Verklaring van Website GGD Rotterdam-Rijnmond

Status toegankelijkheid https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Gemeente Rotterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rotterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website GGD Rotterdam-Rijnmond .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rotterdam is beschikbaar via de link https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rotterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website GGD Rotterdam-Rijnmond gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rotterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Website GGD Rotterdam-Rijnmond en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rotterdam .
Functie: Manager communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [cpr@rotterdam.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam / GGD Rotterdam-Rijnmond werkt momenteel aan de toegankelijkheid van www.ggdrotterdamrijnmond.nl. Dit heeft de hoogste prioriteit en zal zo spoedig mogelijk afgerond worden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website GGD Rotterdam-Rijnmond : voldoet gedeeltelijk

De website Website GGD Rotterdam-Rijnmond is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rotterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-ggd/toegankelijkheid-website/2021-10-07-Toegankelijkheidsonderzoek-GGD-Rotterdam-(ggdrotterdamrijnmond.nl)-versie-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rotterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Video - Wat doet de GGD': Op deze pagina mist een korte beschrijving van de video.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina mist een korte beschrijving van de video.

  • Gevolg:

   De content moet een beschrijving hebben, zodat bijvoorbeeld blinde bezoekers weten waar de video over gaat voordat zij ervoor kiezen om de video te starten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan alle content herzien en voorzien van een goede beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Griep': Het logo van de GGD Rotterdam-Rijnmond bevat wel een alternatieve tekst, maar deze is niet compleet.

  • Oorzaak:

   Het logo van de GGD Rotterdam-Rijnmond bevat geen complete alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'Logo', de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten zodat de informatie ook voor mensen die gebruikmaken van voorleessoftware beschikbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verwijderen niet-toegankelijke pdfs van de website en plaatsen nieuwe, of verwerken de inhoud op een pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Homepage': Het logo van Google in de pop-up die verschijnt wanneer bezoekers op de knop 'Vertalen' klikken bevat wel een alternatieve tekst, maar deze is niet compleet. De alternatieve tekst is nu 'Google Translate'.

  • Oorzaak:

   Het logo bevat geen complete alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'Logo', de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten zodat de informatie ook voor mensen die gebruikmaken van voorleessoftware beschikbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen de websitebouwer deze aanpassing door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Grafiek - Kinderdagverblijven': Er zijn alternatieve teksten ingevuld bij de 4 afbeeldingen onder 'Een vraag uit de praktijk'. In dit geval moeten de afbeeldingen als decoratief worden aangegeven door het alt-attribuut leeg te laten, aangezien de afbeelding geen extra informatie bevat ten opzichte van de tekst op de pagina.

  • Oorzaak:

   de afbeeldingen zijn niet als decoratief aangegeven

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De beschrijving is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-11-2021
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Agenda algemeen bestuur': Het logo van de GGD Rotterdam-Rijnmond bovenaan de pagina bevat geen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Het logo bevat geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'Logo', de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten zodat de informatie ook beschikbaar is voor gebruikers van de website met voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verwijderen de niet-toegankelijke pdfs van de website en verwerken de inhoud in een tekst pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Video - Wat doet de GGD': De video op deze pagina bevat geen audiodescriptie voor de teksten die in beeld komen, zoals aan het begin en einde van de video en vanaf 0:10.

  • Oorzaak:

   De video bevat geen audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   we gaan ook de video's opschonen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Video - Wat doet de GGD': De video op deze pagina bevat geen audiodescriptie voor de teksten die in beeld komen, zoals aan het begin en einde van de video en vanaf 0:10.

  • Oorzaak:

   De video bevat geen audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan de video laten aanpassen door het AV bureau.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'iframe - Spuitomruil': De tabel (onder 'Leveringsdata') is niet goed opgemaakt als de tabel. De tabel mist koppen binnen het th-element. De koppen zijn momenteel opgemaakt met het b-element.

  • Oorzaak:

   De tabel is niet goed opgemaakt als de tabel.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van tabelkoppen is de relatie tussen de koppen en de onderliggende datacellen niet duidelijk voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De koppen opmaken met het juiste element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Agenda algemeen bestuur': Deze pdf bevat meerdere fouten onder dit succescriterium:

   • De kop 'Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD-RR' is niet opgemaakt als kop, maar als paragraaf tekst.
   • De teksten Datum, Tijdstip en Locatie zijn opgemaakt met h1-kop, terwijl het geen koppen zijn.
   • De agenda ziet er visueel uit als een lijst, maar is dat in de code niet.
  • Oorzaak:

   De opmaak van de PDF is onjuist.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking is het van belang dat de codelaag van een pdf overeenkomt met wat er visueel te zien is omdat zij anders informatie missen of lastig kunnen bereiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan de pdf nalopen op de toegankelijkheid en de koppen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Contact': De tabel op deze pagina is niet juist opgemaakt als tabel. De tabel bevat meerdere (visuele) koppen, die niet als tabelkop zijn opgemaakt. Daarnaast moet een complexe tabel zoals deze gebruik maken van 'id' en headers om de relatie juist over te dragen.

