Verklaring van www.beeldbankgroningen.nl

Status toegankelijkheid https://www.beeldbankgroningen.nl//

Groninger Archieven is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Groninger Archieven streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.beeldbankgroningen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Groninger Archieven is beschikbaar via de link https://www.beeldbankgroningen.nl/disclaimer

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Groninger Archieven gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.beeldbankgroningen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Groninger Archieven is gevorderd met de toegankelijkheid van www.beeldbankgroningen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Groninger Archieven .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail ons via info@groningerarchieven.nl. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Aanvullende informatie van Groninger Archieven

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.beeldbankgroningen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.beeldbankgroningen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Groninger Archieven dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.groningerarchieven.nl/images/over-ons/20201119_beeldbankgroningen.nl_testresultaten_WCAG2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Groninger Archieven dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De markers op de kaart zijn afbeeldingen zonder alt attribuut.

  • Oorzaak:

   Niet ingevuld volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeeldingen niet kunnen zien weten niet wat voor afbeeldingen dit zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een alt tekst toe (of haal de markers hier weg als ze niet relevant zijn).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De alt tekst bij de foto in de winkelwagen is ‘product preview’.

  • Oorzaak:

   Niet ingevuld volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Dit geeft weinig informatie en staat niet in de juiste taal.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zet de tekst in het Nederlands en beschrijf het product.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foto’s op deze pagina missen een alt tekst.

  • Oorzaak:

   Niet ingevuld volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeeldingen niet kunnen zien (dus ook zoekmachines) weten niet wat voor afbeeldingen dit zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een alt tekst toe.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit geldt voor alle afbeeldingen op de beeldbank. Dit moet allemaal handmatig aangepast worden. Dat is een gigantische klus.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld om te zoeken heeft geen label.

  • Oorzaak:

   Niet ingevuld volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar dit invoerveld voor is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een label element toe en koppel deze via for = ‘id’ aan het invoerveld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het bestelproces onder ‘Adresgegevens’ staat een formulier dat is opgemaakt als een definition list (dl). Hierin zit ook de verzendknop. Deze codeopmaak is geen geldige HTML. In het reactieformulier op pagina 3 mist de definition list de <dl> parent. In de winkelwagen staat een tabel met daarin de productnaam (hier ‘Jpg-bestand’). Hiervoor is een h3 gebruikt. Dit zou hier echter geen kop moeten zijn, omdat er geen content achter volgt. Opmerking algemeen: het aantal kan ik niet beïnvloeden (alleen 0), dus waarom staat deze optie hier? Voor dat je kunt betalen moet je akkoord gaan met een tekst over het gebruik van het beeld. Dit invoerveld heeft geen label.

  • Oorzaak:

   Niet ingevuld volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de lijst mogelijk verkeerd interpreteren en voorlezen aan de gebruiker. Hulptechnologieën kunnen erdoor in verwarring raken en indruk krijgen dat ze content missen. Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar dit invoerveld voor is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik HTML volgens de specificatie. Het gebruik van een definition list is hier geen logische keuze. Haal de kop om deze naam weg. Voeg een label element toe en koppel deze via for = ‘id’ aan het invoerveld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld van de permalink (url om te delen) heeft geen label. Het invoerveld om te zoeken bij het uitklappen van een filter heeft geen label. Wanneer een filter link ‘aan staat’ staat er naast de tekst een kruisje om het filter weer te verwijderen. In de tekst komt dit niet terug.

  • Oorzaak:

   Niet ingevuld volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar dit invoerveld voor is. Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar dit invoerveld voor is. Gebruikers die het kruisje niet kunnen zien of begrijpen weten niet dat ze het filter kunnen verwijderen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aangezien de gebruiker hier niets hoeft in te vullen is het wellicht beter dit invoerveld disabled/read-only te maken. Voeg een label element toe en koppel deze via for = ‘id’ aan het invoerveld. Voeg een ‘screenreader-tekst’ toe met ‘filter verwijderen’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppenstructuur op deze pagina klopt niet. FAQ is op h2 niveau en alle vragen daar onder ook. Deze horen op h3 niveau te staan. Er staat een (h2) kop om een link naar gemeente Appingedam. Dit hoort geen kop te zijn omdat hierna geen content volgt. In de view met details staat visueel een definition list. (Een lijst met kenmerken en waardes.) Dit is in de code echter niet als zodanig opgemaakt. In de code zijn het alleen span en div elementen.

