Verklaring van denbosch.nl

Status toegankelijkheid https://www.denbosch.nl/nl

Gemeente 's-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website denbosch.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente 's-Hertogenbosch is beschikbaar via de link https://www.denbosch.nl/nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website denbosch.nl van Gemeente 's-Hertogenbosch voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente 's-Hertogenbosch .
Functie: hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie van gemeente 's-Hertogenbosch.

Aanvullende informatie van Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

We werken continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid, leesbaarheid en vindbaarheid van deze website.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website denbosch.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website denbosch.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's veel meer groene daken en iedereen doet mee staan videos zonder audioscriptie of media alternatief. Dit is nodig voor blinden zodat zij de informatie die in beeld komt ook meekrijgen. Audioscriptie is een extra audiospoor waarin wordt verteld wat er in beeld te zien is.

  • Oorzaak:

   Video's hebben geen audiodescriptie of media-alternatief

  • Gevolg:

   Blinden krijgen de informatie niet mee

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Video voorzien van een audiospoor of transcipt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's Veel meer groene daken en Iedereen doet mee hebben de video's geen audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Video's hebben geen audiodescriptie (is verplicht)

  • Gevolg:

   Blinden krijgen de informatie niet mee

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Video voorzien van een audiosdesciptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Op pagina's bestaan de teksten op afbeeldingen uit twee koppen H3 en H4. Staat verder ook geen tekst onder. PDF zonder juiste tags.

  • Oorzaak:

   Headers niet gebruiken als opmaak voor bij of in afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware en voorleesfunctie. Koppen worden gelezen terwijl het geen koppen zijn etc.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Koppen niet als opmaak gebruiken bij plaatjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Leesvolgorde van titels in carrousel zijn niet goed. H3 en H4 volgorde zijn omgedraaid. Titel moet 1 kop worden, is niet duidelijk. Komt op meerdere pagina's voor.

  • Oorzaak:

   Leesvolgorde van de titels niet logisch opgebouwd, H3 en H4 opgedraaid

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest content niet in juiste volgorde voor.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Consequent en juist gebruik van koppen conform richtlijnen (en juiste volgorde). H3 en H4 juist toepassen. Titels omzetten naar 1 kop

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen gebruik gemaakt van een standaard focusindicator, er is een andere manier gebruikt (oranje rand). Focusindicator om de links heeft een te laag contrast. Op meerdere pagina's.

  • Oorzaak:

   Contrast is te laag en er wordt standaard geen focusindicator gebruikt.

  • Gevolg:

   Maakt lezen van de tekst moeilijk

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen. Standaard focusindicator in browser gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 6. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een pagina staat een Youtube video. Hier kunnen tekentoetsen worden gebruikt voor bediening.

  • Oorzaak:

   Sneltoetsen in content die bedienbaar zijn met alleen een letter

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op met spraaksoftware

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bediening met letters uitschakelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een PDF zonder bestandstitel.

  • Oorzaak:

   Geen bestandstitel aan PDF toegevoegd. Die geldt namelijk ook als paginatitel.

  • Gevolg:

   Dit maakt navigeren onnodig moeilijk, men weet niet waar de pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Goede bestandstitel aan alle pdf geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij I-frame van video kan de naam niet door software niet worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Geen title attribuut in I-frame.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente 's-Hertogenbosch heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209