Verklaring van Digitaal Loket Verkeer

Status toegankelijkheid https://verkeer.loket.om.nl/dlv

Openbaar Ministerie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-09-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Openbaar Ministerie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Digitaal Loket Verkeer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Openbaar Ministerie is beschikbaar via de link https://www.om.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Openbaar Ministerie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Digitaal Loket Verkeer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Openbaar Ministerie is gevorderd met de toegankelijkheid van Digitaal Loket Verkeer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Openbaar Ministerie.
Functie: Directeur bedrijfsvoering CVOM.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via post@om.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

Aanvullende informatie van Openbaar Ministerie

Update 07-06-2021 Inmiddels zijn alle issues in het rapport van Firm Ground van juni 2020 opgelost 

Update 29-08-2023. Er heeft een nieuw onderzoek plaatsgevonden. De bevindingen worden nu geanalyseerd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Digitaal Loket Verkeer : voldoet gedeeltelijk

De website Digitaal Loket Verkeer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Openbaar Ministerie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.om.nl/documenten/publicaties/toegankelijkheidsverklaringen/alle-verklaringen/map/toegankelijkheidsonderzoek-dlv-17-juli-2023
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-07-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Openbaar Ministerie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Er staan verschillende iconen op de pagina die betekenisvol zijn, maar geen tekstalternatief hebben: Het icoontje van een filter (fa-filter), het 'poppetje' (fa-user) bij het klantnummer en in de footer bij het icoon (fa-external-link) dat aangeeft dat links extern zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die deze afbeeldingen niet kunnen zien, missen deze informatie.

  • Alternatief:

   Zorg voor een tekstalternatief, bijvoorbeeld een (visueel verborgen) span-element met tekst. Verberg deze tekst niet met display: none; of visibility: hidden;, want dit verwijdert het element uit de toegankelijkheidslaag.

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 Opgelost Het filter icoon is overbodig geworden doordat de filterfunctionaliteit op CJIB-nummer nu altijd wordt getoond. Het poppetje heeft enkel een decoratieve functie en is dus verborgen voor screenreaders. Het externe link icon heeft een eigen tekst gekregen door middel van een sr-only CSS class.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   "De foto's hebben als alt-attribuut 'Foto 1' en 'Foto 2'. Dit is geen goede alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Mensen die de foto niet kunnen zien, weten niet wat er op de foto te zien is.

  • Alternatief:

   Betere alt-tekst dan alleen het nummer van de foto. Het is niet mogelijk om voor elke foto een unieke tekst te schrijven, maar wellicht is het wel mogelijk om het moment van flitsen te beschrijven: Foto 1 toont het moment dat het voertuig over de stopstreep rijdt en foto 2 is een of enkele seconden later gemaakt, en toont aan - doordat het voertuig de stopstreep ruim voorbij is gereden - dat het voertuig daadwerkelijk bewoog en niet stilstond.

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 De alt-tekst van de grote foto's wordt opgebouwd met informatie over de zaak. Op de productieomgeving omgeving komen de datum en tijd in de alt-tekst nu overeen met de datum en tijd in de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De iconen die worden getoond wanneer een zaak is uitgeklapt (een info-icoon, een kalender-icoon, een waarschuwingsteken-icoon) hebben geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Mensen die deze iconen niet kunnen zien, missen deze informatie.

  • Alternatief:

   Geef deze iconen tekst door bijvoorbeeld tekst in het span-element te zetten (met bijvoorbeeld class=""fa fa-fw fa-info-circle fa-2x ml-2 pull-left""). Deze tekst kan visueel verborgen worden, maar niet met visibility: hidden; of display: none;, want dit zou de tekst ook voor hulpappratuur verbergen."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 Opgelost Deze iconen hebben een tekstalternatief onder de afbeelding. Door de aanwezigheid van de tekst zijn de iconen enkel decoratief. Daarom is gekozen om deze iconen te verbergen voor hulpapparatuur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   "Er staat een afbeelding van een voorbeeldbeschikking op de pagina. Deze heeft als alternatieve tekst 'Voorbeeld beschikking'. Dit geeft niet weer welke informatie er op de afbeelding staat.

