Verklaring van Werken bij de Provincie Zeeland

Status toegankelijkheid https://www.werkenbijprovinciezeeland.nl

Provincie Zeeland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-08-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Zeeland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken bij de Provincie Zeeland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Zeeland is beschikbaar via de link https://www.zeeland.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Werken bij de Provincie Zeeland van Provincie Zeeland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Zeeland .
Functie: Afdelingsmanager Informatie & Automatisering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via provincie@zeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Provincie Zeeland

In de onderbouwing staan bevindingen die reeds zijn verwerkt:

1.1.1: Niet-tekstuele content (niveau A)

 1. Op pagina https://www.werkenbijprovinciezeeland.nl/ staat het logo van Provincie Zeeland.  Het tekstalternatief ontbreekt op dit moment.
 2. Onder aan de pagina staat een afbeelding van ‘Zeeland Land in Zee’. Het tekstalternatief ontbreekt op dit moment.
 3. In het blok ‘Maak kennis met ons’ staan drie foto’s van mensen. Deze foto’s hebben alle drie de alternatieve tekst ‘rivier’. Dit beschrijft de foto niet. Hier moet een alternatieve tekst komen die de foto beschrijft.
 4. Op pagina https://www.werkenbijprovinciezeeland.nl/contact staat bovenaan de pagina een achtergrond afbeelding zonder 'alt'-attribuut. 
 5. In de formulieren staan invoervelden voor bijvoorbeeld naam. Als hier een foutmelding komt, komt er een rood rondje met wit uitroepteken. Dit icoon heeft een tekstalternatief nodig. Dit geldt ook voor het grijze rondje met kruisje voor het weghalen van de tekst.

Maatregel

 1. Logo Provincie Zeeland heeft alt-test "Logo van Provincie Zeeland"
 2. Logo Zeeland Land in Zee heeft alt-tekst Logo van Zeeland Land in Zee"
 3. Foto's in blok 'Maak kennis met ons' hebben alt-tekst "Foto van [voornaam persoon]"
 4. Afbeelding op contact-pagina is voorzien van leeg alt-attribuut
 5. Foutmeldingen worden op andere toegankelijke manier opgelost. Er wordt geen rood rondje met uitroepteken meer getoond. rijze rondje met kruisje voor weghalen tekst is in zijn geheel verwijderd.
   

1.3.1: Info en relaties (Niveau A)

 1. Op pagina https://www.werkenbijprovinciezeeland.nl/contact  en https://www.werkenbijprovinciezeeland.nl/overons staan koppen  welke niet zijn opgemaakt met een html-element voor kop. Nu is het opgemaakt met strong-elementen.
 2. Het label ‘Aanhef’ en de radiobuttons met bijbehorende labels zijn niet op de juiste manier aan elkaar gekoppeld. Verder is er geen relatie tussen de labels en de invoervelden omdat deze niet gekoppeld zijn door for-attributen en id-attributen.

Maatregel

 1. Zichtbare koppen zijn nu opgemaakt met html-element voor kop
 2. Op de pagina’s waar de relaties ontbreken zoals de  contactformulieren zijn de ‘Id’ en ‘for’ attributen toegevoegd


1.3.5:  Identificeer het doel van de input (niveau AA)

Op de pagina contact staan formulieren. In deze formulieren moeten onder andere de naam en e-mailadres van de gebruiker worden
ingevuld. Het doel van deze velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden. Dit is nu niet het geval. 

Maatregel

Er is bij het form element een  ‘autocomplete=on’ toegevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van een textbox component (devexpress).

1.4.1. Gebruik van kleur (niveau A)

In het menu is de enige manier om te zien dat een menu item actief is, door kleur verschil. Niet actief is donker blauw en actief is rood.

Maatregel

Het actieve menu item wordt nu onderstreept.


1.4.3: Contrast (minimum) (Niveau AA)

 1. Cookie-melding heeft een te laag contrast.
 2. Op pagina https://www.werkenbijprovinciezeeland.nl/vacatures-zoeken staat een zoekveld met de grijze tekst ‘Zoeken’. Deze tekst heeft een te laag contrast.
 3. Menu-items in de footer hebben in het lichtbruine een te laag contrast van 3,5:1. In het donkerbruine is het 6,1:1.
 4. Op pagina registreren heeft de link 'Privacyverklaring' een te laag contrast.
  De grijze knop ‘Verder’ heeft een te laag contrast.
 5. Op de pagina aanmelden heeft de blauwe
  tekst onder de knoppen ‘annuleren’ en ‘verder’ een te laag contrast.

