Verklaring van www.allegroningers.nl

Status toegankelijkheid https://www.allegroningers.nl/

Groninger Archieven is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Groninger Archieven streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.allegroningers.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Groninger Archieven is beschikbaar via de link https://www.allegroningers.nl/disclaimer

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.allegroningers.nl van Groninger Archieven voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Groninger Archieven .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur dan een mail naar info@groningerarchieven.nl. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Aanvullende informatie van Groninger Archieven

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.allegroningers.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.allegroningers.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De alt-teksten bij afbeeldingen zijn niet allemaal op de juiste manier ingevuld, of helemaal niet.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien weten niet wat voor afbeelding dit is.

  • Alternatief:

   Geen of onjuiste weergave / tekst van wat er op de afbeelding te zien is.

  • Maatregel:

   Dit moet volgens de regels aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De diverse iconen van bijv Facebook en Twitter en ook van de telefoonzijn met CSS toegevoegd met behulp van ‘content’. Deze iconen zijn niet verborgen van de hulp technologieën.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   De screenreader leest nu codetaal als: ‘\uea91’.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Deze decoratieve iconen kunnen verborgen worden met aria-hidden=true.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de pagina bekeken wordt op 320px breedte, verandert het hoofdmenu in de zogenaamde ‘hamburger’ knop. Deze knop is gemaakt van div-elementen met CSS lijnen.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Een screenreader slaat deze set van div-elementen over en kondigt niet aan dat dit een op maat gemaakte interactief element is. Een blinde gebruiker kan het mobiele menu niet openen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Deze afbeelding heeft een tekstalternatief nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staan berichten waar de koppen niet zijn opgemaakt als koppen. De eerste alinea is opgemaakt met een strong-element. Hiervoor is het strong-element niet bedoeld. Dit komt op bijna alle content pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hierdoor verschijnen deze berichten niet in de lijst die een blinde gebruiker zou kunnen genereren om de pagina te scannen. Dit kan storend werken voor gebruikers van hulp software die een hele paragraaf als belangrijk interpreteren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Vervang de span-elementen door heading-elementen. Als het vetgedrukt weergegeven moet worden, gebruik dan CSS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage en andere pagina's staat een zoekbalk. Het invoerveld in het formulier heeft geen geassocieerde label.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet aan een blinde gebruiker voorlezen wat dit invoerveld doet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In de code moeten dit veld gelinkt worden aan een label via een id, zodat het voor hulpsoftware duidelijk is wat er waar ingevoerd moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina, onder de grote zoekbalk staan zes filters om de inhoud van de onderstaande tabel te filteren. Het gaat om ‘Gemeente’, ‘Plaats’, ‘Bron’, ‘Type registratie’, ‘Rol’ en ‘Periode’. Deze fungeren als knoppen om de filters te openen. Echter zijn deze woorden opgemaakt als koppen van niveau 3.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Dit is semantisch niet correct en botst ook met de HTML-specificatie die zegt dat een heading-element niet in combinatie gebruikt mag worden met rol=button.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Verwijder de ‘h3’ elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als ‘Uitgebreid zoeken’ wordt geopend, verschijnt een extra sectie met invoervelden. De labels bij deze invoervelden zijn niet met ‘for en id’ verbonden met de invoervelden waar de labels bij horen.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Een screenreader zal de relatie tussen deze labels en de invoervelden niet kunnen begrijpen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de labels verbonden zijn met de ’for en id’. Zie de vier invoervelden onder ‘Eerste persoon’ en ‘Tweede persoon’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina worden links in de tekst alleen met een verschil in kleur aangegeven. Dit komt op bijna alle content pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor sommige bezoekers niet duidelijk zijn dat hier een link staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg bijvoorbeeld onderstreping toe om duidelijk te maken dat het om een link gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast, is niet alle tekst meer goed leesbaar. Het logo loopt over de menu items en het laatste menu komt boven de afbeelding te staan waardoor het niet meer goed leesbaar wordt.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Bezoekers die hun eigen styles gebruiken om de tekst beter leesbaar te maken kunnen hier onbedoeld interactieve elementen activeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit kan worden opgelost door containers in de lay-out te laten meegroeien met de tekst. Dit criterium kun je gemakkelijk testen met deze bookmarklet: http://www.html5accessibility.com/tests/tsbookmarklet.html

