Verklaring van Raadsinformatie Schouwen-Duiveland

Status toegankelijkheid https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl

Gemeente Schouwen-Duiveland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Schouwen-Duiveland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Schouwen-Duiveland is beschikbaar via de link https://www.schouwen-duiveland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Schouwen-Duiveland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Schouwen-Duiveland is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadsinformatie Schouwen-Duiveland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Schouwen-Duiveland .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het feedbackformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Aanvullende informatie van Gemeente Schouwen-Duiveland

Dit eerste onderzoek betreft een algemeen onderzoek wat de leverancier heeft laten uitvoeren op https://jasper.notubiz.nl. Https://jasper.notubiz.nl is op kleurgebruik na gelijk aan  https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl. 
De PDF-documenten op https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl voldoen ook nog niet allemaal aan de toegankelijkheidseisen.

Een tweede onderzoek betreft een (deel) onderzoek van de gemeentelijke website (www.schouwen-duiveland.nl) waarin o.a. het kleurgebruik is getoetst. Dit onderzoek dient al onderbouwing voor de gebruikte huisstijlkleuren bij Raadsinformatie Schouwen-Duiveland.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland : voldoet gedeeltelijk

De website Raadsinformatie Schouwen-Duiveland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Schouwen-Duiveland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.schouwen-duiveland.nl/fileadmin/Schouwen-Duiveland/Pdf/Toegankelijkheid/Onderzoek_.notubiz.nl_WCAG_2.1_AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkonline.nl/audits/6c739818-c4e1-425e-9581-82b80d997f80
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Schouwen-Duiveland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben.

  • Oorzaak:

   Niet alle PDF-documenten voldoen aan deze eis.

  • Gevolg:

   PDF's zijn niet voor iedereen goed te lezen.

  • Alternatief:

   Een alternatief wordt niet geboden

  • Maatregel:

   De onderliggende technologie moet zodanig worden aangepast dat alle gebruikers goed overweg kunnen met de webpagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De video biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan.

  • Oorzaak:

   techniek biedt geen optie voor audiodescriptie.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen.

  • Oorzaak:

   Techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   Informatie kan niet goed worden voorgelezen aan blinde bezoekers

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   De onderliggende technologie moet zodanig worden aangepast dat alle gebruikers goed overweg kunnen met de webpagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan.

  • Oorzaak:

   techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   informatie kan nniet goed worden voorgelezen voor blinden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   doel van invoerveld kan niet worden bepaald

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%.

  • Oorzaak:

   Techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   De pop-up is niet volledig leesbaar doordat er content buiten beeld valt.

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   Technologie zodanig aanpassen dat tot 200% kan worden geschaald

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt.

  • Oorzaak:

   Techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   Website niet goed leesbaar voor slechtzienden bij uitzoomen van tekst.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die regelhoogte, regelafstand en woordafstand ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit wanneer deze worden ingesteld of gewijzigd.

  • Oorzaak:

   techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   Bij andere instelling van tekst afstand is tekst mogelijk niet meer leesbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer door via de muis of toetsenbord focus aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden specifieke eisen.

  • Oorzaak:

   Content kan niet worden weggehaald zonder muis of focus te verplaatsen

  • Gevolg:

   niet goed leesbare of onduidelijkheid in content

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface.

  • Oorzaak:

   techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   website kan niet volledig worden bediend via toetsenbord

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   techniet voldoet niet

  • Gevolg:

   Niet duidelijk waar de link naartoe verwijst

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   onduidelijke navigatie bij gebruik van toetsenbord

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   De onderliggende techniek zodanig aanpassen dat gebruikers die afhankelijk zijn van de toetsenbordfocus indicatoren de webpagina's succesvol kunnen gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een component met een label dat tekst of afbeeldingen van tekst bevat, bevat de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   Spraaksoftware kan de focus niet in het invoerveld plaatsen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component.

  • Oorzaak:

   techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   bezoeker word niet voldoende geïnformeerd over contextwijziging

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   Niet duidelijk wat er ingevuld dient te worden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn.

  • Oorzaak:

   techniek voldoet niet

  • Gevolg:

   naam en rol van onderdelen kan niet aan blinden worden voorgelezen

  • Alternatief:

   Niet geboden

  • Maatregel:

   Onderliggende technologie zodanig aanpassen dat gebruikers met hulpsoftware de webpagina's goed kunnen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Schouwen-Duiveland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209