Verklaring van Website gemeente Beverwijk

Samenvatting

Naam van de website Website gemeente Beverwijk
Van overheidsinstantie Gemeente Beverwijk
Toegankelijkheidsstatus eerste maatregelen genomen (C) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Ja ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 20-04-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.beverwijk.nl/toegankelijkheid

Inhoud

Verklaring

Gemeente Beverwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website gemeente Beverwijk.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Beverwijk is beschikbaar via de link https://www.beverwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Beverwijk verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Website gemeente Beverwijk te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Beverwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Website gemeente Beverwijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: [niet opgegeven].

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-04-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Beverwijk .
Functie: burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het Digiteam via info@beverwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via onze website: https://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/meldingen-bezwaar-en-klachten_41655/.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Website gemeente Beverwijk : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Website gemeente Beverwijk is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Ontbreken van alternatieve tekst bij afbeeldingen in pdf
  • Oorzaak: De afbeeldingen in pdf's https://www.beverwijk.nl/document.php?m=22&fileid=342356&f=005e70374d74ec99fb037f1a96fa5843&attachment=0&c=58153 en https://www.beverwijk.nl/document.php?m=22&fileid=300394&f=0586c0d52e205396acde53c28d2 b562e&attachment=0&c=76297 zijn niet altijd voorzien van een alternatieve tekst. (Wanneer de afbeelding decoratief is, kan de alt-tekst leeg gelaten worden)
  • Gevolg: Mensen die moeite hebben met het waarnemen van visuele content kunnen met hulpsoftware de alternatieve tekst voorlezen, weergeven in braille of als tekst weergeven. Het toevoegen van tekstalternatieven kunnen mensen helpen die moeite hebben om visuele content te begrijpen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Pdf's worden toegankelijk gemaakt of verwijderd
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pdf's onvoldoende opgemaakt met juiste html semantiek
  • Oorzaak: In de Pdf's zijn koppen, lijsten, tabellen niet van de juiste semantiek voorzien.
  • Gevolg: Delen van de pdf zijn niet goed te lezen met hulpapparatuur.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Alle Pdf's worden hierop toegankelijk gemaakt
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Leesvolgorde binnen pdf's
  • Oorzaak: Pdf's https://www.beverwijk.nl/document.php?m=22&fileid=300394&f=0586c0d52e205396acde53c28d2 b562e&attachment=0&c=76297 en https://www.beverwijk.nl/document.php?m=22&fileid=342356&f=005e70374d74ec99fb037f1a96fa5843&attachment=0&c=58153 zijn niet voorzien van een logische tab- en leesvolgorde.
  • Gevolg: De pdf zijn hierdoor niet goed te lezen met hulpapparatuur.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Alle Pdf's worden hierop toegankelijk gemaakt
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van de invoervelden kan niet programmatisch bepaald worden.
  • Oorzaak: In het formulier op de pagina https://www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking ontbreekt het auto-complete-attribuut bij de invoer velden.
  • Gevolg: Mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen hebben baat bij dat de browser de persoonlijke informatie automatisch kan invullen bij een formulier. De gebruiker hoeft het dan niet allemaal zelf te onthouden.
  • Alternatief: De velden kunnen handmatig ingevuld worden door de gebruiker.
  • Maatregel: Leveranciers van website is gevraagd het attribuut ‘autocomplete’ aan de invoer-elementen toe te voegen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Zoekveld op https://www.beverwijk.nl/ heeft onvoldoende contrast ten opzichte van de achtergrond
  • Oorzaak: Het zoekveld heeft onvoldoende contrast ten opzichte van de licht blauwgrijze achtergrond. De contrast verhouding is nu 2.96:1. Dit moet minimaal 3.1:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn hebben vaak problemen met het waarnemen van grafische informatie met een te laag contrast.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het contrast aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van de selectieboxen 'aantal' hebben onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraken.beverwijk.nl/internetappointments hebben de randen van de selectieboxen (aantal) onvoldoende contrast t.o.v. de achtergrond. De contrastratio van de selectieboxen = 1.61:1. Dit moet minimaal 3.1:1 bedragen.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn hebben vaak problemen met het waarnemen van grafische informatie met een te laag contrast.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afspraakmodule is gevraagd het contrast aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De tekst valt gedeeltelijk weg wanneer stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.beverwijk.nl/ vallen wanneer de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast bij 110% zoom de laatste items in de (startpagina)blokken weg. Bij 250% zoom valt het logo gedeeltelijk over de navigatieknop ‘ inwoners en ondernemers’. Hierdoor is deze knop gedeeltelijk klikbaar
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn en extra ruimte nodig hebben tussen regels, woorden en letter kunnen de tekst goed lezen. Mensen met dyslexie kunnen de afstand tussen regels, woorden en karakters vergroten waardoor ze een tekst sneller kunnen lezen.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de website wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De tekst ‘uw sessie verloopt’ heeft onvoldoende contrast
