Verklaring van Website GGD Rotterdam-Rijnmond

Status toegankelijkheid https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Gemeente Rotterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rotterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website GGD Rotterdam-Rijnmond .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rotterdam is beschikbaar via de link https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rotterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website GGD Rotterdam-Rijnmond gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rotterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Website GGD Rotterdam-Rijnmond en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rotterdam .
Functie: Manager communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [cpr@rotterdam.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Rotterdam

De GGD Rotterdam-Rijnmond werkt momenteel aan de toegankelijkheid van www.ggdrotterdamrijnmond.nl. Dit heeft de hoogste prioriteit en zal zo spoedig mogelijk afgerond worden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website GGD Rotterdam-Rijnmond : voldoet gedeeltelijk

De website Website GGD Rotterdam-Rijnmond is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rotterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-ggd/toegankelijkheid-website/Rapport-Toegankelijkheidsonderzoek-GGD-Rotterdam-Rijnmond_versie-05-01-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rotterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van Google in de pop-up die verschijnt wanneer bezoekers op de knop 'Vertalen' klikken bevat wel een alternatieve tekst, maar deze is niet compleet. De alternatieve tekst is nu 'Google Translate'.

   De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'Logo', de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten.

   Voeg het woord 'Logo' toe aan de alternatieve tekst om dit probleem op te lossen. De tekst 'Translate' kan achterwege worden gelaten, omdat die al in tekst na het logo staat.

   Dit komt voor op alle pagina's waar de Vertaal-widget van Google op staat.

  • Gevolg:

   De niet-ziende bezoeker kan niet onderscheiden dat hier een logo staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer is gevraagd om deze afwijking op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De alternatieve teksten van de 4 afbeeldingen onder 'Een vraag uit de praktijk' beschrijven de inhoud van de afbeeldingen niet. De alternatieve tekst spreekt daarnaast over een 'animatie'. Animatie impliceert bewegend beeld, maar de afbeeldingen op deze pagina bewegen niet.

   Dit is verwarrend voor bezoekers die bijvoorbeeld gebruik maken van voorleessoftware.

   In dit geval mogen de afbeeldingen als decoratief worden aangegeven door het alt-attribuut leeg te laten, aangezien de afbeelding geen extra informatie bevat ten opzichte van de tekst op de pagina.

   Heronderzoek: De teksten zijn wel aangepast, maar niet leeg gelaten (alt=""). Omdat de afbeeldingen decoratief zijn is dit wel de bedoeling.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor bezoekers die bijvoorbeeld gebruik maken van voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de afbeeldingen zijn alternatieve teksten toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de GGD Rotterdam-Rijnmond bovenaan de pagina bevat geen alternatieve tekst.

   De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'Logo', de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten.

   Voeg een alternatieve tekst toe aan het figuur om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking levert dit onduidelijkheid op.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer heeft dit opgelost bij het herdesign van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-11-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de GGD Rotterdam-Rijnmond bevat wel een alternatieve tekst, maar deze is niet compleet.

   De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'Logo', de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten.

   Voeg het '- Rijnmond' toe aan de alternatieve tekst om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   De niet-ziende bezoeker kan niet onderscheiden dat het gaat om het logo.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer heeft dit opgepakt bij het redesign van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-03-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina mist een korte beschrijving van de video.

   De content moet een beschrijving hebben, zodat bijvoorbeeld blinde bezoekers weten waar de video over gaat voordat zij ervoor kiezen om de video te starten.

   Een korte titel of samenvatting is voldoende. Er hoeft niet per se bij te staan dat het om video of audio gaat, maar dat mag wel. De beschrijving moet in de buurt van de content/het element staan, bij voorkeur direct boven de video.

  • Gevolg:

   De content moet een beschrijving hebben, zodat bijvoorbeeld blinde bezoekers weten waar de video over gaat voordat zij ervoor kiezen om de video te starten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst toegevoegd voor de video en als iframe titel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op deze pagina bevat geen audiodescriptie voor de teksten die in beeld komen, zoals aan het begin en einde van de video en vanaf 0:10.

