Verklaring van CJG Veldhoven

Status toegankelijkheid https://www.cjgveldhoven.nl/

Gemeente Veldhoven is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Veldhoven streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CJG Veldhoven.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Veldhoven is beschikbaar via de link https://www.veldhoven.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Veldhoven gepubliceerde informatie blijkt dat de website CJG Veldhoven gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Veldhoven is gevorderd met de toegankelijkheid van CJG Veldhoven en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Veldhoven .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@veldhoven.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Veldhoven

Gemeente Veldhoven wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1, niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website CJG Veldhoven : voldoet gedeeltelijk

De website CJG Veldhoven is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Veldhoven dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.veldhoven.nl/data/downloadables/1/6/8/1/digitoegankelijkheidsonderzoek-cjgveldhoven.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Veldhoven dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staat rechtsboven een afbeelding van een contrastrondje. Dit zijn twee verschillende afbeeldingen. De tweede afbeelding is zichtbaar als de link de functie heeft om het contrast te verlagen. Voor die afbeelding is het tekstalternatief ‘Klik hier om je contrast te verhogen’ onjuist en verwarrend. Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/cookies staan bovenaan twee afbeeldingen van tekst die geen tekstalternatief hebben. Deze afbeeldingen zijn ook afgekeurd onder succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   Tekst alternatief gewijzigd / toegepast / afbeeldingen vervangen door tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de meeste pagina's staat onder het zoekveld de vetgedrukte link ‘Opvoedinformatie bekijken’. Deze link is opgemaakt als strong-element. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/stichtingopvoedenpage.asp staan acht grote blauwe links. De tekst in deze links is opgemaakt als koptekst. Dit is niet toegestaan, want deze koppen hebben geen content eronder staan. Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/showcourses.asp? ac=view&id={id} is de link ‘naam cursus’ opgemaakt als koptekst. Op dit moment lijkt het alsof de content onder de kop ‘Meer informatie’ bij die kop hoort, maar dat klopt niet. Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/cookies zijn de rode en groene afbeeldingen van tekst opgemaakt als koptekst. Deze kop wordt direct gevolgd door een andere kop (met tekst ‘Cookies’) van hetzelfde niveau. Geadviseerd wordt om deze links in de code onder deze kop te plaatsen en met CSS te stylen als grote links. Deze afbeeldingen voldoen op dit moment niet aan meerdere succescriteria, dus houd hier rekening mee met het aanpassen van deze content. Op https://www.cjgveldhoven.nl/cookies staat een lijst met de letters ‘a’ tot en met ‘c’.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord voor de navigatie / van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   Onjuiste headers en strong elementen vervangen door gestijlde span elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staat een zoekbalk. Deze zoekbalk heeft een grijze rand om het zoekveld heen staan. Deze grijze lijn wordt lichtblauw als dit invoerveld toetsenbordfocus heeft. Deze verandering van kleur is ingesteld met CSS en wanneer de toetsenbordfocus is ingesteld met CSS, moet deze een verandering veroorzaken met een contrast van 3,0:1. Op dit moment heeft het kleurverschil tussen grijs en blauw een contrast van 1,5:1.https://www.cjgveldhoven.nl/

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord voor de navigatie, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Zwarte rand op focus toegepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De link ‘Verhoog het contrast’ werkt heel erg goed. Deze knop zorgt ervoor dat alle teksten op de verschillende pagina's voldoende contrast hebben. Er is echter wel een probleem op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/cookies. Op deze pagina staan twee afbeeldingen met tekst erop en teksten op afbeeldingen moeten ook voldoende contrast hebben. Het probleem is dat de witte tekst ‘Cookies accepteren’ op de groene achtergrond een contrast heeft tussen de 1,7:1 en 2,8:1, dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Teksten die onderdeel zijn van een logo vallen onder de uitzondering ‘logotypes’.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   Cookies accepteren / weigeren herschreven op toegankelijke manier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer de pagina's bekeken worden bij de testresolutie 1024x768 en 200% zoom, komt een hamburgermenu (drie liggende streepjes) in beeld. In dit menu ontbreken de links ‘English’ en ‘Verhoog/verlaag het contrast’. Dit is verlies van functionaliteit. Dit probleem komt voor op alle pagina's.https://www.cjgveldhoven.nl/

