Verklaring van Kijk in de Kernen

Status toegankelijkheid https://kijkindekernen.nl/

Gemeente Voorst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Voorst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kijk in de Kernen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Voorst is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=voorst&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Voorst gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kijk in de Kernen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Voorst is gevorderd met de toegankelijkheid van Kijk in de Kernen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Voorst .
Functie: Communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@voorst.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Voorst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 20-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kijk in de Kernen : voldoet gedeeltelijk

De website Kijk in de Kernen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Voorst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/Toegankelijkheidsverklaringen/WCAG_2.1_AA_-_Rapport_voor_Kijk_in_de_kernen_-_Volledig_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Voorst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Niet alle afbeeldingen en iconen zijn voorzien van een alternatieve tekst of beschrijvende naam.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan deze afbeeldingen of iconen niet interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In afwachting planning leverancier om alt-teksten verplicht te maken binnen het systeem en aan bestaande iconen/links/afbeeldingen alsnog alt-teksten toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Enkele vooraf opgenomen videos hebben geen ondertiteling.

  • Gevolg:

   Dove of slechthorende bezoekers van de website kunnen deze informatie niet tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bestaande videos alsnog ondertitelen en met leverancier in overleg of het mogelijk is om bij het uploaden een herinnering aan de toegankelijkheidseisen te laten zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In een bestaande video komt tekst voor; deze tekst wordt niet auditief uitgelegd.

  • Gevolg:

   Deze video is hiermee minder toegankelijk voor visueel beperkten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De video nabewerken en de toegankelijkheidseisen beter borgen in videoproces.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In een bestaande video komt tekst voor; deze tekst wordt niet auditief uitgelegd.

  • Gevolg:

   Deze video is hiermee minder toegankelijk voor visueel beperkten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De video nabewerken en de toegankelijkheidseisen beter borgen in videoproces.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn verschillende niet-toegankelijke pdfjes op deze website. Deze pdfjes zijn niet met een heldere structuur opgemaakt. Dit geldt ook voor meerdere pagina's op deze website, waar de koppenstructuur ontbreekt. Verder wordt <strong> gebruikt als alternatief voor koppen.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan daardoor de informatie niet goed interpreteren. Hiermee is de informatie minder toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Met leverancier afspreken de vaste pagina's van een correcte structuur te voorzien en de mogelijkheden voor incorrect gebruik te beperken, bijvoorbeeld door het gebruik van <strong> onmogelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het invoerveld om een nieuw wachtwoord aan te maken heeft geen autocomplete-attribuut: new-password.

  • Gevolg:

   Software kan niet bepalen waar het invoerveld voor bedoeld is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier functie laten toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Meerdere oorzaken: in het dropdown menu waar je een kern kunt kiezen wordt aangegeven welke keus je hebt gemaakt met een kleurcontrast. Verder wordt met kleurcontrast aangegeven waar de toetsenbordfocus zich op een pagina bevind.

  • Gevolg:

   Voor mensen die kleurenblind zijn is dit niet goed waarneembaar. Hierdoor kunnen zij de informatie dus niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De informatie ook op een andere manier, bijvoorbeeld met een kader, onder de aandacht brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrolled worden om alle content te kunnen zien.

  • Gevolg:

   Hierdoor verliest de pagina gedeeltelijk haar functionaliteit.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier dit laten verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de homepage vallen de pijliconen naast de carrousel in de afbeelding, waardoor het contrast te laag is. Op de contactpagina is het contrast te laag bij de asterisken.

  • Gevolg:

   Hiermee is deze informatie mogelijk slecht te lezen door visueel beperkten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De contrastinstellingen laten aanpassen door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de pagina van de sociale kaart komt diverse tekst buiten beeld te staan als de tekstafstand wordt aangepast.

  • Gevolg:

   Gebruikers missen zo informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier de stylesheet laten aanpassen zodat dit probleem verholpen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   De 'deel activiteit' knop geeft extra informatie wanneer er gehovert wordt, deze informatie kan op dit moment niet weggeklikt worden.

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus moet verplaatst worden om het weg te klikken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op verschillende plekken op de website (zowel in pdf als op webpagina's) voldoet het contrast niet aan de gestelde eisen.

