Verklaring van Zorg van Nu

Status toegankelijkheid https://www.zorgvannu.nl/

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-11-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zorg van Nu.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=Ministerie+van+Volksgezondheid%2C+welzijn+en+sport

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zorg van Nu gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is gevorderd met de toegankelijkheid van Zorg van Nu en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-11-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport .
Functie: MT-lid .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-11-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via DigitaleToegankelijkheidVWS@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zorg van Nu : voldoet gedeeltelijk

De website Zorg van Nu is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zorgvannu.nl/sites/www.zorgvannu.nl/files/documenten/WCAG%202.1%20AA%20inspectie%20-%20www.zorgvannu.nl%20-%201.0%20volledig%20(002).pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-06-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Niet.

  • Maatregel:

   Het beste is dan om de afbeelding samen met de tekst eronder in één link te zetten. Dan kan de afbeelding een lege alternatieve tekst krijgen (alt="") en geldt de tekst eronder als de enige linktekst. Een alternatieve oplossing is eventueel nog om de afbeelding wel klikbaar te maken. Dit kan door middel van JavaScript wel gedaan worden. Dan blijft er wel één link, maar bij klikken op de afbeelding wordt die link ook geactiveerd. Zo zijn meer alternatieve oplossingen te bedenken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit kan door aan de video een apart audiospoor toe te voegen waarin deze informatie verwekt zit. Dit kan ook door het in het standaard audiospoor op te nemen, bijvoorbeeld door een voice-over die deze informatie voorleest.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit kan door aan de video een apart audiospoor toe te voegen waarin deze informatie verwekt zit. Dit kan ook door het in het standaard audiospoor op te nemen, bijvoorbeeld door een voice-over die deze informatie voorleest. Het gaat in deze video bijvoorbeeld om de titel die aan het begin in beeld komt. Maar ook de naam en de functie van de vrouw die in beeld komt en een verhaal vertelt over de lifttoilet. Aan het eind van de video komt nog het logo en een URL in beeld. Ook deze informatie moet dan in de audiodescriptie opgenomen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het is voor mensen die hulpsoftware gebruiken belangrijk om heading elementen te gebruiken voor kopteksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Alle content die hoort bij een koptekst moet in de HTML code onder de koptekst geplaatst worden, anders kan hulpsoftware de relatie tussen de content en de koptekst niet leggen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Hier zou een autocomplete="postalcode" gebruikt moeten worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Normale tekst moet een minimaal contrast hebben van 4,5:1 en teksten groter dan 24px/18pt (of 19px/14pt voor dikgedrukte tekst) moeten een minimaal contrast hebben van 3,0:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De tekst "meer" (of "minder") moet voldoende eigen ruimte krijgen, zodat de andere tekst er niet meer doorheen kan gaan. + Hier moet dus met woordafbreking gewerkt worden, zodat een deel van het woord er onder komt te staan. + Deze hele kolom kan dan beter onder (of boven) de linker-content geplaatst worden in plaats van er naast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In plaats van een achtergrondafbeelding met verloop (drie kleuren) kan hier dan beter een vaste achtergrondkleur gekozen worden. Of ervoor zorgen dat de oranje kleur niet onder de tekst komt. Ook kunnen de links zelf allemaal een eigen achtergrondkleur krijgen, zodat de achtergrondkleur van de pagina niet meer uitmaakt. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het contrast van deze lichtgrijze rondjes op de witte achtergrond is 2,8:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. + Een oplossing kan zijn om het zoekveld een rand te geven met een contrast van minimaal 3,0:1 ten op zichte van de witte achtergrond. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er moet een mogelijkheid zijn om het submenu te sluiten zonder de muisaanwijzer van "Voor zorggebruikers" of "Voor zorgprofessionals" te halen. De meest gangbare manier is om dit met de 'Escape' toets op het toetsenbord te doen. Dit werkt echter niet. Er is ook geen andere manier gevonden om dit submenu te sluiten zonder de muisaanwijzer van de link te halen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ook hier kan dus beter een standaard interactief HTML element gebruikt worden die wel toetsenbordfocus kan ontvangen. + Gebruik hier dus liever een standaard interactief HTML element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij de YouTube videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Hiertoe moet de titel van de pagina zijn opgenomen in het ‘title’ element in de HTML.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De focus zou direct verplaatst moeten worden naar de lijst met onderwerpen. En pas daarna naar de volgende filteropties. Bij de lijst met onderwerpen staat nog een link "Sluiten". Als deze geactiveerd wordt zou de focus dan ook teruggezet moeten worden naar de filter-optie "Onderwerpen". Zodat iemand vanaf daar ook verder kan navigeren. Hetzelfde geldt dan voor de andere filter-opties.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij deze links moet dus informatie worden toegevoegd om welke stap het dan gaat, zodat het doel van elke link helemaal duidelijk is. Dit kan weer met behulp van verborgen tekst binnen de link zelf of door middel van een aria-label attribut bij de link (let dan wel op dat altijd de zichtbare tekst ook terug moet komen in de tekst van het aria-label attribuut).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 17. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef door middel van de koptekst aan om wat voor (soort) links het gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Hier moet dus andere styling gebruikt worden waarbij de focusindicator gewoon zichtbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er is hier een zichtbaar tekstlabel nodig om dit op te lossen. Deze is in de HTML code al wel aanwezig, maar wordt met display:none; onzichtbaar gemaakt. Deze zichtbaar maken lost het probleem ook hier op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Er mogen geen dubbele attributen gebruikt worden binnen hetzelfde element. Gebruik hier gewoon één class attribuut en zet daar alle waardes in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik hier liever een standaard interactief HTML element voor zoals een button of een link (a element). Hulpsoftware kan daar altijd de rol van bepalen. Maar ook de 'status' van dit hamburgermenu kan niet bepaald worden. Met deze interactieve component kan het menu getoond worden, maar ook weer verborgen. Dit wordt visueel bij het icoon wel aangegeven, maar dit kan niet door hulpsoftware bepaald worden. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld een aria-expanded attribuut te gebruiken op het interactieve HTML element. Als het menu getoond wordt moet de waarde op "true" gezet worden en als het menu weer verborgen is moet de waarde op "false" gezet worden. Als het hamburgermenu is uitgeklapt kan ook met de link "Voor zorggebruikers" een submenu getoond worden. Als dit submenu wordt getoond verschijnt een interactieve component met de tekst "Toon alles". Ook hiervan kan hulpsoftware de interactieve rol niet bepalen. Dat komt omdat hier een span element is gebruikt in combinatie met JavaScript. Een span element is geen standaard interactieve component. Gebruik hier dus ook liever een button of een link. Bij de interactieve component moet duidelijk zijn voor hulpsoftware of het submenu getoond wordt of verborgen is. Dit kan aangegeven worden met een aria-expanded attribuut. Die ontbreekt op dit moment ook.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405