Maatregel

 1. Letters zijn voorzien van schaduw, waardoor voldoende contrast ontstaat.
 2. Contrast op pagina vacatures-zoeken is aangepast en is nu 6,5:1.
 3. Letters zijn voorzien van schaduw, waardoor voldoende contrast ontstaat.
 4. Het contrast van de link 'Privacyverklaring' is verhoogd. De knop 'verder' is veranderd van grijs in blauw, waardoor deze knop nu voldoende contrast heeft.
 5. Tekstkleur en achtergrondkleur zijn aangepast waardoor de tekst nu voldoende contrast heeft.


1.4.4: Herschalen van tekst (Niveau AA)

Op pagina https://www.werkenbijprovinciezeeland.nl/ na inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 als het menu wordt geopend blijft het beeld vast staan. Je kan met de muis wel naar beneden scrollen maar het beeld beweegt niet, de focus met het toetsenbord gaat ook verder maar je ziet niet waarheen.

Maatregel

Het menu blijft bij inzoomen bruikbaar. Bij scrollen met muis worden andere menu opties zichtbaar. Bij gebruik toetsenbord verschuift de focus naar zichtbare menu-opties.


1.4.11: Non-text contrast (Level AA)

 1. Op pagina contact hebben de grijze randen van de invoervelden en de rode randen bij foutmeldingen  een te laag contrast.  Ook de grijze rondjes met kruisjes in de invoervelden om tekst weer weg te halen, hebben een te laag contrast
 2. Op de homepage staat een knop met de tekst “Lees
  meer”. Als deze de focus krijgt wordt een eigen vormgegeven focus indicator gebruikt. Deze zelf vormgegeven focus indicator moet een contrast van minimaal 3:1 hebben met de achtergrond. Dit is nu niet het geval. 
  Verderop op de pagina staat ook nog een knop “REGISTREREN”. Ook deze heeft een eigen vormgegeven focus indicator. Het contrast hiervan is maar 1.2:1 met de achtergrond.

Maatregel

 1. Contrast van de randen van de invoervelden en randen bij foutmeldingen zijn aangepast waardoor deze nu voldoende contrast hebben. De grijze rondjes met kruisjes om tekst weg te halen zijn verwijderd.
 2. De knoppen veranderen van blauw in rood als ze focus krijgen en hebben voldoende contrast met de witte achtergrondkleur.

2.1.1: Toetsenbord (Niveau A)

 1. Op de homepage zijn de drie personen onder ‘Maak kennis met ons’ niet met het toetsenbord te bereiken.  De <div> elementen kunnen geen focus ontvangen, en zijn daarom niet met het toetsenbord te bedienen. Als hij uitgeklapt wordt met de muis, komt er extra tekst onder de foto’s. Dit is weer af te sluiten met een kruis rechtsboven. Deze is ook niet bereikbaar met het toetsenbord.
 2. Op pagina registreren bij stap 2 staat het logo van ‘AFAS’ deze is niet te bereiken met het toetsenbord omdat dit in een div-element staat die interactief is gemaakt met JavaScript. Dit komt ook voor op pagina aanmelden.
 3. Bij het emailadres, als er iets is ingevuld, komt er een grijs rondje met een kruisje om de invoer weer te verwijderen. Deze is niet met het toetsenbord te bereiken.

Maatregel

 1. De drie personen onder 'maak kennis met ons' zijn te bereiken met het toetsenbord. De knop om de uitgeklapte tekst weer af te sluiten is te bereiken met het toetsenbord.
 2. De knop 'inloggen met AFAS' is te bereiken met het toetsenbord.
 3. De mogelijkheid om met het kruisje de invoer te verwijderen is weggehaald.

2.4.1: Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. 

Maatregel
Skiplinks 'direct naar hoofdmenu', 'direct naar content' en 'direct naar footer' zijn aangebracht.

2.4.4: Linkdoel (in context) (Niveau A)

Op de homepage staat links boven het logo van de Provincie Zeeland. Dit is ook een link naar de homepage. Dit logo heeft geen
tekstalternatief en de link heeft geen title-attribuut. Hierdoor is het doel van de link niet duidelijk.

Maatregel
Logo is voorzien van alt-tekst 'Logo van Provincie Zeeland' en de link heeft het titel-attribuut 'Terug naar de homepage' meegekregen. Hiermee is doel van de link duidelijk.

2.4.6: Koppen en labels (Niveau AA)

Op de homepage  staat een knop “Lees meer”. Het doel
van deze knop is niet duidelijk genoeg.
In de broncode is dit overigens een a element voor een link, maar deze heeft een role=”button” gekregen, waardoor deze opmerking hier staat en niet bij SC 2.4.4.  Er wordt aangeraden om hier een normale link van te maken.

Maatregel
role="button" verwijderd, waardoor het een normale link is geworden. title-attribuut 'Lees meer over werken in Zeeland' toegevoegd om doel van de link te verduidelijken.

