Verklaring van denbosch.nl

Status toegankelijkheid https://www.denbosch.nl/nl

Gemeente 's-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-04-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website denbosch.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente 's-Hertogenbosch is beschikbaar via de link https://www.denbosch.nl/nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website denbosch.nl van Gemeente 's-Hertogenbosch voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente 's-Hertogenbosch .
Functie: hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente 's-Hertogenbosch

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website denbosch.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website denbosch.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.denbosch.nl/ staat links in de header het logo. Het tekstalternatief van dit logo is nu ‘Home’. Dit beschrijft de afbeelding niet. Het tekstalternatief moet veranderd worden naar bijvoorbeeld ‘Logo 's-Hertogenbosch’. Dan is het voor blinden duidelijk wat er op deze afbeelding te zien is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Het tekstalternatief van het logo is niet correct.

  • Gevolg:

   Dit kan voor verwarring zorgen bij de bezoeker.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de tekst alternatief zodat het inhoudelijk correct is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina Duurzaam staat onderaan het logo van Duurzaam 's-Hertogenbosch zonder tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft altijd een tekstalternatief nodig. Hier bijvoorbeeld 'logo duurzaam 's-Hertogenbosch'.

  • Oorzaak:

   Ontbreken tekst alternatief.

  • Gevolg:

   Geen tekst alternatief toegevoegd.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Tekst alternatief toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderaan de pagina staat een carrousel van afbeeldingen met tekst ernaast. De drie afbeeldingen staan in Figure. Twee van de drie afbeeldingen hebben een Title attibuut in het IMG element en een FIG caption. Bij voorleessoftware wordt dit dubbel voorgelezen.

  • Oorzaak:

   In carroussel staat title att en figcaption

  • Gevolg:

   Titels worden dubbel voorgelezen

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Title att weg halen, alle drie de images hetzelfde maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's veel meer groene daken en iedereen doet mee staan videos zonder audioscriptie of media alternatief. Dit is nodig voor blinden zodat zij de informatie die in beeld komt ook meekrijgen. Audioscriptie is een extra audiospoor waarin wordt verteld wat er in beeld te zien is.

  • Oorzaak:

   Video's hebben geen audiodescriptie of media-alternatief

  • Gevolg:

   Blinden krijgen de informatie niet mee

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Video voorzien van een audiospoor of transcipt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's Veel meer groene daken en Iedereen doet mee hebben de video's geen audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Video's hebben geen audiodescriptie (is verplicht)

  • Gevolg:

   Blinden krijgen de informatie niet mee

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Video voorzien van een audiosdesciptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Op pagina's bestaan de teksten op afbeeldingen uit twee koppen H3 en H4. Staat verder ook geen tekst onder. Op diverse pagina's staat een zichtbare kop die niet als html is opgemaakt maar met strong (vet). PDF zonder juiste tags.

  • Oorzaak:

   Headers niet gebruiken als opmaak voor bij of in afbeeldingen. Koppen en inhoud niet juist opgemaakt in HTML maar met <strong>

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware en voorleesfunctie. Koppen worden gelezen terwijl het geen koppen zijn etc.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Koppen niet als opmaak gebruiken bij plaatjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Leesvolgorde van titels in carrousel zijn niet goed. H3 en H4 volgorde zijn omgedraaid. Titel moet 1 kop worden, is niet duidelijk. Komt op meerdere pagina's voor.

  • Oorzaak:

   Leesvolgorde van de titels niet logisch opgebouwd, H3 en H4 opgedraaid

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest content niet in juiste volgorde voor.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Consequent en juist gebruik van koppen conform richtlijnen (en juiste volgorde). H3 en H4 juist toepassen. Titels omzetten naar 1 kop

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het alleen op kleur switchen van de foto's in de foto carrousel (drie blauwe bolletjes) kan niet goed werken voor mensen met een visuele beperking. Actief bolletje verandert van wit naar oranje. Komt op meerdere pagina's voor.

  • Oorzaak:

   Kleur bolletjes in carroussel zijn enige indicatie welk element actief is.

  • Gevolg:

   Niet zichtbaar voor mensen met visuele beperking zoals kleurenblindheid

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Alternatieve wijze van aangeven welk element actief is (kader om bolletje oid) en in de code aangeven welk element actief is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast zoekvelden met witte achtergrond hebben een te laag contrast. Er is geen gebruik gemaakt van een standaard focusindicator, er is een andere manier gebruikt (oranje rand). Focusindicator om de links heeft een te laag contrast. Op meerdere pagina's.

  • Oorzaak:

   Contrast is te laag en er wordt standaard geen focusindicator gebruikt.

  • Gevolg:

   Maakt lezen van de tekst moeilijk

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen. Standaard focusindicator in browser gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Homepage. Bij toepassen van stijlkenmerken uit dit succescriterium vallen delen van de carroussel weg, buiten en/of achter het blok in carrousel. Verlies van content. Dit komt ook voor bij de vijf afbeeldingen met tekst/nieuws eronder.

  • Oorzaak:

   Stijlkenmerken niet goed toegepast.

