Verklaring van Gemeente Soest

Status toegankelijkheid https://www.soest.nl

Gemeente Soest is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Soest streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Soest.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Soest is beschikbaar via de link https://www.soest.nl/over-de-site/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Soest gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Soest gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Soest is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Soest en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Soest .
Functie: Teamleider Publiekszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via onlineteam@soest.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Gemeente Soest

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Soest : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Soest is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Soest dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkonline.nl/audits/8af0a47b-71f2-4cf3-9493-a71f1b499890
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkonline.nl/audits/5bbfed3d-459c-41dc-a908-9b3419e0f9c6
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Soest dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.soest.nl/wat-wilt-u-melden is bij sommige afbeeldingen een tekst alternatief toegevoegd en bij andere kaartjes weer niet.

  • Oorzaak:

   Geen eenduidig gebruik van tekst alternatieven. Afbeeldingen zijn decoratief

  • Gevolg:

   Hierdoor ontstaan een inconsistente en mogelijk verwarrende situatie.

  • Alternatief:

   Er is hiervoor geen alternatief

  • Maatregel:

   De afbeeldingen in de kaartjes zijn hier decoratief en het volstaat om bij alle kaartjes een leeg alt attribuut te gebruiken. Bij de afbeeldingen die wel een tekst alternatief op deze pagina hadden, is dit inmiddels verwijderd om verwarring te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor de afbeeldingen die gevonden kunnen worden via de pagina https://www.soest.nl/aanvragen-en-regelen/rioolkaartjes zijn geen tekstalternatieven beschikbaar.

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen zijn via een leeg alt attribuut onzichtbaar gemaakt voor screenreaders.

  • Gevolg:

   De afbeeldingen zijn via een leeg alt attribuut onzichtbaar gemaakt voor screenreaders, maar ze vertellen wel, in deze context belangrijke, informatie en horen daarom een tekst alternatief te hebben.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het rioolkaartjes systeem is in oorsprong een afbeeldingsscan van papieren fysieke kaarten. Bij het ontwerpen van het online inzage van rioolkaartjes is geen rekening gehouden met een kaartenformaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Omgevingswet/Omgevingsvisie_Soest_en_Soesterberg.pdf missen er tekst associaties voor de annotaties in de inhoudsopgave. Hierdoor is het hoofdstuknummer en paginanummer niet beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Er ontbreekt tekst associaties in het document

  • Gevolg:

   Hierdoor is het hoofdstuk- en paginanummer niet beschikbaar

  • Alternatief:

   Er is een toegankelijke webversie van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg beschikbaar op https://www.soest.nl/omgevingswet/omgevingsvisie/stap-voor-stap-ver-komen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Omgevingswet/Omgevingsvisie_Soest_en_Soesterberg.pdf zijn de geboden tekstalternatieven voor met name de vele infographics en grafieken niet voldoende om dezelfde informatie over te brengen. De informatie is ook niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Geen tekstalternatieven beschikbaar

  • Gevolg:

   Gebruikers met een screenreader kunnen de informatie in een afbeelding niet lezen.

  • Alternatief:

   Er is een toegankelijke webversie van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg beschikbaar op https://www.soest.nl/omgevingswet/omgevingsvisie/stap-voor-stap-ver-komen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van alle pdf's binnen de organisatie is een apart project.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Omgevingswet/Omgevingsvisie_Soest_en_Soesterberg.pdf missen er tekst associaties voor de annotaties in de inhoudsopgave.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van tekst associaities

  • Gevolg:

   Hierdoor is het hoofdstuknummer en paginanummer niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   Er is een toegankelijke webversie van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg beschikbaar op https://www.soest.nl/omgevingswet/omgevingsvisie/stap-voor-stap-ver-komen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 6. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor de animatie op de pagina https://www.soest.nl/omgevingswet ontbreekt in het tekstalternatief de tekst die bij de start van de video in beeld is: "Aan de slag met de omgevingswet 2022".

  • Oorzaak:

   Ontbreken van de titel in het tekstalternatief

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de titel niet lezen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Inmiddels is er al een titel in het tekstalternatief toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 7. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de animatie op de pagina https://www.soest.nl/omgevingswet ontbreekt in informatie over de tekst aan het begin.

  • Oorzaak:

   Er is binnen de video ruimte om de kijker hier informatie te geven, bijvoorbeeld door een introductie met de tekst die op het scherm verschijnt: "Aan de slag met de omgevingswet 2022".

  • Gevolg:

   Gebruikers zien geen introductie tekst.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Probleem is inmiddels verholpen en de introductie is toegevoegd als tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige PDF documenten waren niet getagged.

