Verklaring van Rova.nl

Status toegankelijkheid https://www.rova.nl

N.V. ROVA Holding is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

N.V. ROVA Holding streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rova.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van N.V. ROVA Holding is beschikbaar via de link https://www.rova.nl/digitoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door N.V. ROVA Holding gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rova.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver N.V. ROVA Holding is gevorderd met de toegankelijkheid van Rova.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van N.V. ROVA Holding .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via voorlichting@rova.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van N.V. ROVA Holding

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rova.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Rova.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens N.V. ROVA Holding dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rova.nl/media/uploads/digitoegankelijkheidsonderzoek_check_8963_auto_rapport_inzamelkalender.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart N.V. ROVA Holding dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rova.nl/kennisbank/23/mijn-gft-container-stink-wat-kan-ik-hier-aan-doen staat onder de koptekst "Mijn gft-container stinkt, wat kan ik hier aan doen?" een decoratieve afbeelding. Deze afbeelding heeft nu als tekstalternatief "Mijn gft-container stinkt, wat kan ik hier aan doen?" meegekregen wat de afbeelding niet omschrijft. Het is beter om een decoratieve afbeelding met een leeg alt-attribuut (alt="") op te maken. Zie ook de achtergrondafbeelding op pagina https://www.rova.nl/inwoners. Deze afbeelding heeft nu als tekstalternatief "Mooi voor elkaar!". Zie ook de afbeeldingen naast de koptekst "Zelf regelen". Zie ook pagina https://www.rova.nl/leren-en-doen naast de koptekst "Maak kennis met onze specialisten" de decorative afbeeldingen. Zie ook de afbeeldingen onder de koptekst "Lesmateriaal voor groen & schoon". Zie ook op pagina https://www.rova.nl/404?url=%2F404pagina. Zo zijn er meer voorbeelden gevonden. In het PDF-bestand 'Klokkenluidersregeling_ROVA_2018.pdf' staan afbeeldingen zonder tekstalternatief. Het logo is op alle pagina’s een decoratieve afbeelding ('Artifact'). Op minstens 1 van de pagina's moet het logo een tekstalternatief krijgen, want dit is belangrijke informatie die nu ontbreekt. Op de vervolgpagina’s kan het logo als een decoratieve afbeelding opgemaakt blijven, dat is goed. Zie https://www.rova.nl/media/uploads/Klokkenluidersregeling_ROVA_2018.pdf In het PDF-bestand '200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf' staan afbeeldingen zonder tekstalternatief. Op de eerste pagina moet het logo een tekstalternatief krijgen, want dit is belangrijke informatie die nu ontbreekt. Verderop in het document staan afbeeldingen van grafieken en andere logo’s. Deze afbeeldingen hebben nu geen tekstalternatief en zijn ook niet als een decoratieve afbeelding opgemaakt. Wanneer tekstueel boven of onder een uitleg staat bij een ondersteunende afbeelding, dan is het beter om van deze afbeeldingen een decoratieve afbeelding ('Artifact') te maken. Informatieve afbeeldingen moeten altijd een tekstalternatief meekrijgen. Zie https://www.rova.nl/media/uploads/200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf Opmerking: Veel afbeeldingen hebben naast een alt-attribuut ook een title-attribuut, In beide attributen staat dezelfde beschrijving. Op deze manier wordt de beschrijving van de afbeelding twee keer voorgelezen. Ons advies is om het title-attribuut niet te gebruiken en enkel gebruik te maken van het alt-attribuut. Zie onder andere https://www.rova.nl/over-ons. Dit is echter geen eis onder dit SC en de website is hier dan ook niet op afgekeurd.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Alt-teksten van de afbeeldingen op de website worden aangepast met teksten die voldoen aan de webrichtlijnen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. Zie https://www.rova.nl/leren-en-doen.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Er wordt een audioscriptie aan de video's toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt. De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. Zie https://www.rova.nl/leren-en-doen.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de website is rechtsboven een zoekknop aanwezig voor een zoekfunctie. Na het activeren van deze knop wordt het zoekveld zichtbaar. Dit zoekveld (input-element) is zonder label. Binnen dit veld staat een loep, een placeholder "Waar hoort mijn chipszak?" en een knop met het woord "Zoeken". Deze visuele informatie maakt duidelijk dat het hier om een zoekveld gaat. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie en moet door software bepaald kunnen worden of beschikbaar zijn in tekst. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door tekstlabels met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. Dit label is nu niet geassocieerd met het invoerveld. Zie ook het invoerveld onder de koptekst "Scheidingswijzer" op pagina https://www.rova.nl/scheidingswijzer. Op pagina https://www.rova.nl/contact is de tekst "Klantcontactcentrum" opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De tekst is dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Op pagina https://www.rova.nl/over-ons staat in de header een selectielijst "Kies gemeente" waarmee het mogelijk is om een gemeente te kiezen. Deze lijst is met ARIA role="listbox" in de code opgemaakt. Hier ontbreekt de onderliggende child role "option". Zie ook de selectielijst onder de koptekst "Onze organisatie". Op pagina https://www.rova.nl/contact/formulier staat een formulier. De formuliervelden zijn gegroepeerd met het fieldset-element, dit is goed. De naam 'Gegevens' is in de tekst boven de invoervelden opgemaakt met een strong-element. Plaats de naam van de groepinvoervelden in een legend-element. Op deze manier is de relatie tussen de tekst en de invoervelden op te maken uit de code. Dit is belangrijk voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware. Zie ook op pagina https://www.rova.nl/inwoners/schade. Vergelijkbaar probleem ontstaat op pagina https://www.rova.nl/leren-en-doen/groentour bij de selectielijst "Waar en wanneer". De naam "Waar en wanneer" moet geplaatst binnen een legend-element. Zie ook op pagina https://www.rova.nl/inwoners bij "Adres invullen" formulier. Zie https://www.rova.nl/pas. In het PDF-bestand "Klokkenluidersregeling_ROVA_2018.pdf" zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de titel niet is getagd met bijvoorbeeld een <h1>-tag. Zo zijn ook alle andere koppen in het document niet getagd als een koptekst. Zie: https://www.rova.nl/media/uploads/Klokkenluidersregeling_ROVA_2018.pdf. In het PDF-bestand "200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf" zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de titel niet is getagd met bijvoorbeeld een <h1>-tag. Zo zijn ook alle andere koppen in het document niet getagd als een koptekst. Enkele geordende lijsten zijn ook niet zodanig getagd. Zo zijn andere onderdelen van het document verkeerd getagd. Zie: https://www.rova.nl/media/uploads/200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig. Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden. Zie voor meer informatie ons artikel: www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, wordt beschikbaar gemaakt in in betekenisvolle code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een betekenisvolle volgorde kunnen gebruiken. In het PDF-bestand "200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf" staan de tags niet in een betekenisvolle volgorde. De volgorde in de tags en dus de leesvolgorde komen niet overeen met de visuele weergave van de informatie in het PDF-bestand. Zie: https://www.rova.nl/media/uploads/200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf.