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

   In plaats van audiodescriptie mag voor dit level A Succescriterium ook een volledig uitgeschreven tekst worden aangeboden dat in de goede volgorde alle visuele en auditieve informatie beschrijft.

   Dit geldt ook voor de video op pagina https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/kinderdagverblijven/index.xml.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt eerst gecontroleerd of deze video's nog van toepassing zijn. Anders worden de video's verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op deze pagina bevat geen audiodescriptie voor de teksten die in beeld komen, zoals aan het begin en einde van de video en vanaf 0:10.

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

   Voeg audiodescriptie toe aan deze video om dit probleem op te lossen.

   Dit geldt ook voor de video op pagina https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/kinderdagverblijven/index.xml.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt eerst gecontroleerd of deze video's nog van toepassing zijn. Anders worden de video's verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tabel op deze pagina is niet juist opgemaakt als tabel. De tabel bevat meerdere (visuele) koppen, die niet als tabelkop zijn opgemaakt. Daarnaast moet een complexe tabel zoals deze gebruik maken van 'id' en headers om de relatie juist over te dragen.

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware hebben de juiste tabelopmaak nodig om de informatie in de tabel op de juiste manier te kunnen interpreteren.

   Verwijder hier ofwel in zijn geheel de tabel en gebruik een descriptionlist om de informatie te presenteren, of splits de tabel op in meerdere tabellen (één per onderwerp) met de juiste opmaak.

   Dit geldt ook voor de tabel die is gebruikt om de bezoekadressen te presenteren op dezelfde pagina. Verwijder hier de tabelopmaak en gebruik html-koppen en CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware hebben de juiste tabelopmaak nodig om de informatie in de tabel op de juiste manier te kunnen interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De heading van de tabel is aangepast naar h3.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tabel (onder 'Leveringsdata') is niet goed opgemaakt als de tabel. De tabel mist koppen binnen het th-element. De koppen zijn momenteel opgemaakt met het b-element.

   Hierdoor is de relatie tussen de koppen en de onderliggende datacellen niet duidelijk voor screenreadergebruikers.

   Gebruik de juiste tabelopmaak (voorbeeld: https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp) om dit probleem op te lossen.

   Dit probleem komt op meerdere plekken voor, waaronder op pagina https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/corona-covid19/vaccin.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de relatie tussen de koppen en de onderliggende datacellen niet duidelijk voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De heading voor de tabel is aangepast naar h3.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst 'Klachten over corona dienstverlening' ziet er visueel uit als een kop, maar is opgemaakt met het strong-element.

   Het strong-element geeft nadruk aan een enkel woord of korte zinnen en mag daarom niet worden gebruikt voor puur opmaak.

   Gebruik een HTML kop-element zoals een <H3> om dit probleem op te lossen.

   Dit komt op deze pagina vaker voor, maar ook op andere pagina's voor, waaronder bij de kop 'Advies over uw reis' op pagina https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/op-reis/.

   Heronderzoek: De kop lijkt niet meer te bestaan, maar het probleem doet zich nu voor bij de kop 'Update 2-12-2021'.

  • Gevolg:

   Verwarring voor gebruikers van een screenreader.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De pagina is heringedeeld en koppen zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-08-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Deze pdf bevat meerdere fouten onder dit succescriterium:

   • De kop 'Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD-RR' is niet opgemaakt als kop, maar als paragraaf tekst.
   • De teksten Datum, Tijdstip en Locatie zijn opgemaakt met h1-kop, terwijl het geen koppen zijn.
   • De agenda ziet er visueel uit als een lijst, maar is dat in de code niet.

