Verklaring van Demomagazine Platform Rijksoverheid Online

Status toegankelijkheid https://magazines.platformrijksoverheidonline.nl

Dienst Publiek & Communicatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Publiek & Communicatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Demomagazine Platform Rijksoverheid Online.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Publiek & Communicatie is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheidonline.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Dienst Publiek & Communicatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Demomagazine Platform Rijksoverheid Online gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst Publiek & Communicatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Demomagazine Platform Rijksoverheid Online en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Publiek & Communicatie .
Functie: Directeur Dienst Publiek en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.platformrijksoverheidonline.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Dienst Publiek & Communicatie

Deze website maakt gebruik van de magazinefunctionaliteit van het Platform Rijksoverheid Online (PRO) van DPC.

DPC is een project gestart om te kijken op welke wijze de magazines doorontwikkeld gaan worden, ook wat betreft toegankelijkheid. Nu afwijkingen oplossen kan daarom een desinvestering zijn.

Op 15 maart 2021 is het adres van deze website gewijzigd van magazines.platformrijksoverheiddemo.nl naar magazines.platformrijksoverheidonline.nl. In het laatste toegankelijkheidsonderzoek is daardoor sprake van het eerstgenoemde adres.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Demomagazine Platform Rijksoverheid Online : voldoet gedeeltelijk

De website Demomagazine Platform Rijksoverheid Online is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Dienst Publiek & Communicatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2020/08/07/toegankelijkheidsonderzoek-demomagazine-april-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Dienst Publiek & Communicatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De symbolen om in de slider naar de verschillende foto's te navigeren hebben geen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Er is niet voorzien in een alternatieve tekst voor navigatiesymbolen.

  • Gevolg:

   Niet iedereen kan de navigatie van de slider gebruiken.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Toevoegen alternatieve teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De alternatieve tekst van de knoppen bij hotspots geeft niet aan of de knop de hotspot opent of sluit.

  • Oorzaak:

   De alternatieve tekst ontbreekt.

  • Gevolg:

   De knoppen zijn niet voor iedereen bruikbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Alternatieve tekst toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In een poll zijn in de code de radiobuttons met de antwoorden niet gekoppeld aan de vraag.

  • Oorzaak:

   Er missen een fieldset en een legend.

  • Gevolg:

   De poll is voor hulpsoftware niet goed te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Radiobuttons in een fieldset plaatsen en als legend de vraag geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de slider is niet softwarematig te bepalen welke afbeelding actief is.

  • Oorzaak:

   Bij de navigatiebolletjes is in de code niet aangegeven welke actief is, alleen visueel.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet goed navigeren door de slider.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aan de code toevoegen welk bolletje in de navigatie actief is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen van Tweets in Twitterfeed zijn in de code geen kop.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen h-elementen gebruikt om de koppen van Tweets weer te geven.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware ziet niet dat de kop bij de tekst eronder hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kop ook in de code opmaken als kop met h-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Subtitel magazine is in de code uitgeschreven als kop, maar heeft geen inhoud.

  • Oorzaak:

   Subtitel is in de code opgemaakt met een h-element.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het verwarrend als een kop geen inhoud heeft.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Subtitel niet opmaken met een h-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de cover van het magazine staat de teaser van een artikel in de code boven de kop.

  • Oorzaak:

   De teaser is in de code semantisch niet op de juiste plaats gezet.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware hoort de teaser bij de kop ervoor.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   In de code moet de teaser onder de kop vallen, terwijl hij er visueel boven blijft staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van tekst op afbeeldingen is niet altijd hoog genoeg

  • Oorzaak:

   Op de cover staan teksten over foto's heen waarbij het contrast niet altijd de vereiste 3:1 over hoger haalt.

  • Gevolg:

   Deze teksten zijn niet voor iedereen goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Eigen stylesheet gebruiken die contrast verbetert.

  • Maatregel:

   Zorgen dat teksten op foto's ongeacht de gebruikte foto altijd voldoende contrast hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focusindicator heeft niet altijd voldoende contrast.

