Verklaring van Website gemeente Beverwijk

Status toegankelijkheid https://www.beverwijk.nl

Gemeente Beverwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Beverwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website gemeente Beverwijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Beverwijk is beschikbaar via de link https://www.beverwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Beverwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website gemeente Beverwijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Beverwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Website gemeente Beverwijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-04-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Beverwijk .
Functie: burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het Digiteam via info@beverwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via onze website: https://beverwijk.nl/klacht-indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Beverwijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website gemeente Beverwijk : voldoet gedeeltelijk

De website Website gemeente Beverwijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Beverwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/beverwijk.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Beverwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Onderaan iedere pagina staat achter de link "Facebook" een icoon dat verwijst naar een externe pagina. Hier is een <span> met daarop het aria-label "Externe link" meegegeven. Het probleem is dat een aria-label op een element zonder semantische waarde (zoals een span) niet door alle hulpsoftware wordt herkend. Daardoor mist het icoon een tekstueel alternatief. Zie ook succescriterium 4.1.2.

   Het logo van de gemeente Beverwijk in de PDF www.beverwijk.nl/_flysystem/media/geldigheid-parkeervergunningen_5.pdf heeft geen beschrijving en is niet als artefact aangemerkt. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. De decoratieve afbeeldingen dienen als artefact te worden getagd.

  • Gevolg:

   Dit is onvoldoende beschrijvend.

  • Alternatief:

   Geef de iconen een alternatieve tekst, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst, om dit probleem op te lossen.

  • Maatregel:

   Leverancier moet alternatieve teksten onder de standaard iconen hangen. Als gemeente moeten wij pdf's opmaken met alternatieve tekst onder afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.beverwijk.nl/lintjes wordt een video getoond. In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke informatie in het geluid van een video of animatie (al dan niet interactief) moet ondertiteling geboden worden: een visuele versie van auditieve informatie. Op deze manier is de informatie ook beschikbaar voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.

  • Gevolg:

   De informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.

  • Alternatief:

   Video's verwijderen

  • Maatregel:

   Video's verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.beverwijk.nl/lintjes is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 00:03. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video.

  • Alternatief:

   Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

  • Maatregel:

   Video wordt verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 4. SC 1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Geen ondertiteling

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden krijgen geen informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Video verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.beverwijk.nl/lintjes is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 00:03.

  • Gevolg:

   Er is geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video.

  • Alternatief:

   Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.

  • Maatregel:

   Video verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tabel op pagina www.beverwijk.nl/parkeervergunning onder "Wat kost een parkeervergunning?" bevat geen koppen. Tabellen met drie of meer kolommen moeten altijd tabelkoppen hebben die zijn opgemaakt met het th-element. Voeg tabelkoppen toe om dit probleem op te lossen.

   De introductietekst op pagina www.beverwijk.nl/parkeervergunning is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk en belang aan aan één woord of een (korte) zin. Het mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren.

   Boven aan elke pagina staat de tekst "Belangrijk bericht voor bezoekers Ook aanstaande maandag (7 maart) testen we om 12.00 uur de sirene". De tekst is opgemaakt als Kop 2 maar deze kop bevat geen content.

   Op pagina www.beverwijk.nl/vacatures staan in de uitklapbare stukken content teksten opgemaakt met het em-element, zoals '~ Alex Kwakman, allround medewerker KCC'. Het em-element geeft gesproken nadruk aan een woord of een korte zin. Het mag daarom niet gebruikt worden voor puur opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren.

   De PDF "www.beverwijk.nl/_flysystem/media/proces-verbaal-i-4-over-geldigheid-en-nummering-kandidatenlijsten-…" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   De code in de PDF www.beverwijk.nl/_flysystem/media/geldigheid-parkeervergunningen_5.pdf heeft niet de juiste structuur. Bijvoorbeeld: De afbeelding bovenaan is gecodeerd als kop, visuele koppen zijn niet gecodeerd als koppen en in de tabel "Algemene parkeervergunning geldig in:" zijn de header cellen als data cellen gecodeerd. Het document bevat daarnaast een visuele inhoudsopgave, maar die is niet als zodanig gecodeerd.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware werkt niet op deze website

  • Alternatief:

   Er wordt tussentijds geen alternatief aangeboden. De focus ligt op een permanente oplossing.