   Hierdoor is de pdf moeilijker te interpreteren voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Pas de codes in deze pdf aan om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de pdf moeilijker te interpreteren voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Deze PDF bevat meerdere fouten onder dit succescriterium:

   • Op pagina 2 van deze PDF staat een quote/benadukte tekst 'Vanwege de corona-pandemie is bescherming tegen griep dit jaar extra belangrijk'. Deze tekst is opgemaakt als h2-kop. Ónder deze tekst staat wederom een h2-kop, 'Verhogen vaccinatiegraad onder personeel'.

   De quote/benadrukte tekst mag niet als kop zijn opgemaakt als er geen content onder de kop staat. Bezoekers die navigeren aan de hand van een koppenlijst verwachten namelijk content onder een kop en dat is hier niet het geval.

   Voeg content toe, óf verwijder de h2-kop codering om dit probleem op te lossen.

   • Dit gebeurt in dezelfde PDF nog een keer, met de tekst 'De vaccinatiegraad van ziekenhuispersoneel in Nederland laat een spreiding van 2% tot 33% zien (4)' en op pagina 6 met de teksten 'Er zijn 7 gevaccineerde medewerkers nodig om besmetting door het griep virus van één patiënt te voorkomen.' en 'De griepvaccinatie is voor circa 60% effectief (5)(6)'.
   • Onder 'Voordelen vaccineren medewerkers in de zorg' staat visueel een lijst, die in de code geen lijst is.
   • Op pagina 6 staat een lege h3-kop.
   • De informatie onder 'Referenties' op pagina 6 staat visueel in een lijst, maar in de code niet.
   • Dit is een advies: De PDF bevat meerdere h1-koppen. Een logische koppenstructuur helpt bezoekers die bijvoorbeeld een screenreader gebruiken bij het navigeren van de content. Een webpagina of pdf heeft normaal gesproken één h1-kop, met daarna aflopend in volgorde van belangrijkheid h2-, h3- en eventueel h4-koppen.
  • Gevolg:

   De quote/benadrukte tekst mag niet als kop zijn opgemaakt als er geen content onder de kop staat. Bezoekers die navigeren aan de hand van een koppenlijst verwachten namelijk content onder een kop en dat is hier niet het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde van deze PDF is niet overal logisch. Op pagina zes doorloopt de bezoeker eerst 3 links binnen de sectie onder 'Referenties', om vervolgens weer bij 'Referenties' te starten en de rest van de pagina inclusief de al doorlopen links weer langs te gaan.

   Een logische leesvolgorde helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, zoals een screenreader, de informatie in de PDF beter te begrijpen.

   Pas de leesvolgorde aan om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   De leesvolgorde zorgt ervoor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware, zoals een screenreader, de informatie in de PDF niet goed kunnen begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 14. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het formulier bevat geen autocomplete-attributen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben.

   Dit helpt bezoekers met bijvoorbeeld een cognitieve functiebeperking bij het invullen van formulieren.

   Lees meer over autocomplete-attributen en op welke velden ze van toepassing zijn op https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

   Dit geldt ook voor het formulier op pagina https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/contact/klachtenregeling/.

  • Gevolg:

   Op dit moment kunnen bezoekers met bijvoorbeeld een cognitieve functiebeperking moeite hebben bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De autocomplete attributen worden toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de tekst 'Maak er zelf een?' in de kaart is te laag. De contrastratio is hier 3,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Dit maakt de tekst slecht of niet leesbaar voor slechtzienden en kleurenblinden.

   Verhoog de contrastratio naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Dit maakt de tekst slecht of niet leesbaar voor slechtzienden en kleurenblinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het iframe met de kaart is verwijderd van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De tekst 'Griepprik voor professionals Rotterdam-Rijnmond' op het voorblad van de pdf is niet overal goed leesbaar door een te laag contrast met de achtergrond afbeelding.

   Op sommige plekken, zoals op het groen van de stoelen in de afbeelding, is de contrastratio slechts 1,7:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn (voor grote tekst).

   Kies een andere afbeelding, of pas de kleur van de tekst aan zodat de contrastratio verhoogt naar minimaal 3:1 om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Dit maakt de tekst slecht of niet leesbaar voor slechtzienden en kleurenblinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de groene (HEX #009E5A RGB 0, 158, 90) in de pdf is te laag.