  • Gevolg:

   Dit geeft niet weer welke informatie op de afbeelding staat

  • Alternatief:

   De alt-tekst kan hier leeg gelaten worden (alt=""""), mits er een tekst op de pagina komt te staan die de informatie beschrijft die op de afbeelding wordt getoond: Namelijk de plaats waar het CJIB-nummer en de datum/tijd te vinden zijn. Zie ook 1.4.5 Afbeeldingen van tekst"

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 Opgelost

   Op de pagina is een tekst geplaatst die de informatie beschrijft die op de afbeelding wordt getoond, namelijk de plaats waar het CJIB-nummer en de datum/tijd te vinden zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   "De pdf is niet gecodeerd. Dat betekent dat er voor hulpapparatuur geen codes aanwezig zijn waarmee de structuur van het formulier kan worden doorgegeven, zoals labels en invoervelden, lijsten en kopjes.

   Het formulier (https://ediensten-acc.minvenj.nl/om/dlv/assets/doc/machtigingsformulier_nl.pdf) is niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   Bijvoorbeeld screenreadergebruikers zullen het niet kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   PDF coderen

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 Opgelost De PDF is gecodeerd zodat deze toegankelijk is."

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   "De vragen en antwoorden in de sectie onder de knop 'Geen CJIB-nummer?' staan in een lijst. De vragen zijn opgemaakt met <strong> en <em>. De lijst is niet goed gestructureerd: De eerste vraag staat in hetzelfde list-item als het antwoord, bij de volgende staan de vraag en het antwoord in aparte list-items.

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers is het moeilijk om deze content te begrijpen.

  • Alternatief:

   Overweeg om dit anders te structureren, bijvoorbeeld als een geneste lijst (met het antwoord als sub-list-item), met kopjes (voor de vragen) en alinea's (voor de antwoorden), of met een description list."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2022 Opgelost De vragen en antwoorden in de sectie onder de knop 'Geen CJIB-nummer?' zijn gestructureerd zodat de content voor screenreadergebruikers te gebruiken is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   "Door middel van een ol-element met twee li-items wordt aangegeven welke foto getoond wordt. Visueel zijn dit twee liggende streepjes naast elkaar, waarvan de ene lichter is dan de andere.

  • Gevolg:

   Hulpapparatuur kan niet bepalen welk item actief is, waardoor screenreadergebruikers dat niet weten.

  • Alternatief:

   Geef aan welk item actief is, bijvoorbeeld door aria-current=""true"" op het actieve element te zetten.

   <ol class=""carousel-indicators ng-star-inserted""><li id=""foto_web_0"" class=""ng-star-inserted active""></li><li id=""foto_web_1"" class=""ng-star-inserted""></li></ol>

   Zie screenshot 'Flitsfoto detail'.

   Bij heronderzoek: De actieve pagina heeft nu aria-current=""true"". Dat is goed. De knoppen staan bij beide foto's echter op aria-expanded=""true"", terwijl er maar één tegelijk expanded is. Dit geeft dus alsnog verwarrende informatie aan screenreadergebruikers."

  • Maatregel:

   Update 07-6-2022 opgelost Alleen de uitgeklapte foto staat op 'aria-expanded="true"', zodat de informatie voor screenreaders duidelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   "De gegevens onder het kopje 'Gegevens' hebben visueel een duidelijke structuur, maar in de HTML niet.

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers is het niet duidelijk wat waarbij hoort.

  • Alternatief:

   Bij heronderzoek: Er is nu gebruik gemaakt van een description list. Deze bevat echter div-elementen die volgens de [HTML-specificatie] Zorg ervoor dat deze structuur ook door hulpapparatuur te bepalen is, bijvoorbeeld door een description list te gebruiken. Zie <dl>: The Description List element (https://www.w3.org/TR/html52/grouping-content.html#the-dl-element) hier niet zijn toegestaan. Dit kan ervoor zorgen dat hulpapparatuur deze lijst niet goed kan doorgeven aan gebruikers. Gebruik hier enkel de dl, dt en dd-elementen, geen `div-elementen."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 Opgelost De gegevens onder het kopje gegevens zijn gestructureerd in de HTML met behulp van 'dl', 'dt' en 'dd' elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   "Wanneer je ervoor kiest om telefonisch uitleg te geven, verschijnt er een vak waarin je je bereikbaarheid kunt aangeven. De dagen van de week zijn niet gekoppeld aan de inputvelden met de dagdelen.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers kunnen niet met zekerheid vaststellen welke tijdvakken ze precies selecteren.