  • Oorzaak:

   Sommige PDF documenten waren niet getagged.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het voor screenreaders niet goed toegankelijk omdat ze afhankelijk zijn van de autotagging functionaliteit. Dit is geen betrouwbare techniek. Informatie over de structuur ontbreekt, zoals de aanduiding van tekstvakken, inhoudsopgave, afbeeldingen en tekststructuren als koppen en lijsten. Het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Programma-Energietransitie-Soest-2020-2025.pdfis niet getagged. Het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Reactienota_Verkeersplan_Soest_Zuid.pdfis niet getagged.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/tarievenoverzicht_2022-begraven.pdf is een tabel opgenomen. Voor deze tabel zijn de tabel headers niet aangeduid.

  • Oorzaak:

   Voor deze tabel zijn de tabel headers niet aangeduid.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de visuele structuur niet voor een screenreader te achterhalen.

   Informatie in de cellen is gegroepeerd, waar deze eigenlijk op een nieuwe rij zou moeten staan. Visueel is deze informatie door de uitlijning te onderscheiden, maar voor een screenreader is de structuur zeer onduidelijk. Omdat niet elke rij voor elke uitgifte een kostenpost heeft, valt alleen visueel te bepalen welk bedrag bij welke post hoort.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Verklaring_van_toestemming_voor_reisdocumenten.pdf is een tabel gebruikt voor de opmaak, maar deze is niet als artifact gemarkeerd.

  • Oorzaak:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Verklaring_van_toestemming_voor_reisdocumenten.pdf is een tabel gebruikt voor de opmaak, maar deze is niet als artifact gemarkeerd.

  • Gevolg:

   Hierdoor komen screenreader de tabel onnodig tegen in het doorlopen van het document.

  • Alternatief:

   Het formulier is bedoeld om uitgeprint te worden en niet digitaal leesbaar te zijn.

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 11. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Verklaring_van_toestemming_voor_reisdocumenten.pdf is de leesvolgorde niet logisch opgemaakt.

  • Oorzaak:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Verklaring_van_toestemming_voor_reisdocumenten.pdf is de leesvolgorde niet logisch opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het ondanks de tags toch moeilijk om het document te begrijpen zonder visuele ondersteuning.

   De volgorde is voor de eerste pagina bijvoorbeeld: Leeg blok adresinformatie leeg blok paginatitel tekst logo gemeente en verder: aanvinkhokjes

  • Alternatief:

   Het formulier is bedoeld om uitgeprint te worden en niet digitaal leesbaar te zijn.

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 12. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Omgevingswet/Omgevingsvisie_Soest_en_Soesterberg.pdf is de leesvolgorde niet op alle pagina's in orde.

  • Oorzaak:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Omgevingswet/Omgevingsvisie_Soest_en_Soesterberg.pdf is de leesvolgorde niet op alle pagina's in orde.

  • Gevolg:

   De pagina's met vooral tekst gaan goed, maar voor pagina's met meerdere afbeeldingen, bijvoorbeeld pagina 27, klopt de volgorde van de afbeeldingen en de bijbehorende tekst niet met elkaar. Allereerst gaat de volgorde onlogisch over de afbeeldingen heen (gekleurde kaart, grijze kaartjes, staafdiagram, legenda onderaan). Ook worden eerst alle afbeeldingen langs gegaan en daarna alle bijschriften (in een andere volgorde).

  • Alternatief:

   Er is een toegankelijke webversie van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg beschikbaar op https://www.soest.nl/omgevingswet/omgevingsvisie/stap-voor-stap-ver-komen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Omgevingswet/Omgevingsvisie_Soest_en_Soesterberg.pdf wordt bij de grafieken alleen gebruikgemaakt van kleur om onderscheidt tussen verschillende waarden aan te brengen.

  • Oorzaak:

   Alleen kleur als waarden i.p.v. ook nog met een tekstuele onderbouwing.

  • Gevolg:

   Ook wordt daarbij soms de combinatie groen/rood gebruikt (pagina 24) die extra lastig te onderscheiden is van elkaar voor mensen die rood/groen kleurenblind zijn (1 op elke 12 mannen).

   Zorg dat er naast kleur nog een andere manier is om waarden van elkaar te onderscheiden, door bijvoorbeeld de waarden in de grafiek of diagram op te nemen of door arceringen toe te voegen.

  • Alternatief:

   Er is een toegankelijke webversie van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg beschikbaar op https://www.soest.nl/omgevingswet/omgevingsvisie/stap-voor-stap-ver-komen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Omgevingswet/Omgevingsvisie_Soest_en_Soesterberg.pdfdvoldoen een aantal kleuren niet aan de minimale eisen.