   De contrastratio is hier slechts 3,5;1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Verhoog de contrastratio naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

   Dit geldt ook voor de witte tekst op de groene achtergrond (HEX #009E5A RGB 0, 158, 90) zoals op pagina 6.

  • Gevolg:

   Dit maakt de tekst slecht of niet leesbaar voor slechtzienden en kleurenblinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de groene teksten (HEX #009E4D, RGB 0, 158, 77) op de lichtgroene achtergrond (HEX #E3F4EB, RGB 227, 244, 235) zoals te zien op pagina's 2 en 6, is te laag.

   De contrastratio is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit maakt de tekst moeilijker leesbaar voor kleurenblinden en slechtzienden.

   Verhoog de contrastratio naar minimaal 4,5:1 om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Dit maakt de tekst moeilijker leesbaar voor kleurenblinden en slechtzienden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer heeft het contrastprobleem opgepakt tijdens het redesign.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 19. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400%, schuift het hamburgermenu in de navigatiebalk onder de knop 'Geef uw mening', waardoor het hamburgermenu niet meer geheel zichtbaar is. De knoppen 'Geef uw mening' en het hamburgermenu blijven daarnaast in het middel van het scherm, ook als de bezoeker naar beneden scrollt, waardoor de tekst op de rest van de pagina ook niet meer goed leesbaar is.

   Hierdoor is de pagina niet meer goed leesbaar en bedienbaar voor bezoekers die moeite hebben met kleine tekst, zoals slechtzienden, maar ook voor bezoekers die moeite hebben met motoriek en daardoor knoppen en andere bedienbare elementen willen vergroten.

   Zorg ervoor dat alle tekst goed leesbaar blijft wanneer bezoekers inzoomen en dat bedienbare elementen bedienbaar blijven en niet over elkaar heen schuiven.

   Dit komt op alle pagina's voor.

  • Gevolg:

   De tekst op de pagina is niet meer goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer heeft dit aangepakt in het redesign van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 20. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van het icoon met een ster (rechts van de titel van de kaart), is te laag.

   De contrastratio tussen het grijsblauwe achtergrond en de ster is 1,4:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Bezoekers die moeite hebben met contrast missen daardoor mogelijk het icoon.

   Verhoog de contrastratio naar minimaal 3:1 om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die moeite hebben met contrast missen het icoon.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het iframe met de kaart is verwijderd van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 21. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De Google Maps kaart met alle locaties waar het spuitomruilprogramma plaatsvindt, is niet toetsenbordtoegankelijk en er is geen alternatief.

   Bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord, hebben nu geen mogelijkheid om deze adressen te achterhalen.

   Zorg ervoor dat bedienbare elementen toegankelijk zijn voor toetsenbordgebruikers of zorg voor een volwaardig alternatief.

  • Gevolg:

   Bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord, hebben nu geen mogelijkheid om deze adressen te achterhalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het iframe met de kaart is van de pagina verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 22. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Deze pdf bevat geen titel. Het lijkt er op dat de titel bestaat uit lege tekens (spaties).

   Een pdf moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van de website en het document.

   Voeg een beschrijvende titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel' om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een beperking kan moeilijk navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De PDF is van de pagina verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 23. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Na het doorlopen van de links in de hoofdtekst van de pagina, schiet de focus visueel naar boven op de pagina, naar een onzichtbare optie om de sneltoetsen van het iframe aan te passen. Wanneer de bezoekers vervolgens weer op de tab-toets drukt, gaat de focus weer terug naar beneden naar het iframe.

   Dit is verwarrend voor zowel blinden als bezoekers die het scherm wel kunnen zien maar met een toetsenbord navigeren.

   Zorg ervoor dat de focusvolgorde een logische volgorde volgt, waardoor bezoekers op dezelfde manier over de pagina kunnen navigeren als bezoekers die een muis gebruiken en het scherm kunnen zien.

