Verklaring van Magazines ILT

Status toegankelijkheid https://magazines.ilent.nl/

Inspectie Leefomgeving en Transport is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie Leefomgeving en Transport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Magazines ILT.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Inspectie Leefomgeving en Transport is beschikbaar via de link https://www.ilent.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Inspectie Leefomgeving en Transport gepubliceerde informatie blijkt dat de website Magazines ILT gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie Leefomgeving en Transport is gevorderd met de toegankelijkheid van Magazines ILT en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie Leefomgeving en Transport .
Functie: Directeur Informatiepositie en programmamanagement.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@ilent.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met redactie@ilent.nl.

Aanvullende informatie van Inspectie Leefomgeving en Transport

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Magazines ILT : voldoet gedeeltelijk

De website Magazines ILT is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Inspectie Leefomgeving en Transport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ilent.nl/documenten/rapporten/2020/12/18/toegankelijkheidsonderzoek-meerjarenplan-en-jaarverslag-ilt
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Inspectie Leefomgeving en Transport dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft niet altijd een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele content bevat niet altijd tekstalternatieven voor uitleessoftware.

  • Gevolg:

   Uitleessoftware kan dit niet altijd voorlezen.

  • Alternatief:

   Bezoekers van de website kunnen een toegankelijke versie van documenten opvragen.

  • Maatregel:

   Er komt een checklist voor content eigenaren zodat zij weten hoe zij toegankelijke content kunnen aanleveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet altijd door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn pagina's en PDFs waarin de opmaakstijlen niet zijn toegepast.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt niet alle informatie herkend door uitleessoftware.

  • Alternatief:

   Bezoekers van de website kunnen een toegankelijke versie van documenten opvragen.

  • Maatregel:

   Er komt een checklist voor content eigenaren zodat zij weten hoe zij toegankelijke content kunnen aanleveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft niet altijd een goede contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Oorzaak:

   Witte tekst op achtergrondfoto geeft niet altijd voldoende contrast.

  • Gevolg:

   De tekst geplaatst op foto's is daardoor soms niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Bezoekers van de website kunnen een toegankelijke versie opvragen.

  • Maatregel:

   Gebruik maken van de contrastchecker bij samenstellen van webpagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's en PDFs hebben niet altijd titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de metadata van PDFs is niet altijd de titel ingesteld.

  • Gevolg:

   Uitleessoftware kan dit niet altijd voorlezen.

  • Alternatief:

   Bezoekers van de website kunnen een toegankelijke versie van documenten opvragen.

  • Maatregel:

   Er komt een checklist voor content eigenaren zodat zij weten hoe zij toegankelijke content kunnen aanleveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet elk linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext.

  • Oorzaak:

   Het alternatieve tekstveld van het logo is leeg.

  • Gevolg:

   Bezoeker van de website weet niet waar ie naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alternatief tekstveld van het logo wordt nog ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven niet altijd het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De redactie heeft geen passende omschrijving gegeven in sommige koppen en labels.

  • Gevolg:

   Content is minder snel te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alsnog toevoegen van passende omschrijving in koppen en labels waar dit ontbreekt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als de bezoeker met de tabtoets navigeert, dan is na de laatste zichtbare link op de pagina de focus een tijd lang niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd duidelijk waar de bezoeker van de website zich bevindt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ministerie van Algemene Zaken moet de magazinetool aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat niet altijd de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het alternatieve tekstveld van het logo is leeg.

  • Gevolg:

   Bezoeker van de website weet niet waar ie naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alternatief tekstveld van het logo wordt nog ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben niet alle elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen niet altijd genest volgens hun specificatie, bevatten elementen niet altijd dubbele attributen en zijn niet alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Verkeerd nesten kan parsefout veroorzaken.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan de website niet goed uitlezen.

  • Alternatief:

   Bezoeker kan informatie opvragen bij de ILT.

  • Maatregel:

   Ministerie van Algemene Zaken moet aanpassingen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor niet alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen niet altijd door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is niet beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologie├źn.

  • Oorzaak:

   Voor het logo en voor het hamburgermenu kan de hulpsoftware de juiste informatie niet uitlezen.

  • Gevolg:

   Naam en rol van onderdelen van de interface zijn niet door de hulpsoftware te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het Ministerie van Algemene Zaken moet aanpassingen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Inspectie Leefomgeving en Transport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928