  • Alternatief:

   Dit is op te lossen op twee manieren:

   1. Door de inputs te groeperen in fieldsets met een legend
   2. Door op de inputs een aria-describedby te zetten dat verwijst naar de id's van de teksten die erbij horen

   Beide manieren zijn uitgewerkt in het codevoorbeeld in het bijbehorende component in het hoofstuk 'Componenten' van dit rapport."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 Opgelost Deze functionaliteit is inmiddels niet meer aanwezig in het Digitaal Loket Verkeer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Startpagina - Filter Het filter kan worden in- en uitgeschakeld door te klikken op een icoontje van een filter (fa-filter). Het icoon wordt door middel van het pseudo-element :before en de content property in de CSS op de pagina gezet.

  • Gevolg:

   Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt.

  • Alternatief:

   De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld als img-element met een alternatieve tekst of een SVG met een title-attribuut.

   Deze manier van iconen plaatsen wordt op meerdere plekken toegepast waar het ook om betekenisvolle iconen gaat, zoals het 'poppetje' (fa-user) bij het klantnummer en in de footer bij het icoon (fa-external-link) dat aangeeft dat links extern zijn. Ook bij de 'radiobuttons' in de formulieren is het rondje op deze manier geplaatst (de echte radiobutton staat op display: none;), binnen het label."

  • Maatregel:

   update 07-05-2021 Alleen de uitgeklapte foto staat op 'aria-expanded="true"', zodat de informatie voor screenreaders duidelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   "Bij de datumprikker: Het contrast van de dagen van de week (#5BC0DE) op de lichtgrijze achtergrond (#F8F9FA) is niet voldoende: 2:1 waar dit minimaal 4,5:1 zou moeten zijn.

  • Gevolg:

   Slecht leesbaar

  • Alternatief:

   Bij heronderzoek: Het contrast van de dagen van de week is nu goed. De geselecteerde datum wordt weergegeven met witte letters (#FFFFFF) op een blauwe achtergrond (#007BFF). De contrastverhouding is hier 4:1 waar dit minimaal 4,5:1 zou moeten zijn."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 opgelost De kleur van de geselecteerde datum is aangepast zodat de contrastverhouding binnen de normen valt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   "De afbeelding bevat tekst, maar die is niet goed te lezen voor mensen die bijvoorbeeld de lettergrootte moeten aanpassen, of andere kleuren willen gebruiken.

  • Gevolg:

   Daardoor kan het voor hen moeilijk zijn om te weten waar zij de informatie kunnen vinden op de gedrukte brief.

  • Alternatief:

   Dit kan worden opgelost door de afbeelding een onderschrift te geven die de informatie beschrijft die op de afbeelding wordt getoond: Namelijk de plaats waar het CJIB-nummer en de datum/tijd te vinden zijn. Het zou ook een goed idee zijn om een kopje boven de afbeelding te zetten (bijvoorbeeld 'Waar vind ik de gegevens van de beschikking?')

   Zie ook 1.1.1 Niet-tekstuele content."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 Opgelost Op de pagina is een tekst geplaatst die de informatie beschrijft die op de afbeelding wordt getoond, namelijk de plaats waar het CJIB-nummer en de datum/tijd te vinden zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   "Als je klikt op de knop 'Opslaan', dan verschijnt er een melding 'Uw beroep is opgeslagen. Let op: Uw beroep is nog niet ingediend.' Deze melding verdwijnt automatisch na ongeveer 10 seconden.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor mensen die meer tijd nodig hebben om de melding te lezen.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat de melding blijft staan totdat de gebruiker hem zelf wegklikt of er opnieuw is opgeslagen."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 opgelost De melding dat een beroep is opgeslagen blijft nu staan totdat de gebruiker deze zelf wegklikt. Daarbij wordt het tijdstip van opslaan vermeld, zodat duidelijk is dat acties die na het opslaan worden uitgevoerd niet zijn opgeslagen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   "De titel van de pagina is overal 'Digitaal Loket Verkeer', onafhankelijk van de stap of zaak waarin je bent.