  • Oorzaak:

   Kleuren voldoen niet aan de minimale eisen. De groene kleur die gebruikt wordt voor de kleine koppen in de inhoudsopgave (pagina 2-3) onvoldoende van contrast voor de gebruikte grootte. Gemeten is #308E45 op #FFFFFF voor een contrast van 4.1:1 bij een lettergrootte van 12pt. De paginanummers wit op groen onderaan de pagina's.Gemeten is #FFFFFF0 op #86AF7F voor een contrast van 2.5:1 bij een lettergrootte van 8pt.

  • Gevolg:

   Gebruikers die kleurenblind zijn kunnen het verschil niet goed zien.

  • Alternatief:

   Er is een toegankelijke webversie van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg beschikbaar op https://www.soest.nl/omgevingswet/omgevingsvisie/stap-voor-stap-ver-komen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Omgevingswet/Omgevingsvisie_Soest_en_Soesterberg.pdf staan afbeeldingen met tekst.

  • Oorzaak:

   Het is met bestaande technieken in PDF mogelijk dit op een manier op te maken dat de teksten hier daadwerkelijk teksten zijn en niet in de afbeelding opgenomen. Onder andere: Pagina 9 – infographic Pagina 13 – een afbeelding met een stroomschema. Pagina 62 – afbeelding over kernkwaliteiten Pagina 80/81 – handelingsperspectieven en kennisketen Pagina 84 – visiekaart legenda Pagina 93 – cirkeldiagram

  • Gevolg:

   Screenreaders zien de teksten in de afbeelding niet.

  • Alternatief:

   Er is een toegankelijke webversie van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg beschikbaar op https://www.soest.nl/omgevingswet/omgevingsvisie/stap-voor-stap-ver-komen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 16. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Omgevingswet/Omgevingsvisie_Soest_en_Soesterberg.pdf worden regelmatig kleurcombinaties gebruikt die niet aan de minimale contrasteisen van 3:1 voldoen.

  • Oorzaak:

   Vooral in de grafieken gaat dit mis. Enkele voorbeelden: infographic pagina 9 #82C039 op #DEECF5 – contrast 1.8:1 #28A8E2 op #DEECF5 – contrast 2.2:1 grafiek CO2 uitstoot pagina 11 #B3BB3B op #FFFFFF – contrast 2.1:1 #5EBA47 op #FFFFFF – contrast 2.4:1

  • Gevolg:

   Gebruikers met kleurenblindheid kunnen de waarden niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Er is een toegankelijke webversie van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg beschikbaar op https://www.soest.nl/omgevingswet/omgevingsvisie/stap-voor-stap-ver-komen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor sommige documenten is geen titel ingesteld.

  • Oorzaak:

   Voor sommige documenten is geen titel ingesteld. Voeg een titel toe in de eigenschappen en geef aan dat deze gebruikt moet worden voor weergave. https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Programma-Energietransitie-Soest-2020-2025.pdf https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Reactienota_Verkeersplan_Soest_Zuid.pdf https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Verklaring_van_toestemming_voor_reisdocumenten.pdf https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Verklaring_van_toestemming_voor_reisdocumenten.pdf

  • Gevolg:

   Screenreaders kunnen geen titel aflezen waarover het document gaat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Reactienota_Verkeersplan_Soest_Zuid.pdf is geen taal ingesteld.

  • Oorzaak:

   Voor het document https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Reactienota_Verkeersplan_Soest_Zuid.pdf is geen taal ingesteld.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan hulpsoftware niet goed bepalen hoe het document voorgelezen moet worden. De taal kan ingesteld worden bij het aanmaken of achteraf via documenteigenschappen in Adobe Acrobat DC.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het toegankelijk maken van PDF's is een apart project binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Voor de pagina https://www.soest.nl/englishen de daarop genoemde andere Engelse pagina's geldt dat voor de Engelstalig content geen taalaanduiding aanwezig is.

   Omdat de header en footer van de pagina hetzelfde blijven, inclusief Nederlandse content, dienen de Engelstalige onderdelen als Engels aangemerkt te worden. Dit kan door het attribuut lang="en" aan deze stukken toe te voegen in de code.

   Dit geldt ook voor de link naar de Engelse versie van een pagina, zoals in het snelmenu op de pagina https://www.soest.nl/verhuizen-emigreren-en-wonen/verhuizing-doorgevenwaar een Engelstalige link in het menu zit.

  • Gevolg:

   Deze aanduiding helpt om screenreaders de juiste stem te laten gebruiken voor de uitspraak.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Met de website leverancier kijken hoe dit probleem opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Soest heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209