2.4.7: Focus zichtbaar (Niveau AA)

Op de homepage voor de focus op de iconen van Facebook, Twitter, Instagram komt is de focus niet zichtbaar, deze staat dan op de link
naar LinkedIn, welke niet zichtbaar is.
In Chrome is de focus verder overal wel zichtbaar. Maar in Firefox, Edge en Internet Explorer is hij slecht zichtbaar op een aantal plekken. 

Maatregel
Focus komt nu ook op de link naar LinkedIn. Focus is in alle browsers goed zichtbaar gemaakt. De volgorde van focus is gelijk getrokken met volgorde van de knoppen.


2.5.3: Label in name (Level A)

 1. Het logo van de Provincie Zeeland heeft geen toegankelijkheidsnaam.
 2. Op de pagina contact staan formulieren met invoervelden zonder toegankelijkheidsnaam. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
 3. Op de pagina's dashboard en registreren staat het logo van ‘AFAS’ zonder toegankelijkheidsnaam.

Maatregel

 1. Het logo van de provincie zeeland heeft een ‘alt’ attribuut
 2. Op de volgende formulieren zijn de id’s en for elementen toegevoegd
  • Registratieformulier
  • Sollicitatieformulier
  • Algemene contactformulier
  • Technische contractformulier
 3. Bij de aanmeldpagina is het logo van ‘AFAS’ verwijderd. Dit geldt ook op het dashboard.


3.1.1: Taal van de pagina (Niveau A)

Op elke pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina.

Maatregel
In de html code is lang-attribuut in het html-element opgenomen.


3.3.1: Fout identificatie (Niveau A)

Op de pagina contact staat een formulier. Als er niks wordt ingevuld en er wordt gedrukt op de knop ‘Versturen’, dan krijg je meldingen,
zoals ‘veld is verplicht’. Er wordt nergens aangegeven dat er velden verplicht zijn, en dit zijn niet echt een foutmeldingen maar meer instructies. Bij ‘herhaal e-mailadres’ hoeft eigenlijk alleen de controle plaats te vinden of het overeenkomt met het ‘E-mailadres’. Dus daar hoeft alleen de foutmelding ‘Herhaal emailadres komt niet overeen met E-mailadres’, wat een goede foutmelding is. 

Maatregel
Zin 'Velden met een asterisk zijn verplicht.*' toegevoegd boven het formulier.
Foutmeldingen aangepast zodat duidelijk is dat er een fout is gemaakt.


3.3.2: Labels of instructies (Niveau A)

Op de pagina staat een formulier. Een aantal van de velden zijn verplicht om in te vullen, maar dit is niet aangegeven.

Maatregel
Zin 'Velden met een asterisk zijn verplicht.*' toegevoegd boven het formulier.


3.3.3: Foutsuggestie (Niveau AA)

Op pagina's contact en registreren staan formulieren. Er worden
geen foutsuggesties gegeven als bijvoorbeeld het e-mailadres fout wordt ingevuld. Hier zou een suggestie bij gezet kunnen worden hoe een e-mailadres eruit ziet. 

Maatregel
Foutsuggestie 'Voer hier je eigen emailadres in, voorbeeld: voorbeeld@emailadres.nl' toegevoegd.


4.1.2: Naam, rol, waarde (Niveau A)

 1. Op de homepage staan drie elementen onder 'Maak kennis met ons' die met de muis uitgeklapt kunnen worden. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Hiervan is ook de rol niet te bepalen omdat dit in div-elementen staat welke met JavaScript interactief gemaakt zijn. Als dit is uitgeklapt heeft het kruisje naast de naam om het weer te sluiten geen door software te bepalen naam.
 2. Op pagina contact staan formulieren met invoervelden. Deze invoervelden hebben geen door software te bepalen naam omdat de labels niet aan de invoervelden zijn gekoppeld.  Dit komt op alle pagina's met formulieren voor. 
 3. Op de pagina staat een kaart in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden.  Dit komt ook voor op pagina over ons. 
 4. Op pagina registreren bij stap 2 staat een logo van 'AFAS'. Deze heeft geen door software te bepalen naam of rol.”

Maatregel

 1. De kruizen op de homepagina hebben nu zowel een ‘title’ als een ‘alt’ attribuut omdat het een afbeelding is. Dit is op alle drie de kruizen toegepast.
 2. De attributen ‘id’ en ‘for’ zijn aan de formulieren toegevoegd
 3. Zowel op de contactpagina als de over ons pagina heeft de iframe een ‘title’ attribuut gekregen
 4. Het ‘AFAS’ logo is verwijderd

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Werken bij de Provincie Zeeland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Werken bij de Provincie Zeeland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op de homepage heeft de Twitter iframe geen paginatitel. Op pagina's contact en over ons staat de kaart in een iframe. De pagina in het iframe heeft geen paginatitel.

  • Gevolg:

   Door geen paginatitels te gebruiken weet de gebruiker niet wat er op die pagina staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een title-element toevoegen binnen de <head> sectie van de pagina in het iframe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Zeeland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209