  • Gevolg:

   Deze delen zijn dan niet meer zichtbaar en leesbaar voor mensen met bv dyslexie.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen stijlkenmerken zodat alle tekst weer voor iedereen zichtbaar en leesbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Contrast is niet overal goed ingesteld

  • Gevolg:

   Mensen met een beperking hebben moeite de tekst te lezen als contrast van tekst op achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Contrast van teksten, links en menu's aanpassen waardoor het ook voor mensen met een visuele beperking ook goed leesbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast tussen voorgrondtekst en achtergrond is op een aantal plaatsen niet voldoende (teksten oranje/wit en vv, links, grijze datum, kleur menu)

  • Oorzaak:

   Contrast niet goed ingesteld (te laag of hoog)

  • Gevolg:

   Tekst, links, menu, data zijn voor mensen met een visuele beperking niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staan in de carrousel 3 bolletjes, deze zijn met alleen een toetsenbord niet te bereiken/te bedienen. Komt op meerdere pagina's voor.

  • Oorzaak:

   Niet alle functionaliteiten zijn bedienbaar met het toetsenbord

  • Gevolg:

   Daardoor is het niet te bereiken voor mensen die via toetsenbord navigeren

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Alles bedienbaar maken via toetsenbord

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een pagina staat een Youtube video. Hier kunnen tekentoetsen worden gebruikt voor bediening.

  • Oorzaak:

   Sneltoetsen in content die bedienbaar zijn met alleen een letter

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op met spraaksoftware

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bediening met letters uitschakelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Carrousel kan niet gestopt, gepauzeerd of verborgen worden.

  • Oorzaak:

   Carrousel kan niet gestopt, verborgen of gepauzeerd.

  • Gevolg:

   Afleidend voor mensen met bijv een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Zorgen dat bewegende of knipperende content stilgezet, gepauzeerd en/of verborgen kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Herhalende content zoals een menu kan niet overgeslagen worden

  • Gevolg:

   Dat is vervelend voor wie het toetsenbord gebruikt om te navigeren.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Een skiplink plaatsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een PDF zonder bestandstitel.

  • Oorzaak:

   Geen bestandstitel aan PDF toegevoegd. Die geldt namelijk ook als paginatitel.

  • Gevolg:

   Dit maakt navigeren onnodig moeilijk, men weet niet waar de pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Goede bestandstitel aan alle pdf geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op twee afbeeldingen van de carrousel op de homepage staat ook een link. De link is alleen te bereiken als de afbeelding in beeld is. Komt op meerdere plaatsen voor. Bij nieuws staan er 5 items buitenbeeld die eerst de focus krijgen voordat items in beeld de focus krijgen. Is niet de juiste volgorde.

  • Oorzaak:

   Items buitenbeeld krijgen de focus voor items in beeld.

  • Gevolg:

   Zo kunnen items onbedoeld overgeslagen worden, tabvolgorde bij navigeren met toetsenbord is niet logisch

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Focus in de goede volgorde zetten (zichtbare items eerst) Links zichtbaar maken als een afbeelding niet te zien is (carrousel)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linksdoelen niet altijd duidelijk. Links met "meer lezen" krijgen geen context van de content waar ze onder staan. Logo dat ook dienst doet als link heeft geen linktekst. Vaak link attributen met dezelfde tekst als linktekst. Afbeeldingen als link zonder linktekst alt-tekst. Header afbeeldingen met onduidelijke linkdoelen.

  • Oorzaak:

   Links/afbeeldingen met onduidelijk linkdoel, geen of dubbele link teksten, geen alt-teksten, Gebruik van title-attributen met zelfde beschrijving als link tekst. Geen duidelijke linkteksten (klik hier, hier meer)

  • Gevolg:

   Zonder linkdoel weet je niet waar de link heen gaat. Teksten worden dubbel voorgelezen, links zijn niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Links voorzien van duidelijke en beschrijvende linktekst en/of alt teksten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordfocus is op de homepage is 1x niet zichtbaar na de links in de carrousel. De focus is na de link "s-hertogenbosch" 10x niet zichtbaar als deze over niet zichtbare nieuws items gaat. Focus is niet zichtbaar als hij op pijltjes van nieuws staat. Na de link "toegankelijkheid" is de focus 2x niet zichtbaar. Soms ook in de header.

  • Oorzaak:

   Toetsenbordfocus niet altijd visueel zichtbaar. Website is niet alleen bedienbaar met toetsenbord (tab, spatie, enter).

  • Gevolg:

   Mensen die wel het scherm zien maar toetsenbord gebruiken voor gebruik website moeten de focus kunnen zien.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Zorgen dat de focus altijd zichtbaar is en website alleen met toetsenbord gebruikt kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zoekveld rechtsboven heeft geen toegankelijkheidsnaam. Moet overeenkomen met het zichtbare tekst.

  • Oorzaak:

   Zoekveld heeft geen toegankelijkheidsnaam die overeenkomt met de zichtbare tekst (geen label)

  • Gevolg:

   Zo kom je via spraaksoftware niet in dat veld terecht

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Label aan het veld koppelen. Dat mag onzichtbaar label zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zoekveld en zoekknop hebben geen naam die door software te bepalen is. De rondjes (knoppen) in de header carrousel van afbeeldingen hebben geen duidelijke rol, naam en waarde. Bij nieuwsitems staan buttons met pijltjes zonder naam. Pijltjes onder nieuws hebben een waarde die niet door software te bepalen is. Bij cookiemeding heeft kruisje geen juiste rol en naam. Bij I-frame van video kan de naam niet door software niet worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Naam en rol van onderdelen van interface zijn door software niet te begrijpen. Voor formulier invulvelden zijn toestanden, eigenschappen en waarden niet door software te bepalen. Javascript verkeerd toegepast. Geen title attribuut in I-frame

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente 's-Hertogenbosch heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928