  • Oorzaak:

   De tabel op deze pagina is niet juist opgemaakt als tabel.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware hebben de juiste tabelopmaak nodig om de informatie in de tabel op de juiste manier te kunnen interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan dit aanpassen op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Griep': Deze PDF bevat meerdere fouten onder dit succescriterium:

   • Op pagina 2 van deze PDF staat een quote/benadukte tekst 'Vanwege de corona-pandemie is bescherming tegen griep dit jaar extra belangrijk'. Deze tekst is opgemaakt als h2-kop. Ă“nder deze tekst staat wederom een h2-kop, 'Verhogen vaccinatiegraad onder personeel'.
  • Oorzaak:

   Verkeerd gebruik van de opmaak.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking is het van belang dat de codelaag van een pdf overeenkomt met wat er visueel te zien is omdat zij anders informatie missen of lastig kunnen bereiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan alle pdfs nalopen en opschonen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Formulier - Klachtenregeling': De tekst 'Klachten over corona dienstverlening' ziet er visueel uit als een kop, maar is opgemaakt met het strong-element.

  • Oorzaak:

   De tekst is verkeerd opgemaakt.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers met bijvoorbeeld een visuele beperking maken gebruik van koppen om over een pagina te navigeren. Dit kan niet als een kop in de code geen kop is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik een HTML kop-element zoals een <H3> om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Griep': De leesvolgorde van deze PDF is niet overal logisch. Op pagina zes doorloopt de bezoeker eerst 3 links binnen de sectie onder 'Referenties', om vervolgens weer bij 'Referenties' te starten en de rest van de pagina inclusief de al doorlopen links weer langs te gaan.

  • Oorzaak:

   De opmaak van de PDF is niet goed.

  • Gevolg:

   Een logische leesvolgorde helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, zoals een screenreader, de informatie in de PDF beter te begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan de website opschonen en kritisch kijken naar onze pdfs en deze verwijderen of aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 14. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Contact': Het formulier bevat geen autocomplete-attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attribuut hebben.

  • Oorzaak:

   De verkeerde attributen zijn toegepast.

  • Gevolg:

   De autocomplete-attributen helpen bezoekers met bijvoorbeeld een cognitieve functiebeperking bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onze websitebouwer pakt dit op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Griep': De tekst 'Griepprik voor professionals Rotterdam-Rijnmond' op het voorblad van de pdf is niet overal goed leesbaar door een te laag contrast met de achtergrond afbeelding.

   Op sommige plekken, zoals op het groen van de stoelen in de afbeelding, is de contrastratio slechts 1,7:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn (voor grote tekst).

  • Oorzaak:

   PDF heeft een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Bezoekers met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen moeite hebben met het zien of lezen van onderdelen met een te laag contrast waardoor zij mogelijk de informatie missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'iframe - Spuitomruil': Het contrast van de tekst 'Maak er zelf een?' in de kaart is te laag. De contrastratio is hier 3,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de tekst is te laag.

  • Gevolg:

   Bezoekers met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen moeite hebben met het zien of lezen van onderdelen met een te laag contrast waardoor zij mogelijk de informatie missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het iframe wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Griep': Het contrast van de groene (HEX #009E5A RGB 0, 158, 90) in de pdf is te laag. De contrastratio is hier slechts 3,5;1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Het contrast is te laag.

  • Gevolg:

   Bezoekers met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen moeite hebben met het zien of lezen van onderdelen met een te laag contrast waardoor zij mogelijk de informatie missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Griep': Het contrast van de groene teksten (HEX #009E4D, RGB 0, 158, 77) op de lichtgroene achtergrond (HEX #E3F4EB, RGB 227, 244, 235) zoals te zien op pagina's 2 en 6, is te laag.

   De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de tekst is te laag.

  • Gevolg:

   Bezoekers met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen moeite hebben met het zien of lezen van onderdelen met een te laag contrast waardoor zij mogelijk de informatie missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 19. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Homepage': Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400%, schuift het hamburgermenu in de navigatiebalk onder de knop 'Geef uw mening', waardoor het hamburgermenu niet meer geheel zichtbaar is. De knoppen 'Geef uw mening' en het hamburgermenu blijven daarnaast in het middel van het scherm, ook als de bezoeker naar beneden scrollt, waardoor de tekst op de rest van de pagina ook niet meer goed leesbaar is.

  • Oorzaak:

   Bij inzoomen wordt het hamburgermenu niet goed zichtbaar.

