Verklaring van RUD Zeeland

Status toegankelijkheid http://www.rud-zeeland.nl/

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website RUD Zeeland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland is beschikbaar via de link https://rud-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/02/TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING.pdf

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland gepubliceerde informatie blijkt dat de website RUD Zeeland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland is gevorderd met de toegankelijkheid van RUD Zeeland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
Functie: Hoofd Staf.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@rud-zeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://rud-zeeland.nl/over-ons/contact/klachten-formulier.

Aanvullende informatie van Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

We streven uiteraard naar een zo hoog mogelijke toegankelijkheid, maar zijn daarbij gehouden aan tijd, budget en prioriteit.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 13-05-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website RUD Zeeland : voldoet gedeeltelijk

De website RUD Zeeland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://rud-zeeland.nl/herinspectie-rapport-cardan-13-mei-2022
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-05-2022
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels heeft het menu icoon nu wel een tekstalternatief. Maar het icoon om het menu weer te sluiten heeft nu ook als tekstalternatief “Menu openen” en dit klopt niet. Het is dan ook niet duidelijk of het menu is geopend of gesloten. https://rud-zeeland.nl/ Op pagina https://rud-zeeland.nl/over-ons/contact staat onder het formulier de verzendknop. Deze knop heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Op pagina https://rud-zeeland.nl/themas/natuur staan een aantal afbeeldingen in een slideshow. Deze afbeeldingen zijn achtergrond afbeeldingen en hebben geen tekstalternatief, maar zitten wel in de tabvolgorde. Deze afbeeldingen hebben dan wel een tekstalternatief nodig die de afbeeldingen beschrijven of moeten uit de tabvolgorde gehaald worden. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op de pagina heeft het icoon (playknop) om de video te starten geen tekstalternatief. Nu wordt de bestandsnaam voorgelezen (“Natuur”). Dit is geen goed tekstalternatief. Omdat het een link is kan het tekstalternatief het doel van de link beschrijven. Hier bijvoorbeeld “Open video Controle zwemwaterlocaties”. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://rud-zeeland.nl/over-ons staat naast het bericht over de ISO 9001 een afbeelding met een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft. Deze afbeelding kan gezien worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig, maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware de afbeelding kan negeren. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://rud-zeeland.nl/over-ons/deelnemers staan meerdere logo’s van de deelnemers. Deze logo’s hebben geen tekstalternatieven en hebben dit wel nodig. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. In het pdf document https://rud-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Nieuwsbrief-januari-2022.pdf staat het logo getagd als figure maar zonder tekstalternatief. Dit logo heeft ook een tekstalternatief nodig. In het document staan meerdere afbeeldingen zonder tekstalternatief. Deze afbeeldingen kunnen gezien worden als decoratief, ze geven geen belangrijke informatie over de pagina, en kunnen daardoor beter getagd worden als artifact zodat ze genegeerd worden door software. Anders moeten de afbeeldingen een goed beschrijvend tekstalternatief krijgen. Op pagina 4 staan een drietal logo’s zonder tekstalternatief. Deze logo’s moeten een goed beschrijvend tekstalternatief krijgen. Op pagina 7 staat een afbeelding met tekst. Deze tekst is belangrijk tekst en kan niet worden doorgegeven aan software. Deze afbeelding dient een goed tekstalternatief te krijgen.

  • Gevolg:

   De leessoftware kan niet alles goed interpreteren.

  • Alternatief:

   We zijn bereikbaar via diverse andere wegen, zoals telefoon, e-mail, fysiek bezoek.

  • Maatregel:

   Afhankelijk van de gegeven prioriteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bij de opdracht voor het opnemen van deze media-bestanden, was deze verplichting nog niet voldoende bekend.

  • Gevolg:

   Het ontbreken of onvolledige ondertiteling, buiten de door Google geleverde ondertitelmogelijkheden.

  • Alternatief:

   In principe staat de tekst ook onder het filmpje.

  • Maatregel:

   Afhankelijk van de gegeven prioriteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bij de opdracht voor het opnemen van deze media-bestanden, was deze verplichting nog niet voldoende bekend.

  • Gevolg:

   Het ontbreken of onvolledige ondertiteling, buiten de door Google geleverde ondertitelmogelijkheden.

  • Alternatief:

   In principe staat de tekst grotendeels ook onder het filmpje.