  • Gevolg:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers. Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De informatie van de pagina wordt in de broncode aangepast zodat deze op de plek staat die correspondeert met de visuele weergave van de informatie op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Voor veel velden is dit goed gedaan. Voor invoerveld "Straatnaam" is geen geldig auto-complete (autocomplete="none") aan gekoppeld. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden. Zie https://www.rova.nl/contact/formulier en https://www.rova.nl/inwoners.

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: • De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en • De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De formulieren worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst. Op pagina https://www.rova.nl/leren-en-doen/groentour staat een formulier met een selectielijst "Waar en wanneer". Na het maken van een selectie verschijnt er een kalender met een legenda ernaast met kleurafhankelijke informatie. Bij de legenda staat een uitleg over de betekenis van elk kleur. Deze kleurafhankelijke informatie komt terug in de kalender. Deze informatie wordt visueel alleen door middel van kleur overgedragen. Er is geen andere visuele manier om dit te kunnen zien (bijvoorbeeld door verschillende gestreepte lijnen, of door symbooltjes op de lijnen). Op pagina https://www.rova.nl/pas staat een formulier. Bij een foutief of onvolledig invoer bij invoerveld "Postcode" wordt het veld met een rode kleur aangeduid. Dit is kleurafhankelijke informatie die op geen andere manier te onderscheiden is. Dit komt omdat er geen tekstuele meldingen bij de veld staan. In het PDF-bestand '200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat' staat op pagina 1 en 2 een grafiek met kleurafhankelijke informatie. Deze informatie wordt visueel alleen door middel van kleur overgedragen. Er is geen andere visuele manier om dit te kunnen zien (bijvoorbeeld door verschillende gestreepte lijnen, of door symbooltjes op de lijnen). Zie https://www.rova.nl/media/uploads/200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht. Voorbeelden: • Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint. • Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel. Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Formulieren en links op de pagina worden aangepast naar conform de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