  • Oorzaak:

   De stippellijnen die te zien zijn als een element focus heeft hebben niet altijd voldoende contrast met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Iemand die met een toetsenbord of stemcommando's door de site navigeert kan niet altijd goed zien welk element focus heeft en kan moeizamer navigeren.

  • Alternatief:

   Eigen stylesheet gebruiken.

  • Maatregel:

   Zorgen dat de focusindicator altijd voldoende contrast heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In sommige specifieke gevallen treedt verlies van content op als tekstafstanden worden vergroot.

  • Oorzaak:

   Er is niet voldoende rekening gehouden met alle mogelijkheden die we bezoekers moeten bieden om tekstafstanden te vergroten.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben tekstafstanden te vergroten verliezen content.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Rekening houden met alle mogelijkheden om tekstafstanden te vergroten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De skiplink verwijst niet altijd naar de eerste unieke content op de pagina.

  • Oorzaak:

   De skiplink is niet op de juiste wijze geïmplementeerd.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken met herhalende content nu niet eenvoudig overslaan en moeten onnodig veel moeite doen om bij de hoofdcontent te komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Skiplink altijd laten verwijzen naar de eerste unieke content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De titel van de voorpagina is onduidelijk.

  • Oorzaak:

   De titel beschrijft de inhoud van de pagina onvoldoende

  • Gevolg:

   Bij het navigeren met hulpsoftware zijn titels belangrijk. Nu is onduidelijk waar de pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef in de titel ook aan wat voor type pagina de voorpagina is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tabvolgorde is niet altijd logisch.

  • Oorzaak:

   Als de inhoudsopgave is geopend dan kan deze worden gesloten met de escape-toets. Als je vervolgens verder navigeert met de tabtoets opent de inhoudsopgave weer met de focus op het volgende element is de inhoudsopgave.

  • Gevolg:

   Dit is zeer onhandig en verwarrend voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De tabvolgorde bij het gebruik van de inhoudsopgave logisch maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de servicepagina's geeft een linktekst het doel van de link niet correct weer.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's over cookies en toegankelijkheid staat een link "Naar het demomagazine", maar de link verwijst naar de huidige pagina.

  • Gevolg:

   Bezoekers denken dat ze terugkeren naar het magazine, maar blijven op de huidige pagina.

  • Alternatief:

   Backknop of logo gebruiken om terug te keren naar het magazine.

  • Maatregel:

   Deze link naar de startpagina van het magazine laten verwijzen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige pagina's zijn niet op meerdere manieren te vinden.

  • Oorzaak:

   De servicepagina's over cookies en toegankelijkheid zijn alleen via links in het colofon te vinden.

  • Gevolg:

   Bezoekers met verschillende beperkingen kunnen nu moeite hebben om deze pagina's te vinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een sitemap maken of opnemen in de inhoudsopgave.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordfocus is niet altijd zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Ook als de inhoudsopgave niet is geopend kun je met de tabtoets door de navigatie erin tabbel. De focus is dan echter niet zichtbaar. De radiobuttons van de poll hebben geen zichtbare toetsenbordfocus. De focus op de knop om de inhoudsopgave te openen is niet voldoende zichtbaar. In het editieoverzicht (kiosk) hebben de knoppen naar andere magazines en overige edities geen zichtbare focus in alle browsers.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord kunnen niet goed navigeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat de toetsenbordfocus altijd goed zichtbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Logo of tekst bovenaan een pagina hebben niet consistent hetzelfde doel als link.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's verwijst het logo naar de kiosk en als er een tekst staat verwijst die naar de coverpagina. Op de foutpagina verwijst echter de tekst naar de kiosk.

  • Gevolg:

   Onverwacht gedrag voor iedereen die door de site navigeert.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bovenaan de foutpagina het logo plaatsen in plaats van de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De HTML valideert niet overal.

  • Oorzaak:

   Een pagina bevat een dubbel ID en op twee pagina's bevat een paragraaf een dubbele eindtag.

  • Gevolg:

   Browsers en hulpsoftware kunnen problemen hebben of krijgen met het correct weergeven van deze pagina's

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   HTML correct implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Publiek & Communicatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209