  • Maatregel:

   Afhankelijk van de gegeven prioriteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bij de opdracht voor het opnemen van deze media-bestanden, was deze verplichting nog niet voldoende bekend.

  • Gevolg:

   Het ontbreken of onvolledige ondertiteling, buiten de door Google geleverde ondertitelmogelijkheden.

  • Alternatief:

   In principe staat de tekst ook onder het filmpje.

  • Maatregel:

   Afhankelijk van de gegeven prioriteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rud-zeeland.nl/ staat in de footer de tekst “Wij zetten ons elke dag in voor een schoon en veilig Zeeland” opgemaakt als een h2 kop. Hier staat alleen geen content onder en moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina's voor. In het pdf document https://rud-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Nieuwsbriefjanuari- 2022.pdf staan meerdere zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als koppen. Hierdoor is de relatie tussen de zichtbare kop en de tekst eronder niet te bepalen. Deze zichtbare koppen kunnen beter opgemaakt worden als koppen. Op pagina 3 staat een zichtbare lijst die in de code niet is opgemaakt als een lijst. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   Problemen met de leessoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Afhankelijk van de gegeven prioriteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://rud-zeeland.nl/over-ons/contact staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan nog niet overal programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Niet alle invoervelden hebben het goede autocomplete attribuut. Bijvoorbeeld het invoerveld “Voorletters” heeft het autocomplete waarde “given-name” meegekregen, welke voor de voornaam is. En het invoerveld voor “Tussenvoegsel” de waarde voor tweede naam (“additional-name”). Niet voor alle invoervelden is een autocomplete waarde. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het veld “Huisnummer”. Informatie over de velden waar het autocompleteattribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina.

  • Gevolg:

   Het is nu niet mogelijk voor hulpsoftware om gegevens in een keer in te vullen.

  • Alternatief:

   Men moet de velden 1 voor 1 handmatig invullen totdat er een oplossing is.

  • Maatregel:

   De in het rapport naar verwezen velden komen niet voor op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rud-zeeland.nl/themas/agrarisch als de knop “Download PDF” de focus krijgt is dit alleen te zien doordat de knop iets donkerder wordt. Deze informatie (dat de focus er op staat) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door bijvoorbeeld kleurenblinde en slechtziende mensen. Deze informatie moet ook op een andere manier overgebracht worden, bijvoorbeeld door ook een kader om de knop te zetten als de focus er op staat zoals bij de andere knoppen is gedaan.

  • Gevolg:

   De knoppen kunnen gemist worden door bijvoorbeeld kleurenblinde en slechtziende mensen.

  • Alternatief:

   De omschrijving van de knop omschrijft het doel.

  • Maatregel:

   Afhankelijk van de gegeven prioriteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://rud-zeeland.nl/over-ons/contact hebben de lichtrode foutmeldingsteksten boven aan het formulier een te laag contrast van 3,6:1 met de licht rode achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. In het pdf document https://rud-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Nieuwsbriefjanuari-2022.pdf hebben de witte teksten een te laag contrast van 1,7:1 met de groene achtergrond. Dit geldt ook voor de groene teksten met witte achtergrond. De groene teksten op de licht paarse achtergrond hebben een te laag contrast van 1,5:1. De paarse teksten op de licht paarse achtergrond hebben een te laag contrast van 3,9:1. De blauwe teksten op pagina 7 hebben een te laag contrast van 2,6:1 met de witte achtergrond. In het pdf document https://rud-zeeland.nl/wp-content/uploads/2021/11/RUD-Zeeland-Infographic-Agrarisch_V5.pdf heeft de groene tekst “Melden” een te laag contrast van 1,7:1 met de witte achtergrond, de licht blauwe tekst “Koelinstallatie” een te laag contrast van 2,2:1, “Dieseltank” 2,6:1, “Mest” 3,9:1, “Propaantank” 1,8:1, “Energie” 1,3:1.

  • Gevolg:

   Bepaalde informatie is niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Vooralsnog geen, maar er verschijnt automatisch een melding indien er iets niet goed of onvolledig ingevuld is.

  • Maatregel:

   Vooralsnog geen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://rud-zeeland.nl/themas/natuur werken de twee knoppen “Weigeren” en “Cookies toestaan” in de cookie melding niet met het toetsenbord. Ze werken niet met de enter toets of spatiebalk.