  • Oorzaak:

   Omdat blinde bezoekers met voorleessoftware de website laten voorlezen, kan geluid dat automatisch afspeelt zeer storend zijn. Het beste is om geluid nooit automatisch te laten afspelen. Als dit toch wordt gedaan, zorg er dan voor dat het geluid binnen 3 seconden stopt of dat het gestopt/gepauzeerd kan worden met een knop aan het begin van de pagina. Een knop om het volume zachter te zetten of helemaal uit is ook een goede oplossing.

  • Gevolg:

   De opmerkingen over contrastverhouding zijn getest in combinatie met de aanwezige contrastswitch, dus in de hoog contrastversies van de website. Hier zijn nog een paar kleine problemen gevonden. Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. Op pagina https://www.rova.nl/contact staat boven aan de linkerkant een hamburgermenu. Wanneer dit menu geopend is, dan is de actieve pagina onderdeel "Openingstijden & Contact" donkergroen op een donkerblauwe achtergrondkleur. Het gemeten contrast is met 3,5:1 te laag. Dit kleurcontrast probleem komt ook voor in het geopende zoekmachinescherm, zie tekstgedeelte "Toon alle". Het gemeten contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Zie ook op pagina https://www.rova.nl/contact/formulier. Op pagina https://www.rova.nl/pas staat een formulier. Bij een foutieve invoer bij het invoerveld "Postcode" verschijnt een foutmelding op het scherm. Het gemeten contrast van deze melding ten opzichte van de achtergrondkleur is 4,2:1. Dit is te laag. Dit probleem komt bij alle formulieren op de website voor daar waar meldingen in een rode kleur te zien zijn. Op pagina https://www.rova.nl/inwoners staat naast de koptekst "Mooi voor elkaar!" een formulier waar de bezoeker aan de hand van zijn postcode de afvalkalender kan zien. Bij een verkeerde postcode-invoer verschijnt een melding "Er zijn geen ophaalmomenten gevonden voor uw adres". Het gemeten contrast van deze melding ten opzichte van de achtergrondkleur is 4,1:1. Dit is te laag. Dit probleem komt bij alle formulieren op de website voor daar waar meldingen in de blauwe kleur te zien zijn. Op pagina https://www.rova.nl/inwoners staat onder de koptekst "Zelf regelen" een een witte tekst op een gele achtergrondkleur. Het gemeten contrast van deze melding ten opzichte van de achtergrondkleur is 1,8:1. Dit is te laag. Op pagina https://www.rova.nl/leren-en-doen/groentour staat een formulier met een selectielijst "Waar en wanneer". Na het maken van een selectie verschijnt er een kalender. Het gemeten contrast van de kalenderdagen ten opzichte van de achtergrondkleur is 4,2:1. Dit is te laag. In het PDF-bestand '200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat' staat op pagina 1 boven aan de rechterkant een tekstgedeelte "Factsheet Bronscheiding" in lichtgroen. Het gemeten contrast van deze melding ten opzichte van de achtergrondkleur is 2,1:1. Dit is te laag. Omdat de logo’s binnen een uitzondering vallen wordt nu verder geen andere melding gemaakt. Zie https://www.rova.nl/media/uploads/200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De pagina krijgt in de footer een mogelijkheid om het contrast op de pagina aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan is alle content of functionaliteit meer beschikbaar. Op pagina https://www.rova.nl/over-ons staat naast de koptekst "Onze organisatie" een kaart van gemeentes. Wanneer via de selectielijst voor een bepaalde gemeente gekozen wordt dan is de informatie welke onder de kopteksten "Scheidingspercentage", "Restafval", "GFT" en "PMD" staan niet meer beschikbaar. Verder is in de footer een sticky navigatie aanwezig waarmee het mogelijk is om snel op de pagina te navigeren. Het tekstgedeelte "Snel navigeren naar" is dan niet meer beschikbaar. Zie ook op pagina https://www.rova.nl/inwoners en https://www.rova.nl/leren-en-doen. Op pagina https://www.rova.nl/diensten staan onder de koptekst "Alle diensten" artikelen met introductie-informatie. Deze informatie is niet meer beschikbaar.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden. De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Pagina wordt ingericht zodat schalen van teksten werkt tot 200% waarbij teksten leesbaar blijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Dit is goed gedaan, maar het is wel van belang dat er geen verlies van content ontstaat als wordt ingezoomd met 400%. Dit is echter wel het geval. De geconstateerde problemen zijn hetzelfde als beschreven bij succescriterium 1.4.4. Op pagina https://www.rova.nl/inwoners ontstaat echter wel een probleem met de sticky navigatie onder aan de pagina. Er moet binnen de navigatie horizontaal gescrold worden om alle opties te zien.Zie ook op pagina https://www.rova.nl/leren-en-doen.