  • Maatregel:

   Structuur aanbrengen in de PDF. PDF's coderen, dan wel voorzien van tags. Geen em-elementen gebruiken voor opmaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de PDF wordt niet eerst de titel van het document genoend.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware weten zo niet wat het onderwerp van dit document is.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief aangeboden.

  • Maatregel:

   Gebruikmaken van een titel in PDF's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen.

  • Gevolg:

   Velden in het formulier worden niet automatisch ingevuld of er wordt geen extra hulp geboden bij het invullen.

  • Alternatief:

   Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".

  • Maatregel:

   Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Bezoekers kunnen alleen aan het verschil in kleur zien dat dit de huidige pagina is.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen alleen aan het verschil in kleur zien dat dit de huidige pagina is.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Afbeelding met tekst die niet wordt uitgeschreven

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina.

  • Alternatief:

   De tekst wordt onder de afbeelding uitgeschreven.

  • Maatregel:

   Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% verdwijnt een gedeelte van de datumkiezer in de 2e stap in het formulier op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 buiten beeld.

  • Gevolg:

   Het is met de muis niet mogelijk een volgende maand te kiezen.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden

  • Maatregel:

   De datumkiezer wordt beschikbaar gesteld in 400%

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Als de knoppen "Ja" en "Nee" focus krijgen onder "Heeft deze informatie u geholpen?" op pagina www.beverwijk.nl/contact-en-openingstijden is dat te zien aan een rand rond de knoppen. Bij de hoog-contrast optie voor toegankelijkheid is de contrastratio van de rand te laag. De binnenkant van de rand is zwart op een zwarte knop en de buitenrand is wit op een witte achtergrond. De contrastratio is 1:1 waar dat dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% Is op elke pagina bij de hoog-contrast optie voor toegankelijkheid het contrast tussen de zwarte skiplink knoppen tegen de zwarte achtergrond van de waarschuwingsbanner "Ook aanstaande maandag (7 maart) testen we om 12.00 uur de sirene" te laag. De contrastratio is 1:1 waar dat dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Wanneer de knop 'Ga naar stap 2' op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 focus heeft, is het contrast tussen de focusrand en de knop te laag. De contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #2E79C6) en de grijze knop (HEX #4F4F4F) is 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Het is voor niet zichtbaar welke knop geselecteerd wordt.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Als de knoppen "Ja" en "Nee" focus krijgen onder "Heeft deze informatie u geholpen?" op pagina www.beverwijk.nl/contact-en-openingstijden is dat te zien aan een rand rond de knoppen. Bij de hoog-contrast optie voor toegankelijkheid is de contrastratio van de rand te laag. De binnenkant van de rand is zwart op een zwarte knop en de buitenrand is wit op een witte achtergrond. De contrastratio is 1:1 waar dat dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% Is op elke pagina bij de hoog-contrast optie voor toegankelijkheid het contrast tussen de zwarte skiplink knoppen tegen de zwarte achtergrond van de waarschuwingsbanner "Ook aanstaande maandag (7 maart) testen we om 12.00 uur de sirene" te laag. De contrastratio is 1:1 waar dat dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Wanneer de knop 'Ga naar stap 2' op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 focus heeft, is het contrast tussen de focusrand en de knop te laag. De contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #2E79C6) en de grijze knop (HEX #4F4F4F) is 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 13. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op de homepage de tekst- en regelafstand wijzigen naar de waarden zoals omschreven in dit succescriterium, schuiven bij nieuwsartikelen onder 'Het laatste nieuws' de datums en de titels bij lange titels over elkaar heen, waardoor de teksten niet meer goed zichtbaar zijn.