  • Oorzaak:

   Niet ingevuld volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die navigeren via koppen is de structuur niet duidelijk. Voor gebruikers die navigeren via koppen kan dit verwarrend zijn. Voor gebruikers van hulp software is de structuur tussen de paren niet duidelijk. Het is nu in feite een lange tekst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Maak van de vragen h3 niveau. Haal de kop om de link weg. Maak hier in de html een definition list van.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is onmogelijk om in portrait mode de content van een webexpositie te bekijken. Er komt een overlay over de pagina met een icoontje, dit is een div element dat je niet als button kunt gebruiken om de oriëntatie te draaien zonder het toestel fysiek te draaien. Zie screenshot 5. NB: Wanneer ik mijn mobiele telefoon draai naar landschapsmodus, kan ik nog steeds de expositie niet bekijken omdat het onderste deel niet bereikbaar is. Zie screenshot 6. Dit gebeurt ook bij inzoomen op de desktop.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Mensen die motorisch beperkt zijn kunnen niet altijd het device draaien. Daardoor kunnen ze de content nu niet zien als hun scherm (bijvoorbeeld telefoon) vast staat in portrait mode.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Lock de content niet in portrait mode. Als de content perse in horizontale layout getoond moet worden, zorg dan dat dit ook via een button (dat toetsenbordtoegankelijk is) zo ingesteld kan worden zonder het toestel zelf te draaien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Autofill maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker, zoals voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg ‘autocomplete’ attributen toe bij de invoervelden. Zie voor meer informatie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op 400% ingezoomd (bij 1280px breed) valt een deel van de tekst buiten beeld. Hier kan ook niet naartoe gescrold worden. Zie screenshot 2. De tabel in de winkelwagen valt ook voor een groot deel buiten beeld zonder dat je er naar toe kunt scrollen. Hetzelfde geldt voor het formulier voor de adresgegevens. Dit geldt ook voor het betalen gedeelte (de pagina van Ogone). Deze is niet responsive en bij inzoomen is een groot deel niet meer leesbaar en niet te bereiken.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Slechtzienden die ver inzoomen missen een deel van de content. Onder dit criterium is het de bedoeling dat de content kan ‘flowen’ naar 1 (verticale) kolom om het lezen gemakkelijker te maken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Maak de layout zodanig responsive zodat de teksten bij inzoomen goed leesbaar blijven en er bij voorkeur niet in 2 richtingen gescrold hoeft te worden (scrollen in 2 richtingen is toegestaan bij bijvoorbeeld datatabellen en video maar niet bij gewone tekst).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De link naar de webshop (winkelwagen icoon) heeft te weinig contrast. De invoervelden van het formulier hebben te weinig contrast met de omliggende achtergrond (1.1:1).

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om het icoon te zien en daarmee deze link te begrijpen. Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verhoog het contrast van het icoon ten opzichte van de achtergrondkleur tot tenminste 3.0: 1. Verhoog het contrast van de invoervelden ten opzichte van de achtergrondkleur tot tenminste 3.0: 1. Dit kan door de achtergrond donkerder te maken of door een rand toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het ‘I’ icoontje verschijnt extra content bij hover. Deze content kun je niet verwijderen zonder de muis te verplaatsen. Als je de muis over de content brengt, verdwijnt het wel, maar zou het juist moeten blijven staan. In de detailview verschijnen aan de zijkant een aantal iconen bij hover. Deze kun je ook niet sluiten met het toetsenbord. Je kunt er wel overheen hoveren, maar hier is er nog het probleem dat het automatisch na een paar seconden verdwijnt. Het mag pas op actie van de gebruiker verdwijnen. Als je over de foto’s hovert verschijnt er extra informatie. Deze is niet te sluiten zonder de muis te bewegen.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om delen van de pagina te bekijken. Wanneer op dat moment de tooltip (waar ze heen gaan) verdwijnt, kunnen ze die informatie niet lezen. Ook kan het zijn dat ze de tooltip missen omdat die net buiten beeld valt. Wanneer onbedoeld hover content over iets heen valt, moeten ze deze met het toetsenbord weg kunnen halen. Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om delen van de pagina te bekijken. Wanneer onbedoeld hover content over iets heen valt, moeten ze deze met het toetsenbord weg kunnen halen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de content blijft staan als je eroverheen gaat met de muis, dat je de content kunt sluiten met de escape toets en dat content niet automatisch verdwijnt. Zorg dat je de content kunt sluiten met de escape toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De link ‘Meer zoekplaatjes’ heeft te weinig contrast (2.09:1). Dit geldt ook voor de ‘?’ link bij het zoekveld. De kop ‘Geografisch’ (wit op groen) heeft te weinig contrast (3.57:1) Dit geldt ook voor een deel van de cijfers op de groene cirkels binnen de kaart. De links in de footer hebben te weinig contrast (2.84:1). De link met ‘Bekijk webexpositie’ hebben te weinig contrast (2.7:1). De bijschriften onderaan de foto’s (in witte tekst) hebben niet overal voldoende contrast. In de beeldbankview (detail) staat een bruine link met ‘Bekijk in webexpositie’ met te weinig contrast (2.19:1). Het aantal bij het gekozen product heeft te weinig contrast (3.54:1). Dit geldt ook op de volgende pagina voor de teksten ‘Winkelwagen’, ‘Adresgegevens’ en ‘Betalen’ en de link om het product te verwijderen (het kruisje). De rode foutmeldingen bij het invullen van de adresgegevens hebben te weinig contrast (3.5:1). Zie screenshot 1. (De tekst is ook erg klein.) De ingevoerde tekst in de invoervelden van het contactformulier hebben te weinig contrast (3.54). Dit geldt ook voor het reactieformulier bij een foto en de invoervelden bij de winkelwagen.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen de teksten moeilijker of niet lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik minimaal een contrast van 4.5:1.