  • Gevolg:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor: • Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels; • Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels; • Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen. 320 CSS-pixels zijn gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom. Voorbeeld van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Sticky menu wordt aangepast zodat ook zoomen niet horizontaal gescrolld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Op de website https://www.rova.nl is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. De felrode focusindicator op de blauwe achtergrondkleur heeft een gemeten contrast van 2,9:1, dit is net te laag. Wanneer de standaardfocusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. De randen van de invoervelden op de volgende pagina’s hebben een te laag contrast van 1,2:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://www.rova.nl/contact/formulier, https://www.rova.nl/inwoners/schade en https://www.rova.nl/pas. In het PDF-bestand '200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat' staat op pagina 1 bovenaan aan een staafdiagram met verschillende kleuren op een witte achtergrondkleur. Het gemeten contrast voor de lichtste tint is 1,1:1 en de donkerste tint is 2,964:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn en is dus te laag. Dit probleem komt ook op pagina 2 voor bij een stafdiagram. Zie https://www.rova.nl/media/uploads/200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterface Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De pagina krijgt in de footer een mogelijkheid om het contrast op de pagina aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer door via de muis of toetsenbord focus aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden specifieke eisen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rova.nl/inwoners staat een vraagteken-icoon naast adres invullen als je met de muis hierover gaat dan verschijnt informatie. Deze informatie moet de gebruiker kunnen laten verdwijnen zonder de muis te verschuiven of de toetsenbord focus te verplaatsen. Meestal wordt er voor gekozen om dit te doen met de esc toets. Ook moet het mogelijk zijn voor de gebruiker om de muis boven de informatie te plaatsen zonder dat deze informatie verdwijnt, dat is niet het geval.

  • Gevolg:

   Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken: • Sluiten Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; • Aanwijzen Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt; • Aanhouden De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt;

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rova.nl/inwoners staat een vraagteken-icoon naast Adres invullen. Het is onmogelijk om met het toetsenbord dit onderdeel te benaderen. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

  • Gevolg:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord. Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website alleen te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes) om door de website te navigeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Het vraagteken icoon op de website (en overige onderdelen die niet voldoen) worden hanteerbaar gemaakt met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, kan de sneltoets worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen aan bijv. Ctrl of Alt toets.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.rova.nl/leren-en-doen is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met de tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Gevolg:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken: • UitzettenEr is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; • Opnieuw toewijzenEr is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); • Alleen actief bij focusDe sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer op dat betreffende component wordt gefocust.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De embedcode van youtubevideo's op de website worden aangepast door zodat de bediening met de tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rova.nl/over-ons staat in de header een bewegende onderstreping bij een paar links. Er is geen mechanisme aanwezig om dit uit te zetten.

  • Gevolg:

   Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Voorkom dit type content of bied de mogelijkheid om de beweging te stoppen of te pauzeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De bewegende delen worden zo geprogrammeerd zodat ze gestopt kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers blokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Denk bij blokken herhalende content aan alles dat zich op meerdere pagina's herhaalt: menu's, een zoekveld, logo etc. De beste manier om het overslaan van herhalende content mogelijk te maken, is door bovenaan de pagina een skiplink te bieden die direct naar de hoofdcontent leidt. Zorg ervoor dat de link zichtbaar wordt, wanneer deze met het toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Waar mogelijk wordt de functionaliteit skiplinks toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de <head> van de pagina is geen duidelijke <title> opgegeven. Hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is. Zie https://www.rova.nl/contact/formulier, https://www.rova.nl/pas en https://www.rova.nl/404?url=%2F404pagina. Pagina https://www.rova.nl en https://www.rova.nl/over-onshebben hetzelfde titel "Rova.nl - Werken aan een mooie leefomgeving". Omdat de pagina’s verschillende doelen hebbent, is het voor een blinde bezoeker nu niet mogelijk is om van tevoren duidelijkheid te krijgen over het doel van de pagina.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Meta-data van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de website (https://www.rova.nl) staat bovenaan in de header het logo van ROVA. De linktekst "Rova Corporate" omschrijft het linkdoel niet, namelijk dat het naar de homepage van het raadsinformatiegedeelte verwijst. Zie ook het logo onder in de footer. Op de website (https://www.rova.nl) staan onder in de footer social media-links met verkeerde linkdoelen. In de linktekst staat nu bijvoorbeeld "facebook", "twitter", enz. De linkteksten geven een verkeerd linkdoel weer. De links verwijzen naar de social media pagina van de organisatie en niet naar de algemene social media pagina. Beter zou zijn om als alternatieve tekst dus “Facebookpagina van ROVA” te gebruiken in plaats van alleen “Facebook”. Op pagina https://www.rova.nl/over-ons staan meerdere ("Meer hierover") links met verschillende linkdoelen. Deze links hebben geen context met de rest van deze pagina. Links kunnen maar op een beperkt aantal manieren context krijgen. Links die onder of boven andere content staat (en niet in dezelfde alinea staat) hebben geen context met deze content. Het gevolg is dat het doel van deze links enkel uit de tekst "Meer hierover" moet worden gehaald en dat is niet duidelijk genoeg. Zie ook op pagina https://www.rova.nl/over-ons en https://www.rova.nl/diensten. Zo zijn er meer problemen gevonden.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Linkdoelen op de website worden aangescherpt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 19. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de website is een tweede (een zoekmachine) manier beschikbaar om de pagina’s op de website te vinden. De zoekmachine werkt niet goed waardoor niet alle pagina’s gevonden kunnen worden. Zie bijvoorbeeld https://www.rova.nl/scheidingswijzer, https://www.rova.nl/over-ons en https://www.rova.nl/contact/formulier.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat iedere pagina op de website op minstens twee verschillende manieren te bereiken is. Bijvoorbeeld door naast de standaard navigatie tevens een zoekveld of sitemap te bieden. Een uitzondering is een formulier of test die uit meerdere stappen bestaat: de stappen na de eerste pagina hoeven niet op een andere manier bereikbaar te zijn. Dit succescriterium helpt bezoekers met verschillende type beperkingen om content op de website te kunnen vinden.

  • Alternatief:

   Alle informatie is op meerdere manieren te vinden. De claim die wordt gedaan is onjuist volgens ROVA omdat de voorbeelden die worden gegeven aparte modules op de website zijn. Zo biedt de zoekmachine van de scheidingswijzer alleen de informatie uit de scheidingswijzer en geen informatie buiten de scheidingswijzer. De informatie binnen de scheidingswijzer is daarnaast ook op een andere manier (per afvalstroom) te vinden en de overige informatie buiten de scheidingswijzer is ook op twee manieren te vinden (navigatie + zoekmachine)

  • Maatregel:

   N.v.t.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een component met een label dat tekst of afbeeldingen van tekst bevat, bevat de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de website rechtsboven is een zoek-knop aanwezig voor een zoekfunctie. Na het activeren van deze knop wordt het zoekveld zichtbaar. Dit zoekveld (input-element) is zonder een toegankelijkheidsnaam. Binnen dit veld staat een loep, een placeholder "Waar hoort mijn chipszak?" en een knop met het woord "Zoeken". De zichtbare placeholder-tekst "Waar hoort mijn chipszak?" moet overeen komen met de toegankelijkheidsnaam. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De placeholder-tekst wordt aangepast zodat deze overeenkomt met de toegankelijkheidsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's hebben de juiste taal instellingen. In het PDF-bestand ‘200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf’ is een verkeerde taal (Engels) meegegeven. https://www.rova.nl/media/uploads/200924_bronscheiding_voor_bewustwording_en_resultaat.pdf.