  • Gevolg:

   Dit heeft gevolgen voor kleurenblinde of slechtziende bezoekers, die de informatie mogelijk slecht kunnen lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrasten in huisstijl laten aanpassen door leverancier. Toegankelijkheidseisen omtrent contrast onder de aandacht brengen bij vrijwilligers die content plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's is de inhoud niet meer geheel leesbaar wanneer er 200% wordt ingezoomd.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers betekent dit dat zij een gedeelte van de informatie missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier dit issue laten verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het is op dit moment niet mogelijk om verschillende functionaliteiten van de website met het toetsenbord te bedienen, waaronder het selecteren van een datum in de agenda, een pagina toevoegen in de gids, een hulpvraag/aanbod toevoegen.

  • Gevolg:

   De website is slecht toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen dit op te lossen, te beginnen met het ontsluiten van de sociale kaart en de vraag/aanbodfunctie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Enkele embedded videos van youtube hebben de toetsenbordbediening niet goed op orde.

  • Gevolg:

   Hierdoor kun je per ongeluk een video pauzeren, ook als de focus elders op de pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan bestaande youtube embedcode eigenschap 'disablekb=1' toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bij pdfbestanden wordt geen titel meegegeven in de metadata.

  • Gevolg:

   Dit heeft een nadelig gevolg voor de navigatie van de website. Het is dan onduidelijk waar een pagina precies over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Titel als metadata verplicht maken; hiervoor contact opnemen met leverancier. Verder bestaande pdfbestanden nalopen en alsnog van titel voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Popups sluiten niet automatisch bij het verleggen van de focus of het wegtabben.

  • Gevolg:

   Dit is hinderlijk voor de gebruiker en niet logisch, waardoor het gebruiksgemak afneemt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat popups eerst moeten worden gesloten voordat men verder kan gaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bij invoervelden verschijnt een popup waarin staat dat inloggen verplicht is; deze popup is alleen te zien na muisklik en niet na toetsenbordnavigatie. Ook missen er verschillende linkteksten.

  • Gevolg:

   De gebruiker weet niet dat inloggen verplicht is en kan niet gebruik maken van de functionaliteiten van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen de linkteksten verplicht te maken en het issue met de popup te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In het menu is de focus zichtbaarheid niet zichtbaar als de knop "Hele gemeente Voorst" een toetsenbordfocus ontvangt.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker is dan niet zichtbaar waar de focus zich bevindt op de pagina, waardoor de navigatie onduidelijk wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Met leverancier een oplossing afspreken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 20. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

  • Oorzaak:

   Zodra de gebruiker met hulpsoftware in het zoekveld een trefwoord invoert en verder tabt naar de knop "Zoeken", laadt de pagina automatisch de zoekresultaten zonder dat de gebruiker op de knop "Zoeken" heeft geklikt.

  • Gevolg:

   Hiermee wordt de bediening van de website onvoorspelbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Met de leverancier verbeteringen afspreken zodat er geen grote wijzigingen plaatsvinden, wanneer onderdelen van de interface toetsenbord focus krijgen (dus wanneer er nog niet op wordt geklikt).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Sommige invoervelden op de homepage zijn alleen voorzien van een placeholder instructie, bijvoorbeeld: "Reageer". Deze placeholder verdwijnt wanneer de gebruiker begint met typen.

  • Gevolg:

   De gebruiker weet niet wat er van hem verwacht wordt. Instructies vallen weg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijke labels en instructies laten toevoegen door de leverancier, velden hiervoor verplicht maken in CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 22. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op de profielpagina wordt er geen suggestie gegeven bij het postcode-veld.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker is het niet duidelijk in welk format de postcode moet worden ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Suggestie als tekst toevoegen naast/boven/onder het veld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er voldoen meerdere elementen niet aan de gestelde eisen, waaronder: het ontbreken van een naam op de sluitknop van de pop-up bij de reactiefunctionaliteit; het ontbreken van een waarde bij de switch-knop bij de contrastinstellingen; het ontbreken van een <title> element bij embedded youtube videos.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van deze informatie kan software de website niet goed voorlezen of weergeven. Hierdoor is het minder toegankelijk voor gebruikers met een beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Informatie alsnog toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Voorst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209