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppen hebben tekstkleur #f74502. Deze rode kleur op witte achtergrond geeft contrastwaarde 3,6:1. Deze kleur komt ook in rechter zijkolom en het logo voor, maar voor logo’s geldt een uitzondering.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Deze kleur moet donkerder worden gemaakt om te voldoen aan de minimale eis van 4,5:1 voor normale tekst en 3:1 voor de grote tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina’s waar het kruimelpad op staat, heeft het eerste item een lichtgrijze kleur (#878787). Deze kleur geeft contrastwaarde van 3,6:1.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Rechts van de grote afbeelding staat een icoon van het oog om de foto te vergroten. Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verdwijnt dit icoon uit beeld.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Dit is verlies van de functionaliteit.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle interactieve elementen ook toegankelijk zijn bij inzoomen en op de mobiele weergave.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de footer van de website staat een kaart. Al vanaf 150% inzoomen verdwijnt deze kaart.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Dit is verlies van functionaliteit.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle interactieve elementen ook toegankelijk zijn bij inzoomen en op de mobiele weergave.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de pagina bekeken wordt op 320px breedte, verandert het hoofdmenu in de zogenaamde ‘hamburger’ knop. Deze knop is gemaakt van div-elementen. Deze zelfgemaakte knop is niet toetsenbord toegankelijk. Dit geldt ook voor de sluitknop als de mobiele navigatie is gesloten.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Een gebruiker zonder muis kan het mobiele menu niet openen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat dit element met toetsenbord te bedienen is. Dat kan door gebruik te maken van native HTML elementen (button) of door extra code toe te voegen om dit element interactief te maken. Deze bevinding komt ook bij 4.1.2 voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers moeten hierdoor op elke pagina door alle menu-links heen om bij de hoofdcontent te komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Plaats hiervoor bijvoorbeeld een ‘skiplink’ als eerste link op de pagina waarmee het hoofdmenu overgeslagen kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De paginatitel van deze pagina is ‘Zoeken op naam’ terwijl op deze pagina gezocht kan worden op de kaart. Er is nog een andere pagina met paginatitel ‘Zoeken op naam’ waar echt op naam gezocht kan worden. Voor deze pagina geldt dat de paginatitel niet uniek is en niet goed de inhoud van de pagina beschrijft.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen pagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een unieke paginatitel. Tip: voeg de naam van de organisatie toe zodat het voor de bezoekers nog duidelijker is om welke organisatie het gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Als de pagina bekeken wordt op 320px breedte, verandert het hoofdmenu in de zogenaamde ‘hamburger’ knop. Als op deze knop wordt gedrukt, verschijnt het mobiele menu. Dit menu kan worden afgesloten door op het kruisje te drukken. De overlay van het mobiele menu kan niet worden afgesloten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de focus niet op de elementen komen die niet in beeld zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Boven de footer van de website staan twee links naar de sociale netwerken. Deze links hebben verborgen tekst. Deze tekst is verborgen met ‘display:none’. Deze code verbergt elementen niet alleen van het scherm maar ook voor screen readers. Dat maakt deze links zonder linkdoel.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   De screenreader weet niet wat deze links voorstellen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik een andere methode om deze tekst van het scherm te verbergen. Dat kan bijvoorbeeld door ‘text-indent’ of CSS clip methode.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina, rechts van de zoekbalk staat een icoon van een oog. Dit icoon dient als een knop om een afbeelding te openen. De afbeelding van het oog is toegevoegd met CSS en heeft geen tekstueel alternatief. De link bevat ook geen tekst.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat de hulpsoftware niet weet wat deze link betekent.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef deze link screenreader-only tekst om aan te geven wat het linkdoel is van deze link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de pagina bekeken wordt op 320px breedte, verandert het hoofdmenu in de zogenaamde ‘hamburger’ knop. Deze knop is gemaakt van div-elementen. Deze knop heeft geen focus indicator. Dit geldt ook voor de sluitknop als de mobiele navigatie is gesloten.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Een gebruiker weet niet wanneer hij op dit element belandt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een focus indicator toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de footer van de website staat een iframe. Dit iframe heeft geen taal attribuut.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de inhoud van dit iframe mogelijk niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg lang=nl toe aan het iframe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De kop van deze pagina is ‘Error 404’. Deze tekst is in het Engels maar heeft geen taalwisseling.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Deze tekst wordt voorgelezen met de Nederlandse uitspraakregels.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit kan door een lang-attribuut toe te voegen aan het omringende html-element (h1).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina, onderaan de HTML-code staat een popup-venster dat in beeld komt als op het oog icoon wordt geklikt dat naast de zoekbalk staat. In dat venster staat een knop zonder tekst, wel met een aria-label. De waarde van het aria-label is ‘Close modal’.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Deze tekst wordt voorgelezen met de Nederlandse uitspraakregels.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Deze tekst dient in het Nederlands te zijn omdat het met de Nederlandse uitspraakregels wordt voorgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor dit Succescriterium gaat het er alleen maar om dat er visueel een beschrijvend label aanwezig is. Dit hoeft niet per se tekst te zijn, maar mag bijvoorbeeld ook een afbeelding/icoon zijn met een goed tekstalternatief. Een placeholder tekst is echter niet correct aangezien deze verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Op de homepagina staat een zoekbalk zonder label met enkel de placeholder tekst.