  • Gevolg:

   De paginatitel is belangrijk om snel te bepalen waar de pagina over gaat. Voor screenreadergebruikers is het het eerste dat wordt voorgelezen.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat elke pagina en elke stap een eigen, unieke paginatitel krijgt. Dit geldt voor alle pagina's in deze applicatie."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 opgelost Elke pagina in de applicatie heeft nu een eigen, unieke paginatitel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   "Er is een titel ('Microsoft Word - machtigingsformulier.doc'), maar deze wordt bij openen van het bestand niet weergegeven. Bovendien beschrijft de titel niet de inhoud van het formulier.

  • Gevolg:

   Bij openen van het bestand wordt de titel niet weergegeven. Bovendien beschrijft de titel niet de inhoud van het formulier.

  • Alternatief:

   Verbeter de titel en zorg dat deze bij openen ook wordt weergegeven. Bij heronderzoek: De titel is nu 'Machtigingsformulier beroep tegen Mulderbeschikking'. Dit is beter. Bij openen wordt alleen nog steeds de bestandsnaam weergegeven."

  • Maatregel:

   update 07-06-2021 opgelost Bij openen wordt nu de titel van het document weergegeven in plaats van de titel van de bestandsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   "Het zichtbare label en de toegankelijke naam van de radiobuttons onder de vraag 'Is de naam op de boete goed geschreven en klopt het adres nog?' komen niet overeen. De naam van de radiobuttons is voor beide buttons 'Is de naam op de boete goed geschreven en klopt het adres nog?'. De zichtbare labels zijn 'Ja' en 'Nee'.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op voor mensen die gebruikmaken van spraakbediening, en ook voor ziende screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   Het label van de inputs wordt overschreven door het ARIA-attribuut aria-labelledby=""labelWijzigingPersoonsgegevens"". Verwijder dit attribuut.

   Bij heronderzoek: Dit issue is op deze plaats opgelost. Echter: De constructie met het ARIA-attribuut aria-labelledby komt nog op andere plaatsen voor, zoals bij:

   • stap 1,
   • 'Is de naam op de boete goed geschreven en klopt het adres?',
   • 'nee',
   • de knop 'Bladeren' (<button _ngcontent-hrl-c21="""" aria-labelledby=""uploadLabel"" class=""btn button-item col-12 col-md-6 col-lg-3"" id=""buttonBladeren"">Bladeren</button>).

   De toegankelijke naam wordt hier 'U kunt hier scans of foto’s van documenten toevoegen.' door overschrijving van het zichtbare label 'Bladeren' door het aria-labelledby-attribuut.

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 Opgelost De ARIA-attributen die de inputs van de labels overschrijven zijn nu verwijderd op de andere plaatsen in de applicatie, zodat de toegankelijke naam zichtbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 17. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   "Wanneer het telefoonnummer verkeerd wordt ingevuld verschijnt de melding 'Het ingevoerde telefoonnummer is onjuist', maar er wordt niet een voorbeeld gegeven van welke formaten zijn toegestaan of vereist.

  • Gevolg:

   Het wordt zo moeilijker om het veld in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Geef aan waar het telefoonnummer aan moet voldoen om het formulier goed in te vullen."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021 Opgelost Deze functionaliteit is inmiddels niet meer aanwezig in het Digitaal Loket Verkeer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de mobiele weergave wordt de link 'Mijn zaken' opgenomen in een mobiel menu met een knop om het menu uit te klappen. Dit uit- en inklappen wordt in de code niet aangegeven.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers weten niet of het mobiele menu is in- of uitgeklapt.

  • Alternatief:

   Voor een voorbeeld van hoe dit wel zou kunnen werken, zie Menu Button Design Pattern in WAI-ARIA Authoring Practices 1.1.

   Bij heronderzoek: In- en uitklappen van het menu gaat goed. De menuknop heeft echter geen naam, alleen een icoon dat met een background-image is geplaatst. Dit is ook een afkeuring onder 1.1.1."

  • Maatregel:

   Update 07-06-2021Opgelost De menuknop heeft een naam gekregen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Openbaar Ministerie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424