  • Oorzaak: In het formulier op de pagina https://www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking krijgt de gebruiker de melding met de mogelijkheid om de sessie te verlengen. De tekst ‘uw sessie verloopt’ heeft onvoldoende contrast met de achtergrond (namelijk 2.22:1). Dit moet minimaal 4.5:1 zijn.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst alleen goed lezen als het voldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.
  • Alternatief: n.v.t
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd het contrast te verhogen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Onvoldoende contrast bij selectie van een activiteit
  • Oorzaak: In het formulier op pagina https://afspraken.beverwijk.nl/internetappointments heeft de selectie van een activiteit bij focus onvoldoende contrast t.o.v. de achtergrond deze is 3.23:1 en moet minimaal 4.5:1 bedragen.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst alleen goed lezen als het voldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wegvallen van tekstlinkjes
  • Oorzaak: Op de homepage https://www.beverwijk.nl/ vallen bij het her-schalen van tekst tot 200% de 'meer linkjes' binnen de startpagina blokken weg.
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben met het waarnemen van visuele content en de zoom functie gebruiken zijn de linkjes niet bedienen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bijlages zijn niet met toetsenbord middels het prullenbak icoontje te verwijderen (prullenbak icoontje)
  • Oorzaak: In het formulier op de pagina https://www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking verschijnt na het toevoegen van een bijlage een prullenbakje om de bijlage te verwijderen. Het prullenbakje is niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen.
  • Gevolg: Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om een bijlage te verwijderen.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de website wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het logo naar homepage is niet met het toetsenbord te bereiken
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraken.beverwijk.nl/internetappointments heeft het logo in de header een link naar de homepagina die niet met het toetsenbord te bereiken is. Als met het toetsenbord genavigeerd wordt, kan de focus niet op deze link komen en dus niet bediend worden, omdat de link een tabindex van -1 heeft.
  • Gevolg: Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om terug naar de homepage van de website te gaan.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Document titels in pdf's ontbreken.
  • Oorzaak: De pdf's https://www.beverwijk.nl/document.php?m=22&fileid=342356&f=005e70374d74ec99fb037f1a96fa5843&attachment=0&c=58153 en https://www.beverwijk.nl/document.php?m=22&fileid=300394&f=0586c0d52e205396acde53c28d2b562e&attachment=0&c=76297 zijn niet voorzien van beschrijvende titels.
  • Gevolg: Hierdoor weten bezoekers niet direct waar het bestand over gaat.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Alle Pdf's worden hierop toegankelijk gemaakt
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Focus op de knop ‘Afbeelding toevoegen’ niet zichtbaar.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking is de focus op de knoppen ‘Afbeelding toevoegen’ niet zichtbaar vanwege de blauwe kleur van de knop.
  • Gevolg: Voor gebruikers die afhankelijk van het toetsenbord zijn is het lastig om afbeeldingen toe te voegen.
  • Alternatief: n.v.t
  • Maatregel: Leverancier van de website wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Focus niet zichtbaar
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.beverwijk.nl/ is de focus op de knop ‘Meer informatie en de social media iconen niet zichtbaar. In de footer is de focus óók niet zichtbaar.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen hebben hier last van.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de website wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Toegankelijkheidsnaam van het zoekveld komt niet overeen met de zichtbare tekst.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.beverwijk.nl/ staat een zoekveld. De zichtbare tekst (de placeholder tekst) van het zoekveld is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. Die is nu ‘Zoeken’. De zichtbare tekst ‘Waarmee kunnen wij u helpen? ’ moet hieraan toegevoegd worden.
  • Gevolg: Gebruikers van voorleessoftware hebben een beter gebruikerservaring doordat de tekst die ze horen overeenkomt met de tekst die ze op het scherm zien staan. Mensen die gebruik maken van spraak-invoer hebben minder last van onverwachte verplaatsingen van de focus.
  • Alternatief: n.v.t
  • Maatregel: Leverancier van de website wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Taal in pdf
  • Oorzaak: De taal in de pdf's https://www.beverwijk.nl/document.php?m=22&fileid=300394&f=0586c0d52e205396acde53c28d2b562e&attachment=0&c=76297 en https://www.beverwijk.nl/document.php?m=22&fileid=342356&f=005e70374d74ec99fb037f1a96fa5843&attachment=0&c=58153 niet is niet ingesteld.
  • Gevolg: Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De Pdf's worden hierop toegankelijk gemaakt
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 18. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Na selectie wordt zonder actie van de gebruiker de focus verplaatst
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraken.beverwijk.nl/internetappointments bij stap 1 ‘Activiteit(en)’ staat een selectievenster om een activiteit te selecteren. Als er een activiteit wordt geselecteerd, verschijnt er een lightbox met daarin informatie. Dit is een contextwijziging: de focus wordt verplaatst naar de knop ‘OK’ in de light box. Dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers, vooral blinden. Een oplossing kan zijn om de informatie alleen te tonen via de knop ‘Toon benodigdheden’.