   Maak de half transparante balk achter de tekst donkerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je 200% of meer inzoomt, is een deel van de content niet meer te bereiken, deze valt aan de onderkant weg en scrollen is niet meer mogelijk. In de detailview zijn niet alle links/functies meer te gebruiken. Als je bijvoorbeeld op ‘Details’ klikt, kun je die daarna niet meer sluiten. De Volledig scherm en Sluiten links zijn ook onbereikbaar. Op 175% lopen sommige teksten door elkaar heen, zie screenshot 7. Ingezoomd op 200% verdwijnt de link met hulp bij het zoeken. Ook verdwijnt de mogelijkheid om plaatsen te selecteren via de kaart.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Slechtzienden die inzoomen kunnen niet alle content zien. Slechtzienden die inzoomen kunnen niet alle content (goed) zien. Slechtzienden die inzoomen kunnen hier geen gebruik van maken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg via responsive bouwen dat alle content altijd bereikbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links voor hulp (het ‘i’-icoon) en fullscreen werken niet met het toetsenbord. De pijltjestoetsen die via de tooltip worden aangegeven om te navigeren (via de muis hover) werken ook niet (Chrome en Mac). Wanneer je op een foto klikt en naar de detailview gaat, kun je geen enkele functie (details, inzoomen etc) gebruiken met het toetsenbord. De focus komt niet op deze onderdelen, je gaat met de eerste klik meteen weer terug naar het overzicht. De sorteerfunctie en fullscreen werken niet met het toetenbord. De laatste 3 opties rechts naast de foto (navigator, contrast en crop) kun je wel selecteren met het toetsenbord, maar daarna kun je er niks mee doen.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen deze functionaliteiten niet gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Maak de functies bereikbaar met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme om herhaalde items zoals het hoofdmenu over te slaan.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers moeten hierdoor op elke pagina door alle menu-links heen om bij de hoofdcontent te komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een zogenaamde ‘skiplink’ toe waarmee het menu overgeslagen kan worden. Ook is het aan te raden om de hoofdcontent de ‘role=main’ te geven. Bezoekers die landmarks gebruiken kunnen dan meteen naar de hoofdcontent gaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze pagina’s hebben geen goed beschrijvende titel. (Beide pagina’s hebben als titel ‘Beelden’.)

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef de pagina een beschrijvende titel (title element in de head), bijvoorbeeld ‘Beelden Appingedam’.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit geldt voor alle afzonderlijke beelden. Daar gaat heel veel werk in zitten om dit allemaal individueel aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je de foto vanuit de detailview in de beeldbank wil bekijken, ga je visueel naar een nieuwe pagina waar het hoofdmenu onzichtbaar is. De focus gaat echter wel door naar de header met de hoofdmenu-items. In de beeldbank-detailview staan er aan de linkerkant iconen met links. Wanneer je ‘link delen’ klikt, ga je daar niet meteen naar toe, maar eerst nog verder naar andere iconen. Wanneer je op ‘reactie geven’ klikt, kom je niet in de popup-window terecht, maar blijft de focus op de pagina eronder staan. Het lijkt nu of je er met het toetsenbord niet bij kunt, want je gaat eerst weer op de onderliggende pagina verder en komt pas later in het formulier terecht.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor ziende toetsenbordgebruikers, want ze zien niet waar ze op staan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat links die visueel verborgen zijn, ook niet met het toetsenbord te bereiken zijn. Wanneer er een popup-window opent, moet de focus naar die window gaan en pas weer naar de onderliggende pagina kunnen gaan wanneer de popup is gesloten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links achter de iconen voor de views en de links bij alle foto’s hebben geen tekst. De link om het bericht te verwijderen na het toevoegen van een product heeft als tekst ‘x’. Dit is ook niet erg duidelijk. De link om het product te verwijderen uit de winkelwagen heeft geen tekst. Er staan een span element met ‘verwijderen’ maar deze is voor hulpsoftware verborgen via display:none.