  • Gevolg:

   Teksten zijn niet goed zichtbaar

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Kortere zinnen en woorden gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina (iedere pagina) is de zoekfunctie in de navigatie te openen door te focussen op het vergrootglas-icoon. Wanneer bezoekers met het toetsenbord vervolgens weer verder gaan met de tab-toets, verdwijnt het icoon en is de zoekfunctie niet meer zichtbaar. Dit gebeurt alleen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers met het toetsenbord vervolgens weer verder gaan met de tab-toets, verdwijnt het icoon en is de zoekfunctie niet meer zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De video op pagina www.beverwijk.nl/lintjes bevat sneltoetsen die de werking van screenreaders kunnen verstoren.

  • Gevolg:

   Screenreader kunnen niet worden gebruikt

  • Alternatief:

   In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter 'disablekb=1' toe te voegen.

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uitschakelen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 16. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking-0 wordt met <meta http-equiv="refresh"> een refresh geforceerd na een bepaalde tijd, waarna bezoekers worden verwezen naar www.beverwijk.nl/form/simform/session-timeout/contactformulier.

  • Gevolg:

   Wanneer er een tijdslimiet is om een bepaald proces te doorlopen, moeten bezoekers de tijdslimiet kunnen uitzetten, aanpassen (naar minstens 10 keer de tijdslimiet) of verlengen (minstens 10 keer).

  • Alternatief:

   Wanneer er een tijdslimiet is om een bepaald proces te doorlopen, moeten bezoekers de tijdslimiet kunnen uitzetten, aanpassen (naar minstens 10 keer de tijdslimiet) of verlengen (minstens 10 keer).

  • Maatregel:

   Tijdslimiet aanpassen. Met leverancier in overleg hoe dit aangepast kan worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF www.beverwijk.nl/_flysystem/media/proces-verbaal-i-4-over-geldigheid-en-nummering-kandidatenlijsten-… heeft geen titel in de eigenschappen.

   Er is een titel in de PDF "www.beverwijk.nl/_flysystem/media/geldigheid-parkeervergunningen_5.pdf" maar de titel "Memo" beschrijft de inhoud van de PDF "GELDIGHEID PARKEERVERGUNNINGEN 2020" onvoldoende en niet de titel maar de bestandsnaam wordt getoond.

  • Gevolg:

   Er kan niet worden gezocht op de titel van het document

  • Alternatief:

   Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

  • Maatregel:

   Titel van documenten aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als een bezoeker naar een nieuwe pagina gaat binnen de site, bijvoorbeeld door in het hoofdmenu naar Actueel/bekendmakingen te gaan, staat de focus niet aan het begin van de pagina.

   De knop "Terug naar boven" rechts onderaan elke pagina zorgt er voor dat de pagina naar boven scrolt, maar de focus blijft onder aan de pagina.

  • Gevolg:

   Blinden die met behulp van het toetsenbord navigeren kunnen niet zien waar in de pagina de focus zich bevindt.

  • Alternatief:

   Zorg dat op een nieuwe pagina de focus altijd aan het begin staat.

   Zorg er voor dat de focus ook boven aan de pagina staat.

  • Maatregel:

   Met leverancier in gesprek om een oplossing te zoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder aan elke pagina staat het adres van het gemeentehuis van Beverwijk.

  • Gevolg:

   Uit de tekst "Stationsplein 48 1948 LC Beverwijk" is niet duidelijk dat dit een link is naar een externe website: Google maps.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijk externe link maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 20. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De pagina's in de website zijn op meerdere manieren te vinden behalve de pagina www.beverwijk.nl/sitemap.

  • Gevolg:

   Die kan niet gevonden worden via bijvoorbeeld de zoekfunctie, een navigatiemenu of een link in de footer.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat er meer dan één manier is om bij een pagina binnen een verzameling webpagina's te komen.

  • Maatregel:

   Navigatie aanpassen van de pagina

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking-0 staat onderaan de 3e stap een knop "Bestand(en) toevoegen". De toegankelijke naam van knop "Bijlage" of "Bestanden kiezen" komt niet overeen met de zichtbare naam van de knop.

  • Gevolg:

   Hierdoor is onder andere de knop niet of moeilijk te bedienen met spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.beverwijk.nl/about-beverwijk-and-wijk-aan-zee/ is de taalaanduiding van de hele pagina Nederlands. De pagina is echter in het Engels.