  • Gevolg:

   Minimaal. De kans dat men op deze specifieke pagina binnenkomt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://rud-zeeland.nl/ is een skiplink naar de unieke inhoud aanwezig. Deze link werkt alleen niet zoals hij zou moeten werken. De focus moet ook daadwerkelijk naar de unieke inhoud verplaatsten en dat gebeurt hier niet. De zichtbare “focus” verplaatst op het scherm maar de toetsenbordfocus verplaatst niet mee. Als er verder wordt getabd gaat de focus naar de volgende skiplink voor navigatie en niet naar de unieke inhoud.

  • Gevolg:

   De focus is niet altijd zichtbaar waardoor je niet (goed) met het toetsenbord kunt navigeren.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Afhankelijk van de gegeven prioriteit. Neerleggen bij de webdesigner.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://rud-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Nieuwsbriefjanuari- 2022.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Deze bestandstitel moet ook goed worden ingesteld zodat de paginatitel wordt getoond en voorgelezen en niet de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Vooralsnog hebben alleen PDF's geen prioriteit.

  • Alternatief:

   Vooralsnog geen.

  • Maatregel:

   Momenteel is de externe nieuwsbrief in ontwikkeling om als HTML gepubliceerd te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://rud-zeeland.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 en het menu wordt uitgeklapt, dan gaat de focus na het laatste menu item over de onderliggende pagina zonder dat dit menu sluit. Dit menu staat nu over de content van de pagina waardoor de focus niet zichtbaar is. De focus mag pas verder over de pagina als het menu is gesloten.

  • Gevolg:

   De website is niet goed leesbaar bij deze specifieke resolutie in combinatie met het zoompercentage.

  • Alternatief:

   We zijn bereikbaar via diverse andere wegen, zoals telefoon, e-mail, fysiek bezoek.

  • Maatregel:

   We zijn bereikbaar via diverse andere wegen, zoals telefoon, e-mail, fysiek bezoek. Het wordt neergelegd bij de webdesigner.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://rud-zeeland.nl/ krijgen de nieuwsberichten twee keer de focus waarvan één keer niet zichtbaar. De focus is hier alleen zichtbaar op de “Verder lezen” link en niet als de link op het nieuwsbericht komt. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://rud-zeeland.nl/themas/natuur is de focus op de afbeeldingen van de carrousel niet zichtbaar. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://rud-zeeland.nl/themas/agrarisch is de focus niet zichtbaar na de vorige knop op de carrousel.

  • Gevolg:

   De pagina wordt niet weergegeven met toetsenbordnavigatie.

  • Alternatief:

   Vooralsnog geen, maar we zijn bereikbaar via diverse andere wegen, zoals telefoon, e-mail, fysiek bezoek.

  • Maatregel:

   Adresseren bij onze webdesigner.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Ook bij pdf documenten moet een taalaanduiding aanwezig zijn. Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het pdf document https://rud-zeeland.nl/wpcontent/uploads/2021/11/RUD-Zeeland-Infographic-Agrarisch_V5.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen. In het pdf document https://rud-zeeland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Nieuwsbriefjanuari-2022.pdf staat wel een taal ingesteld maar dit is niet de goede taal. De taalaanduiding staat nu in het Engels. Dit moet verandert worden naar Nederlands omdat het document gewoon Nederlands is.

  • Gevolg:

   De leessoftware kan de juiste taal niet halen uit de genoemde PDF bestanden.

  • Alternatief:

   We zijn bereikbaar via diverse andere wegen, zoals telefoon, e-mail, fysiek bezoek.

  • Maatregel:

   Adresseren bij de webdesigner en de communicatiemedewerker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s als het zoekveld is geopend heeft de zoekknop geen naam die door software te bepalen is. https://rud-zeeland.nl/ Op pagina https://rud-zeeland.nl/themas/natuur staan op de pagina uitklapbare items waarvan de status (in- of uitgeklapt) niet door software bepaald worden. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Dit probleem herkennen wij niet. Want in de HTML code staat eea goed vermeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue:

   Diverse redenen.

  • Oorzaak:

   Het ontbreken van voldoende kennis van de medewerkers van de werkgroep website. De deelnemers van deze werkgroep zijn niet dedicated voor de website, maar doen deze taken 'erbij'.

  • Gevolg:

   We blijven in status B.

  • Alternatief:

   We zijn bereikbaar via diverse andere wegen, zoals telefoon, e-mail, fysiek bezoek

  • Maatregel:

   Afhankelijk van de gegeven prioriteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-05-2025

Onevenredige last

De maatregelen die Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424