   De link naar de homepage achter het logo heeft geen tekst. Een title attribuut is niet voldoende omdat deze slecht wordt ondersteund door hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar deze links voor zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef de links een beschrijvende tekst. Pas de tekst aan in bijvoorbeeld ‘Sluit melding’. Gebruik een andere CSS techniek om de tekst visueel te verbergen. Een button element zou hier passender zijn dan een link, het gaat immers niet naar een andere pagina.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit geldt voor alle afzonderlijke beelden. Daar gaat heel veel werk in zitten om dit allemaal individueel aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 20. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Doordat de zoekfunctie alleen de foto’s betreft en niet de rest van de website, zijn overig pagina’s alleen via het hoofmenu te vinden.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Een deel van de bezoekers kan gemakkelijker navigeren via een zoekfunctie of een sitemap dan via een menu, bijvoorbeeld omdat het lastig is deze ingezoomd of via een screenreader te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bied naast het hoofdmenu nog een tweede optie aan, bijvoorbeeld een algemene zoekfunctie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knop om het reactieformulier te sluiten heeft als tekst ‘Close’. Dit geldt ook voor het kruisje om het Gegevens panel te sluiten.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Dit is mogelijk voor Nederlandse bezoekers niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Maak hier ‘Sluiten’ van.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is niet goed zichtbaar wanneer de focus in het zoeken invoerveld staat. Door op de foto’s te klikken kun je naar de detailpagina van de foto gaan. Dit werkt op zich ook met het toetsenbord, maar je kunt niet zien op welke foto je staat. De focus op de opties aan de rechterkant van de foto (inzoomen etc) is niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers zien niet wanneer ze in dit veld staan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een visuele indicator toe, zoals een outline (of zorg dat de default style niet verborgen wordt door de outline op none te zetten zoals hier het geval is).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina waarop je kunt betalen (van ogone) heeft geen taal gespecificeerd.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de pagina mogelijk niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Stel de juiste taal in op het html element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer ik op betalen klik maar vergeten ben akkoord te gaan, krijg ik hiervan geen melding. Dit geldt ook voor het reactieformulier bij een foto: als je deze verstuurt met fouten krijg je geen enkele feedback. Wanneer ik op versturen druk en ik heb iets niet goed ingevuld, krijg ik alleen een tijdelijke popup in het Engels met wat ik moet verbeteren (Chrome).

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat ze fout doen en waarom ze niet verder kunnen. Standaard browsermeldingen zijn niet voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voeg een melding toe dat ze eerst akkoord moeten gaan met de voorwaarden voor gebruik. Geef bij formulieren altijd specifiek aan welke velden verkeerd zijn ingevuld, met in ieder geval een tekstuele foutmelding die aangeeft wat er mis is gegaan (dus geen algemene instructie zoals ‘Veld x is verplicht’). Voeg een eigen tekst toe met wat er fout is gegaan en hoe dit kan worden verbeterd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Na het versturen van het formulier krijg ik de melding ‘Uw sessie is verlopen. Log opnieuw in’. Alle velden zijn leeg gemaakt. Zie screenshot 4.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Dit is erg verwarrend want ik was niet ingelogd en dit was ook niet de bedoeling. Ook was het niet duidelijk dat er een tijdslimiet was. Ik probeerde alleen een email te versturen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef gebruikers voldoende tijd en uitleg om een formulier in te vullen en te corrigeren. Wanneer er een tijdslimiet is, geef dit dan van tevoren aan en geef een mogelijkheid deze te verlengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foutsuggestie bij het emailadres is nogal technisch van aard. Als ik ‘.nl’ vergeet in mijn adres onderzoek@janitatop.nl, verdwijnt wat ik heb ingevuld (dat kan ik dus niet meer zien), en krijg ik de volgende uitleg: ‘Onjuist E-mailadres. De host-naam is onjuist (lokaal-deel@host-naam). 'janitatop' voldoet niet aan de verwachte structuur voor een DNS host-naam. 'janitatop' lijkt een 'local network name' te zijn maar 'local network names' zijn niet toegestaan. Zie screenshot 1.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers, wat hebben ze nu fout gedaan?

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zet er een eenvoudig voorbeeld bij, zoals ‘naam@domein.nl’ en laat technische details weg. En laat de ingevoerde tekst staan zodat die gemakkelijk aangevuld kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De status op de link naar het (mobiele) menu wordt niet goed aangegeven. Bij het laden van de pagina mist de status. Na het activeren wordt deze (correct) op aria-expanded=true gezet. Na het sluiten van het menu blijft de status echter op expanded staan.

  • Oorzaak:

   Niet aangemaakt volgens de gewenste richtlijnen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware krijgen niet de juiste informatie over de status.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de status altijd correct wordt weergegeven (ook als er nog niet op geklikt is).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Groninger Archieven heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209