   In de eigenschappen van PDF "www.beverwijk.nl/_flysystem/media/proces-verbaal-i-4-over-geldigheid-en-nummering-kandidatenlijsten-… de taal niet ingevuld.

  • Gevolg:

   De juiste vertaling wordt niet doorgezet.

  • Alternatief:

   Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML. Zorg er ook voor dat de navigatie Engelstalig is. Een andere optie is het aangeven van een taalwissel voor enkel de inhoud van de pagina.

   Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

  • Maatregel:

   Aangeven van de taalwissel voor enkel de inhoud van de pagina. Of pagina verwijderen als bezoekersaantal laag is.

   Taalinstelling overeenkomst met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 23. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.beverwijk.nl/lintjes staat een iframe. De toegankelijke naam van het iframe is 'Embedded content from Youtube'.

  • Gevolg:

   Geen toegankelijk naam dus moeilijk vindbaar voor zoekmachines

  • Alternatief:

   Geef hiervoor een taalwissel aan, of geef het iframe een beschrijvende Nederlandse naam.

  • Maatregel:

   Taalwissel aangeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 kunnen bezoekers een datum kiezen met de kalender, of zelf een datum invullen.

  • Gevolg:

   Wanneer een datum wordt ingevoerd die niet beschikbaar is, verschijnt de melding 'U heeft nog geen tijd geselecteerd'. Deze melding is niet duidelijk, want er kan geen tijd geselecteerd worden voor een niet-beschikbare dag.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat bezoekers weten welke fout zij hebben gemaakt (een niet-beschikbare datum geselecteerd) en hoe zij dit moeten oplossen (succescriterium 3.3.3).

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 25. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het veld E-mailadres op pagina www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking-0 heeft twee labels. De placeholder is ook aangemerkt als label.

  • Gevolg:

   Een invoerveld mag niet meerdere labels hebben. Daarnaast verdwijnt een placeholder wanneer bezoekers beginnen met typen.

  • Alternatief:

   Plaats de instructie daarom boven of onder het veld om het permanent zichtbaar te maken.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina komen li-elementen voor die niet in een ul- of ol-element staan.

  • Gevolg:

   Hierdoor hebben de elementen geen semantische waarde.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Onderaan elke pagina staat achter de link "Facebook" een icoon met het aria-label "Externe link" maar geen toegankelijke rol.

   In het hoofdmenu op bijvoorbeeld pagina www.beverwijk.nl/contact-en-openingstijden staat onder het menu-item "Contact en openingstijden" een rode streep, om aan te geven bij welk deel van de website de pagina hoort. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware.

   Op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 kunnen bezoekers een datum selecteren met de kalender. De beschikbare datums worden echter niet voorgelezen ('leeg') omdat aria-hidden=true is gebruikt op de links in de tabelcellen.

   Op onder andere pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 wordt het aria-expanded attribuut gebruikt op verkeerd niveau, namelijk op een child van het daadwerkelijke uitklapbare element (de div die fungeert als knop).

  • Gevolg:

   Hierdoor is er geen toegankelijke naam beschikbaar en weten bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware niet wat zij selecteren en dat zij überhaupt iets kunnen selecteren.

   Hierdoor wordt de staat niet of niet goed voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geeft de rol "img" om dit probleem op te lossen, of gebruik een andere manier om het tekstalternatief mee te geven. Zie ook succescriterium 1.1.1.

   Maak gebruik van aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

   Plaats het attribuut op het juiste niveau.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 28. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers bij de derde stap in het formulier op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een foutmelding.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken voorleessoftware worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

  • Alternatief:

   Bijvoorbeeld door de focus te verplaatsen naar de foutmelding of de foutmelding direct voor te laten lezen.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Onderzoek naar een goed bureau voor de toegankelijkheidsonderzoek loopt.

  • Oorzaak:

   Prioriteiten lagen elders. Nu is toegankelijkheidsonderzoek weer prioriteit.

  • Gevolg:

   Onderzoek naar de toegankelijkheid van de website moet nog gestart worden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Toegankelijkheidsonderzoek inplannen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-06-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Beverwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209