  • Gevolg:

   Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Taal van de mediabestanden wordt structureel op NL gezet zodat het overeenkomt met de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 22. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rova.nl/contact/formulier staat een formulier. Alle velden zijn verplichte velden, dit wordt duidelijk gemaakt door een sterretje (*). Bij het veld "Onderwerp" staat geen sterretje. Het is dus van te voren niet duidelijk dat het hier om een verplicht veld gaat. Wanneer een verplicht veld niet ingevuld wordt en wordt overgeslagen, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden verplicht zijn ("Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Zie ook op pagina https://www.rova.nl/inwonersstaat onder de koptekst "Adres invullen" een formulier met drie invoervelden. Zie ook op pagina https://www.rova.nl/leren-en-doen/groentour, https://www.rova.nl/inwoners/schade en https://www.rova.nl/pas.

  • Gevolg:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Bij formulieren wordt duidelijk aangegeven welke velden verplicht zijn en bij onjuist/onvolledig ingevulde formulieren wordt tekstueel aangegeven waarom (welk) veld onjuist/onvolledig is ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt in de HTML code een dubbele id voor met dezelfde waarde ("fag"). De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie https://www.rova.nl/inwoners. Op onderstaande pagina komt in de HTML code een dubbele id voor met dezelfde waarde ("figure-block__list"). De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie https://www.rova.nl/over-ons. Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op: • Volledige en correcte begin- en eindtags. Bijvoorbeeld: <td>tekst</td> • Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten. Een fout voorbeeld: <ul><li>lijstitem</ul></li> In bovenstaande voorbeeld had </li> gebruikt moeten worden vóór </ul> • Gebruik geen dubbele attributen. Bijvoorbeeld: <img title="tekst" title="tekst" /> • Zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen.

  • Gevolg:

   N.v.t.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Alle pagina's worden voorzien van een uniek pagina ID

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de website (https://www.rova.nl) staat een hamburger-menu. De drie liggende strepen geven aan dat dit een menu is. De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het menu nu ingeklapt is. Dit geldt ook als het opengeklapt is. Dit geldt ook voor de zoekknop naast de hamburger-menu. Op de website rechtsboven is een zoek-knop aanwezig voor een zoekfunctie. Na het activeren van deze knop wordt het zoekveld zichtbaar. Dit zoekveld (input-element) is zonder naam. Op pagina https://www.rova.nl/over-ons staat naast de koptekst "Samen in actie" een slider met drie slides. De active slide kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Op pagina https://www.rova.nl/leren-en-doen/groentour staat een selectielijst bij "Waar en wanneer" zonder een naam.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Status van menu wordt aangepast zodat het identificeerbaar is voor hulpsoftware. De slider wordt aangepast zodat bepaald kan worden welke slide actief is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 25. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol of eigenschappen, zodat de berichten aan de gebruiker getoond kunnen worden zonder dat deze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rova.nl/over-ons staat naast de koptekst "Onze organisatie" een kaart waarop de gemeentes afgebeeld zijn. Via toetsenbordbediening is het mogelijk om een gemeente te selecteren op de landkaart, dit is ook mogelijk door de selectielijst te gebruiken. Wanneer een gemeente wordt geselecteerd dan worden de gegevens onder de kopteksten "Scheidingspercentage", "Restafval", "GFT" en "PMD" automatisch geüpdatet. Deze informatie wordt nu niet doorgegeven aan hulpsoftware. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door role=”status” toe te voegen. Op pagina https://www.rova.nl/leren-en-doen staat naast de koptekst "Een echte Terugwinnaar weet alles over afval en grondstoffen" een quiz. Wanneer een antwoord wordt gegeven dan verandert de informatie op het scherm. Deze informatie wordt nu niet doorgegeven aan hulpsoftware. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door role=”status” toe te voegen. Op pagina https://www.rova.nl/pas staat een formulier. Wanneer een verkeerde postcode wordt ingevoerd verschijnt eerst een bericht op het scherm "Bezig met controleren van uw adress…". Dit is een statusbericht en deze moet hulpsoftware als zodanig kunnen herkennen. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld aan een blinde voorlezen wat op pagina gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door role="status" te gebruiken. Vervolgens staat een melding "Uw adres komt niet in aanmerking voor een ROVA-pas". Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De status van de website die beïnvloedbaar zijn door acties worden aangepast zodat deze door hulpsoftware bepaald kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die N.V. ROVA Holding heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209