  • Gevolg: De onverwachte veranderingen na het selecteren van een activiteit werkt desoriënterend voor mensen die blind zijn en voor mensen met een cognitieve beperking.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 19. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Gebruiksvriendelijke foutmelding en logo ontbreekt wanneer pagina niet gevonden wordt.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.beverwijk.nl/bestaatniet ontbreekt het logo en een gebruiksvriendelijke foutmelding met verschillende mogelijkheden voor de gebruiker om verder te gaan.
  • Gevolg: Door content in een voorspelbare volgorde te presenteren, is het voor gebruikers met een visuele beperking mogelijk om de informatie te vinden die zij willen vinden. Gedrag van functionele en interactieve elementen van de website moet voorspelbaar zijn.
  • Alternatief: n.v.t
  • Maatregel: Leverancier van de website wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Instructie verdwijnt wanneer invoerveld de focus krijgt.
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraken.beverwijk.nl/internetappointments bij stap 2 moet een datum worden ingevuld. Het format voor deze datum staat in de placeholder tekst in het invoerveld. Deze instructie moet buiten het veld komen te staan, zodat de instructie niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Bij stap 3 in dit formulier is dit op een goed manier gedaan bij het veld voor geboortedatum.
  • Gevolg: De instructie verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Voor mensen met een cognitieve, taal of leer-beperking wordt het hierdoor lastig om formuliervelden in één keer goed in te vullen.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afspraakmodule wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina geeft verschillende pars fouten
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking wordt er een DIV in een SPAN gebruikt. Dit is niet toegestaan. Het Attribuut simform-max-lengte is eveneens niet toegestaan bij elementinvoer. Een style element in een SPAN en het gebruik van dubbele ID’s zijn niet toegestaan
  • Gevolg: Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.
  • Alternatief: n.v.t
  • Maatregel: Leverancier van de website wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina geeft pars fouten
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraken.beverwijk.nl/internetappointments Het Attribuut async is niet toegestaan bij het link element. DIV in een button element is niet toegestaan.
  • Gevolg: Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.
  • Alternatief: n.v.t
  • Maatregel: Leverancier van de afspraakmodule wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Plusjes naast de h2 koppen zijn niet te bedienen
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_41520/product/verhuizen_873.html zijn de plusjes naast de h2 koppen ‘Hoe werkt het’, Wat heb ik nodig’, niet open en dicht te klappen.
  • Gevolg: Mensen met een functiebeperking ervaren een verminderde compatibiliteit met hulpsoftware zoals voorleessoftware, schermvergroters en spraakherkenningssoftware.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de website wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het label aanhef is enkel gekoppeld aan radiobutton. De foutmelding is niet weg te klikken.
  • Oorzaak: Op de pagina https://afspraken.beverwijk.nl/internetappointments bij stap 3 kan een keuze gemaakt worden tussen ‘Dhr.’ en ‘Mevr.’ door middel van radiobuttons. Het label ‘Aanhef’ is nu gekoppeld aan de radiobutton voor ‘Dhr.’, waardoor de naam van deze radiobutton ‘Aanhef Dhr.’ is, wat niet de juiste naam is. Dit label moet ook aan de radiobutton ‘Mevr.’ worden gekoppeld. Dit kan door een fieldset om de radiobuttons heen te zetten met als Legend ‘Aanhef’. Op dezelfde pagina verschijnt er bij niet goed invullen van de velden boven aan de pagina een foutmelding. Het kruisje om een foutmelding te sluiten werkt niet.
  • Gevolg: Mensen met een functiebeperking ervaren een verminderde compatibiliteit met hulpsoftware zoals voorleessoftware, schermvergroters en spraakherkenningssoftware.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de afsprakenmodule wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020
 25. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Status melding van het aantal maximaal ingevoerde tekens niet duidelijk voor blinden.
  • Oorzaak: Bij de formuliervelden op de pagina https://www.beverwijk.nl/form/contactformulier/uw-vraag-of-opmerking wordt rechtsonder ieder veld het maximaal aantal tekens vermeld. Als het maximaal aantal tekens is overschreden, wordt dit getal rood. Voor blinden is dit niet meteen duidelijk. Door 'role=alert' toe te voegen aan het statusbericht kan dit worden opgelost. Voor de duidelijkheid zou er ook nog een verborgen tekst kunnen worden toegevoegd, iets als 'het maximaal aantal tekens voor het veld is overschreden'. Hulpsoftware kan dan meedelen dat deze extra informatie is verschenen. Als er in het veld getypt wordt, wordt het aantal tekens steeds aangegeven. Het hoeft alleen als statusbericht te worden opgemaakt als er sprake is van een fout, dus als het maximaal aantal tekens is overschreden. Voor elke keer als dit getal wordt geüpdatet hoeft er dus geen statusbericht te worden gegeven.
  • Gevolg: Vooral blinde mensen die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content niet direct zien terwijl ze een actie uitvoeren.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Leverancier van de formulieren wordt gevraagd dit aan te passen
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De huidige website en het CMS worden vernieuwd. Bij het vullen van het nieuwe CMS wordt de toegankelijkheidsnorm meegenomen. Na livegang van de vernieuwde website, zullen wij aan de toegankelijkheidsnorm voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-10-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gemeente Beverwijk geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Beverwijk nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707