   Dit geldt ook voor zoekbalken op andere pagina's.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Er wordt niet voldoende informatie gegeven over wat hier moet worden ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een label toe aan dit invoerveld. Dit kan tekst of afbeelding zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op de knop ‘Periode’ wordt geklikt, opent een extra sectie met een tijdlijn. De twee invoervelden onder de voortgangsbalk missen labels.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Een invoerveld zonder zichtbare label kan meerdere groepen bezoekers verwarren, omdat ze niet begrijpen wat hier ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat deze invoervelden voorzien zijn van labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina, boven de tabel staat een knop om verder te bladeren. Deze knop is gemaakt van een ‘li’ element die netjes binnen de ‘ul’ staat. Echter, dit ‘li’ element heeft role=button gekregen.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Deze code overschrijft de semantische betekenis van het li-element en zorgt ervoor dat hulpsoftware niet meer begrijpt waarom een ‘button’ als directe kind van een ‘ul’ is gecodeerd. De HTML-specificatie schrijft stricte regels voor welke elementen als directe kinderen van een ‘ul’ mogen voorkomen. En een ‘button’ valt daar niet onder.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verwijder deze rol=button of voeg het aan de link element die in het li-element zit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de footer van de website staat een iframe. Dit iframe heeft tekstueel alternatief nodig.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Zonder tekst alternatief kan de screen reader niet aan een blinde gebruiker aankondigen wat in dit iframe staat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het iframe heeft een title-attribuut nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de pagina bekeken wordt op 320px breedte, verandert het hoofdmenu in de zogenaamde ‘hamburger’ knop. Deze knop is gemaakt van div-elementen. Deze afbeelding heeft geen naam en geen rol. Er wordt ook niet aangekondigd wat de status is van dit menu (open of gesloten). Dit geldt ook voor de sluitknop als de mobiele navigatie is gesloten. Een screenreader slaat deze set van div-elementen over en kondigt niet aan dat dit een op maat gemaakte interactief element is. Dit geldt ook voor de sluitknop als de mobiele navigatie is gesloten.

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker kan het mobiele menu niet openen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef dit zelfgemaakte element role=button, de naam om te verklaren wat dit element doet en de status (open/dicht).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 29. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de zoekvensters zitten verschillende knoppen die niet gelezen kunnen worden door screenreaders

  • Oorzaak:

   Niet volgens de gewenste regels opgemaakt.

  • Gevolg:

   De sreensreaders en daarmee de blinde gebruikers weten niet wat de verschillende knoppen betekenen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Hier kan screenreader-only tekst aan toegevoegd worden om deze knop een naam te geven. Zorg ervoor dat deze invoervelden voorzien zijn van labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Groninger Archieven heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209