  • Gevolg:

   Verwarring bij de lezer.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het iframe is verwijderd van de webpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staan paginanummers waarmee bezoekers naar een volgende of vorige pagina kunnen navigeren. De cijfers hebben wel een linktekst, maar dat bevat alleen het zichtbare cijfer.

   Bezoekers die een screenreader gebruiken kunnen over de pagina navigeren aan de hand van een linklijst. Zij zien in die linklijst enkel het cijfer, niet de context van dat cijfer.

   Voeg daarom minimaal een extra beschrijving als 'pagina' toe om het linkdoel te verduidelijken.

   Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/.

  • Gevolg:

   Bezoekers die een screenreader gebruiken kunnen niet goed over de pagina navigeren aan de hand van een linklijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer heeft dit aangepast in het redesign van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 25. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar op de groene social media iconen onder 'Volg ons op social media'.

   Dit komt doordat dezelfde kleur voor de focusrand is gebruikt, als voor de achtergrondkleur (#168838), waardoor de contrastwaarde 1:1 is.

   Zorg voor een combinatie van focusrand en achtergrond waarbij de contrastwaarde minimaal 3:1 is.

  • Gevolg:

   De pagina is niet goed zichtbaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer heeft dit aangepast in het redesign van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 26. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer de links naar de vergrootte afbeeldingen op deze pagina focus hebben, is dat niet zichtbaar.

   Bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar geen gebruik maken van een screenreader omdat zij het scherm wel kunnen zien, zien nu niet waar de focus zich bevindt.

   Zorg ervoor dat het voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren altijd zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich op dat moment bevindt, bijvoorbeeld door een zichtbare focusrand toe te voegen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die met het toetsenbord navigeren maar geen gebruik maken van een screenreader omdat zij het scherm wel kunnen zien, zien nu niet waar de focus zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer heeft dit aangepast in het redesign van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2022
 27. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De toegankelijke naam van de combobox in de Google translate vertaal-widget in de navigatiebalk (iedere pagina) is 'Widget Language Translate', door het toegevoegde aria-label. Dit komt niet overeen met de visuele naam van de combobox, 'Selecteer een taal'.

   Het label 'Widget Language Translate' beschrijft de functie van de combobox niet aan bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Dat zij hier een taal moeten/kunnen selecteren, is daardoor niet duidelijk.

   Verwijder het aria-label of zorg ervoor dat het label overeen komt met visuele label/de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Het label 'Widget Language Translate' beschrijft de functie van de combobox niet aan bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Dat zij hier een taal moeten/kunnen selecteren, is daardoor niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer is gevraagd om dit element aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Wanneer de knop 'Geef uw mening' focus krijgt, wordt de status wanneer bezoekers voor het eerst op de pagina komen voorgelezen als 'Uitgevouwen', ook als de knop op dat moment nog niet uitgevouwen is.

   Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers, omdat zij er vanuit gaan dat vervolgens de inhoud van het nieuwe uitgevouwen scherm focus krijgt, maar dat gebeurt niet.

   Zorg dat de status van menu's en knoppen overeenkomt met de daadwerkelijke visuele status om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers, omdat zij er vanuit gaan dat vervolgens de inhoud van het nieuwe uitgevouwen scherm focus krijgt, maar dat gebeurt niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De websitebouwer wordt gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 29. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het iframe waarin de videospeler is geplaatst heeft geen beschrijving middels het title-attribuut en mist daardoor een toegankelijke naam.

   Zorg ervoor dat bedienbare elementen een toegankelijke naam hebben die de inhoud en de functie ervan beschrijven.

   Dit geldt ook voor de video's op pagina https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/kinderdagverblijven/index.xml en op pagina https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-ggd/spuitomruil/index.xml.

  • Gevolg:

   De video is niet duidelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De titel is toegevoegd en de websitebouwer wordt gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rotterdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209