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord voor de navigatie / van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   De missende elementen toegevoegd in mobiele variant

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/cookies staan bovenaan twee afbeeldingen van tekst. Het gaat om de rode en groene afbeeldingen met de tekst 'NEE | Cookies weigeren' en 'JA | Cookies accepteren'. Dit is niet toegestaan voor dit succescriterium. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware en schaalt automatisch mee met vergroten.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   Cookies accepteren / weigeren herschreven op toegankelijke manier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina staat onderaan een roze interactief div-element met de tekst ‘Direct contact’. Dit uitklapbare element is niet met het toetsenbord te bedienen. Het div-element kan geen toetsenbordfocus hebben en voldoet ook niet aan succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde. https://www.cjgveldhoven.nl/ Op meerdere pagina's staat een interactieve div-element met het tekstalternatief ‘deel dit bericht’. Dit div-element is niet met het toetsenbord te bedienen. Het kan geen toetsenbordfocus hebben en voldoet ook niet aan succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord voor de navigatie de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Tabindex=0 toegepast om deze elementen focus te kunnen geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op https://www.cjgveldhoven.nl/ staat op diverse pagina's een YouTube-videospeler. In deze videospeler staat de standaardbediening van YouTube aan. Dit betekent dat het mogelijk is om de video te bedienen met de cijfers en onder andere de letters ‘k’ en ‘m’. Deze bediening is niet toegestaan, tenzij voldaan wordt aan een van de bovenstaande oplossingen.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord voor de navigatie / van hulpsoftware, per ongeluk verkeerde opdrachten kunnen geven waardoor het geluid van de video ongewild aan of uit gaat.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   Gedeeltelijk technisch , daar waar kan &disablekb=1 toegevoegd maar kan niet voor zelf toegevoegde youtubes in de editor: dat zou de redactie dan zelf moeten toevoegen maar is wel een beetje technisch. Vanuit de leverancier wordt er een uitleg voor de redactie toegestuurd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina https://www.cjgveldhoven.nl/pagina/kinderwens/genotmiddelen/roken/{id} heeft de paginatitel ‘Roken - CJG Veldhoven’. Deze titel geeft het onderwerp of doel niet goed aan. De pagina maakt deel uit van het onderdeel ‘Kinderwens’. Deze teksten staan om die reden ook groot bovenaan deze pagina (en naast de paginatitel in de zoekresultaten). De tekst ‘Roken’ gebruiken om een pagina die specifiek gaat over roken tijdens kinderwens en zwangerschap is onduidelijk, maar bij de overige pagina's is het onderwerp nog af te leiden uit de titel. Aangeraden wordt om ook kritisch te kijken naar de paginatitels van pagina's zoals https://www.cjgveldhoven.nl/privacy en https://www.cjgveldhoven.nl/websearch.asp?zoekfilter=Huisarts.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers niet altijd weten waar ze in de site precies zijn en waar de informatie die ze lezen bijhoort.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Aanpassing gedaan zodat het hele pad in de title element van de pagina komt De statische scripts ook de title aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/showcourses.asp?ac=view&....... is het attribuut tabindex=”6” gebruikt. Dit attribuut zorgt ervoor dat het blok met de kop ‘Meer informatie’ onnodig (en op een vreemde plaats) onderdeel is geworden van de focusvolgorde.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord voor de navigatie of van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing

  • Maatregel:

   Tabindex verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/cookies staan twee afbeeldingen van tekst zonder tekstalternatief die werken als link. Deze links hebben geen linktekst en hierdoor is het linkdoel van deze links niet te bepalen.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Cookies weigeren en toestaan herschreven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina's https://www.cjgveldhoven.nl/cookies, https://www.cjgveldhoven.nl/colofon en https://www.cjgveldhoven.nl/privacy zijn te vinden via links onderaan elke pagina, maar deze pagina's zijn niet te vinden via de zoekmachine. Deze links zijn dus niet via meerdere manieren te bereiken.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Een pagina toevoegen aan de site met deze links zodat deze vindbaar is voor de interne zoekmachine – redactioneel op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-05-2020
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In meerdere verschillende browsers is de toetsenbordfocus niet overal zichtbaar. Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/ is de toetsenbordfocus is niet in alle browsers zichtbaar op de vijf actuele berichten met de koppen In Chrome is deze focus wel zichtbaar. Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/pagina/kinderwens/genotmiddelen/roken/{id} is de toetsenbordfocus niet in alle browsers zichtbaar op de laatste link voor de footer. Het gaat om de link onder het logo ‘Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.’ Dit probleem komt ook voor op andere pagina's. In Chrome is deze focus wel zichtbaar. Op meerdere pagina's staat een link van readspeaker met de zichtbare tekst ‘Lees voor’. De toetsenbordfocus op deze link is in meerdere browsers niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord voor de navigatie of van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Css harde style gegeven voor focus. Readspeaker focus aangepast. Punt 1 van focus in Firefox en andere browsers is nog niet opgelost. Staat ingepland.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/cookies staan twee afbeeldingen van tekst die werken als link, maar geen tekstalternatief hebben. De tekst op deze afbeeldingen moet onderdeel zijn van de (lege) naam van deze links. Op die manier is het mogelijk om de link met stembediening te selecteren.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Onderdeel herschreven op toegankelijke manier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/websearch.asp?zoekfilter=Huisarts is vier keer de code </br> gebruikt, terwijl <br> of <br/>gebruikt had moeten worden. Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/showsite.asp?map_id=680159 staat op regel 450 een element met twee keer het attribuut ‘target’. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's.

  • Oorzaak:

   Typo. De targets worden ingekopieerd uit andere teksten en niet gestripped

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord voor de navigatie / van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Punt 1 is hersteld. Punt 2 is redactioneel en wordt ingekopieerd door de redacteuren. Moet redactioneel worden opgepakt. Technisch gaan we nog kijken of er nog opties zijn of deze ingekopieerde targets bij plaatsing ook automatisch kunnen worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staan twee ul-elementen die tabindex=”2” of tabindex=”3” hebben. Deze elementen kunnen hierdoor focus ontvangen en zijn actieve componenten van de gebruikersinterface geworden. Deze elementen moeten daarom een naam en een andere rol krijgen om te voldoen aan dit succescriterium. Op alle pagina's staan een of twee interactieve div-elementen die ook zijn afgekeurd onder succescriterium 2.1.1: Toetsenbord. Deze interactieve div-elementen hebben geen rol die door software bepaald kan worden. Het gaat om de div-elementen met de namen ‘Direct contact’ en ‘Deel dit bericht’. De aria-expanded op het div-element ‘Deel dit bericht’ geeft goed de toestand van dit element aan, alleen de rol is hier een probleem. Het andere div-element met naam 'Direct contact' heeft op dit moment geen toestand (status) die door software bepaald kan worden. https://www.cjgveldhoven.nl/ Op pagina https://www.cjgveldhoven.nl/cookies staan twee afbeeldingen van tekst die al meerdere keren genoemd zijn in dit rapport. Deze links hebben geen linktekst of op een andere manier een naam gekregen. Het is een optie om in plaats van deze links, links in dezelfde vorm te gebruiken zoals die ook in beeld komen bij de cookiemelding van een eerste bezoek. Over die links wordt in dit rapport niet gesproken. De reden daarvoor is dat die links helemaal voldoen aan alle succescriteria. Een compliment voor het toepassen van de cookiewet zoals bedoeld. Het moet mogelijk zijn om de toestemming voor cookies weer in trekken op de site zelf en dat kan via deze pagina. Nu moet die mogelijkheid alleen nog toegankelijk gemaakt worden. Op pagina's https://www.cjgveldhoven.nl/pagina/kinderwens/genotmiddelen/rokenen https://www.cjgveldhoven.nl/pagina/puber/media/gamen/pubers-en-gamen/ staat een iframe met een YouTube-video. Deze iframes staan in figure-elementen met een duidelijk figcaption. De iframes hebben echter een title-attribuut nodig dat beschrijft wat voor soort content er in deze iframes staat. In dit geval is een titel als ‘YouTube video' voldoende. Een iframe met title kan door gebruikers van hulptechnologie worden overgeslagen.

  • Oorzaak:

   Deze eis was bij de bouw van de website nog onbekend.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord voor de navigatie of van hulpsoftware, de site niet goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Onderdelen herschreven, onnodige tabindexen verwijderd en toegevoegd op plekken die nodig zijn

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Veldhoven heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209