan door een title element toe te voegen binnen de head-sectie van het html element in het iframe. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/corona en https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/kennisdeling.

   Pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ heeft als titel 'Zilveren Kruis Achmea | zorgkantoren'. Dit beschrijft het onderwerp van de pagina. Het zou nog beter zijn als de paginatitel iets specifieker is. Dus in plaats van 'zorgkantoren' bijvoorbeeld 'Bij welk zorgkantoor kunt u terecht?'.

  • Gevolg:

   Webpagina's hebben geen titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, opent er een lightbox. Bij het sluiten van de lightbox moet de focus landen op het element dat deze lightbox activeerde. Nu is het na het sluiten niet duidelijk waar de focus op staat. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten.

   Als er op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl een postcode wordt ingevoerd, verschijnt er informatie. Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd, gaat deze langs de link 'Terug naar het regio overzicht'. Daarna gaat de toetsenbordfocus langs alle mogelijke regio's (die op de achtergrond nog vaag in beeld zijn). Dit is niet de bedoeling, dit is geen logische focusvolgorde. De huidige regio staat over de kaart van Nederland heen. De overige regio's zijn niet in beeld. Het is niet de bedoeling dat de focus dan op deze onderdelen komt. Pas als er op 'Terug naar het regio overzicht' wordt geklikt, komen de regio's weer in beeld. Dan mag de focus ook weer langs deze links gaan. Dit gebeurt ook als er bijvoorbeeld een ongeldige postcode wordt ingevoerd en er een foutmelding in beeld is.

  • Gevolg:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus niet in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/search#q=pgb staan onderaan paginanummers. De linkteksten als '2', '3' etc. zijn niet duidelijk genoeg. Er kan een verborgen tekst toegevoegd worden als 'Ga naar pagina'. In combinatie met het cijfer is het dan een duidelijke linktekst. (De rol van deze links is niet door software te bepalen, zie succescriterium 4.1.2).

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ kan gezocht worden op postcode, dan verschijnt er informatie. Soms staat er dan onder de gegevens de link 'Ga naar de website'. Het linkdoel van deze link is niet duidelijk genoeg. De context van deze link met de andere gegevens kan niet door software worden bepaald. Dit kan opgelost worden door een verborgen aanvullende tekst te plaatsen die aangeeft naar welke website de link gaat. Op deze pagina staat rechtsboven de link 'Terug naar Zilveren Kruis'. Deze link gaat naar de homepage van Zilveren Kruis Zorgkantoor. De linktekst geeft het idee dat de link naar de homepage van Zilveren Kruis gaat. Dit geldt ook voor de link met de logo's links boven, omdat de alternatieve tekst van de afbeelding het logo van het Zorgkantoor niet beschrijft.

  • Gevolg:

   Het linkdoel kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-07-2022
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat onderaan de vraag ‘Was deze informatie nuttig voor u?’ met de opties ‘Ja’ en ‘Nee’. De toetsenbordfocus op deze keuzerondjes is niet zichtbaar. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/over-zilveren-kruis-zorgkantoor.

   https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl op de regio's komen terwijl deze vaag op de achtergrond in beeld zijn. Het is daarbij niet (of slecht) zichtbaar waar de focus is gebleven. Zoals eerder beschreven is het niet de bedoeling dat de focus op deze links komt in deze situatie.

  • Gevolg:

   Niet elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld voor de postcode op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ heeft geen naam. De naam moet de zichtbare tekst bevatten (het label). Dit kan door het label aan het veld te koppelen, zie succescriterium 1.3.1. Links boven staan de logo's van Zilveren Kruis Zorgkantoor. Dit is een link. De naam van de link is nu 'Zilveren Kruis raad en daad logo'. Deze naam bevat niet alle zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam niet de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat onderaan de vraag 'Was deze informatie nuttig voor u?' met daaronder de keuzes 'Ja' en 'Nee'. Deze informatie staat in een iframe element. In de html pagina in dit iframe element is geen taal aangegeven. Dit kan door een lang-attribuut toe te voegen aan het html element in het iframe. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/corona en https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/kennisdeling.

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ is de taal van de pagina niet aangegeven in de code.

  • Gevolg:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software niet bepaald worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ staat een invoerveld voor de postcode. Er kunnen maar 6 tekens worden ingevoerd in dit veld. Er kan dus geen spatie gebruikt worden in de postcode (bijvoorbeeld 1111 AA). De instructies voor dit format moeten van te voren worden gegeven.

  • Gevolg:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden geen labels of instructies geleverd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat onderaan de vraag 'Was deze informatie nuttig voor u?' met daaronder de keuzes 'Ja' en 'Nee'. Deze informatie staat in een iframe element. Dit iframe element heeft geen naam. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe element met daarin een beschrijving. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/corona en https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/kennisdeling.

   Op pagina https://www.vind-uw-zorgkantoor.nl/ staat een veld voor de postcode. Dit veld heeft geen naam. Dit kan opgelost worden door het label aan het veld te koppelen (zie succescriterium 1.3.1).

  • Gevolg:

   Niet voor alle componenten van de gebruikersinterface kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen niet door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is niet beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/search#q=pgb staat een zoekbalk. Als er in deze zoekbalk een waarde wordt getypt en er wordt gezocht, verschijnen er nieuwe zoekresultaten. De pagina wordt hierbij niet herladen, en de focus blijft in het zoekveld staan. De tekst 'Resultaten 1-10 van 20' (of andere getallen) is een statusbericht. Software moet kunnen bepalen dat deze nieuwe content op de pagina is verschenen. Dit kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen aan blinden. Dit kan door role=”status” te gebruiken in het element dat het statusbericht bevat. Zie voor meer informatie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22.

   Op meerdere pagina's staat de knop 'Geef uw mening'. Als hierop wordt geklikt, verschijnt er een lightbox. Voordat deze in beeld komt is er een wachtanimatie zichtbaar. Het was niet mogelijk om deze te controleren in de code, omdat deze te kort in beeld was. De animatie moet een tekstalternatief hebben en worden opgemaakt als statusbericht. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld 'Laden' voorlezen. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten.

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten niet door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de website volgens dit succescriterium die oorzaken van de afwijking op de norm wegnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Zilveren Kruis Zorgkantoor NV heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209