  • Gevolg:

   Door het over elkaar heen vallen van onderdelen is de pagina niet meer goed leesbaar en bedienbaar voor bezoekers die moeite hebben met kleine tekst, zoals slechtzienden, maar ook voor bezoekers die moeite hebben met motoriek en daardoor knoppen en andere bedienbare elementen willen vergroten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit leggen we voor aan de websitebouwer voor optimalisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 20. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'iframe - Spuitomruil': Het contrast van het icoon met een ster (rechts van de titel van de kaart), is te laag. De contrastratio tussen het grijsblauwe achtergrond en de ster is 1,4:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Het contrast van het icoon is te laag.

  • Gevolg:

   Bezoekers met bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen moeite hebben met het zien of lezen van onderdelen met een te laag contrast waardoor zij mogelijk het icoon missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het iframe verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 21. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'iframe - Spuitomruil': De Google Maps kaart met alle locaties waar het spuitomruilprogramma plaatsvindt, is niet toetsenbordtoegankelijk en er is geen alternatief.

  • Oorzaak:

   De kaart is niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   Bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord, hebben nu geen mogelijkheid om deze adressen te achterhalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De kaart wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 22. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Agenda algemeen bestuur': Deze pdf bevat geen titel. Het lijkt er op dat de titel bestaat uit lege tekens (spaties).

  • Oorzaak:

   PDF is niet toegankelijk gemaakt.

  • Gevolg:

   Een pdf moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van de website en het document.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 23. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'iframe - Spuitomruil': Na het doorlopen van de links in de hoofdtekst van de pagina, schiet de focus visueel naar boven op de pagina, naar een onzichtbare optie om de sneltoetsen van het iframe aan te passen. Wanneer de bezoekers vervolgens weer op de tab-toets drukt, gaat de focus weer terug naar beneden naar het iframe.

  • Oorzaak:

   Het iframe werkt niet naar behoren.

  • Gevolg:

   Een onlogische focusvolgorde is verwarrend voor zowel blinden als bezoekers die het scherm wel kunnen zien maar met een toetsenbord navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het iframe wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaten': Onderaan de pagina staan paginanummers waarmee bezoekers naar een volgende of vorige pagina kunnen navigeren. De cijfers hebben wel een linktekst, maar dat bevat alleen het zichtbare cijfer.

  • Oorzaak:

   De cijfers werden onjuist weergegeven.

  • Gevolg:

   Bezoekers die een screenreader gebruiken kunnen over de pagina navigeren aan de hand van een linklijst. Zij zien in die linklijst enkel het cijfer, niet de context van dat cijfer.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De opmaak is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 25. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Homepage': De focus is niet zichtbaar op de groene social media iconen onder 'Volg ons op social media'. Dit komt doordat dezelfde kleur voor de focusrand is gebruikt, als voor de achtergrondkleur (#168838), waardoor de contrastwaarde 1:1 is.

  • Oorzaak:

   contrast niet juist.

  • Gevolg:

   Bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar geen gebruik maken van een screenreader omdat zij het scherm wel kunnen zien, zien nu niet waar de focus zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   websitebouwer gaat het aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 26. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Grafiek - Kinderdagverblijven': Wanneer de links naar de vergrootte afbeeldingen op deze pagina focus hebben, is dat niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Grafiek onjuist.

  • Gevolg:

   Bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar geen gebruik maken van een screenreader omdat zij het scherm wel kunnen zien, zien nu niet waar de focus zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Grafiek verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 27. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Homepage': De toegankelijke naam van de combobox in de Google translate vertaal-widget in de navigatiebalk (iedere pagina) is 'Widget Language Translate', door het toegevoegde aria-label. Dit komt niet overeen met de visuele naam van de combobox, 'Selecteer een taal'.

  • Oorzaak:

   De naam van de combobox komt niet overeen.

  • Gevolg:

   Het label 'Widget Language Translate' beschrijft de functie van de combobox niet aan bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Dat zij hier een taal moeten/kunnen selecteren, is daardoor niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   de websitebouwer wordt gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Homepage': Wanneer de knop 'Geef uw mening' focus krijgt, wordt de status wanneer bezoekers voor het eerst op de pagina komen voorgelezen als 'Uitgevouwen', ook als de knop op dat moment nog niet uitgevouwen is.

  • Oorzaak:

   Foutieve voorgelezen tekst.

  • Gevolg:

   Onjuiste statusmeldingen zijn verwarrend voor screenreadergebruikers, omdat zij er vanuit gaan dat vervolgens de inhoud van het nieuwe uitgevouwen scherm focus krijgt, maar dat gebeurt niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer wordt gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 29. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Video - Wat doet de GGD': Het iframe waarin de videospeler is geplaatst heeft geen beschrijving middels het title-attribuut en mist daardoor een toegankelijke naam.

  • Oorzaak:

   Het iframe heeft geen beschrijving.

  • Gevolg:

   Gebruikers van bijvoorbeeld een screenreader krijgen door het ontbreken van een toegankelijke naam niet mee waar de video over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het iframe heeft een toegankelijke naam gekregen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rotterdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209