Verklaring van Website gemeente Beverwijk

Status toegankelijkheid https://www.beverwijk.nl

Gemeente Beverwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-02-2024

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Beverwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website gemeente Beverwijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Beverwijk is beschikbaar via de link https://www.beverwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Beverwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website gemeente Beverwijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Beverwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Website gemeente Beverwijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-04-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Beverwijk.
Functie: burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-02-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het Digiteam via info@beverwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via onze website: https://beverwijk.nl/klacht-indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Beverwijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website gemeente Beverwijk : voldoet gedeeltelijk

De website Website gemeente Beverwijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Beverwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/beverwijk.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Beverwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geef de iconen een alternatieve tekst, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst, om dit probleem op te lossen.

  • Maatregel:

   Leverancier moet alternatieve teksten onder de standaard iconen hangen. Als gemeente moeten wij pdf's opmaken met alternatieve tekst onder afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Video's verwijderen

  • Maatregel:

   Video's verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

  • Maatregel:

   Video wordt verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 4. SC 1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Video verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.

  • Maatregel:

   Video verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt tussentijds geen alternatief aangeboden. De focus ligt op een permanente oplossing.

  • Maatregel:

   Structuur aanbrengen in de PDF. PDF's coderen, dan wel voorzien van tags. Geen em-elementen gebruiken voor opmaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief aangeboden.

  • Maatregel:

   Gebruikmaken van een titel in PDF's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".

  • Maatregel:

   Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   De tekst wordt onder de afbeelding uitgeschreven.

  • Maatregel:

   Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden

  • Maatregel:

   De datumkiezer wordt beschikbaar gesteld in 400%

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Als de knoppen "Ja" en "Nee" focus krijgen onder "Heeft deze informatie u geholpen?" op pagina www.beverwijk.nl/contact-en-openingstijden is dat te zien aan een rand rond de knoppen. Bij de hoog-contrast optie voor toegankelijkheid is de contrastratio van de rand te laag. De binnenkant van de rand is zwart op een zwarte knop en de buitenrand is wit op een witte achtergrond. De contrastratio is 1:1 waar dat dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% Is op elke pagina bij de hoog-contrast optie voor toegankelijkheid het contrast tussen de zwarte skiplink knoppen tegen de zwarte achtergrond van de waarschuwingsbanner "Ook aanstaande maandag (7 maart) testen we om 12.00 uur de sirene" te laag. De contrastratio is 1:1 waar dat dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Wanneer de knop 'Ga naar stap 2' op pagina afspraken.beverwijk.nl/internetappointments/product=3 focus heeft, is het contrast tussen de focusrand en de knop te laag. De contrastratio tussen de blauwe focusrand (HEX #2E79C6) en de grijze knop (HEX #4F4F4F) is 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 13. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Kortere zinnen en woorden gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter 'disablekb=1' toe te voegen.

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uitschakelen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 16. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Wanneer er een tijdslimiet is om een bepaald proces te doorlopen, moeten bezoekers de tijdslimiet kunnen uitzetten, aanpassen (naar minstens 10 keer de tijdslimiet) of verlengen (minstens 10 keer).

  • Maatregel:

   Tijdslimiet aanpassen. Met leverancier in overleg hoe dit aangepast kan worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

  • Maatregel:

   Titel van documenten aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zorg dat op een nieuwe pagina de focus altijd aan het begin staat.

   Zorg er voor dat de focus ook boven aan de pagina staat.

  • Maatregel:

   Met leverancier in gesprek om een oplossing te zoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijk externe link maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 20. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat er meer dan één manier is om bij een pagina binnen een verzameling webpagina's te komen.

  • Maatregel:

   Navigatie aanpassen van de pagina

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML. Zorg er ook voor dat de navigatie Engelstalig is. Een andere optie is het aangeven van een taalwissel voor enkel de inhoud van de pagina.

   Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

  • Maatregel:

   Aangeven van de taalwissel voor enkel de inhoud van de pagina. Of pagina verwijderen als bezoekersaantal laag is.

   Taalinstelling overeenkomst met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 23. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geef hiervoor een taalwissel aan, of geef het iframe een beschrijvende Nederlandse naam.

  • Maatregel:

   Taalwissel aangeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat bezoekers weten welke fout zij hebben gemaakt (een niet-beschikbare datum geselecteerd) en hoe zij dit moeten oplossen (succescriterium 3.3.3).

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 25. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Plaats de instructie daarom boven of onder het veld om het permanent zichtbaar te maken.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geeft de rol "img" om dit probleem op te lossen, of gebruik een andere manier om het tekstalternatief mee te geven. Zie ook succescriterium 1.1.1.

   Maak gebruik van aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

   Plaats het attribuut op het juiste niveau.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 28. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Bijvoorbeeld door de focus te verplaatsen naar de foutmelding of de foutmelding direct voor te laten lezen.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier om dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Onderzoek naar een goed bureau voor de toegankelijkheidsonderzoek loopt.

  • Oorzaak:

   Prioriteiten lagen elders. Nu is toegankelijkheidsonderzoek weer prioriteit.

  • Gevolg:

   Onderzoek naar de toegankelijkheid van de website moet nog gestart worden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Toegankelijkheidsonderzoek inplannen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Beverwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424